Funktionen DCount

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge funktionen DCount til at bestemme antallet af poster, som findes i et bestemt sæt poster (et domæne). Brug funktionen DCount i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), en makro, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement.

Du kan f.eks. bruge funktionen DCount i et modul til at returnere antallet af poster i en ordretabel, som svarer til de ordrer, som er afgivet på en bestemt dato.

Syntaks

DCount ( udtryk domæne [kriterier] )

Syntaksen for funktionen DCount har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Et udtryk, der identificerer det felt, som du vil tælle poster for. Det kan være et strengudtryk, som identificerer et felt i en tabel eller en forespørgsel, eller det kan være et udtryk, der udfører en beregning på data i det pågældende felt. I udtryk kan du medtage navnet på et felt i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion. Hvis udtryk omfatter en funktion, kan den enten være indbygget eller brugerdefineret men ikke et andet domæneaggregat- eller et SQL-aggregatfunktion.

domæne

Påkrævet. Et strengudtryk, der identificerer det sæt poster, som domænet består af. Det kan være et tabelnavn eller et forespørgselsnavn til en forespørgsel, som ikke kræver en parameter.

kriterier

Valgfrit. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse dataområdet, som funktionen DCount udføres. Kriterier er for eksempel ofte svarer til WHERE-delsætningen i en SQL-udtryk uden ordet hvor. Hvis kriterier udelades, evaluerer funktionen DCountudtryk i forhold til hele domænet. De felter, der er inkluderet i kriterier skal også være et felt i domæne funktionen DCount ellers en Null.


Bemærkninger

Brug funktionen DCount til at tælle antallet af poster i et domæne, når du ikke har brug for at kende de enkelte værdier. Selvom argumentet udtryk kan udføre en beregning på et felt, tæller funktionen DCount bare antallet af poster. Værdien af en beregning, som udføres ved hjælp af udtryk er ikke tilgængelig.

Brug funktionen DCount i et beregnet kontrolelement, når du har brug at angive kriterier for at begrænse dataområdet, som funktionen udføres. For eksempel for at få vist antallet af ordrer skal sendes til California, du indstille egenskaben ControlSource for et tekstfelt til følgende udtryk:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du bare vil tælle alle poster i domæne uden at angive nogen begrænsninger, skal du bruge funktionen Antal.

tip

Funktionen Tæl er optimeret til at fremskynde optælling af poster i forespørgsler. Bruge funktionen Tæl i en rapport i stedet for funktionen DCount, og Angiv valgfrie kriterier for at gennemtvinge eventuelle begrænsninger på siden resultater. Brug funktionen DCount, når du skal tælle poster i et domæne fra et kodemodul eller en makro eller i et beregnet kontrolelement.

Du kan bruge funktionen DCount til at tælle antallet af poster i et bestemt felt, som ikke er i den postkilde, som din formular eller rapport er baseret på. Du kan f.eks. få vist antallet af ordrer i tabellen Ordrer i et beregnet kontrolelement på en formular baseret på tabellen Produkter.

Med funktionen DCount tælles de poster ikke, som indeholder Null-værdier det felt, er refereres til med udtryk, medmindre udtryk er stjernejokertegnet (*). Hvis du bruger en stjerne, beregnes det samlede antal poster med funktionen DCount, inklusiv de poster der indeholder Null-felter. I følgende eksempel beregnes antallet af poster i tabellen Ordrer.

intX = DCount("*", "Orders")

Hvis domæne er en tabel med en primær nøgle, kan du også tælle det samlede antal poster ved at indstille udtryk til det primære nøglefelt, eftersom der aldrig vil være en Null-værdi i det primære nøglefelt.

Hvis udtryk identificerer flere felter, adskilles feltnavnene med en sammenføjningsoperator, enten en og-tegn (&) eller plustegnet (+). Hvis du bruger et og-tegn til at adskille felterne, returneres antallet af poster, der indeholder data i et af de angivne felter, med funktionen DCount. Hvis du bruger plustegnet, returneres kun det antal poster, der indeholder data i alle de angivne felter, med funktionen DCount. I nedenstående eksempel vises virkningerne af de enkelte operatorer, når de bruges sammen med et felt, som indeholder data i alle poster (Modtagernavn), og et felt, der ikke indeholder data (Modtagerområde).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Bemærk: Og-tegnet er den foretrukne operator til sammenføjning af strenge. Du bør ikke anvende plustegnet til andet end numerisk addition, medmindre du specifikt ønsker at overføre Null-værdier via et udtryk.

Ikke-gemte ændringer til poster i domæne medtages ikke, når du bruger denne funktion. Hvis du vil funktionen DCount skal være baseret på de ændrede værdier, skal du først gemme ændringerne, ved at klikke på Gem post under poster under fanen Data , flytte fokus til en anden post, eller ved hjælp af metoden Update .

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

Med følgende funktion returneres de poster, der er afsendt til et bestemt land/område efter en bestemt forsendelsesdato. Domænet er tabellen Ordrer.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Hvis du vil kalde funktionen, skal du anvende følgende kodelinje i vinduet Immediate:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×