Funktionen DDE

Du kan bruge funktionen DDE til at starte en DDE-samtale (Dynamic Data Exchange (DDE)) med et andet program, anmode om en oplysning fra dette program og få vist disse oplysninger i et kontrolelement i en formular eller rapport.

Du kan f.eks. bruge funktionen DDE i egenskaben Kontrolelementkilde for en tekstboks for at få vist data fra en bestemt celle i et Microsoft Office Excel 2007-regneark.

Syntaks

DDE(program, emne, element)

Syntaksen for funktionen DDE består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

program

Et strengudtryk, der identificerer et program, som kan deltage i en DDE-samtale. Normalt er program navnet på en .exe-fil (uden filtypenavnet .exe) for et Microsoft Windows–baseret program, f.eks. Excel. Hvis du f.eks. vil starte en DDE-samtale med Excel, skal du skrive "Excel" for argumentet program.

emne

Et strengudtryk, som er navnet på et emne, som genkendes af program. Argumentet emne er ofte et dokument eller en datafil. I dokumentationen til det andet program finder du en liste over mulige emner.

element

Et strengudtryk, som er navnet på et dataelement, som genkendes af program. I dokumentationen til det andet program finder du en liste over mulige elementer.


Bemærkninger

Funktionen DDE forsøger at initiere en DDE-samtale med det angivne program og emne og anmoder om dataene i element. Hvis funktionen DDE lykkes, returneres en streng, som indeholder de anmodede oplysninger.

Hvis du anmoder om data fra Excel, kan element være et id for rækker og kolonner, f.eks. "R1C1" eller navnet på et celleområde. I følgende eksempel anmoder funktionen DDE om oplysninger fra cellen i række 1, kolonne 1 i et Excel-regneark. Du kan indtaste dette udtryk for et tekstbokskontrolelement i egenskabsboksen Kontrolelementkilde på kontrolelementets egenskabsark:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Du kan kun bruge funktionen DDE i egenskaben Kontrolelementkilde for en tekstboks, en gruppeboks, et afkrydsningsfelt eller en kombinationsboks. Du kan ikke kalde funktionen DDE fra et VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Hvis du bruger funktionen DDE, skrivebeskyttes kontrolelementet i formularvisninger og vis udskrift. Hvis du f.eks. bruger funktionen DDE i en tekstboks, kan teksten i tekstboksen ikke redigeres. Du skal redigere teksten i det andet program. Da egenskaben Kontrolelementkilde er skrivebeskyttet i Formularvisning og Vis udskrift, skal ændringer af kontrolelementet foretages i designvisning.

Microsoft Windows og computerens hukommelse og ressourcer bestemmer det maksimale antal DDE-samtaler, som kan være åbne samtidigt. Hvis samtalen ikke kan initieres, fordi det andet program ikke kører eller ikke genkender det angivne emne, eller hvis det maksimale antal samtaler allerede er nået, returnerer funktionen DDE en Null-værdi.

Bemærk: Det andet program kan konfigureres, så det ignorerer din anmodning om en DDE-samtale. I dette tilfælde returneres en Null-værdi med funktionen DDE. På samme måde kan du indstille Access til at ignorere anmodninger fra andre programmer: Klik på Access-indstillinger i menuen Filer, klik derefter på Avanceret i dialogboksen Programindstillinger. Vælg Ignorer DDE-anmodninger under DDE-handlinger.

tip

Hvis du skal manipulere et andet programs objekter fra Access, kan du eventuelt anvende Automation.

Nedenstående tabel illustrerer funktionsmåden for funktionen DDE, når du bruger den sammen med de enkelte kontrolelement.

Kontrolelement

Bemærkninger

Tekstboks

Argumentet element kan referere til tekst eller tal. Hvis element refererer til mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, der indeholder flere celler, returneres den første indtastning med funktionen DDE. Du kan bruge denne funktion sammen med en tekstboks til at få vist dataene i en celle i regnearket.

Kombinationsboks

Med funktionen DDE udfyldes kombinationsboksen med de oplysninger, der refereres til med element. Du kan ikke indtaste data i boksens tekstdel. Du kan bruge funktionen DDE sammen med en kombinationsboks til at få vist en liste over lande/områder, som du vedligeholder i et Excel-regneark.

Gruppeboks

Egenskaben Indstillingsværdi for hver valgknap i en gruppeboks er indstillet til et tal. Normalt er den første knapværdi 1, den anden er 2 osv. Det antal, som returneres med funktionen DDE, bestemmer, hvilken valgknap der vælges.

Hvis funktionen DDE f.eks. returnerer 2, vælges den anden knap. Hvis denne funktion returnerer en værdi, som ikke svarer til nogen af indstillingerne for egenskaben Indstillingsværdi, vælges ingen af knapperne. Hvis element refererer til mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, som indeholder flere celler, returneres den første indtastning med funktionen DDE.

Afkrydsningsfelt

Hvis funktionen DDE returnerer 0, fjernes markeringen i afkrydsningsfeltet. Hvis denne funktion returnerer et tal, der ikke er nul, f.eks. 1 eller –1, markeres afkrydsningsfeltet. Hvis element henviser til tekst eller mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, som indeholder flere celler, er afkrydsningsfeltet ikke tilgængeligt.


Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×