Formatere objekt (ruden 3D-rotation)

Du kan bruge disse indstillinger til at ændre retningen og perspektivet i en valgt figur.

Vigtigt: 

  • Når du ændrer indstillingerne i denne dialogboks, anvendes ændringerne med det samme på din figur, så du let kan se virkningen af ændringerne i SmartArt-grafikken eller figuren, uden at du behøver at lukke dialogboksen. Da ændringerne anvendes med det samme, er det dog ikke muligt at klikke på Annuller i denne dialogboks. Hvis du vil fjerne ændringer, skal du klikke på Fortryd Knapfladeværktøjslinjen Hurtig adgang for hver ændring, du vil fjerne.

  • Du kan fortryde flere ændringer, du har foretaget af en indstilling i dialogboksen, samtidig, hvis du ikke ind i mellem har ændret en anden indstilling i dialogboksen.

  • Du kan evt. flytte dialogboksen, så du kan se både figuren og dialogboksen på samme tid.

Forudindstillinger

Hvis du vil vælge en indbygget rotations- eller perspektiveffekt, skal du klikke på Forudindstillinger og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Rotation

Akserne X, Y og Z definerer retningen (rotationen) og positionen for kameraet (visning), som viser figurerne. X er den vandrette akse, Y er den lodrette akse, og Z er den tredje dimension i dybden. Værdierne for disse akser er additive, og kameraet roteres først efter X-værdien, dernæst efter Y-værdien og endelig efter Z-værdien. Når du bruger knapperne til at "skubbe" til at ændre værdien for X, Y eller Z, foretages ændringen altid i forhold til kameraets aktuelle placering.

Tre figurer, der er roteret og viser akserne X, Y og Z

Tip: Hvis du ønsker, at indstillingerne for rotation og perspektiv skal være de samme for flere SmartArt-grafikker eller diagrammer, kan du kopiere indstillingerne fra en SmartArt-grafik eller et diagram til en anden.

X      Indtast et tal i feltet for at ændre retningen for den vandrette akse. Du kan "skubbe" denne placering til højre eller venstre ved hjælp af piletasterne.

Venstre      Klik på denne knap for at reducere den vandrette akses retning.

Højre      Klik på denne knap for at forøge den vandrette akses retning.

Y      Indtast et tal i feltet for at ændre den lodrette akses retning. Du kan "skubbe" denne placering til højre eller venstre ved hjælp af piletasterne.

Op      Klik på denne knap for at forøge den lodrette akses retning.

Ned      Klik på denne knap for at mindske den lodrette akses retning.

Z     Denne dimension gør det muligt at placere figurer højere eller lavere end andre figurer. Hvis du vil ændre positionen for Z-aksen, skal du skrive et tal i boksen. Du kan bruge piletasterne til at "skubbe" denne position med eller mod uret.

Med uret     Hvis du vil formindske positionen af Z-aksen, skal du klikke på denne knap.

Mod uret     Hvis du vil øge positionen af Z-aksen, skal du klikke på denne knap.

Perspektiv     Beskriver, i hvor høj grad, der anvendes forkortning (dybdeafhængig vækst og formindskelse) på en figur. Indtast et tal i feltet for at ændre dybden. Det mindste tal (0) svarer til visning med et parallelt kamera, og det største tal (120) skaber det mest overdrevne perspektiv, der svarer til at bruge et vidvinkelkamera.

Bemærk: Hvis denne indstilling er nedtonet, kan du tilføje en perspektiveffekt ved at klikke på knappen Forudindstillinger og derefter vælge en indstilling i galleriet under Perspektiv.

Smalt synsfelt     Klik på denne knap for at reducere graden af forkortning.

Gør synsfelt bredere     Klik på denne knap for at forøge graden af forkortning.

Tekst

Bevar flad tekst     Hvis du vil forhindre, at tekst i en figur roteres, når du roterer figuren, skal du markere afkrydsningsfeltet Bevar flad tekst. Når denne indstilling er valgt, er teksten hele tiden oven på figuren. Når markeringen af indstillingen fjernes, følger teksten inde i figuren figurens forside, når den roteres.

Objektplacering

Afstand fra jorden     Hvis du vil flytte figuren bagud eller fremad i 3D-rum, skal du skrive et tal i boksen.

Nulstil

Hvis du vil fjerne 3D-rotationen og perspektiveffekter og gendanne standardindstillingerne, skal du klikke på denne knap.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×