Funktionen Chr

Returnerer en Datatypen Streng, der indeholder det tegn, der er knyttet til den angivne tegnkode .

Syntaks

Chr(charcode)

Det krævede charcode-argument er en Datatypen Lang, som angiver et tegn.

Bemærkninger

Tal fra 0 – 31 er de samme som standard-ASCII-koder, som ikke kan udskrives. Chr(10) returnerer f.eks. linjeskiftstegn. Det normale område for charcode er 0 – 255. På DBCS-systemer er det reelle område for charcode dog -32768 til 65535.

Bemærk: Funktionen ChrB anvendes sammen med bytedata, som er indeholdt i en String. I stedet for at returnere et tegn, som kan være på én eller to byte, returnerer ChrB altid en enkelt byte. Funktionen ChrW returnerer en String, som indeholder Unicode-tegnet undtagen på platforme, hvor Unicode ikke understøttes. I dette tilfælde svarer funktionsmåden til funktionen Chr.

Bemærk:  Visual Basic til Macintosh understøtter ikke Unicode-strenge. Derfor kan ChrW(n) ikke returnere alle Unicode-tegn for n værdier i området 128 – 65,535, som den gør i Windows-miljøet. I stedet for forsøger funktionen ChrW(n) med et "bedste gæt" for Unicode-værdier n større end 127. Derfor bør du ikke bruge ChrW i Macintosh-miljøer.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen Chr til at returnere det tegn, der er knyttet til den angivne tegnkode.

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×