Formatere en dato og klokkeslæt

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Datatypen Dato/klokkeslæt har en lang række formater for at imødekomme dine entydige omstændigheder. Med dato/klokkeslæt formatering har du tre muligheder: beholde standardformaterne, anvende et foruddefineret format eller oprette et brugerdefineret format.  Når du anvender et format til et tabelfelt, anvendes den samme formater automatisk på alle kontrolelementer til formular eller rapport, der efterfølgende er bundet til tabelfeltet.  Formatering kun de ændringer, hvordan data vises og påvirker ikke, hvordan dataene gemmes, eller hvordan brugerne kan angive data.

Denne artikel indeholder

Oversigt over dato- og klokkeslætsformater

Anvende et foruddefineret format

Eksempler på foruddefinerede formater

Anvende et brugerdefineret format

Eksempler på brugerdefinerede formater

Brugerdefineret format tegn

Angive et dato/klokkeslæt-format i en Access-WebApp

Oversigt over dato- og klokkeslætsformater

Access viser automatisk dato og klokkeslæt i Standarddatoformat og langt datoformat. Datoer vises som mm-dd-åååå i USA og som dd-mm-åååå uden for USA, hvor mm er måneden, dd er dagen, og åååå er året. Tid, der vises som TT: mm: ss AM/PM, hvor TT er timen, mm er minutter, og ss er sekunder.

Disse automatisk formater for datoer og klokkeslæt, varierer afhængigt af den geografiske placering, der er angivet i indstillingen Microsoft Windows internationale og sproglige indstillinger på din computer. For eksempel i Europa og mange dele af Asien, afhængigt af din placering, du kan se dato og klokkeslæt som 28.11.2018 12:07:12 PM eller 28/11/2018 12:07:12 PM. I USA, skal du se 11/28/2018 12:07:12 PM.

Det er muligt at ændre disse foruddefinerede formater ved hjælp af brugerdefinerede visningsformater. For eksempel kan du angive en dato i formatet europæiske som 28.11.2018 og har den tabel, formular eller rapport, der viser værdien som 11/28/2018. Det brugerdefinerede format, du vælger påvirker ikke, hvordan data, der er angivet, eller hvordan Access lagrer disse data.

Access indeholder automatisk et bestemt niveau for datavalidering, der er relateret til dato og klokkeslæt formatering. Eksempelvis hvis du indtaster en ugyldig dato, som 32.11.2018, vises en meddelelse, og du ville have mulighed for at angive en ny værdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslæt type til datatypen tekst. Gyldig dato værdier går fra-657,434 (januar 1, 100 e.kr.) til 2,958,465 (December 31, 9999 e.kr.). Gyldigt klokkeslæt-værdier går fra.0 til.9999, eller 23:59:59.

Når du vil begrænse indtastning af dato og klokkeslæt i et bestemt format, skal du bruge en inputmaske. Hvis du har anvendt en inputmaske for at indtaste datoer i det europæiske format, vil en indtastning af data i databasen for eksempel ikke kunne Angiv datoer i andre formater. Inputmasker kan anvendes til felter i tabeller, forespørgselsresultatsæt og kontrolelementer i formularer og rapporter. Du kan finde yderligere oplysninger finder kontrolelement dataindtastningsformater med inputmasker.

Toppen af siden

Anvende et foruddefineret format

Access indeholder flere foruddefinerede formater for dato og klokkeslæt data.

I en tabel

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. I den øverste del af designgitteret skal du vælge feltet Dato/klokkeslæt, du vil formatere.

 3. Klik på pilen i egenskabsfeltet Format i sektionen Feltegenskaber , og vælg et format på rullelisten.

  Et billede af egenskabsarket med rullemenuen listen Format vises.

 4. Når du vælger et format, knappen Egenskabsopdatering vises, og gør det muligt for at anvende din nye format til andre tabelfelter og kontrolelementer i en formular, der logisk vil arve at. For at anvende ændringerne i hele databasen, skal du klikke på det i-mærke, og klik derefter på Opdater formatere overalt <Field Name> bruges. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslæt-feltet.

 5. Hvis du vil anvende ændringerne på hele databasen, arver når dialogboksen Opdateringsegenskaber vises og viser formularerne og andre objekter, der det nye format. Klik på Ja.

  Du kan finde flere oplysninger Overfør en feltegenskab.

 6. Gemme dine ændringer, og Skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Bemærk!    Nye formularer, rapporter eller visninger, som du opretter ud fra denne tabel kan du få tabellens formatering, men du kan tilsidesætte dette på den formular, rapport eller visning uden at ændre tabellens formatering.

I en formular eller rapport

 1. Åbn formularen eller rapport Layoutvisning eller Designvisning.

 2. Placer markøren i tekstfeltet med dato og klokkeslæt.

 3. Tryk på F4 for at få vist egenskabsarket.

 4. Indstille egenskaben Format til en af de foruddefinerede datoformater.

I en forespørgsel

 1. Åbn forespørgslen i Designvisning.

 2. Højreklik på datofeltet, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Vælg det ønskede format på listen Format egenskab i egenskabsarket.

I et udtryk

 • Brug funktionen Formaterdatoogklokkeslæt til at formatere en datoværdi i et af flere foruddefinerede formater.

  Du kan finde det nyttigt, hvis du arbejder i et område, der kræver et udtryk, som en makro eller en forespørgsel.

Toppen af siden

Eksempler på foruddefinerede formater

Format

Beskrivelse

Eksempel

Standarddatoformat

(Standard) Viser kun værdier som tal og værdier for tid som timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. Access bruger for begge typer værdier, de dato og klokkeslæt separatorer, der er angivet i internationale indstillinger i Windows. Hvis værdien ikke har en tidskomponent, viser Access dags dato. Hvis værdien, der har ingen datokomponent, vises det aktuelle klokkeslæt.

30/06/2018 10:10:42 AM

Lang dato

Viser kun datoværdier, som angivet i formatet lang dato i internationale indstillinger i Windows.

Mandag August 27 2018

Mellemlangt datoformat

Viser datoen som dd/mmm/yy, men bruger den datoseparator, der er angivet i internationale indstillinger i Windows.

Aug-27/18
27-Aug-18

Kort datoformat

Viser kun datoværdier, som angivet i formatet lang dato i internationale indstillinger i Windows.

27/8/2018
8-27-2018

Langt klokkeslæt

Viser timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. Access bruger den separator, der er angivet i indstillingen klokkeslæt i internationale indstillinger i Windows.

10:10:42 AM

Mellemlangt klokkeslætsformat

Viser timer og minutter efterfulgt af AM eller PM. Access bruger den separator, der er angivet i indstillingen klokkeslæt i internationale indstillinger i Windows.

10:10 AM

Kort klokkeslætsformat

Viser kun timer og minutter. Access bruger den separator, der er angivet i indstillingen klokkeslæt i internationale indstillinger i Windows.

10:10

Toppen af siden

Anvende et brugerdefineret format

Nogle gange indeholder Format ned på egenskabslisten i egenskabsarket ikke det ønskede format for nøjagtige dato. Du kan oprette din egen brugerdefineret format ved hjælp af en type af kode, der genkendes for dato, der er formatering.

Når du anvender et brugerdefineret format til feltet Dato/klokkeslæt, kan du kombinere forskellige formater ved at få to afsnit, en for datoen og en anden gang. I en forekomst, skal du adskille afsnittene med et mellemrum. Du kan kombinere Standarddatoformat og langt datoformat således for eksempel: m-dd-åååå ss.

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. I den øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslæt-felt, du vil formatere.

 3. Vælg fanen Generelt i sektionen Feltegenskaber , skal du klikke på cellen ud for feltet Format , og Angiv de bestemte tegn baseret på den ønskede formatering.

 4. Når du angiver et format, vises knappen Egenskabsopdatering , og kan du anvende formatet til andre tabelfelter og kontrolelementer i en formular, der logisk vil arve. For at anvende ændringerne i hele databasen, skal du klikke på det i-mærke, og klik derefter på Opdater Format overalt, hvor feltnavn bruges. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslæt-feltet.

 5. Hvis du vælger at anvende ændringerne på hele databasen, vises dialogboksen Opdateringsegenskaber , og viser formularerne og andre objekter, der arver det nye format. Klik på Ja for at anvende formatet.

  Du kan finde flere oplysninger Overfør en feltegenskab.

 6. Gem ændringerne, og Skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Toppen af siden

Eksempler på brugerdefinerede formater

Her er nogle eksempler på forskellige måder at formatere 13 januar 2012:

Formatere datoen som …

Du kan skrive denne kode i egenskabsfeltet Format :

2012-01-13

åååå-mm-dd

2012

åååå

13 Jan 2012

dd mmm åååå

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (Access tilføjer de omvendte skråstreger automatisk)

Fre 1-13

ddd mm

2/6

ww/w

Jan 13 2012

mmm d","yyyy

Toppen af siden

Brugerdefineret format tegn

Hvis du vil oprette et brugerdefineret format, skal du bruge følgende tegn som pladsholdere og separatorer.  Brugerdefinerede formater, der ikke stemmer overens med de dato‑ og klokkeslætsindstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, ignoreres. Se ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre udseendet af nogle datatyperkan finde flere oplysninger.

Tegn

Beskrivelse

Datoseparator

Styrer, hvor Access skal placere separatoren for dage, måneder og år. Brug den separator, der er defineret i de internationale indstillinger i Windows. For eksempel bruge i engelsk (USA), en skråstreg (/).

Klokkeslætsseparator

Styrer, hvor Access skal placere separatorer for timer, minutter og sekunder. Brug den separator, der er defineret i de internationale indstillinger i Windows. For eksempel i engelsk (USA), Brug et kolon (:).

c

Viser standarddatoformatet.

d eller dd

Viser dagen i måneden som et eller to cifre. Bruge en enkelt pladsholder til ét ciffer Brug to pladsholdere til to cifre.

ddd

Forkorter dag i ugen til tre bogstaver.

dddd

Omhandler alle dage i ugen.

ddddd

Viser det korte datoformat.

dddddd

Viser det lange datoformat.

w

Viser et tal, der svarer til dag i ugen. (1 til 7)

ww

Viser et tal, der svarer til uge i året (1 til 53).

m eller mm

Viser måneden som et tal med én eller to cifre.

mmm

Forkorter navnet på måneden til tre bogstaver. For eksempel vises januar som Jan.

mmmm

Omhandler månedens navn helt.

k

Viser antallet af det aktuelle kvartal (1-4). Eksempelvis hvis du hyre en arbejder i maj, vises 2 som værdien kvartal.

y

Viser dagen i året, 1-366.

åå

Viser de sidste to cifre i året.

Bemærk!: Vi anbefaler, at indtaste og få vist alle fire cifre i årstallet.

åååå

Viser alle fire cifre i årstallet i intervallet 0100-9999.

t eller TT

Viser timetallet som et eller to cifre.

n eller nn

Viser minutterne med ét eller to cifre.

s eller ss

Viser sekunder med ét eller to cifre.

tttt

Viser det lange klokkeslætsformat.

AM/PM

12-timers-uret med de store bogstaver "AM" eller "PM" efter behov.

am/pm

12-timers-uret med de små bogstaver "am" eller "pm" efter behov.

A/P

12-timers-uret med det store bogstav "A" eller "P" efter behov.

a/p

12-timers-uret med det lille bogstav "a" eller "p" efter behov.

AMPM

12-timers-uret med den pågældende morgen/aftenindikator som defineret i de internationale indstillinger i Windows.

Toppen af siden

Angive et dato/klokkeslæt-format i en Access-WebApp

Access Web-Apps vise data i "visninger", som har tekstfelter ligesom formularer i en database på computeren. I stedet for et egenskabsark, skal du imidlertid angive indstillinger for formatering ved at markere tekstfeltet og derefter klikke på knappen Format , der vises. Vælg derefter det ønskede format på listen .

Access-apps har ikke brugerdefinerede datoformater. Du kan oprette forespørgsler i Access-apps, men der er ikke mulighed for at formatere datokolonner i forespørgslen. Alle datoformatering styres på niveauet for visning. Endelig funktionen Formaterdatoogklokkeslæt findes ikke i Access-apps.

Billede af menuen formatering i en Access-app.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×