Funktionen Choose

Bruges til at vælge og returnere en værdi fra en liste med argument.

Syntaks

Choose(indeks, valg-1 [, valg-2] ... [, valg-n] )

Syntaksen for funktionen Choose har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

index

Påkrævet. numerisk udtryk eller felt, som resulterer i en værdi mellem 1 og antallet af tilgængelige valg.

choice

Påkrævet. variantudtryk, som indeholder en af de mulige valg.


Bemærkninger

Med funktionen Choose returneres en værdi fra listen over valg på basis af værdien af index. Hvis index er 1, returnerer funktionen Choose det første valg på listen. Hvis index er 2, returneres det andet valg osv.

Du kan bruge funktionen Choose til at slå en værdi op på en liste over muligheder. Hvis index f.eks. evalueres til 3 og choice-1 = "en", choice-2 = "to", og choice-3 = "tre", returnerer funktionen Choose "tre". Funktionen er især nyttig, hvis index angiver værdien i en gruppeboks.

Med funktionen Choose evalueres hvert valg på listen, selvom den kun returnerer ét. Derfor bør du være opmærksom på uønskede bivirkninger. Hvis du f.eks. bruger funktionen MsgBox som en del af et udtryk i alle valg, vises der en meddelelsesboks for hvert valg, når det evalueres, selvom funktionen Choosekun returnerer værdien af ét af dem.

Funktionen Choose returnerer Null, hvis index er mindre end 1 eller større end antallet af valg på listen.

Hvis index ikke er et helt tal, afrundes det til det nærmeste hele tal, inden det evalueres.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Choose til at få vist et navn som svar på et indeks, som er overført til proceduren i parameteren Ind.

Function GetChoice(Ind As Integer)
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal")
End Function
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×