Funktionen CVErr

Returnerer en Datatypen Varians af undertypen Error, som indeholder etfejlnummer, som er angivet af brugeren.

Syntaks

CVErr(errornumber)

Den krævede errornumber-argument er et gyldigt fejlnummer.

Bemærkninger

Brug funktionen CVErr til at oprette brugerdefinerede fejl i brugeroprettede procedure. Hvis du f.eks. opretter en funktion, der accepterer flere argumenter og normalt returnerer en streng, kan du få funktionen til at evaluere inputargumenterne for at sikre, at de er inden for det accepterede område. Hvis ikke, returnerer funktionen sandsynligvis ikke det, du forventer. I dette tilfælde gør funktionen CVErr det muligt at returnere et fejlnummer, som fortæller dig, hvad du skal gøre.

Bemærk, at implicit konvertering af en fejl ikke er tilladt. Du kan f.eks. ikke tildele returværdien for CVErr direkte til en variabel, der ikke er en variant. Du kan dog udføre en eksplicit konvertering (ved hjælp af CInt, CDbl osv.) af den værdi, der returneres af funktionen CVErr, og tildele den til en variabel for den relevante datatype.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen CVErr til at returnere en variant, hvis VarType er vbError (10). Den brugerdefinerede funktion CalculateDouble returnerer en fejl, hvis det argument der overføres til den, ikke er et tal. Du kan bruge CVErr til at returnere brugerdefinerede fejl fra brugerdefinerede procedurer eller til at udskyde afhjælpning af en kørselsfejl. Brug funktionen IsError til at fastslå, om værdien repræsenterer en fejl.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×