Formater teksteffekter (ruden Tekstfyld)

Udfyldning henviser til den indvendige del af et WordArt-objekt eller et tegn.

Bemærkninger: 

  • Når du ændrer indstillingerne i denne dialogboks, anvendes ændringerne med det samme på din WordArt eller teksten, så du let kan se virkningen af ændringerne i din WordArt eller teksten, uden at du behøver at lukke dialogboksen. Fordi ændringerne anvendes med det samme, er det dog ikke muligt at klikke på Annuller i denne dialogboks. Hvis du vil fjerne ændringerne, skal du klikke på Fortryd Knapfladeværktøjslinjen Hurtig adgang for hver ændring, du vil fjerne.

  • Du kan på samme tid fortryde flere ændringer, du har foretaget af en indstilling i dialogboksen, hvis du bare ikke har foretaget ændringer af en anden dialogboksindstilling ind imellem.

  • Du kan eventuelt flytte dialogboksen, så du kan se både WordArt-objektet og dialogboksen på samme tid.

Ingen udfyldning     Hvis du vil gøre et WordArt-objekt gennemsigtigt eller farveløst eller fjerne udfyldningen fra et WordArt-objekt, skal du klikke på denne indstilling.

Massiv udfyldning     Hvis du vil føje farve og gennemsigtighed til et WordArt-objekt, skal du klikke på denne indstilling.

Gradueringsfyld     Hvis du vil føje graduering udfyldning til et WordArt-objekt, skal du klikke på denne indstilling.

Billed- eller strukturfyld     Hvis du vil bruge et billede som udfyldning til et WordArt-objekt eller føje struktur til et WordArt-objekt, skal du klikke på denne indstilling.

Massiv udfyldning

Farve     Hvis du vil vælge en farve til figuren, skal du klikke på Farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve. Hvis du vil ændre til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere redigerer dokumentets tema.

Gennemsigtighed     Hvis du vil angive, i hvor høj grad der kan ses gennem et WordArt-objekt, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller skrive et tal i boksen ved siden af skyderen. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

Gradueringsfyld

Forudindstillede     Hvis du vil vælge et indbygget gradueringsfyld, skal du klikke på Forudindstillede Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Type     Hvis du vil angive den retning, der skal bruges, når gradueringsfyldet tegnes, skal du vælge en indstilling på listen. Den Type, du vælger, bestemmer den tilgængelige Retning.

Retning     Hvis du vælger et andet forløb af farve og skygger, skal du klikke på Retning og derefter klikke på den ønskede indstilling. De retninger, der kan vælges, afhænger af den type graduering, du vælger.

Vinkel     Hvis du vil angive den vinkel, som gradueringsfyld roteres i inden for WordArt-objektet, skal du angive den gradværdi, du vil bruge. Denne indstilling kan kun vælges, når du vælger Lineær som Type.

Gradueringsstop

Gradueringsstop består af en placering, en farve og en værdi for gennemsigtighed. Værdien for gennemsigtighed gælder for gradueringsstoppet, ikke for den generelle udfyldning. Gradueringsstop bruges til at oprette ikke-lineære gradueringer. Hvis du f.eks. vil oprette en graduering, der går fra rød til grøn til blå, skal du tilføje tre gradueringsstop – ét for hver farve. Hvis du vil oprette en graduering, der kun vises i hjørnet af et WordArt-objekt, skal du bruge gradueringsstop til at gøre gradueringen ikke-lineær.

Stopliste     Gradueringsfyld består af flere gradueringsstop, men du kan kun ændre ét gradueringsstop ad gangen. Når du klikker på det gradueringsstop, du vil redigere, på listen, afspejler indstillingerne for placering, farve og gennemsigtighed de aktuelle indstillinger for den pågældende graduering.

Tilføj     Hvis du vil tilføje et gradueringsstop, skal du klikke på Tilføj og derefter angive den Placering af stop, Farve og Gennemsigtighed, du vil bruge.

Fjern     Hvis du vil slette et gradueringsstop, skal du på listen klikke på det Stop-nummer, du vil slette og derefter klikke på Fjern.

Placering af stop     Hvis du vil angive placeringen for farven og ændringen af gennemsigtigheden i gradueringsfyldet, skal du flytte skyderen Placering af stop eller skrive et tal i boksen ud for skyderen.

Farve     Hvis du vil vælge den farve, der skal bruges til gradueringsstoppet, skal du klikke på Farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve. Hvis du vil ændre til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere redigerer dokumentets tema.

Gennemsigtighed     Hvis du vil angive, hvor meget gennemsigtigheden for WordArt-objektet er ved den angivne Placering af stop, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller skrive et tal i boksen ved siden af skyderen. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

Billed- eller strukturfyld

Struktur     Hvis du vil vælge en indbygget struktur, skal du klikke på denne knap og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Indsæt fra

Fil     Hvis du vil indsætte et billede fra en fil, skal du klikke på denne knap og derefter finde det billede, du vil tilføje. Dobbeltklik på billedet for at indsætte det.

Udklipsholder     Hvis du vil indsætte et billede fra udklipsholderen eller et andet program, skal du kopiere billedet og derefter klikke på denne knap.

Multimedieklip     Hvis du vil indsætte multimedieklip, skal du klikke på denne knap og derefter skrive et ord i boksen Søg efter tekst, der beskriver det klip, du vil bruge, eller skrive hele eller dele af navnet på klippet. Hvis du vil medtage multimedieklip, der findes på Office Online, i søgningen, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag indhold fra Office Online, klikke på Gå til og derefter klikke på klippet for at indsætte det.

Placer billede side om side som struktur     En billedudfyldning kan enten være strakt, så den passer hen over det eller de markerede WordArt-objekter, eller placeret side om side (gentaget vandret og lodret) for at udfylde WordArt-objektet. Hvis du vil bruge flere kopier af samme billede som en struktur til WordArt-objektet, skal du markere dette afkrydsningsfelt.

Strækindstillinger

Forskydninger

Forskydninger bestemmer, hvor meget et billede skal skaleres for at passe til et WordArt-objekt i forhold til WordArt-objektets venstre, højre, øverste og nederste del. Positive tal flytter billedets kant mod figurens centrum, og negative tal flytter billedets kant væk fra WordArt-objektet.

Venstre     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra venstre kant af WordArt-objektet, skal du skrive et tal i boksen.

Højre     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra højre kant af WordArt-objektet, skal du skrive et tal i boksen.

Øverst     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra øverste kant af WordArt-objektet, skal du skrive et tal i boksen.

Nederst     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller placere side om side fra nederste kant af WordArt-objektet, skal du skrive et tal i boksen.

Indstillinger for side om side

Indstillingerne nedenfor bestemmer skaleringsfaktoren for strukturfyldet.

Forskudt X     Hvis du vil forskyde hele udfyldningen med billeder side om side mod venstre (negative tal) eller mod højre (positive tal), skal du skrive et tal i boksen .

Forskudt Y     Hvis du vil forskyde hele udfyldningen med billeder side om side opad (negative tal) eller nedad (positive tal), skal du skrive et tal i boksen .

Skaleret X     Hvis du vil angive en procentdel af den vandrette skalering af det oprindelige billede, skal du skrive et tal i boksen.

Skaleret Y     Hvis du vil angive en procentdel af den lodrette skalering af det oprindelige billede, skal du skrive et tal i boksen.

Justering     Justering beskriver ankerplaceringen, hvor udlægningen med billeder side om side begynder. Hvis du vil angive placeringen af billeder eller struktur side om side, skal du vælge en indstilling på listen.

Spejlingstype     Hvis du vil angive, om den skiftende visning mellem vandret og lodret placering side om side viser et spejlvendt billedet for hver anden forekomst, skal du vælge en indstilling på listen.

Gennemsigtighed     Hvis du vil angive, i hvor høj grad der kan ses gennem billedet eller strukturen, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller skrive et tal i boksen ved siden af skyderen. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

Roter med figur     Hvis du vil rotere anvendelsen af billedet eller strukturen med rotationen af WordArt-objektet, skal du markere dette afkrydsningsfelt.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×