Forskelle mellem at bruge en præsentation i browseren og i PowerPoint

Med Microsoft PowerPoint Online kan du foretage grundlæggende redigerings- og formateringsændringer i en webbrowser. Herudover kører PowerPoint Online også et slideshow i browseren. Til mere avancerede redigeringsfunktioner skal du bruge PowerPoint Onlines Åbn i PowerPoint-kommando. Når du gemmer præsentationen i PowerPoint, gemmes den på det websted, hvor du åbnede den i web-appen.

Den præsentation, du åbner i PowerPoint Online, er den samme som den præsentation, du åbner i PowerPoint på computeren, men nogle funktioner fungerer forskelligt i de to miljøer.

I denne artikel

Filformater, der understøttes i PowerPoint Web App

Funktioner, der understøttes i forbindelse med visning og udskrivning

Funktioner, som er forskellige i browseren og på computeren

Åbne og gemme

Redigere og formatere

Objekter

Filformater, der understøttes i PowerPoint Online

PowerPoint Online åbner præsentationer i disse formater:

 • PowerPoint-præsentation (.pptx)

 • PowerPoint-skabelon (.potx)

 • PowerPoint-slideshow (.ppsx)

 • PowerPoint-præsentation med aktiverede makroer (.pptm), PowerPoint-skabelon med aktiverede makroer (.potm) eller PowerPoint-slideshow med aktiverede makroer (.ppsm)
  Præsentationen kan åbnes, men makroerne kører ikke. Disse præsentationer kan ikke redigeres i browseren.

 • PowerPoint 97-2003-præsentation (.ppt) eller PowerPoint 97-2003-show (.pps)
  PowerPoint Online viser præsentationer i disse formater, men for at redigere præsentationen i browseren, gemmer PowerPoint Online en ny kopi af præsentationen .pptx-format. PowerPoint Online kan ikke gemme præsentationer i .ppt eller .pps-format.

 • PowerPoint 97-2003-skabelon (.pot)
  PowerPoint Online viser præsentationer i dette format, men de kan ikke redigeres i browseren.

 • OpenDocument-præsentation (.odp)
  Dette format understøttes for præsentationer, der er gemt i et SharePoint-bibliotek.

PowerPoint Online kan ikke åbne præsentationer i andre filformater. Disse formater understøttes f.eks. ikke: Open Document Format (ODF), PowerPoint-tilføjelsesprogram (.ppam), PowerPoint 97-2003-tilføjelsesprogram (.ppa), RTF-format og PDF-format.

Toppen af siden

Funktioner, der understøttes i forbindelse med visning og udskrivning

Når du får vist en præsentation i PowerPoint Online, kan du gå slidene igennem eller afspille slideshowet i browseren.

Hvis du vil have PowerPoint-funktioner til udskrivning (f.eks. udskrivning af uddelingskopier), eller hvis du bruger PowerPoint Online i SharePoint, skal du klikke på Åbn i PowerPoint og udskrive i PowerPoint-programmet på computeren.

Når du får vist en præsentation, fungerer nogle funktioner anderledes i browseren, end de gør i PowerPoint-programmet på computeren. Hvis du vil bruge funktioner, der ikke er tilgængelige i PowerPoint Online, skal du klikke på Åbn i PowerPoint.

Denne funktion

Fungerer sådan i PowerPoint Online

Visningerne Normal, Slidesortering, Noter, Læsevisning og Mastervisninger

I Læsevisning kan du bladre gennem slidene, gå til en bestemt slide og få vist eller skjule slidenoter. Redigeringsvisning i PowerPoint Online ligner visningen Normal i PowerPoint på computeren. Slidesortering, Noter og Mastervisninger findes ikke i PowerPoint Online.

Slideshow

PowerPoint Online afspiller slideshows i et vindue, der fylder hele skærmen. Tryk på mellemrumstasten for at gå videre til næste slide. Slideanimationer afspilles, men overgange fra én slide til den næste udtones.

Video og lyd

Video- og lydindhold afspilles ikke i PowerPoint Online, men bevares i filen.

Dispositionsvisning

Dispositionsvisning findes under fanen Filer i Læsevisning.

Få vist slidenoter

Du kan få vist eller skjule noter til hver slide.

Zoome

Zoome er ikke tilgængelig i PowerPoint Online. Brug af browserens zoom forstørrer teksten på brugergrænsefladen i PowerPoint Online, men indholdet i slidene forstørres ikke.

Linealer og gitterlinjer

PowerPoint Online viser ikke linealer og gitterlinjer.

Toppen af siden

Funktioner, som er forskellige i browseren og på computeren

Når du redigerer en præsentation, virker nogle funktioner anderledes i browseren, end de gør i PowerPoint på computeren. Nedenstående tabellerne indeholder en beskrivelse af, hvordan PowerPoint Online understøtter funktioner, som muligvis gælder for dine præsentationer. Hvis du vil bruge andre funktioner end dem, der er i PowerPoint Online, skal du klikke på Åbn i PowerPoint.

Åbne og gemme

Denne funktion

Fungerer sådan i PowerPoint Online

Filbeskyttelse: IRM, digital signatur eller adgangskode

PowerPoint Online kan ikke åbne præsentationer, der er krypteret med en adgangskode, digitalt signerede eller beskyttet med IRM (Information Rights Management). Åbn disse præsentationer i PowerPoint-programmet på computeren.

Gem

PowerPoint Online gemmer dit arbejde, hver gang du laver en ændring. Der er ingen Gem-kommando.

Toppen af siden

Redigere og formatere

Denne funktion

Fungerer sådan i PowerPoint Online

Oprette, slette, omarrangere, skjule slides

Tilføj, lav om på rækkefølge, dupliker, skjul og slet slides. Vælg et layout, når du opretter en ny slide.

Kopiér og sæt ind

Kopiér og indsæt tekst. Tekst, som sættes ind i PowerPoint Online, beholder sin formatering fra oprindelsesstedet. Det kan være nødvendigt at formatere teksten, efter at den er blevet sat ind, så den passer sammen med den omgivende tekst.

Formatering af skrifttyper

Anvend fed, kursiv, understreget, skrifttype, skriftstørrelse og skriftfarve. Bemærk! Kommandoen Formatpensel findes ikke i PowerPoint Online.

Afsnitsformatering

Juster afsnit til venstre, højre eller centreret. Lad teksten løbe fra højre mod venstre eller venstre mod højre. Øg eller mindsk indrykning. Formatér afsnit som opstillinger med punkttegn eller tal.

Punkttegn og nummerering

Anvend formater med indbygget nummerering eller punktopstilling.

Søg

Søg og erstat er ikke tilgængelig i PowerPoint Online.

Tema

Tema bevares i præsentationen, men kan ikke redigeres i PowerPoint Online.

Slidemastere og slidelayout

Slides i PowerPoint Online er baseret på de slidemastere og -layout, der blev brugt til at oprette sliden i PowerPoint på computeren. Det gælder for præsentationer, der er oprettet i PowerPoint Online, at slidemastere og layout er baseret på standardindstillinger. Du kan vælge et slidelayout i galleriet, når du tilføjer en slide til en præsentation, men du kan ikke ændre slidemastere eller redigere layout i PowerPoint Online.

Animationer og overgange

Disse bevares i præsentationen, men kan ikke tilføjes eller ændres i PowerPoint Online.

Slideshow

Indstillinger til konfiguration og tilpasning af slideshowet, udsendelse af slideshowet eller konfiguration af skærme er ikke tilgængelig i PowerPoint Online.

Samtidig redigering

Flere forfattere kan arbejde samtidig i PowerPoint 2010 i præsentationer, der er gemt i et SharePoint-bibliotek. Samtidig redigering er ikke tilgængelig i PowerPoint Online.

Kommentarer

Kommentarer er skjult i PowerPoint Online, men de bevares i præsentationen. Der kan ikke tilføjes kommentarer i PowerPoint Online.

Toppen af siden

Objekter

Denne funktion

Fungerer sådan i PowerPoint Online

Links

Indsæt, rediger og følg links. Bogmærkelinks fungerer, men kan ikke redigeres i PowerPoint Online.

Tabeller

Tabeller vises, men kan ikke redigeres (men kan dog slettes) i PowerPoint Online.

Billeder og clipart

Indsæt billeder, der er gemt på computeren, eller indsæt clipart, der findes på Office.com. Du kan anvende en række billedtypografier, men du kan ikke flytte eller ændre størrelse på billeder og clipart. Mere avancerede funktioner til at arbejde med billeder, f.eks. brug af effekter og beskæring, findes ikke i PowerPoint Online. Du kan ikke lave skærmbilleder i PowerPoint Online, men de skærmbilleder, der måtte være i en præsentation, vises som billeder i PowerPoint Online.

Bemærk:  I SharePoint er det kun muligt at indsætte Clipart, hvis SharePoint-administratoren har aktiveret denne funktion.

Video og lyd

Disse bevares i præsentationen, men kan ikke tilføjes i PowerPoint Online. De vises som pladsholdere.

Figurer, diagrammer, ligninger og håndskrift

Disse kan ikke indsættes i PowerPoint Online, men PowerPoint Online viser dem som forventet. I redigeringsvisning vises de som billeder og kan ikke redigeres.

SmartArt

Indsæt SmartArt, skift til et andet layout eller farveskema, anvend Smart Art-typografier, og rediger tekst.

Tekstfelter og WordArt

Disse kan ikke indsættes i PowerPoint Online, men PowerPoint Online viser dem som forventet. I redigeringsvisning kan du se, redigere og formatere tekst. Hvis du vil anvende teksteffekter på WordArt, skal du klikke på Åbn i PowerPoint.

Symboler

Disse kan ikke indsættes eller redigeres i PowerPoint Online. Hvis skrifttypen til visning af et symbol ikke er tilgængelig, vises symbolet som en pladsholder.

Sidehoveder og sidefødder

Sidehoveder og sidefødder, herunder dato og slidenumre, kan ikke indsætte, redigeres eller slettes i PowerPoint Online, men PowerPoint Online viser dem som forventet.

Makroer

Du kan få vist, redigere, udskrive og dele præsentationer, som indeholder makroer, men hvis du vil køre makroerne, skal du klikke på Åbn i PowerPoint.

ActiveX-kontrolelementer, indlejrede OLE-objekter

Disse kan ikke indsættes eller redigeres i PowerPoint Online, men PowerPoint Online viser dem som forventet.

Sammenkædede billeder

Disse bevares i præsentationen, men skjules i Læsevisning og Slideshow. De vises som pladsholdere i Redigeringsvisning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×