Funktionen BETAINV

Returnerer den inverse kumulative betafordelingsfunktion. Dvs. hvis sandsynlighed = BETAFORDELING(x;...), er BETAINV(sandsynlighed;...) = x. Den kumulative betafordeling kan bruges i projektplanlægning til at opstille en model for sandsynlige færdiggørelsestider givet en forventet færdiggørelsestid og variabilitet.

Syntaks

BETAINV(sandsynlighed;alpha;beta;A;B)

Sandsynlighed     er en sandsynlighed knyttet til betafordelingen.

Alpha     er en parameter for fordelingen.

Beta     er en parameter for fordelingen.

A     er en valgfri nedre grænse for intervallet x.

B     er en valgfri øvre grænse for intervallet x.

Bemærkninger

  • Hvis et argument ikke er numerisk, returnerer BETAINV fejlværdien #VÆRDI!.

  • Hvis alpha = 0 eller beta = 0, returnerer BETAINV fejlværdien #NUM!.

  • Hvis sandsynlighed ≤ 0 eller sandsynlighed > 1, returnerer BETAINV fejlværdien #NUM!.

  • Hvis du udelader værdier for A og B, bruger BETAINV den kumulative standardbetafordeling, så A = 0 og B = 1.

BETAINV bruger en gentaget metode til at beregne funktionen. Givet en sandsynlighedsværdi gentages BETAINV, indtil resultatet er nøjagtigt inden for ±3 x 10-7. Hvis BETAINV ikke konvergerer efter 100 gentagelser, returnerer funktionen fejlværdien #I/T.

Eksempel

Sandsynlighed

Alpha

Beta

A

B

Formel

Beskrivelse (resultat)

0,685470581

8

10

1

3

=BETAINV([Sandsynlighed];[Alpha];[Beta];[A];[B])

Invers kumulativ betatæthedsfunktion for parametrene (2)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×