Fremskrive værdier i en serie

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Uanset om du skal lave udgiftsprognoser for det næste år eller fremskrive de forventede resultater i et videnskabeligt forsøg, kan du bruge Microsoft Excel til automatisk at generere fremtidige værdier, der bygger på eksisterende data, eller automatisk generere ekstrapolerede værdier, der bygger på beregninger af en lineær tendens eller en væksttendens.

Du kan udfylde en serie værdier, der passer til en enkel lineær tendens eller en eksponentialvækst ved at bruge fyldhåndtag eller kommandoen Serie. Du kan bruge regnearksfunktioner eller regressionsanalyseværktøjet i Analysis ToolPak tilføjelsesprogram til at udvide komplekse og ikke-lineære data.

Hvad vil du foretage dig?

Automatisk udfylde en serie for en lineær tilpasset tendens

Automatisk udfylde en serie for en væksttendens

Manuelt udfylde en lineær tendens eller væksttendenser

Beregne tendenser ved at føje en tendenslinje til et diagram

Projektværdier med en regnearksfunktion

Udføre regressionsanalyse med tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak

Automatisk udfylde en serie for en lineær tilpasset tendens

I en lineær serie føjes trinværdien, eller forskellen mellem den første og den næste værdi i serien, til startværdien og derefter til hver efterfølgende værdi.

Markeret startværdi

Udvidet vækstserie

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

2, 3

90, 85

Benyt følgende fremgangsmåde for at udfylde en serie for en lineær tilpasset tendens:

 1. Marker mindst to celler, som indeholder startværdierne for tendensen.

  Hvis du vil øge tendensseriens nøjagtighed, skal du vælge yderligere startværdier.

 2. Træk fyldhåndtaget i den retning, du vil udfylde med stigende eller faldende værdier.

  Hvis de markerede startværdier i cellerne C1:E1 f.eks. er 3, 5 og 8, skal du trække fyldhåndtaget til højre for at udfylde med stigende tendensværdier eller til venstre for at udfylde med faldende værdier.

Tip: Hvis du vil oprette serier manuelt eller udfylde en serie ved hjælp af tastaturet, skal du klikke på kommandoen Serie (fanen Startside, gruppen Redigering, knappen Fyld).

Toppen af siden

Automatisk udfylde en serie for en væksttendens

I en vækstserie ganges startværdien med trinværdien, hvilket giver den næste værdi i serien. Det deraf følgende produkt og alle efterfølgende produkter ganges derefter med trinværdien.

Markeret startværdi

Udvidet vækstserie

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5; 6,75; 10,125

Benyt følgende fremgangsmåde for at udfylde en serie for en væksttendens:

 1. Marker mindst to celler, som indeholder startværdierne for tendensen.

  Hvis du vil øge tendensseriens nøjagtighed, skal du vælge yderligere startværdier.

 2. Hold højre musetast nede, træk fyldhåndtaget i den retning, du vil fylde med stigende eller faldende værdier, slip musetasten, og klik derefter på Væksttendens i genvejsmenu.

Hvis de markerede startværdier i cellerne C1:E1 f.eks. er 3, 5 og 8, skal du trække fyldhåndtaget til højre for at udfylde med stigende tendensværdier eller til venstre for at udfylde med faldende værdier.

Tip: Hvis du vil oprette serier manuelt eller udfylde en serie ved hjælp af tastaturet, skal du klikke på kommandoen Serie (fanen Startside, gruppen Redigering, knappen Fyld).

Toppen af siden

Manuelt udfylde en lineær tendens eller væksttendenser

Når du klikker på kommandoen Serie, kan du manuelt styre, hvordan en lineær tendens eller væksttendens oprettes, og derefter bruge tastaturet til at udfylde værdierne.

 • I en lineær serie anvendes startværdierne på algoritmen med de mindste kvadrater (y=mx+b) for at danne serien.

 • I en vækstserie anvendes startværdierne på eksponentialkurvealgoritmen (y=b*m^x) for at danne serien.

I begge tilfælde ignoreres trinværdien. Den serie, der er oprettet, er svarer til de værdier, der returneres af funktionen prognose eller funktionen forøgelse .

Benyt følgende fremgangsmåde for at udfylde værdierne manuelt:

 1. Marker den celle, hvor serien skal starte. Cellen skal indeholde den første værdi i serien.

  Når du klikker på kommandoen Serie, erstatter resultatserien de oprindelige markerede værdier. Hvis du vil gemme de oprindelige værdier, skal du kopiere dem til en anden række eller kolonne og derefter oprette serien ved at vælge de kopierede værdier.

 2. Klik på Udfyld i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Serie.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Kolonner for at udfylde serien ned ad regnearket.

  • Klik på Rækker for at udfylde serien på tværs af regnearket.

 4. Indtast den værdi, serien skal forøges med, i boksen Trinværdi.

Serietype

Resultat af trinværdi

Lineær

Trinværdien lægges til den første startværdi og lægges derefter til hver efterfølgende værdi.

Vækst

Den første startværdi multipliceres med trinværdien. Det resulterende produkt og hvert efterfølgende produkt multipliceres derefter med trinværdien.

 1. Klik på Lineær eller Vækst under Type.

 2. Skriv den værdi, serien skal stoppe ved, i feltet Stopværdi.

Bemærk: Hvis der er mere end én startværdi i serien, og du vil have Excel til at generere tendensen, skal du markere afkrydsningsfeltet Tendens.

Toppen af siden

Beregne tendenser ved at føje en tendenslinje til et diagram

Hvis du vil bruge eksisterende data til at lave en prognose over en tendens, kan du oprette en tendenslinje i et diagram. Hvis du f.eks. har et diagram i Excel, der viser salgsdata for årets første måneder, kan du føje en tendenslinje til diagrammet, der viser den generelle salgstendens (stigende, faldende eller uændret), eller som viser den fremskrevne tendens for de kommende måneder.

Denne procedure antages det, at du allerede har oprettet et diagram, der er baseret på eksisterende data. Hvis du ikke har gjort det, kan du se emnet oprette et diagram fra start til slut.

 1. Klik på diagrammet for at markere det.

 2. Klik på den dataserie, hvortil du vil føje en tendenslinje eller et bevægeligt gennemsnit.

 3. Klik på Tendenslinje i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på den ønskede type regressionstendenslinje eller bevægelige gennemsnit.

 4. Hvis du vil angive indstillinger og formatere regressionstendenslinjen eller det glidende gennemsnit, skal du højreklikke på tendenslinjen og derefter klikke på Formatér tendenslinje.

 5. Marker de ønskede tendenslinjeindstillinger, linjer og effekter.

  • Hvis du markerer Polynomisk, skal du angive den højeste potens for den uafhængige variabel i boksen Rækkefølge.

  • Hvis du markerer Bevægeligt gennemsnit, skal du i boksen Periode angive det antal perioder, der skal benyttes ved beregningen af det bevægelige gennemsnit.

Bemærk: 

 • Boksen Baseret på serie indeholder en liste over alle dataserier i diagrammet, som understøtter tendenslinjer. Hvis du vil føje en tendenslinje til en anden serie, skal du klikke på navnet i boksen og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 • Hvis du tilføjer et bevægeligt gennemsnit i et XY-punktdiagram, er gennemsnittet baseret på den rækkefølge, hvormed X-værdierne er afbildet i diagrammet. Det kan være nødvendigt at sortere X-værdierne, før du tilføjer et bevægeligt gennemsnit, for at opnå det bedste resultat.

Toppen af siden

Projektværdier med en regnearksfunktion

Funktionen PROGNOSE    Funktionen PROGNOSE beregner en prognoseværdi ud fra eksisterende værdier. Den forudberegnede værdi er en y-værdi for en givet x-værdi. De kendte værdier er eksisterende x- og y-værdier, og den nye værdi beregnes ved hjælp af lineær regression. Du kan benytte denne funktion til at forudberegne fremtidigt salg, krav til varelager eller forbrugertendenser.

Funktionen PROGNOSE eller funktionen FORØGELSE    Funktionen TENDENS og funktionen FORØGELSE kan ekstrapolere fremtidige y-værdier, som udvider en lige linje eller eksponentialkurve, der bedst beskriver de eksisterende data. De kan også returnere de y-værdier, der er baseret på kendte xværdier for den linje eller kurve, der passer bedst. Hvis du vil afbilde en linje eller kurve, som beskriver eksisterende data, skal du bruge de eksisterende x-værdier og y-værdier, der returneres af funktionen TENDENS eller FORØGELSE.

Funktionen LINREGR eller funktionen LOGREGR    Du kan bruge funktionen LINREGR eller funktionen LOGREGR til at beregne en lige linje eller eksponentiel kurve ud fra eksisterende data. Funktionen LINREGR og funktionen LOGREGR returnerer forskellige regressionsspecifikke stikprøvefunktioner, herunder hældning og skæring for den linje, der passer bedst.

Nedenstående tabel indeholder hyperlinks til flere oplysninger om disse regnearksfunktioner.

Funktion

Beskrivelse

PROGNOSE

Projektværdier

TENDENS

Projektværdier, der passer til en lige tendenslinje

FORØGELSE

Projektværdier, der passer til en eksponentiel kurve

LINREGR

Beregne en lige linje ud fra eksisterende data

LOGREGR

Beregne en eksponentiel kurve ud fra eksisterende data

Toppen af siden

Udføre regressionsanalyse med tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak

Når du har brug at foretage mere komplicerede regressionsanalyser – herunder beregning og afbildning af residualer – du kan bruge værktøjet til regressionsanalyse i tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak.

 1. Klik på Dataanalyse i gruppen analyse under fanen Data.

  Hvis fanen tilføjelsesprogrammer eller kommandoen Dataanalyse ikke er tilgængelig, kan du indlæse Analysis ToolPak.

  1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilføjelsesprogrammer.

  2. Marker Excel-tilføjelsesprogrammer på listen Administrer, og klik derefter på Søg.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Analysis ToolPak i boksen Tilgængelige tilføjelsesprogrammer, og klik derefter på OK.

  4. Følg instruktionerne i installationsprogrammet, hvis det er nødvendigt.

 2. Markér navnet på det ønskede analyseværktøj i dialogboksen Dataanalyse, og klik derefter på OK.

 3. Marker de ønskede analyseindstillinger i dialogboksen for det værktøj, du har valgt.

Du kan klikke på knappen Hjælp i dialogboksen for at få flere oplysninger om indstillingerne.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×