Fremme forretningsvirksomheden med markedsføringskampagner i Business Contact Manager

Hvis en virksomhed skal udvikle sig, skal den markedsføres, og som ejer af en lille virksomhed skal du sikre dig, at dine markedsføringstiltag lønner sig. Når du bruger Marketingskampagneformular i Business Contact Manager til Outlook, kan du spore oprettelsen af og kunde reaktion på dine markedsføringskampagner. Du kan se, hvor mange nye salg en løbeseddel f.eks. har afstedkommet, eller i hvilket omfang en e-mail-kampagne har skabt interesse. Endvidere kan du let kontrollere de endelige resultater af din investering.

Du kan oprette en markedsføringskampagne fra de fleste steder i Business Contact Manager til Outlook. Når du gennemgår rapporter, kan du f.eks. oprette en ny markedsføringskampagne på grundlag af en af disse rapporter. Hvis du opretter en fil i Microsoft Office Publisher* eller Word*, kan du også ændre den til en ny kampagne i det pågældende program.

Følgende oversigt viser i korte træk, hvordan din virksomhed kan drage fordel af markedsføringskampagner. Yderligere oplysninger får du ved at klikke på Hjælp i formularerne eller se i relaterede emner.

Oprette en ny markedsføringskampagne

 1. Klik i menuen Business Contact ManagerMarkedsføringskampagne, og klik derefter på Ny for at udfylde formularen med oplysninger om markedsføringskampagnen.

  Hvis du vil oprette en ny markedsføringskampagne i Publisher* eller Word*, skal du benytte en af de følgende relevante fremgangsmåder:

  • I Publisher 2007 skal du på værktøjslinjen Business Contact Manager til Outlook klikke på Opret ny markedsføringskampagne.

  • I Word 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen  Office-knapflade , pege på Business Contact Manager og derefter klikke på Opret markedsføringskampagne.

   Bemærk: Hvis du har oprettet en ny markedsføringskampagne fra en anden kilde (f.eks. Publisher* eller Word* eller fra en rapport), åbnes der automatisk en markedsføringskampagneformular.

 2. Hvis siden Generelt i markedsføringskampagneformularen ikke vises som standard, skal du klikke på Generelt i gruppen Vis under fanen Kampagne på bånd.

 3. Hvad skal denne markedsføringskampagne bruges til?

  I dette afsnit begynder du at definere markedsføringskampagnen.

  • Skriv en titel til markedsføringskampagnen. Dette er obligatoriske data, der som standard bruges som emneoverskrift, hvis du sender e-mails. Hvis du f.eks. markedsfører dine nye forårsprodukter, kan du skrive Foråret er kommet.

  • Skriv en kampagnekode. Dette er obligatoriske data, som gør det lettere for dig at finde denne kampagne på en liste end ved at søge efter titlen på markedsføringskampagnen. Du kan f.eks. skrive Forår07 for din forårsmarkedsføringskampagne i stedet for Foråret er kommet.

  • Vælg den type markedsføringskampagne, du vil køre, på listen Kampagnetype. Der vises forskellige valgmuligheder i andre områder af formularen, afhængigt af hvilken type du vælger.

   Bemærk: Du kan kun bruge én kampagnetype pr. markedsføringskampagne.

  • Skriv det beløb, du vil bruge, i boksen Budgetteret kostbeløb.

  • Skriv start- og slutdatoer for markedsføringskampagnen.

  • Skriv eventuelle andre kommentarer om denne kampagne i boksen Markedsføringskampagne.

 4. Hvem skal se kampagnen?

  Hvis du har valgt en markedsføringskampagnetype, som er møntet på bestemte personer, f.eks. en e-mail- eller masseforsendelseskampagne, skal du oprette en liste.

  • Opret en liste     Vælg, om markedsføringskampagnen skal adresseres til alle dine Konto, forretningskontakt eller kundeemner, om der skal bruges et foruddefineret udvalg, eller om der skal oprettes en ny liste.

  • I alt på liste     Se, hvor mange mennesker, som ser markedsføringskampagnen. Du kan ændre listen ved at klikke på Gennemgå og filtrer.

   Tip: Klik på fanen Avanceret filter i dialogboksen Filter for at fjerne posterne for de kunder, der ikke skal ringes, sendes e-mail, faxes eller sendes post til. Kommunikationsindstillingen skal vælges på firma- og forretningskontaktpersonposten. Indstillingerne er Foretag ikke opkald, Send ikke e-mail, Send ikke fax og Send ikke post.

   Bemærkninger: 

   • Hvis du har valgt en markedsføringskampagnetype, som er adresseret til en liste, du ikke kan redigere i Business Contact Manager til Outlook, f.eks. et seminar eller en konference, er indstillingen Andet valgt automatisk.

   • Indstillingen Allerede oprettet er tilgængelig, når en markedsføringskampagne åbnes fra en rapport.

 5. Hvordan får de kampagnen?

  I dette afsnit vælger du, hvilken leveringsmetode der skal bruges. Metoden afhænger af den valgte type markedsføringskampagne, men hvis du opretter et masseforsendelsesbrev eller en e-mail, kan du bruge brevfletning* eller andre tilpasningsmuligheder i Outlook, Publisher* eller Word*.

  Bemærk: The Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager E-mail Marketing Service is now fully integrated with Business Contact Manager til Outlook; you can use it to create and track targeted messages to a variety of mailing lists. For more information about the e-mailmarketingtjeneste, see Using the E-mail Marketing Service in Business Contact Manager.

  *Brevfletning kræver Publisher eller Word. Den enkeltstående udgave af Business Contact Manager til Outlook 2007 kan bruges sammen med 2007- eller 2003-versionerne af Publisher og Word.

 6. Hvad får de?

  Medmindre du udtrykkeligt har valgt at oprette et dokument i Outlook, Publisher* eller Word*, kan materialerne til din markedsføringskampagne oprettes i et hvilket som helst program. Du skal blot oprette en kæde til en eksisterende fil.

 7. Når du har angivet alle oplysninger, og du er klar til at starte markedsføringskampagnen, skal du klikke på knappen Start kampagne. Nu er du klar til at spore resultaterne af din kampagne!

*Den enkeltstående udgave af Business Contact Manager til Outlook 2007 kan bruges sammen med 2007- eller 2003-versionerne af Publisher og Word. Indstillingen til at oprette en markedsføringskampagne fra Publisher 2003 eller Word 2003 er ikke tilgængelig.

Spore resultaterne af markedsføringskampagnen

Undervejs i markedsføringskampagnen kan du spore resultaterne fra den samme formular ved manuelt at sammenkæde kundeemnerne, salgsmulighederne, firmaerne og forretningskontaktpersonerne med markedsføringskampagnen. Resultaterne er sammenfattet i visningen Spor i markedsføringskampagnen.

Hvis du vil spore de kundeemner, salgsmuligheder, firmaer og forretningskontaktpersoner, der er relateret til en markedsføringskampagne, skal du kæde posterne sammen med kampagnen ved at benytte følgende fremgangsmåde.

Kæde en post for et firma, en forretningskontaktperson eller en salgsmulighed sammen med en markedsføringskampagne

Tip: Et kundeemner er en forretningskontaktpersonpost, til hvilken afkrydsningsfeltet Kundeemne er markeret.

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner eller Salgsmuligheder i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på en firma-, forretningskontaktperson- eller salgsmulighedspost på listen for at åbne den.

 3. Klik på Startet af i posten.

 4. Klik på Markedsføringskampagner under Mappe i dialogboksen Vælg et firma, en forretningskontaktperson eller en markedsføringskampagne.

 5. Klik på navnet på markedsføringskampagnen på listen, klik på Kæd til og derefter på OK.

 6. Gentag denne fremgangsmåde for alle firmaer, forretningskontaktpersoner, kundeemner eller salgsmuligheder, som resulterede fra markedsføringskampagnen.

  Det samlede antal er sammenfattet i markedsføringskampagneposten i visningen Spor i afsnittet Kampagneresultater.

Gennemgå resultaterne af markedsføringskampagnen

Det samlede antal kundeemner, firmaer, salgsmuligheder eller forretningskontaktpersoner er sammenfattet i afsnittet Kampagneresultater i visningen Spor i markedsføringskampagneposten.

 1. Klik på Markedsføringskampagner i menuen Business Contact Manager i Outlook, og vælg derefter den kampagne, du vil gennemgå.

  Tip: Vælg en visning, som gør det lettere for dig at finde din markedsføringskampagne, under Aktuel visning i menuen Vis.

 2. Åbn markedsføringskampagneformularen, og klik på Spor i gruppen Vis under fanen Kampagne på båndet.

  De oplysninger, som du ser, afhænger af den type markedsføringskampagne, du har valgt, men du kan se det samlede antal nye firmaer, forretningskontaktpersoner, kundeemner eller salgsmuligheder, som er blevet oprettet under denne markedsføringskampagne, hvis du sammenkæder de enkelte poster med markedsføringskampagnen. Hvis du vil se yderligere oplysninger om hvert af de samlede antal, skal du klikke på Vis rapport.

  Yderligere oplysninger om at kæde enkelte poster sammen med markedsføringskampagner, så resultaterne spores i markedsføringskampagnen, finder du i Kæde en post for et firma, en forretningskontaktperson eller en salgsmulighed sammen med en markedsføringskampagne tidligere i dette emne.

  Bemærk: If you used the E-mail Marketing Service to generate your e-mail messages, you can also track the number of bounced messages, the number of times your messages were opened, and the number of times that links in the messages were followed.

 3. Angiv de aktuelle omkostninger for markedsføringskampagnen i boksen Faktiske omkostninger.

Navigation på båndet

Formularen indeholder følgende knapper – placeret på båndet, som er en del af Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen – der er specifikke for Business Contact Manager til Outlook.

I gruppen

Klik på

For at

Vis

Generelt

Indtaste og gennemgå generelle oplysninger om markedsføringskampagnen.

Vis

Spor

Spore, måle og evaluere reaktionen på markedsføringskampagnen.

Kampagne

Start kampagne

Starte din færdige markedsføringskampagne

Kampagne

Opdater data

Opdatere sporingsdataene til din markedsføringskampagne.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×