Forskelle mellem at bruge en projektmappe i browseren og i Excel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Excel på computeren og online med Office 365 dele mange almindelige funktioner, som muligheden for at udskrive og interagere med elementer. Der er dog nogle forskelle, som figurer ikke kan redigeres i et browservindue.

Bemærk:  Hvis du bruger Excel Online eller Excel Services i SharePoint Server 2010, skal du se denne version af Forskelle mellem at bruge en projektmappe i browseren og i Excel.

I denne artikel

Filformater for projektmapper, som understøttes i et browservindue

Projektmappefunktioner, som understøttes til visning i et browservindue

Projektmappefunktioner, der er forskellige i browseren og i computerprogrammet

Projektmappefunktioner i Excel og i et browservindue

Om Excel Online, Excel Web App (lokalt) og Excel Services (lokal installation)

Filformater for projektmapper, som understøttes i et browservindue

Projektmapper i de følgende filformater kan ses i et browservindue:

  • Excel projektmappe (.xls, .xlsx)

  • Excel binær projektmappefil (xlsb)

  • OpenDocument Spreadsheet-fil (.ods)

  • Excel-projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm)
    En projektmappe i dette format kan åbnes, men makroerne kører ikke i et browservindue.

Projektmapper i andre formater, f.eks. .csv-format, understøttes normalt ikke til visning i et browservindue.

Få flere oplysninger om filformater i Excel i Gemme en projektmappe i et andet filformat.

Bemærk: Er der grænser for størrelsen af filer, du kan se i SharePoint Online og Power BI-tjenesten. Læs mere om filstørrelsesgrænser for projektmapper i SharePoint Online.

Projektmappefunktioner, som understøttes til visning i et browservindue

Når du får vist eller udskriver en projektmappe i et browservindue, fungerer visse funktioner muligvis anderledes, sådan som det er opsummeret i den følgende tabel.

Denne funktion

Fungerer på denne måde i et browservindue

Beregninger

Beregninger og indstillinger for beregning, herunder indstillinger for automatisk, manuel og gentagen beregning, for områder eller hele regneark fungerer på samme måde i et browservindue som i Excel.

Celler

Celler, herunder celleværdier, flettede celler og oversigt over celleindhold, vises på samme måde i et browservindue som i Excel.

Diagrammer og tabeller, herunder pivotdiagramrapporter og pivottabelrapporter

Generelt vises diagrammer, tabeller, pivotdiagramrapporter og pivottabelrapporter på samme måde i et browservindue som i Excel. Undtagelserne omfatter

  • Diagrammer, som er en del af en gruppe af diagrammer

  • Diagrammer, som er afhængige af eksterne referencer

  • Diagrammer, som anvender visse datakildetyper, der ikke understøttes for projektmapper, der vises i et browservindue

Hvis du bruger Excel Services eller Excel Online lokalt (ikke i skyen), afhænger muligheden for at se bestemt indhold i et browservindue af, om Excel Services eller Excel Online bruges til visning af en projektmappe. Se Sammenligne Excel Services i SharePoint medExcel Online for flere oplysninger.

Dataforbindelser

Afhængigt af hvordan dit miljø er konfigureret, understøttes visse typer af dataforbindelser for projektmapper, som vises i et browservindue, hvilket gør det muligt at opdatere data. Du kan få mere at vide under Opdatere data i en projektmappe i et browservindue.

Dates

Datoer vises på samme måde i et browservindue som i Excel.

Eksterne referencer

Den sidste kendte værdi for en ekstern reference vises i et browservindue. Eksterne referencer skal opdateres vha. Excel.

Feltliste for en pivotdiagramrapport eller en pivottabelrapport

Generelt fungerer feltlisten for en pivotdiagramrapport eller en pivottabelrapport på samme måde i et browservindue som i Excel. Det betyder, at brugerne kan bruge feltlisten til at udforske oplysninger og ændre de data, der vises i en pivotdiagramrapport eller pivottabelrapport.

Filtre, udsnitsværktøjer og tidslinjekontrolelementer

Filtre og udsnitsværktøjer fungerer generelt på samme måde i et browservindue som i Excel. Tidslinjekontrolelementer fungerer generelt på samme måde i et browservindue som i Excel.

Hvis du bruger Excel Services eller Excel Online lokalt (ikke i skyen), afhænger muligheden for at se bestemt indhold i et browservindue af, om Excel Services eller Excel Online bruges til visning af en projektmappe. Se Sammenligne Excel Services i SharePoint medExcel Online for flere oplysninger.

Formatering

Formatering i celler og celleområder samt talformater vises på samme måde i et browservindue som i Excel.

Funktioner

De fleste funktioner i Excel fungerer på samme måde i et browservindue som i Excel. Undtagelserne er opremset i afsnit Projektmappefunktioner i denne artikel.

Stregrammer

De fleste, men ikke alle, stregrammer vises på samme måde i et browservindue som i Excel. Stregfarver, ubrudte og dobbelte stregtyper, udfyldte og stiplede linjer samt tynde, mellem og tykke streger er understøttet.

Navngivne elementer

Navngivne elementer, som f.eks. områder, tabeller, diagrammer, pivotdiagramrapporter, pivottabelrapporter, udsnitsværktøjer og tidslinjekontrolelementer, vises generelt på samme måde i et browservindue som i Excel.

Hvis du bruger Excel Services eller Excel Online lokalt (ikke i skyen), afhænger muligheden for at se bestemt indhold i et browservindue af, om Excel Services eller Excel Online bruges til visning af en projektmappe. Se Sammenligne Excel Services i SharePoint medExcel Online for flere oplysninger.

Minidiagrammer

Minidiagrammer vises på samme måde i et browservindue som i Excel.

Tabeller

Excel-tabeller, herunder data, kolonneoverskrifter og samlede antal rækker, vises på samme måde i et browservindue som i Excel.

Projektmappefunktioner, der er forskellige i browseren og i computerprogrammet

Visse funktioner fungerer anderledes i et browservindue end i Excel. Derudover kan visse projektmappefunktioner forhindre, at en projektmappe kan vises i et browservindue.

Tip: Hvis du ikke får vist en projektmappe i et browservindue, fordi den indeholder ikke-understøttede funktioner, kan du prøve at åbne projektmappen i Excel på skrivebordet.

Denne funktion

Fungerer på denne måde i et browservindue

Kontrolelementer

Kontrolelementer som f.eks. ActiveX-kontrolelementer og kontrolelementer på formularværktøjslinjen forhindrer at en projektmappe kan vises i et browservindue.

Dataforbindelser

Afhængigt af hvordan dit miljø er konfigureret kan visse typer af dataforbindelser forhindre en projektmappe i at blive vist i et browservindue. Du kan få mere at vide under Opdatere data i en projektmappe i et browservindue.

Datavalidering

Projektmapper, som anvender datavalidering, kan redigeres i et browservindue, men datavalidering kan ikke konfigureres i browseren.

Digitale signaturer

Projektmapper, som anvender synlige eller skjulte digitale signaturer, kan ikke vises i et browservindue.

Skrifttyper

Skrifttyper vises normalt med den samme typografi og størrelse i en browser som i Excel. Hvis en projektmappe anvender en bestemt skrifttype, som ikke er tilgængelig på din enhed, vises der muligvis en anden skrifttype, når projektmappen vises i et browservindue.

Funktioner

Visse typer funktioner kan fungere anderledes i et browservindue end i Excel. Se afsnittet Funktioner senere i denne artikel for flere oplysninger.

Ældre makrosprog

Projektmapper, som indeholder ældre makrofunktioner, f.eks. Microsoft Excel 4.0-makrofunktioner og Microsoft 5.0-dialogboksark kan ikke vises i et browservindue.

Gem

Når du eller andre personer redigerer en projektmappe i et browservindue, gemmes ændringerne automatisk.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Projektmapper med IRM-indstillinger (Information Rights Management), der anvendes på projektmappeniveau, kan ikke vises i et browservindue.

Hvis din organisation bruger Excel Online (lokalt) eller Excel Online (i skyen) til visning af projektmapper, så vil projektmapper, der gemmes i IRM-beskyttede dokumentbiblioteker, været understøttet og kan vises i et browservindue.

Projektmapper, der er sendt som IRM-beskyttede vedhæftede filer i Outlook Online, er også understøttet og kan vises i et browservindue.

Men hvis din organisation bruger Excel Services i SharePoint Server (lokalt) til at vise projektmapper, er projektmapper i IRM-beskyttede biblioteker ikke understøttet og skal åbnes i Excel.

IRM kan ikke anvendes i browseren.

Figurer

Projektmapper, som indeholder figurer, kan ikke redigeres i et browservindue.

Fortryd og Annuller Fortryd

Når en projektmappe redigeres af flere personer samtidig, er funktionerne Fortryd og Annuller Fortryd ikke tilgængelige i et browservindue, så snart en anden bruger foretager en ændring.

Beskyttelse af regneark eller projektmappe

Projektmapper, som er beskyttet (krypteret med adgangskodebeskyttelse), kan ikke vises i et browservindue.

Beskyttede regneark (ikke hele projektmapper) kan ses i et browservindue i Excel Online.

I et lokalt miljø, hvor du bruger Excel Services eller Excel Web App, kan ikke vises beskyttede regneark i et browservindue.

For at fjerne beskyttelsen, skal du åbne projektmappen i Excel på skrivebordet.

XML

XML-tilknytninger, XML-integrerede i-mærker samt XML-udvidelsespakker forhindrer en projektmappe i at blive vist i et browservindue.

Projektmappefunktioner i Excel og i et browservindue

Visse projektmappefunktioner fungerer anderledes i et browservindue end i Excel. Følgende tabel opsummerer, hvordan visse funktioner fungerer i Excel og i en projektmappe, der vises i et browservindue.

Denne funktion

Fungerer sådan i Excel

Fungerer på denne måde i et browservindue

TEGN

Returnerer et tegn, der er angivet med et tal. For tegn, der ikke kan udskrives, returneres et bloktegn.

Returnerer et tegn, der er angivet med et tal. For tegn, der ikke kan udskrives, returneres en tom værdi.

LINK

Returnerer et aktivt link, du kan klikke på og følge

Afhængigt af hvilke indstillinger for projektmappeinteraktivitet og projektmappenavigation, der er angivet for en projektmappe, kan funktionen LINK returnere en tekststreng med et aktivt link eller et inaktivt link.

INFO

Returnerer stien til den aktuelle mappe på computeren.

Returnerer fejlen #VÆRDI!.

NU

Returnerer datoen og klokkeslættet på computeren

Returnerer datoen og klokkeslættet på serveren

SLUMP, SLUMPMELLEM

Returnerer et tilfældigt tal, hver gang funktionen bruges

Returnerer et tilfældigt tal, hver gang funktionen bruges

RTD (realtidsdata)

Returnerer realtidsdata fra et program, som understøtter COM-automation.

Hvis værdier, som er blevet returneret af en RTD-funktion, gemmes i en projektmappe, vises disse værdier. Hvis der ikke er gemt nogen værdier i projektmappen, returneres fejlen #I/T.

IDAG

Returnerer datoen på computeren

Returnerer datoen på serveren

Om Excel Online, Excel Online (lokal installation) og Excel Services (lokal installation)

Forskellige programmer kan bruges til at få vist en projektmappe i et browservindue. Alt efter hvordan dit miljø er konfigureret, kan du bruge Excel Online (en del af Office Online), Excel Online (en del af Office Online lokalt) eller Excel Services i SharePoint Server (lokalt) til at se en projektmappe i et browservindue.

En it-administrator tager denne beslutning, og det kan have betydning for, hvilke egenskaber der understøttes, når du får vist en projektmappe i et browservindue. Du kan finde flere oplysninger i følgende ressourcer:

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×