Forstå rapporten med logfiler om brugeraktivitet

Logfilerne for brugeraktivitet viser, hvornår brugere foretog forskellige handlinger i OneDrive for Business. Det følgende er beskrivelser af de hændelser, der er registreret i rapporterne om logfiler for brugeraktivitet.

Interne brugere er brugere på dit Office 365-abonnement, og eksterne brugere er alle brugere, der ikke hører til din brugerliste i Office 365.

Bemærk!: Rapporten med logfiler om brugeraktivitet i OneDrive for Business er i beta. Dataene vil være nøjagtige, men udseendet af denne rapport og det underliggende skema for denne rapport forandrer sig måske med tiden.

Samarbejdsaktiviteter

 • AccessInvitationAccepted:    Hændelsen registreres, når en bruger accepterer en invitation fra en ekstern bruger til at få adgang til en fil eller mappe.

 • AccessInvitationCreated:    Hændelsen registreres, når en bruger inviterer en ekstern bruger til at få adgang til en fil eller mappe.

 • AccessInvitationExpired:    Hændelsen registreres automatisk efter syv dage, når der ikke handles på en invitation til en ekstern bruger.

 • AccessInvitationRevoked:    Hændelsen registreres, når en bruger tilbagekalder en invitation til en fil eller mappe fra en ekstern bruger.

 • AccessInvitationUpdated:    Hændelsen registreres, når en bruger opdaterer en invitation fra en eksisterende bruger.

 • AccessRequestApproved:    Hændelsen registreres, når en bruger giver en intern bruger adgangstilladelse til en fil eller mappe.

 • AccessRequestCreated:    Hændelsen registreres, når en intern bruger anmoder om at få adgang til en anden brugers fil eller mappe, som vedkommende ikke har adgangstilladelse til.

 • AccessRequestExpired:    Hændelsen registreres automatisk efter syv dage, når en bruger ikke har reageret på en anmodning om adgang.

 • AccessRequestRejected:    Hændelsen registreres, når en bruger afviser en intern brugers anmodning om at få adgang til en fil eller mappe

Filadgang og administration

 • FileCheckedIn:    Hændelsen registreres, når en bruger tjekker en fil ind, der tidligere blev tjekket ud.

 • FileCheckedOut:    Hændelsen registreres, når en bruger tjekker en fil ud. Dette forhindrer også andre brugere i at gemme ændringer.

 • FileCheckedOutDiscarded:    Hændelsen registreres, når en bruger afviser låsningen af en fil, der tidligere er tjekket ud.

 • FileCopied:    Hændelsen registreres, når en bruger opretter en kopi af en fil, der ligger i et dokumentbibliotek.

 • FileDeleted:    Hændelsen registreres, når brugeren sletter en fil fra OneDrive for Business-klienterne.

 • FileDownloaded:    Hændelsen registreres, når brugeren downloader en kopi af en fil til sin harddisk.

 • FileModified:    Hændelsen registreres, når en bruger gemmer en fil, eller når en fil gemmes automatisk.

 • FileMoved:    Hændelsen registreres, når en bruger flytter en fil i et dokumentbibliotek til en anden mappe i dokumentbiblioteket.

 • FileRenamed:    Hændelsen registreres, når en bruger omdøber en fil.

 • FileRestored:    Hændelsen registreres, når en bruger gendanner sin fil fra webstedets Papirkurv.

 • FileUploaded:    Hændelsen registreres, når en bruger uploader en fil til et dokumentbibliotek.

 • FileViewed:    Hændelsen registreres, når en bruger får vist en fil fra Office Online-apps. Der tilføjes registrering af andre visningshændelser i løbet af betaperioden.

Fildeling

 • SharedLinkCreated:    Hændelsen registreres, når en bruger opretter et link til visning eller redigering.

 • SharedLinkDisabled:    Hændelsen registreres, når en bruger deaktiverer et link til deling. Det link, der tidligere blev oprettet, er med andre ord ikke længere tilgængeligt.

 • SharingRevoked:    Hændelsen registreres, når en bruger tilbagekalder delingstilladelsen til en fil eller mappe, der er rettet mod en bestemt bruger. Den bestemte bruger vil med andre ord ikke have adgang til ressourcen

 • SharingSet:    Hændelsen registreres, når en bruger opretter eller opdaterer en tilladelse til deling af en fil eller mappe.

Kendte problemer

 • Rapporterne for brugeraktivitet kan i øjeblikket ikke skelne mellem et klient- og serveroperativsystem. Rapporten viser f.eks. navnet på klientoperativsystemet, men brugeren kunne have fået adgang til OneDrive for Business via serveroperativsystemet. Det skyldes, at rapporten analyserer strengen Brugeragent i anmodningen om at registrere oplysninger om enhed, operativsystem og app. Rapporten henter en værdi, som f.eks. "Windows NT 6.2", for operativsystemet, og det kunne være enten "Windows 8" eller Windows Server 2012.

 • I navnekolonnen i den overordnede mappe, vises værdien i øjeblikket med en ekstra omvendt skråstreg. Lige nu er det "Dokumenter\/Billeder" i stedet for "Dokumenter/Billeder". Vi arbejder på at udarbejde en rettelse til dette problem.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×