Formatere tal som datoer eller klokkeslæt

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du skriver en dato eller et klokkeslæt i en celle, vises det som et standarddatoformat eller standardklokkeslætsformat. Standardformatet er baseret på de internationale og sproglige indstillinger, som angives i Kontrolpanel, og de ændres, når du ændrer disse indstillinger i Kontrolpanel. Du kan vise tal i en række andre dato‑ og klokkeslætsformater, hvoraf de fleste ikke ændres, hvis du ændrer indstillingerne i Kontrolpanel.

I denne artikel

Få vist tal som datoer eller klokkeslæt

Oprette et brugerdefineret dato‑ eller klokkeslætsformat

Tip til visning af datoer og klokkeslæt

Vise tal som datoer eller tidspunkter

Du kan formatere datoer og klokkeslæt, mens du skriver. Hvis du f.eks. skriver 2/2 i en celle, bliver det automatisk fortolket som en dato, og der vises 02-feb i cellen. Hvis det ikke var det, du ønskede, og du i stedet vil have vist 2. februar 2009 eller 2-2-09 i cellen, kan du vælge et andet datoformat i dialogboksen Formatér celler, som det er beskrevet i følgende procedure. Hvis du skriver 9:30 eller 21:30 i en celle, vil Excel fortolke det som klokkeslæt, og der vises 09:30 eller 21:30. Du kan også tilpasse den måde, som klokkeslæt vises på, i dialogboksen Formatér celler.

 1. Markér de celler, du vil formatere.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Klik på dialogboksstarteren ud for Tal i gruppen Tal under fanen Startside.

  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

  Du kan også trykke på Ctrl+1 for at åbne dialogboksen Formatér celler.

 3. Klik på Dato eller Klokkeslæt på listen Kategori.

  Dialogboksen Formatér celler

 4. Klik på det dato- eller klokkeslætsformat, du vil bruge, på listen Type.

  Bemærk: Dato- og klokkeslætsformater, som begynder med en stjerne (*), reagerer på de ændringer i internationale dato- og klokkeslætsindstillinger, som angives i Kontrolpanel. Formater uden stjerne berøres ikke af indstillingerne i Kontrolpanel.

 5. Hvis du vil have vist datoer og klokkeslæt i formatet for andre sprog, skal du klikke på den ønskede sprogindstilling i feltet Landestandard (sted).

  Feltet Landestandard valgt i dialogboksen Formatér celler

  Tallet i den aktive celle i udsnittet på regnearket vises i feltet Eksempel, så du kan få vist den talformatering, du vælger.

  Feltet Eksempel valgt i dialogboksen Formatér celler

Toppen af siden

Oprette et brugerdefineret dato‑ eller klokkeslætsformat

 1. Marker den celle eller det celleområde, du vil formatere.

  Sådan markeres en celle eller et område

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Klik på dialogboksstarteren ud for Tal under fanen Startside.

  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

  Du kan også trykke på Ctrl+1 for at åbne dialogboksen Formatér celler.

 3. Klik på Dato eller Klokkeslæt i dialogboksen Kategori, og vælg derefter det talformat, der udseendemæssigt er tættest på det format, du vil oprette. Når du opretter brugerdefinerede talformater, er det nemmere at starte fra et eksisterende format, end det er at starte fra bunden.

 4. Klik på Brugerdefineret i feltet Kategori. I feltet Type vises den formateringskode, der stemmer overens med det dato‑ eller klokkeslætsformat, du valgte på trin 3. Det indbyggede dato‑ eller klokkeslætsformat kan ikke ændres eller slettes, så du behøver ikke at være bange for at komme til at overskrive det.

 5. Foretag de nødvendige ændringer af formatet i feltet Type. Du kan bruge enhver af koderne i følgende tabeller:

  Dage, måneder og år   

Hvis du vil vise

Brug koden

Måneder som 1–12

m

Måneder som 01–12

mm

Måneder som jan–dec

mmm

Måneder som januar–december

mmmm

Måneder som det første bogstav i måneden

mmmmm

Dage som 1–31

d

Dage som 01–31

dd

Dage som man–søn

ddd

Dage som mandag–søndag

dddd

År som 00–99

åå

År som 1900–9999

åååå

Hvis du bruger "m" umiddelbart efter koden "t" eller "tt" eller umiddelbart før koden "ss", vises minutter i stedet for måneden.

Timer, minutter og sekunder

Hvis du vil vise

Brug koden

Timer som 0–23

t

Timer som 00–23

tt

Minutter som 0–59

m

Minutter som 00–59

mm

Sekunder som 0–59

s

Sekunder som 00–59

ss

Klokkeslæt som 4 AM

t AM/PM

Klokkeslæt som 4:36 PM

t:mm AM/PM

Klokkeslæt som 4:36:03 P

t:mm:ss A/P

Forløbet tid i timer, f.eks. 25,02

[t]:mm

Forløbet tid i minutter; f.eks. 63:46

[mm]:ss

Forløbet tid i sekunder

[ss]

Tiendedelssekunder

t:mm:ss.00

AM og PM     Hvis formatet indeholder angivelsen AM eller PM, timen er baseret på et 12-timers ur, hvor "Er" eller "A" Angiver tiden fra midnat indtil middag og "PM" eller "P" Angiver tiden fra middag til midnat. Ellers er timen baseret på et 24-timers ur. Koden "m" eller "mm" skal angives umiddelbart efter koden "t" eller "TT" eller umiddelbart før koden "ss"; Ellers vises måneden i stedet for minutter.

Det kan være lidt besværligt at oprette brugerdefinerede talformater, hvis du ikke har prøvet det før. Du kan finde flere oplysninger om at oprette brugerdefinerede talformater i afsnittet Oprette eller slette et brugerdefineret talformat.

Toppen af siden

Tip til visning af datoer og klokkeslæt

 • Hvis du hurtigt vil skifte til at bruge standarddato‑ eller standardklokkeslætsformatet, skal du klikke på den celle, der indeholder datoen eller klokkeslættet og derefter trykke på Ctrl+Skift+# eller Ctrl+Skift+@.

 • Hvis der vises ##### i en celle, efter at du har anvendt et dato‑ eller klokkeslætsformat i cellen, er cellen formentlig ikke bred nok til at vise dataene. Du kan gøre kolonnen bredere ved at dobbeltklikke på den højre kant af den kolonne, der indeholder cellen. Dette vil automatisk tilpasse kolonnens bredde, så en passer til tallet. Du kan også trække i den højre kant, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

 • Når du prøver at fortryde et dato‑ eller klokkeslætsformat ved at vælge Generelt på listen Kategori, vises en talkode. Når du indtaster en dato eller et klokkeslæt igen, vises det i standartformatet for dato og klokkeslæt. Hvis du vil angive et bestemt datoformat, f.eks. Januar 2010, kan du formatere strengen som tekst ved at vælge Tekst på listen Kategori.

 • Hvis du hurtigt vil angive dags dato i et regneark, skal du vælge en tom celle og trykke Ctrl+; (semikolon) og eventuelt trykke på Enter. Hvis du vil indsætte en dato, der opdateres til dags dato, hver gang du åbner et regneark eller genberegner en formel, skal du skrive =IDAG() i en tom celle og trykke på Enter.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×