Formatere tal som valuta i Excel 2016

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil vise tal som pengeværdier, skal du formatere tallene som valuta. Det kan du gøre ved at anvende talformatet Valuta eller Revision på de celler, du vil formatere. Indstillingerne for talformateringen findes i gruppen Tal under fanen Hjem.

Gruppen Tal under fanen Hjem

Denne artikel indeholder

Formatere tal som valuta

Fjerne valutaformatering

Hvad er forskellen mellem formaterne Valuta og Revision?

Oprette en projektmappeskabelon med bestemte indstillinger for valutaformatering

Formatere tal som valuta

Du kan vise et tal med standardvalutasymbolet ved at markere en celle eller et celleområde og klikke på Regnskabstalformat Knappen Regnskabstalformat i gruppen Tal under fanen Hjem. Hvis du i stedet vil anvende formatet Valuta, skal du markere cellerne og trykke på Ctrl+Skift+$.)

Ændre andre dele af formateringen
 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Klik på dialogboksstarteren ud for Tal under fanen Hjem.

  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

  Tip: Du kan også trykke på Ctrl+1 for at åbne dialogboksen Formatér celler.

 3. Klik på Valuta eller Revision på listen Kategori i dialogboksen Formatér celler.

  Dialogboksen Formatér celler

 4. Klik på det ønskede valutasymbol i feltet Symbol.

  Bemærk: Hvis du vil have vist en pengeværdi uden noget valutasymbol, skal du klikke på Ingen.

 5. I feltet Antal decimaler skal du skrive det antal decimaler, der skal vises for tallet.

  Hvis du f.eks. vil have vist $138,691 i stedet for $138,690.63 i cellen, skal du skrive 0 i feltet Antal decimaler. Når du foretager ændringer, kan du se, hvordan ændringen ser ud, i feltet Eksempel. Du kan f.eks. se, hvordan tallet vises, hvis du ændrer antal decimaler.

 6. I feltet Negative tal skal du vælge det visningsformat, der skal anvendes på negative tal.

  Hvis du ikke synes om de eksisterende muligheder for visning af negative tal, kan du lave dit eget talformat.

  Bemærk: Feltet Negative tal er ikke tilgængeligt i forbindelse med talformatet Revision. Det skyldes, at det anvender standardformatet for visning af negative tal, som vises i parenteser.

 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Formatér celler.

Hvis der vises ##### for en celle, efter at du har anvendt valutaformateringen på dine data, er cellen muligvis ikke bred nok til at kunne vise dataene. Du kan udvide kolonnebredden ved at højreklikke på den højre kant i kolonnen, der indeholder de celler, som indeholder fejlen #####. Dette vil automatisk tilpasse kolonnen til tallet. Du kan også trække i den højre ramme, indtil kolonnerne har den ønskede størrelse.

Kolonneramme, der trækkes

Toppen af siden

Fjerne valutaformatering

 1. Markér de celler, hvor valutaformatet er anvendt.

 2. Klik på Generelt på listen i gruppen Tal på fanen Hjem.

  De celler, der er formateret i formatet Generelt, har ikke noget bestemt talformat.

Toppen af siden

Hvad er forskellen mellem formaterne Valuta og Revision?

Begge formaterne Valuta og Revision bruges til at vise pengeværdier. Forskellen mellem de to formater forklares i følgende tabel.

Format

Beskrivelse

Eksempel

Valuta

Når du anvender formatet Valuta på et tal, vises valutasymbolet ud for det første ciffer i cellen. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.

Tip: Hvis du vil anvende formatet Valuta på en hurtig måde, skal du markere den celle eller det celleområde, du vil formatere, og derefter trykke på Ctrl+Skift+$.

Talformatet Valuta anvendes på celler

Format

Beskrivelse

Eksempel

Revision

Ligesom formatet Valuta bruges også formatet Revision til pengeværdier. Dette format justerer imidlertid valutasymboler og decimaltegn i tallene i en kolonne. Desuden vises nuller i formatet Revision som streger, og negative tal vises i parenteser. På samme måde som med formatet Valuta kan du angive, hvor mange decimaler du vil tilføje, og om der skal bruges tusindtalsseparator. Du kan dog ikke ændre standardvisningen for negative tal, medmindre du opretter et brugerdefineret talformat.

Tip: Hvis du vil anvende formatet Revision på en hurtig måde, skal du markere den celle eller det celleområde, du vil formatere. Klik på Regnskabsnummerformat Knappen Regnskabstalformat i gruppen Tal under fanen Hjem. Hvis du vil have vist et andet valutasymbol end det, der vises som standard, skal du klikke på pilen ud for Regnskabsnummerformat Knappen Regnskabstalformat og vælge et andet valutasymbol.

Talformatet Revision anvendes på celler

Toppen af siden

Oprette en projektmappeskabelon med bestemte indstillinger for valutaformatering

Hvis du ofte bruger valutaformatering i dine projektmapper, kan du spare tid ved at oprette en projektmappe, som omfatter bestemte indstillinger for valutaformatet og derefter gemme projektmappen som en skabelon. Derefter kan du bruge denne skabelon til at oprette andre projektmapper.

Oprette en projektmappeskabelon
 1. Opret en projektmappe

 2. Markér det eller de regneark, du vil ændre for at ændre standardtalformatet.

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Arkfaner

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark, og hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark.

  Tip!    Hvis flere ark er markeret, vises [Gruppér] på titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 3. Markér den eller de celler eller kolonner, du vil formatere, og anvend valutaformatering på dem.

 4. Foretag eventuelt andre ændringer i projektmappen, og gem den derefter som en skabelon.

Angive standardplaceringen for personlige skabeloner
 1. Klik på Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Gem, og angiv derefter placeringen af personlige skabeloner i feltet Standardplacering af personlige skabeloner under Gem projektmapper.

  Denne sti er som regel C:\Brugere\Delte dokumenter\Skabeloner.

  Indstillinger, du kan angive for lagring af projektmapper

 3. Klik på OK.

  Når denne indstilling er angivet, vises alle de brugerdefinerede skabeloner, du gemmer i mappen Skabeloner, automatisk under Personlig på siden Ny (klik på Filer, og klik derefter på Ny).

Gemme projektmappen som en skabelon
 1. Klik på Filer, og klik derefter på Eksportér.

 2. Klik på Skift filtype under Eksportér.

 3. Dobbeltklik på Skabelon i feltet Projektmappefiltyper.

 4. Skriv det navn, du vil bruge til skabelonen, i feltet Filnavn.

 5. Klik på Gem, og luk skabelonen.

Oprette en projektmappe, baseret på skabelonen
 1. Klik på Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Personlig.

  Placering af personlige skabeloner

 3. Dobbeltklik på den skabelon, du lige har oprettet.

  Der oprettes en ny projektmappe i Excel, som er baseret på din skabelon.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×