Funktionen Asc

Returnerer et datatypen Heltal, som repræsenterer den tegnkode, der svarer til det første bogstav i en streng.

Syntaks

Asc(streng)

Det krævede strengargumentargument er et gyldigt strengudtryk. Hvis strengen ikke indeholder tegn, opstår der en kørselsfejl.

Bemærkninger

Området for returnerede værdier er 0 – 255 på ikke-DBCS-systemer, men –32768 – 32767 på DBCS-systemer.

Bemærk: Funktionen AscB anvendes med bytedata indeholdt i en streng. I stedet for at returnere tegnkoden for det første tegn, returnerer AscB den første byte. Funktionen AscW returnerer tegnkoden Unicode undtagen på platforme, hvor Unicode ikke understøttes. I dette tilfælde svarer funktionsmåden til funktionen Asc.

Bemærk:  Visual Basic til Macintosh understøtter ikke Unicode-strenge. Derfor kan AscW(n) ikke returnere alle Unicode-tegn for n-værdier i området 128 – 65,535, som den gør i Windows-miljøet. I stedet for forsøger AscW(n) med et "bedste gæt" for Unicode-værdier n større end 127. Derfor bør du ikke anvende AscW i Macintosh-miljøet.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen Asc til at returnere en tegnkode, som svarer til det første bogstav i strengen.

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×