Forståelse af boksen Formater afsnit i Publisher

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil tilpasse den justering, indrykning, linjeafstand, position og ledere og linjeskift og nyt afsnit i det markerede afsnit, kan du bruge dialogboksen Formater afsnit i Publisher.

Indrykninger og afstand

Med fanen Indrykning og afstand kan du tilpasse justering, indrykning og linjeafstand til de markerede afsnit.

Generelt

Her kan du indstille justering af afsnit:

Venstre    Tegnet yderst til venstre på hver linje justeres til den venstre margen, og den højre kant af hver linje takket. Dette er standardjustering til afsnit med en tekstretning venstre mod højre.

Centrer    Midten af hver linje justeres til midtpunktet i margener i højre og venstre tekstboks, og de venstre og højre kanter til hver linje er takket.

Højre    Tegnet yderst til højre på hver linje justeres til den højre margen, og den venstre kant af hver linje takket. Dette er standardjustering til afsnit med en tekstretning højre mod venstre.

Lige margener    De første og sidste tegn på hver linje (undtagen det sidste) justeres til venstre og højre margener, og linjer udfyldes ved at tilføje eller fjerne afstand mellem og indeni ord. Den sidste linje i afsnittet justeres til den venstre margen, hvis tekstretningen er venstre til højre, eller til den højre margen hvis tekstretningen er højre til venstre.

Fordelt    Dette er det samme som Lige margener med undtagelse af, at disse linjer udfyldes ved at tilføje eller fjerne den samme mængde fra hvert tegn i stedet for mellem og indeni ord.

Fordel alle linjer  Dette er det samme som fordelt justering, bortset fra den sidste linje i afsnittet også være tilpasset til både venstre og højre margen.

Indrykning

Indrykning bestemmer afsnittets afstand fra enten venstre eller højre margen i tekstboksen. Inden for margenerne kan du øge eller mindske indrykningen af et eller flere afsnit. Du kan også oprette en negativ indrykning (også kendt som Fjern indrykning), der trækker afsnittet ud mod den venstre margen, hvis tekstretningen er indstillet til venstre til højre eller mod den højre margen hvis tekstretningen er indstillet til højre mod venstre.

Standard Denne indstilling har fem standardindrykninger og giver dig mulighed for at oprette en tilpasset indrykning.

  • Oprindelige Denne indstilling bruger de angivne justeringsindstillinger i sektionen Justering.

  • Umiddelbart til venstre Denne indstilling bruger venstre-justering.

  • indrykning af første linje Denne indstilling giver den første linje i afsnittet en. 25" led.

  • Hængende indrykning Denne indstilling giver den første linje a-. 25" rykke ud og de øvrige linjer i afsnittet en. 25" led.

  • Tilbud Denne indstilling angiver både venstre og højre indrykninger til. 5".

  • Brugerdefineret Hvis du foretager ændringer til nogen af standarderne, bliver de til en brugerdefineret indrykning.

Line Spacing

Linjeafstand bruges til at angive den lodrette afstand mellem tekstlinjerne i et afsnit. Som standard er afstanden mellem linjer på 1,19, hvilket betyder, at afstanden passer til den største skrifttype på denne linje samt en lille mængde med ekstra plads. Afsnitsafstand bruges til at bestemme, hvor meget plads der skal være over eller under et afsnit. Når du trykker på Enter for at starte et nyt afsnit, bliver afstanden overført til det næste afsnit, men du kan ændre indstillingerne i hvert afsnit.

Toppen af siden

Faner

Med tabulatorer, kan du justere teksten til venstre, højre, centreret eller til et decimaltegn. Du kan også automatisk indsætte specialtegn før en tabulator såsom streger, prikker eller linjer. Du kan oprette forskellige tabulatorer for alle tekstbokse i en publikation. Når du indsætter et tabulatorstop i en tekstboks i Publisher, vises tabulatormærket på linealen øverst i arbejdsområdet.

Tabulatorstopmærke

Standardtabulatorer

I denne boks kan du indstille standarden, når du trykker på tabulatortasten . Standarden er ,5”.

Position

I denne boks kan du angive tabulatorstop udover standardindstillingerne.

  • Angiv den nøjagtige position, for eksempel .2, til at indstille tabulatorer ved.2 tommer for hvert tabulatorstop, du vil indsætte, under fanen neutral stilling, og klik derefter på sæt.

  • Vælg de ønskede indstillinger under Justering og Fyldtegn, og klik derefter på OK.

Justering

Dette giver dig mulighed for at indstille den tabulatorstoptype, som du vil oprette.

Venstre Dette angiver startpositionen for tekst til venstre. Mens du skriver, flyttes teksten til højre.

Center Dette angiver en placering midt i teksten. Teksten centreres på denne position, mens du skriver.

Højre Dette angiver tekstens højre kant af teksten. Mens du skriver, flyttes teksten til venstre.

Decimal En decimaltabulering justerer tal omkring et decimaltegn. Uafhængigt af antallet cifre, decimaltegnet bliver på samme sted. (Du kan justere tal omkring et decimaltegn kun. Du kan ikke bruge decimaltabulering til at justere tal omkring et andet tegn, som et symbol for bindestreg eller &-tegn.)

Fyldtegn

Fyldtegn er prikker, bindestreger, streger eller punkttegn, som vises, når du trykker på Tab, f.eks. efter kapitel- eller afsnitsoverskrifter i en indholdsfortegnelse, hvor sidetallene for overskrifterne højrejusteres.

Ingen Ingen ledere, når du trykker på Tab.

Prik: Brug en række prikker som fyldtegn.

Tankestreg Du kan bruge en række streger som din leder.

Streg: Brug en streg som fyldtegn.

Punkttegn: Brug en række punkttegn som fyldtegn.

Fjerne tabulatorstop

Sådan fjernes et brugerdefineret tabulatorstop:

  1. Vælg det tabulatorstop, der skal fjernes i vinduet Position.

  2. Klik på knappen Ryd.

Klik på Ryd alle for at fjerne alle brugerdefinerede tabulatorstop.

Toppen af siden

Linje- og afsnitsskift

Med denne fane kan du kontrollere, hvordan linjerne i et afsnit formateres på tværs af sammenkædede tekstbokse eller mellem kolonner.

Beskyt mod horeunger Det er ord eller korte tekstlinjer i starten eller slutningen af et afsnit. Du kan vælge at undgå, at sådanne linjer adskilles fra resten af afsnittet.

Hold sammen med næste Dette vil holde en eller flere markerede afsnit sammen i en tekstboks eller kolonne.

Hold linjer sammen Dette vil holde linjer i et afsnit sammen i en tekstboks eller kolonne.

Start i næste tekstboks Dette vil flytte afsnit for at løbe, så du kan flytte den til en ny tekstboks.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×