Funktionen Array

Returnerer en Datatypen Varians, som indeholder en matrix.

Syntaks

Array(arglist)

Det krævede arglist-argument er en kommasepareret liste over værdier, som er tildelt elementer af den array, som er indeholdt i varianten. Hvis der ikke er angivet argumenter, oprettes der en array med en længde på nul.

Bemærkninger

Den notation, der anvendes til at henvise til et element af en array, består af navnet på variabel efterfulgt af et indeksnummer i parentes, som angiver det ønskede element. I følgende eksempel oprettes der med den første erklæring en variabel med navnet A som variant. Den anden sætning tildeler en array til variablen A. Den sidste sætning tildeler den værdi, der er indeholdt i det andet array-element, til en anden variabel.

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Den nederste grænse for en array, der er oprettet ved hjælp af funktionen Array, bestemmes af den nederste grænse, som er angivet med sætningen Option Base, medmindre Array er kvalificeret med navnet på typebiblioteket (f.eks. VBA.Array). Hvis Array er kvalificeret med navnet på typebiblioteket, påvirkes Array ikke af Option Base.

Bemærk: En variant, som ikke er erklæret en array, kan stadig indeholde en array. En variantvariabel kan indeholde en array af en hvilken som helst type, undtagen strenge med fast længde og brugerdefineret datatype. Selvom en variant, der indeholder en array, i princippet er forskellig fra en array, hvis elementer er af typen Variant, opnås der adgang til arrayelementerne på samme måde.

Eksempel

I dette eksempel anvendes funktionen Array til at returnere en variant, som indeholder en array.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×