Formatere søjlediagrammet i en Gantt-diagramvisning

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Gantt-søjler ser nemt nok, men de kan få forvirrende, som får komplekse projekter. Tilpasse søjler på en Gantt-diagramvisning er ofte det første projektleder betyder, at oprette klarhed i et projekt og for at få øje på problemområder hurtigt.

Denne artikel indeholder

Oversigt over formatering af Gantt-diagramvisningen

Ændre farve, figur eller et mønster for Gantt-søjler

Ændre Gantt-søjler hurtigere ved hjælp af en typografi

Oprette en ny type Gantt-søjle

Føje tekst til Gantt-søjler

Ændre højden på Gantt-søjler

Ændre udseendet for kæder mellem Gantt-søjler

Oversigt over formatering af Gantt-diagramvisningen

I Gantt-diagramvisningen kan du hurtigt få et overblik over opgaveoplysninger i kolonner og rækker med tilhørende søjler langs en tidslinje. Du kan tilpasse diagramdelen i disse visninger i Project, så det bedre passer til dine behov. Hvis du f.eks. ændrer, hvordan ikke-arbejdsrelateret tid vises, eller du kan formatere en Gantt-diagramvisning, så den hurtigt identificerer bestemte opgaver, eller du vil måske føje tekst til specifikke søjler, så de bedre kan identificeres.

Husk, at de ændringer, du foretager i en Gantt-diagramvisning, ikke ændrer udseendet for en anden Gantt-diagramvisning.

Øverst på siden

Ændre farven, formen eller mønsteret for Gantt-søjler

Hvis du vil gøre opgavesøjler i en Gantt-diagramvisning meget tydelige, f.eks. en milepæl eller en overordnet opgave, kan du ændre farven, formen eller mønsteret for at gøre det nemmere at skelne dem fra andre søjler af en bestemt type.

 1. Anvende en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklik et vilkårligt sted i diagramdelen af Gantt-diagramvisningen (men ikke på enkelte søjler) og klikke på Søjleformater.

 3. Klik i feltet Navn på den type Gantt-søjle (f.eks. Opgave eller Fremdrift), du vil formatere, og klik derefter på fanen Søjler.

  Hvis typen Gantt-søjle ikke vises i tabellen, kan du oprette en ny Gantt-søjle for den ønskede opgavetype.

 4. Klik på formerne, typerne, mønstrene eller farverne for søjlen under Startsymbol, Midterste og Slutsymbol.

  Nogle kategorier har kun en start figur (såsom milepæl ), mens andre kategorier have en startfigur, midterste liggende søjle, og afslutte figur (såsom hovedopgaver).

Tip: Højreklik på søjlen, og vælg en udfyldningsfarve for at fremhæve en enkelt Gantt-søjle ved at ændre dens formatering.

Øverst på siden

Ændre Gantt-søjler hurtigere ved hjælp af en typografi

Med et enkelt klik kan du anvende en foruddefineret typografi til alle søjler i en Gantt-diagramvisning.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning. Fanen Gantt-diagramværktøjer vises med fanen Format nedenunder.

 2. Klik på en typografi i gruppen Gantt Chart Styles.

  Grafik med typografier til Gantt-diagram

Typografien anvendes straks på alle linjer i visningen.

Øverst på siden

Oprette en ny type Gantt-diagram

Hvis du vil fremhæve en bestemt Opgave kategori, der ikke er repræsenteret af en Gantt-søjle, kan du oprette en ny typografi for Gantt-søjle. For eksempel kan du oprette en type af Gantt-søjle til at vise tilgængeligt slæk eller at henlede opmærksomheden på forsinkede opgaver.

 1. Anvende en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklik et vilkårligt sted i diagramdelen af Gantt-diagramvisningen (men ikke på enkelte søjler) og klikke på Søjleformater.

 3. Vælg på listen med Gantt-søjler den række, du vil indsætte et nyt Gantt-søjleformat under, og klik derefter på Indsæt række.

 4. Skriv et navn til det nye søjleformat i kolonnen Navn til den nye række.

 5. Skriv eller vælg i kolonnen Vis for flg. opgaver til den nye række den opgavetype, søjlen skal repræsentere.

  Hvis du vil udelade opgaver med en bestemt søjletype, skal du skrive ikke foran opgavetypen. Du kan f.eks. definere en søjletype som ikke milepæl og kun få vist opgaver, der ikke er opgaver med milepæle.

  Hvis du vil vise en Gantt-søjle for forskellige typer opgaver (f.eks. opgaver, der er milepæle og kritiske), skal du skrive et komma (,) efter opgavekategorien i tekstboksen med rullepanel og skrive eller vælge anden opgavekategori i feltet Vis for opgaver.

 6. Skriv i kolonnerne Fra og Til de felter, du vil bruge til at placere start- og slutpunkterne for den nye Gantt-søjle.

  Skriv eller vælg det samme felt i kolonnerne Fra og Til, hvis du vil oprette et symbol, der repræsenterer en enkelt dato.

 7. Klik på fanen Søjler, og vælg derefter former, mønstre eller typer for søjlen under Startsymbol, Midterste og Slutsymbol.

Tip: Du kan spare tid ved at kopiere et eksisterende Gantt-søjleformat, der har mange af de ønskede attributter, og indsætte det, hvor du ønsker. Vælg i dialogboksen Søjleformater den række, du vil kopiere, og klik derefter på Klip række ud. Klik på Sæt række ind for at gendanne den udklippede række, markér den række, som du vil indsætte over den kopierede række, klik på Sæt række ind igen, og rediger derefter kopien.

Øverst på siden

Føje tekst til Gantt-søjler

Du kan føje specifikke projektoplysninger, f.eks. opgavenavne, ressourcenavne, færdiggjorte procentdele og startdatoer, til søjler i en Gantt-diagramvisning.

I de fleste tilfælde kan du føje tekst til bestemte typer Gantt-søjler.

 1. Anvende en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklik et vilkårligt sted i diagramdelen af Gantt-diagramvisningen (men ikke på enkelte søjler) og klikke på Søjleformater.

 3. Klik i tabellen på den type Gantt-søjle (f.eks. Opgave eller Fremdrift), du vil føje teksten til, og klik derefter på fanen Tekst.

 4. Skriv eller vælg i boksene Venstre, Højre, Øverst, Nederst og Inden i det felt, der indeholder de data, du vil vise på Gantt-søjlen.

  Hvis du vil tilføje tekst, der er entydig for de enkelte opgaver, skal du skrive eller vælge et brugerdefineret tekstfelt, f.eks. Tekst1, Tekst2 eller Tekst3. Tekst, du indsætter i disse felter fra andre visninger, føjes automatisk til Gantt-søjlerne.

Du kan også føje tekst til en specifik Gantt-søjle.

 1. Dobbeltklik på en enkelt søjle inden for diagramdelen i en Gantt-diagramvisning, men ikke i mellemrummet mellem søjlerne.

 2. Klik på fanen Søjletekst i dialogboksen Formatér søjle.

 3. Skriv eller vælg i boksene Venstre, Højre, Øverst, Nederst og Inden i det felt, der indeholder de data, du vil vise på Gantt-søjlen.

  Hvis du vil tilføje tekst, der er entydig for de enkelte opgaver, skal du skrive eller vælge et brugerdefineret tekstfelt, f.eks. Tekst1, Tekst2 eller Tekst3. Tekst, du indsætter i disse felter fra andre visninger, føjes automatisk til Gantt-diagrammerne. Du kan ikke føje særskilt tekst til Gantt-søjler uden at angive teksten i brugerdefinerede tekstfelter.

 • Hvis du vil ændre datoformatet på Gantt-søjler, skal du klikke på Layout i gruppen Formater og derefter klikke på det ønskede datoformat i feltet Datoformat.

 • Klik på de andre søjler for at føje projektoplysninger til dem, og sørg for at pege på søjlerne og ikke mellemrummet omkring dem. Hvis der vises mere end én søjle for hver enkelt opgave, kan kun oplysningerne for den øverste søjle vises ved at klikke på Søjle i gruppen Søjleformater.

Øverst på siden

Ændre højden på Gantt-søjler

Hvis du vil gøre søjlerne i diagram del af visningen Gantt-diagram, der er nemmere at gennemse, kan du vil justere højden på Gantt-søjler.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning. Fanen Gantt-diagramværktøjer vises med fanen Format nedenunder.

 2. Klik på Layout i gruppen Formater.

  Grafik med gruppen Formater

  Tip: Du kan også dobbeltklikke diagramdelen i en Gantt-diagramvisning, men ikke på særskilte søjler.

 3. Klik på den ønskede punktstørrelse i feltet Søjlehøjde.

Øverst på siden

Ændre udseendet for kæder mellem Gantt-søjler

Når du sammenkæder opgaver, viser Project kæder på en visning af Gantt-diagram, der viser opgaveafhængigheder sammenkædede opgaver. Du kan ændre den måde, kæder vises eller skjule kæderne.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning. Fanen Gantt-diagramværktøjer vises med fanen Format nedenunder.

 2. Klik på Layout i gruppen Formater.

  Grafik med gruppen Formater

  Tip: Du kan også dobbeltklikke på linket mellem opgaver i diagramdelen i en Gantt-diagramvisning, men ikke på særskilte søjler.

 3. Klik på den kædetype, du vil bruge, under Kæder. Hvis du vælger den første kædetype, vises kæderne ikke.

Bemærk: Hvis du vil ændre sammenhængen mellem opgaverne, f.eks. ændre en Afslutning-til-Start-opgaveafhængighed til en Start-til-Start-opgaveafhængighed, skal du ændre typen af opgaveafhængighed.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Vise opgavenavne ud for søjlerne i Gantt-diagrammet

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×