Formatere tekst i et RTF-felt

Nogle Microsoft Windows SharePoint Services-lister understøtter RTF-tekst, f.eks. billeder, tabeller og hyperlinks. Du kan f.eks. i et diskussionsforum indsætte et hyperlink til et relateret websted.

Nogle webbrowsere som f.eks. Microsoft Internet Explorer 6 indeholder formateringsværktøjer, så du kan formatere teksten direkte i feltet. Hvis webbrowseren understøtter direkte formatering af HTML, vises en udvidet formateringsværktøjslinje over visse felter som f.eks. meddelelsestekst eller et diskussionsemne. Hvis der vises en formateringsværktøjslinje i webbrowseren, kan du tilføje RTF-tekst.

Formateringsværktøjslinje til RTF-felt i webbrowser

Hvis webbrowseren ikke indeholder formateringsværktøjer på websiden til redigering af lister, kan du bruge HTML-elementer til at skabe samme effekt. Du kan f.eks. bruge et HREF-element for at indsætte et hyperlink og et IMG-element for at indsætte et billede som vist i det forrige eksempel på et diskussionsemne.

Se følgende tabel for at få oplysninger om nogle almindelige koder, du kan bruge til at oprette eller redigere listeelementer.

Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige årsager er visse HTML-koder og HTML-scripts blokeret.

HTML-koder

Formål eller resultat

<div> and </div>

Obligatorisk omkring teksten

<b> and </b>

fed

<i> and </i>

kursiv

<em> and </em>

Fremhæver tekst, vises normalt som kursiv

<u> and </u>

Tekst med understregning

<strong> and </strong>

Kraftig formatering, vises normalt som fed

<p> and </p>

Afsnitsformatering

<p align=location> and </p>

Justerer tekst, hvor location er venstre, centreret eller højre

Afsnitsjustering

<font face="name" color="rgb code" size="#"> and </font>

Example: <font face=Arial color="#3366ff" size=4>

Definerer skriftsnit, farve og størrelse på tekst, hvor:

name = navn på skrifttype, f.eks. Arial

rgb code = kode for farve i formatet #rrggbb, f.eks. #0000CD for blå, #FF3030 for rød eller #006400 for grøn

Nogle, men ikke alle, webbrowsere understøtter også fulde navne til farver, f.eks. Blue, Red og Green.

# = skriftstørrelse, 1-7

Skrifttypens farve og størrelse

<font style="background-color:rgb code"> and </font>

Example: <font style="background-color:#ffff00">

Definerer baggrundsfarven til tekst, hvor rgb code = kode for farven i formatet #rrggbb, f.eks. #FFFF00 for gul, #FF3030 for rød og #006400 for grøn

Nogle, men ikke alle, webbrowsere understøtter også fulde navne til farver, f.eks. Yellew, Red og Green.

Sørg for, at baggrundsfarven ikke er for dominerende i forhold til teksten.

Baggrundsfarve

<ol> and </ol>

<li> and </li>

Sorteret opstilling (med tal/bogstaver)

Sorteret opstilling med tal/bogstaver

1. Sorteret opstilling (med tal/bogstaver)

2. Listeelementer

<ul> and </ul>

<li> and </li>

Usorteret opstilling (med punkttegn)

Usorteret opstilling med punkttegn

1. Usorteret opstilling (med punkttegn)

2. Listeelementer

<img src="image name" alt="alt text description">

Billede

Billede i RTF-felt

<a href="URL">display text</a>

Hyperlink

Resultater af HTML-formatering i RTF-felt

<table> and </table>

Tabel

Tabel i tekstfelt

<tr> and </tr>

Tabelrække

Tabelrække

<td> and </td>

Tabeldata (celle)

Tabeldata (celle)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×