Funktionen DDB

Returnerer en Datatypen Dobbelt, som angiver afskrivningen af et aktiv i en bestemt periode ved hjælp af metoden til dobbeltsaldoafskrivning eller en anden metode, som du angiver.

Syntaks

DDB(omkostninger, restværdi, levetid, periode [, faktor] )

Syntaksen for funktionen DDB har følgende argument:

Argument

Beskrivelse

omkostninger

Påkrævet. Double angiver startomkostningerne for aktivet.

restværdi

Påkrævet. Double angiver aktivets værdi i slutningen af dets levetid.

levetid

Påkrævet. Double angiver længden af et aktivs levetid.

periode

Påkrævet. Double angiver den periode, som nedskrivningen af aktivet beregnes ud fra.

faktor

Valgfri. Datatypen Varians angiver den takt, som restbeløbet afskrives i. Hvis der ikke angives en faktor, anvendes 2 (dobbeltafskrivningsmetoden) som standard.


Bemærkninger

Med dobbeltsaldoafskrivningsmetoden beregnes afskrivningen hurtigere. Afskrivningen er højst i den første periode og falder i efterfølgende perioder.

argumentlevetid og periode skal udtrykkes i samme enheder. Hvis f.eks. levetid er angivet i måneder, skal periode også angives i måneder. Alle argumenterne skal være positive tal.

Med funktionen DDB anvendes følgende formler til at beregne afskrivning i en angivet periode:

Afskrivning / periode = ((omkostningerrestværdi) * faktor) / levetid

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen DDB til at returnere afskrivningen af et aktiv for en bestemt periode ud fra startomkostningerne (InitCost), restværdien i slutningen af aktivets levetid (SalvageVal), aktivets samlede levetid i år (LifeTime) og den periode i år, som afskrivningen beregnes for (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×