Office
Log på

Formatere dato- og klokkeslætsfeltet i Access

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du bruger datatypen Dato/klokkeslæt i Microsoft Access, kan du vælge at beholde standardformaterne, anvende et foruddefineret format eller oprette et brugerdefineret format. I denne artikel gennemgås kort datatypen Dato/klokkeslæt, hvordan du tilføjer et dato- og klokkeslætsfelt i en tabel, og hvordan du kan anvende et foruddefineret eller brugerdefineret format.

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt over dato- og klokkeslætsformater

Føje et dato/klokkeslætsfelt til en tabel

Formatere dato/klokkeslætsfeltet

Begrænse formatet for indtastning af dato/klokkeslæt ved hjælp af en inputmaske

Flere oplysninger

Oversigt over dato- og klokkeslætsformater

I Access vises datoen og klokkeslættet automatisk i formaterne Standarddatoformat og Langt klokkeslætsformat. Datoerne vises som mm/dd/åååå i USA og som dd/mm/åååå uden for USA, hvor mm er måneden, dd er dagen, og åååå er året. Klokkeslættet vises som tt:mm:ss AM/PM, hvor tt er timen, mm er minutter, og ss er sekunder, men du kan vise datoen og klokkeslættet i flere forskellige formater.

Disse automatisk formater for datoer og klokkeslæt, varierer afhængigt af den geografiske placering, der er angivet i indstillingen Microsoft Windows internationale og sproglige indstillinger på din computer. For eksempel i Europa og mange dele af Asien, afhængigt af din placering, du kan se dato og klokkeslæt som 28.11.2018 12:07:12 PM eller 28/11/2018 12:07:12 PM. I USA, skal du se 11/28/2018 12:07:12 PM. Det er muligt at ændre disse automatisk formater ved hjælp af brugerdefinerede visningsformater. Det visningsformat, du vælger påvirker ikke, hvordan data, der er angivet, eller hvordan Access lagrer disse data. For eksempel kan du angive en dato i formatet europæiske som 28.11.2018 og har den tabel, formular eller rapport, der viser værdien som 11/28/2018.

Access indeholder automatisk et bestemt niveau for datavalidering, der er relateret til dato og klokkeslæt formatering. Eksempelvis hvis du indtaster en ugyldig dato, som 32.11.2018, vises en meddelelse, og du ville have mulighed for at angive en ny værdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslæt type til datatypen tekst. Gyldig dato værdier går fra-657,434 (januar 1, 100 e.kr.) til 2,958,465 (December 31, 9999 e.kr.). Gyldigt klokkeslæt-værdier går fra.0 til.9999, eller 23:59:59.

Finde flere oplysninger i dato/klokkeslæt datatypen, i artiklen Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

Øverst på siden

Føje et dato/klokkeslætsfelt til en tabel

 1. Åbn den tabel, hvor du vil indsætte dato/klokkeslætsfeltet i dataarkvisning.

 2. Klik på pil ned ud for kolonnen Klik for at tilføje, og vælg Dato og klokkeslæt på rullelisten.

 3. Omdøb feltet, og gem tabellen.

Du kan tilføje datoer i feltet ved at klikke på Datovælger eller kalenderikonet og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil angive dags dato, skal du klikke på i dag.

 • Hvis du vil vælge en dato i den aktuelle måned, skal du klikke på datoen.

 • Hvis du vil vælge en anden måned og dag, skal du bruge knapperne for frem eller tilbage.

Øverst på siden

Formatere dato/klokkeslætsfeltet

Access indeholder mange forskellige foruddefinerede formater for dato- og klokkeslætsdataene, men hvis disse formater ikke opfylder dine behov, kan du angive et brugerdefineret format. Standardformatet er Standarddatoformat – dd/mm/åååå t:mm:ss AM/PM.

Anvende et foruddefineret format

 1. Hvis du ikke allerede har et dato/klokkeslætsfelt, skal du tilføje det. Åbn tabellen i dataarkvisning, klik på pil ned ud for kolonnen Klik for at tilføje, og vælg Dato og klokkeslæt på rullelisten.

 2. Højreklik på tabeloverskriften, og skift til designvisning.

 3. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 4. Klik på pilen i egenskabsfeltet Format i sektionen Feltegenskaber, og vælg et format på rullelisten.

  egenskaber for dato- og klokkeslæt

 5. Når du vælger et format, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering, og du får mulighed for at anvende dit nye format på andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk ville arve det. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket og derefter klikke på Opdater format overalt, hvor feltnavn anvendes. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslætsfeltet.

 6. Hvis du vil anvende dine ændringer på hele databasen, skal du klikke på Ja, når dialogboksen Opdater egenskaber vises, og de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format, vises.

 7. Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Anvende et brugerdefineret format

Når du opretter et brugerdefineret format, kan du angive forskellige tegn i egenskaben Format for et tabelfelt. Tegnene består af pladsholdere (som 0 og #), separatorer (som perioder og kommaer), ordret tegn og farver. Brugerdefinerede formater for dato/klokkeslæt-felter kan indeholde to sektioner – et til datoen og en anden gang – og du skal adskille afsnittene med et mellemrum.

Når du anvender et brugerdefineret format til feltet Dato/klokkeslæt, kan du kombinere forskellige formater ved at få to afsnit, en for datoen og en anden gang. I en forekomst, skal du adskille afsnittene med et mellemrum. Du kan kombinere Standarddatoformat og langt datoformat således for eksempel: m-dd-åååå ss. Hvis du vil anvende et brugerdefineret dato- eller klokkeslætsformat, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 3. Klik på egenskabsfeltet Format i den nederste del, og derefter angive et brugerdefineret format ved hjælp af tegn fra tabellen pladsholdere og separatorer for et brugerdefineret format .

 4. Når du angiver et format, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering og giver dig mulighed for at anvende det nye format til andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk ville arve det. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket og derefter klikke på Opdater format overalt, hvor feltnavn anvendes. I dette tilfælde er feltnavn navnet på Dato og klokkeslæt-feltet.

 5. Hvis du vælger at anvende dine ændringer i hele databasen, vises dialogboksen Opdater egenskaber, der viser de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format. Klik på Ja for at anvende formatet.

 6. Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Øverst på siden

Begrænse formatet for indtastning af dato/klokkeslæt ved hjælp af en inputmaske

Når du vil tvinge brugere til at angive dato og klokkeslæt i et bestemt format, skal du bruge en inputmaske. Hvis du f.eks. anvendte en inputmaske til at angive datoer i europæisk format, vil en person, der skriver data i databasen, ikke kunne angive datoer i andre formater. Inputmasker kan anvendes på felter i tabeller, forespørgselsresultatsæt og til kontrolelementer på formularer og i rapporter.

Du kan definere en inputmaske i et format, men du kan angive et andet visningsformat. For eksempel kan du få en inputmaske kræver datoen, der skal angives som 2018.04.15, men har datoen, få vist som 15-April-2018.

Tilføje en inputmaske

 1. Markér feltet Dato og klokkeslæt, og klik derefter på egenskaben Inputmaske under fanen Generelt i nederste sektion af designgitteret.

 2. Guiden Inputmaske åbnes, og du får hjælp til at vælge et inputmaskeformat.

 3. Klik på Ja for at anvende formatet, og klik derefter på Gem.

Øverst på siden

Flere oplysninger

Foruddefinerede formater og eksempler

Format

Beskrivelse

Eksempel

Standarddatoformat

(Standard) Viser datoværdier som tal og klokkeslætsværdier som timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. Til begge typer værdier bruger Access de dato- og klokkeslætsseparatorer, der er angivet i Internationale indstillinger i Windows. Hvis der ikke er en tidskomponent i en værdi, vises kun datoen. Hvis der ikke er en datokomponent i en værdi, vises kun klokkeslættet.

30/06/2018 10:10:42 AM

Lang dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

Mandag August 27 2018

Mellemlangt datoformat

Viser datoen som dd/mmm/yy, men bruger den datoseparator, der er angivet under Internationale indstillinger i Windows.

Aug-27/18
27-Aug-18

Kort dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

27/8/2018
8-27-2018

Langt klokkeslæt

Viser timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:42

Mellemlangt klokkeslætsformat

Viser timer og minutter efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Kort klokkeslætsformat

Viser kun timer og minutter. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Øverst på siden

Brugerdefinerede formatpladsholdere og separatorer

Brug en kombination af nedenstående komponenter for at oprette et brugerdefineret format. Hvis du f.eks. vil have vist ugen i året og dagen i ugen, skal du skrive ww/w.

Vigtigt!: Brugerdefinerede formater, der ikke stemmer overens med de dato- og klokkeslætsindstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, ignoreres. Du kan finde flere oplysninger om de internationale indstillinger i Windows i Windows Hjælp.

Komponenter i datoformater

Format

Beskrivelse

d

Dag i måneden i et eller to numeriske cifre (1 til 31).

dd

Dag i måneden i to numeriske cifre (01 til 31).

ddd

De første tre bogstaver i måneden (Man til Søn).

dddd

Ugedagens fulde navn (Mandag til Søndag).

w

Dag i ugen (1 til 7).

ww

Uge i året (1 til 53).

m

Måned i året i et eller to numeriske cifre (1 til 12).

mm

Måned i året i to numeriske cifre (01 til 12).

mmm

De første tre bogstaver i måneden (jan til dec).

mmmm

Månedens fulde navn (januar til december).

q

Kvartalet i året (1 til 4).

å

Nummeret på dagen i året (1 til 366).

åå

De sidste to cifre i året (01 til 99).

åååå

Det fulde år (0100 til 9999).

Komponenter i klokkeslætsformater

Format

De s cription

H

Time i et eller to cifre (0 til 23).

hh

Time i to cifre (00 til 23).

N

Minut i et eller to cifre (0 til 59).

nn

Minut i to cifre (00 til 59).

s

Sekund i et eller to cifre (0 til 59).

ss

Sekund i to cifre (00 til 59).

Komponenter i klokkeslætsformater

Format

Beskrivelse

AM/PM

12-timers-uret med de store bogstaver "AM" eller "PM" efter behov. Eksempel: 9:34PM.

am/pm

12-timers-uret med de små bogstaver "am" eller "pm" efter behov. Eksempel: 9:34pm.

A / P

12-timers-uret med det store bogstav "A" eller "P" efter behov. Eksempel: 9:34P.

a/p

12-timers-uret med det lille bogstav "a" eller "p" efter behov. Eksempel: 9:34p.

AMPM

12-timers klokkeslæt med den pågældende morgen/aftenindikator som defineret i de internationale indstillinger i Windows.

Separatorkomponenter

Bemærk!: Separatorer angives i de internationale indstillinger i Windows.

En kort streng med tegn, omsluttet af anførselstegn ("") er en brugerdefineret separator. Anførselstegn vises ikke. "," Viser et komma.

:   Klokkeslætsseparator. Eksempel: hh:mm

/   Datoseparator. Eksempel: mmm/yyyy

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×