Formater teksteffekter (ruden 3D-rotation)

Du kan bruge disse indstillinger til at ændre retningen og perspektivet i et valgt WordArt-objekt.

Bemærkninger: 

  • Når du ændrer indstillingerne i denne dialogboks, anvendes ændringerne med det samme på din WordArt eller teksten, så du let kan se virkningen af ændringerne i din WordArt eller teksten, uden at du behøver at lukke dialogboksen. Fordi ændringerne anvendes med det samme, er det dog ikke muligt at klikke på Annuller i denne dialogboks. Hvis du vil fjerne ændringerne, skal du klikke på Fortryd Knapfladeværktøjslinjen Hurtig adgang for hver ændring, du vil fjerne.

  • Du kan på samme tid fortryde flere ændringer, du har foretaget af en indstilling i dialogboksen, hvis du bare ikke har foretaget ændringer af en anden dialogboksindstilling ind imellem.

  • Du kan eventuelt flytte dialogboksen, så du kan se både WordArt-objektet og dialogboksen på samme tid.

Forudindstillinger     Hvis du vil vælge en indbygget rotation eller en perspektiveffekt, skal du klikke på Forudindstillinger og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Rotation

Akserne X, Y og Z definerer retningen (rotationen) og positionen for kameraet (visning), som viser objekt. X er den vandrette akse, Y er den lodrette akse, og Z er den tredje dimension i dybden. Værdierne for disse akser er additive, og kameraet roteres først efter X-værdien, dernæst efter Y-værdien og endelig efter Z-værdien. Når du bruger "skubbe"-knapperne til at ændre værdien for X, Y eller Z, foretages ændringen altid i forhold til kameraets aktuelle placering.

Tre figurer, der er roteret og viser akserne X, Y og Z

X      Hvis du vil ændre retningen for den vandrette akse, skal du skrive et tal i boksen. Du kan bruge piletasterne til at "skubbe" denne position mod højre eller venstre.

Venstre      Hvis du vil formindske retningen af den vandrette akse, skal du klikke på denne knap.

Højre      Hvis du vil øge retningen af den vandrette akse, skal du klikke på denne knap.

Y      Hvis du vil ændre retningen af den lodrette akse, skal du skrive et tal i boksen. Du kan bruge piletasterne til at "skubbe" denne position op eller ned.

Opad      Hvis du vil øge retningen af den lodrette akse, skal du klikke på denne knap.

Nedad      Hvis du vil formindske retningen af den lodrette akse, skal du klikke på denne knap.

Z     Denne dimension gør det muligt at placere objekter højere eller lavere end andre objekter. Hvis du vil ændre positionen for Z-aksen, skal du skrive et tal i boksen. Du kan bruge piletasterne til at "skubbe" denne position med eller mod uret.

Med uret     Hvis du vil formindske positionen af Z-aksen, skal du klikke på denne knap.

Mod uret     Hvis du vil øge positionen af Z-aksen, skal du klikke på denne knap.

Perspektiv     Beskriver, hvor stor foruddefineret forkortelse (dybdeafhængig vækst og formindskelse) der anvendes til et WordArt-objekt eller andre objekter. Hvis du vil ændre dybdeudseendet, skal du skrive et tal i boksen. Det mindste tal (0) svarer til at have et parallelt kamera, og det højeste tal (120) giver det mest overdrevne perspektiv svarende til det, der vises med et vidvinkelkamera.

Smalt synsfelt     Hvis du vil formindske forkortelsen, skal du klikke på denne knap.

Gør synsfelt bredere     Hvis du vil øge forkortelsen, skal du klikke på denne knap.

Tekst

Bevar flad tekst     Hvis du vil forhindre, at tekst i et WordArt-objekt roteres, når du roterer WordArt-objektet, skal du klikke på Bevar flad tekst. Når denne indstilling er valgt, er teksten hele tiden oven på WordArt-objektet. Når markeringen af indstillingen fjernes, følger teksten inde i WordArt-objektet forsiden af WordArt-objektet, når det roteres.

Objektplacering

Afstand fra jorden     Hvis du vil flytte WordArt-objektet eller teksten bagud eller fremad i 3D-rum, skal du skrive et tal i boksen.

Nulstil     Hvis du vil fjerne 3D-rotationen og perspektiveffekter og gendanne standardindstillingerne, skal du klikke på denne knap.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×