Forståelse af dialogboksen layouthjælpelinjer i Publisher

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil gøre det nemmere at justere delene af publikationen, kan du anvende layouthjælpelinjer. Eksempler på grundlinjer i dialogboksen Layouthjælpelinjer omfatter margenhjælpelinjer, Gitterhjælpelinjer (f.eks. kolonne- og rækkegitterlinjer), hjælpelinjer til grundlinjer og linealhjælpelinjer. Hjælpelinjerne udskrives ikke; de er beregnet til at hjælpe med layout du dit indhold.

Dialogboksen Layouthjælpelinjer

Margenhjælpelinjer, gitterhjælpelinjer og hjælpelinjer til grundlinjer kan indstilles i dialogboksen Layouthjælpelinjer.

Layouthjælpelinjer

  1. Margenhjælpelinjer

  2. Kolonnehjælpelinjer

  3. Rækkehjælpelinjer

  4. hjælpelinjer til grundlinjer

  5. Linealhjælpelinjer

Sådan åbner du dialogboksen Layouthjælpelinjer:

  • Klik på Sideopsætning > hjælpelinjer og vælg gitter og hjælpelinjer.

Bemærk: Marker afkrydsningsfeltet hjælpelinjer under fanen Vis for at se margen- og Gitterhjælpelinjer. Marker afkrydsningsfeltet grundlinjer under fanen Vis for at få vist hjælpelinjerne til grundlinjer.

Fanen Margenhjælpelinjer

Margenhjælpelinjerne kan hjælpe dig med at angive mængden af blanktegn rundt om kanterne på en masterside. Margenhjælpelinjer er en del af en masterside, og de vises på enhver side mastersiden anvendes på. Hvis indstillingen Ignorer Master er markeret for en bestemt side, men indstillingen ruder og hjælpelinjer er aktiveret, vises der margenhjælpelinjer.

Dialogboksen Layouthjælpelinjer i Publisher

Mastersider

Tosidet masterside Vælg denne indstilling for at angive margener for et tosidet opslag, hvis publikationen er en bog eller et hæfte, der er indbundet på den ene side. Når du vælger denne indstilling, ændres de venstre og højre margenhjælpelinjer til indvendige og udvendige margenhjælpelinjer. Den indvendige margen findes på bogens indbundne kant, og den udvendige margen findes på bogens udvendige, eller falsede, kant.

Margenhjælpelinjer

Bemærk: Hvis du vælger et tosidet opslag, ændres indstillingerne Venstre og Højre til Indvendigt og Udvendig.

Venstre  Angiv mængden plads, der skal mellem papirets venstre kant og venstre hjælpelinje. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet tosidet masterside, kan du se afstanden mellem indvendigt kant på siderne og indvendigt margenhjælpelinje.

Højre  Angiv den afstand, du vil mellem papirets højre kant og højre margenhjælpelinje. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet tosidet masterside, skal du se afstanden mellem den udvendige kant på siderne og den udvendige margenhjælpelinje.

Top Angiv den afstand, der skal være mellem sidens øverste kant og den øverste hjælpelinje.

Bund Angiv den afstand, der skal være mellem sidens nederste kant og nederste hjælpelinje.

Tip: Standardværdien for margener er i de måleenheder, du har valgt til publikationen. Du kan angive andre måleenheder ved at indtaste forkortelsen for dem efter talværdien: tommer (), centimeter (cm), pica (pi), punkter (pkt) eller pixel (px).

Fanen Gitterhjælpelinjer

Brug gitterhjælpelinjer til at angive det antal kolonner og rækker, der skal være på en masterside.

Tip: Standardværdien for afstand vises i de måleenheder, du har valgt til publikationen. Du kan angive andre måleenheder ved at indtaste forkortelsen for dem efter talværdien: tommer (), centimeter (cm), pica (pi), punkter (pkt) eller pixel (px).

Dialogboksen Layouthjælpelinjer i Publisher med visning af Gitterhjælpelinjer

Kolonnehjælpelinjer

Kolonner Angiv det antal kolonner, der skal være mellem venstre og højre margenhjælpelinjer.

Afstand Angiv den afstand, der skal være mellem hver kolonne.

Rækkehjælpelinjer

Rækker Angiv det antal rækker, der skal være mellem de øverste og nederste margenhjælpelinjer.

Afstand Angiv den afstand, der skal være mellem hver række.

Tilføj midterhjælpelinje mellem kolonner og rækker Denne indstilling er tilgængelig, hvis du har mere end én kolonne eller række. Vælg denne indstilling for at få vist en hjælpelinje, der ikke udskrives, og som angiver midtpunktet for afstanden mellem kolonnerne og rækkerne. Denne hjælpelinje kan bruges, når du placerer tekstbokse eller grafiske objekter.

Fanen Hjælpelinjer til grundlinjer

Brug hjælpelinjerne til grundlinjer til at justere grundlinjerne i teksten på tværs af alle kolonner i en publikation med flere kolonner.

Dialogboksen Layouthjælpelinjer i Publisher med visning af fanen Hjælpelinjer til grundlinjer

Vandret grundlinje

Angiv afstand og forskydning for de vandrette hjælpelinjer til grundlinjer.

Tip: Standardmåleenheden for oprindelige hjælper afstand og forskydning er punkter. Selv hvis du skriver en anden måleenhed, f., konverteres værdien til eks.

Afstand  Angiv den afstand, du vil mellem vandrette hjælpelinjer til grundlinjer. Det tal, du angiver, bruges som mellemrummet linjebeløbet for de afsnit, du har angivet skal justeres efter hjælpelinjerne til grundlinjer.

Forskydning Angiv, hvor stort et mellemrum der skal være fra topmargenhjælpelinjerne til den første vandrette hjælpelinje for grundlinjer under den.

Den forskydning, du bruger, afhænger af tekstens skrifttype og den afstandsværdi, du har angivet for hjælpelinjerne til grundlinjer. I de tilfælde hvor skriftstørrelsen er meget mindre end afstanden for hjælpelinjerne til grundlinjer, kan du forskyde værdien, så den er mindre end afstandsværdien, og første linje dermed er tættere på topmargenen på siden.

Bemærk: Du har også indstillinger for lodret, parallel, hvis du har et østasiatisk sprog, der er aktiveret.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×