Funktionen DAvg

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge funktionen DAvg til at beregne gennemsnittet af et sæt værdier i en angivet sæt poster (et domæne). Brug funktionen DAvg i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), i en makro, i et forespørgselsudtryk eller i et beregnet kontrolelement.

Du kan f.eks. bruge funktionen DAvg i kriterierækken for en udvælgelsesforespørgsel om fragtomkostninger til at begrænse resultaterne til de poster, hvor fragtomkostningerne overstiger gennemsnittet. Eller du kan bruge et udtryk med funktionen DAvg i et beregnet kontrolelement og få vist gennemsnitsværdien af tidligere ordrer ved siden af værdien for en ny ordre.

Syntaks

DAvg ( udtryk domæne [kriterier] )

Syntaksen for funktionen DAvg har tre argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtr

Der er påkrævet. Et udtryk, der identificerer det felt, der indeholder de numeriske data, du vil beregne gennemsnittet af. Det kan være en strengudtryk identificerer et felt i en tabel eller forespørgsel, eller det kan være et udtryk, som udfører en beregning af data i det pågældende felt. I expr, kan du medtage navnet på et felt i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion. Hvis udtryk omfatter en funktion, kan det være enten indbyggede eller brugerdefinerede, men ikke et andet domæne- eller SQL-aggregatfunktion.

domæne

Påkrævet. Et strengudtryk, der identificerer det sæt poster, som domænet består af. Det kan være et tabelnavn eller et forespørgselsnavn til en forespørgsel, som ikke kræver en parameter.

kriterier

Valgfrit. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse dataområdet, som funktionen DAvg udføres. Kriterier er for eksempel ofte svarer til WHERE-delsætningen i en SQL-udtryk uden ordet HVOR. Hvis kriterier udelades, evaluerer funktionen DAvgudtryk i forhold til hele domænet. De felter, der er inkluderet i criterien skal også være et felt i domæne Ellers returnerer funktionen DAvg en Null.


Bemærkninger

Poster, som indeholder Null-værdier, medtages ikke i beregningen af gennemsnittet.

Uanset om du bruger funktionen DAvg i en makro eller et modul, i et forespørgselsudtryk eller i et beregnet kontrolelement, skal du udforme criteria-argumentet omhyggeligt for at sikre, at det evalueres korrekt.

Du kan bruge funktionen DAvg til at angive kriterier i rækken Kriterier for en forespørgsel. Lad os f.eks. antage, at du vil have vist en liste over alle de produkter, der er bestilt i mængder over den gennemsnitlige ordremængde. Du kan oprette en forespørgsel på tabellerne Ordrer, Ordreoplysninger og Produkter og medtage feltet Produktnavn og Antal med følgende udtryk i rækken Kriterier under feltet Antal:

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

Du kan også bruge funktionen DAvg i et beregnet feltudtryk i en forespørgsel eller i rækken Opdater til i en opdater forespørgsel.

Bemærk: Du kan enten bruge funktionen DAvg eller Avg i et beregnet feltudtryk i en totalforespørgsel. Hvis du bruger funktionen DAvg, beregnes gennemsnittet af værdierne, inden oplysningerne grupperes. Hvis du bruger funktionen Avg, grupperes dataene, inden gennemsnittet af værdier i feltet beregnes.

Brug funktionen DAvg i et beregnet kontrolelement, når du skal angive kriterier for at begrænse det datoområde, som funktionen DAvg udføres på. Hvis du f.eks. vil have vist gennemsnitsfragtomkostningerne for leverancer til Californien, skal du angive egenskaben Kontrolelementkilde for en tekstboks til følgende udtryk:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du kun vil beregne gennemsnittet af alle poster i domæne, skal du bruge funktionen Avg.

Du kan bruge funktionen DAvg i et modul eller en makro eller i et beregnet kontrolelement i en formular, hvis et felt, som skal vises, ikke findes i den postkilde, som formularen er baseret på. Lad os f.eks. antage, at du har en formular baseret på tabellen Ordrer, og du vil medtage feltet Antal fra tabellen Ordreoplysninger for at få vist det gennemsnitlige antal varer, der er bestilt af en bestemt kunde. Du kan bruge funktionen DAvg til at udføre denne beregning og få vist dataene på formularen.

Tip!

  • Hvis du bruger funktionen DAvg i et beregnet kontrolelement, kan du placere kontrolelementet i formularens sidehoved eller sidefod, så værdien af kontrolelementet ikke beregnes igen, hver gang du flytter til en ny post.

  • Hvis datatypen for det felt, hvor udtryk udledes er et tal, returnerer funktionen DAvg en Dobbeltklik datatype. Hvis du bruger funktionen DAvg i et beregnet kontrolelement, du medtage en funktion til konvertering af datatype i udtrykket for at forbedre ydeevnen.

  • Selvom du kan bruge funktionen DAvg til at bestemme gennemsnitsværdierne i et felt i en fremmed tabel, kan det være mere effektivt at oprette en forespørgsel, som indeholder alle de felter, du har brug for, og derefter basere formularen eller rapporten på denne forespørgsel.

Bemærk: Ændringer af poster, som ikke er gemt, i domæne er ikke medtaget, når du bruger denne funktion. Hvis funktionen DAvg skal baseres på de ændrede værdier, skal du først gemme ændringerne ved at klikke på Gem post under Poster under fanen Data, ved at flytte fokus til en anden post eller ved at bruge metoden Opdater.

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

Følgende funktion returnerer gennemsnitsfragtomkostningerne for ordrer, der er afsendt på eller efter en bestemt dato. Domænet er en ordretabel. Argumentet kriterier begrænser resultatsættet med poster på basis af det angivne land/område og forsendelsesdatoen, Bemærk, at nøgleordet AND er medtaget i strengen til at adskille felterne i argumentet kriterier. Alle de poster, der er medtaget i beregningen med funktionen DAvg har begge disse kriterier.

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

Hvis du vil kalde funktionen, skal du anvende følgende kodelinje i vinduet Immediate:

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×