Formater objekt (ruden Udfyldning)

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Udfyldning henviser til den indvendige del af en figur eller linje.

Hvis du vil tilføje en baggrund til din SmartArt-grafik, kan du se formatere baggrunden for SmartArt-grafikken. Du kan finde flere oplysninger om at føje effekter til figurer i SmartArt-grafikken, ændre farven på en figur, kanten, eller hele SmartArt-grafikken.

Bemærkninger!: 

  • Når du ændrer indstillingerne i denne dialogboks, anvendes ændringerne med det samme på figuren, hvilket gør det nemt at se resultatet af ændringerne i din SmartArt-grafik eller en figur uden at lukke dialogboksen. Men da ændringerne anvendes med det samme, det er ikke muligt at klikke på Annuller i denne dialogboks. Hvis du vil fjerne ændringer, skal du klikke på Fortryd Knappen FortrydVærktøjslinjen Hurtig adgang for hver ændring, du vil fjerne.

  • Du kan på samme tid fortryde flere ændringer, du har foretaget af en indstilling i dialogboksen, hvis du bare ikke har foretaget ændringer af en anden dialogboksindstilling ind imellem.

  • Du kan evt. flytte dialogboksen, så du kan se både figuren og dialogboksen på samme tid.

Ingen fyld     Klik på denne indstilling for at gøre en figur gennemsigtig eller ufarvet eller for at fjerne fyld fra en figur.

Massiv udfyldning     Klik på denne indstilling for at føje farve og gennemsigtighed til en figur.

Gradueringsfyld     Klik på denne indstilling for at føje gradueringfyld til en figur.

Billed- eller strukturfyld     Klik på denne indstilling for at bruge et billede som fyld til en figur eller føje struktur til en figur.

Gælder kun for Microsoft Office PowerPoint 2007

Skub baggrundsfyld     Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge præsentationens baggrund som fyld til en figur, streg eller tegn.

Massiv udfyldning

Farve     Hvis du vil vælge en farve til figuren, skal du klikke på Farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve. Hvis du vil ændre til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere redigerer dokumentets tema.

Gennemsigtighed     Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive graden af gennemsigtighed for en figur. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100% (helt gennemsigtig).

Gradueringsfyld

Forudindstillede     Klik på Forudindstillede Knapflade , og klik derefter på den ønskede indstilling for at vælge indbygget gradueringsfyld.

Type     Vælg en indstilling på listen for at angive retningen for gradueringsfyldet. Den indstilling for Type, du vælger, bestemmer den tilgængelige Retning.

Retning     Klik på Retning, for at vælge en anden fordeling af farve og skygge, og klik derefter på den ønskede indstilling . De tilgængelige Retninger for gradueringsfyldet afhænger af den valgte indstilling for Type.

Vinkel     Indtast den ønskede gradværdi for at angive den vinkel, gradueringsfyldet roteres i i figuren. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du vælger Lineær som Type.

Gradueringsstop

Gradueringsstop består af en placering, en farve og en værdi for gennemsigtighed. Værdien for gennemsigtighed gælder for gradueringsstoppet, ikke for den generelle udfyldning. Gradueringsstop bruges til at oprette ikke-lineære gradueringer. Hvis du f.eks. vil oprette en graduering, der går fra rød til grøn til blå, skal du tilføje tre gradueringsstop – ét for hver farve. Hvis du vil oprette en graduering, der kun vises i hjørnet af en figur, skal du bruge gradueringsstop til at gøre gradueringen ikke-lineær.

Listen Stop    Gradueringsfyldet består af flere gradueringsstop, men du kan kun ændre ét gradueringsstop ad gangen. Når du klikker på det gradueringsstop på listen, du vil redigere, afspejler indstillingerne for placering, farve og gennemsigtighed de aktuelle indstillinger for det pågældende gradueringsstop.

Tilføj     Klik på Tilføj for at tilføje et gradueringsstop, og angiv derefter de ønskede indstillinger for Placering af stop, Farve og Gennemsigtighed.

Fjern     Klik på det Stop nummer på listen, du vil slette, og klik derefter på Fjern for at slette et gradueringsstop.

Placering af stop     Hvis du vil angive placeringen for farven og ændringen af gennemsigtigheden i gradueringsfyldet, skal du flytte skyderen Placering af stop eller skrive et tal i boksen ud for skyderen.

Farve     Hvis du vil vælge den farve, der skal bruges til gradueringsstoppet, skal du klikke på Farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve. Hvis du vil ændre til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere redigerer dokumentets tema.

Gennemsigtighed     Hvis du vil angive, hvor meget gennemsigtigheden for figuren er ved den angivne Placering af stop, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller skrive et tal i boksen ved siden af skyderen. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

Roter med figur     Marker dette afkrydsningsfelt for at rotere gradueringsfyldet sammen med figurens rotation.

Billed- eller strukturfyld

Struktur     Klik på denne knap for at vælge en indbygget struktur, og klik derefter på den ønskede indstilling.

Indsæt fra

Fil     Klik på denne knap, hvis du vil indsætte et billede fra en fil, og find derefter det billede, du vil tilføje. Dobbeltklik på billedet for at indsætte det.

Udklipsholder     Hvis du vil indsætte et billede fra udklipsholderen eller et andet program, skal du kopiere billedet og derefter klikke på denne knap.

Multimedieklip     Hvis du vil indsætte multimedieklip, skal du klikke på denne knap og derefter skrive et ord i boksen Søg efter tekst, der beskriver det klip, du vil bruge, eller skrive hele eller dele af navnet på klippet. Hvis du vil medtage multimedieklip, der findes på Office Online, i søgningen, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag indhold fra Office Online, klikke på Gå til og derefter klikke på klippet for at indsætte det.

Placer billede side om side som struktur     En billedudfyldning kan enten være strakt, så den passer hen over den eller de markerede figurer, eller placeret side om side (gentaget vandret og lodret) for at udfylde figuren. Hvis du vil bruge flere kopier af samme billede som en struktur til figuren, skal du markere dette afkrydsningsfelt.

Strækindstillinger

Forskydninger

Forskydninger bestemmer, hvor meget et billede skal skaleres for at passe til et billede i forhold til figurens venstre, højre, øverste og nederste del. Positive tal flytter billedets kant mod figurens centrum, og negative tal flytter billedets kant væk fra figuren.

Venstre     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra venstre kant af figuren, skal du skrive et tal i boksen.

Højre     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra højre kant af figuren, skal du skrive et tal i boksen.

Øverst     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra øverste kant af figuren, skal du skrive et tal i boksen.

Nederst     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller placere side om side fra nederste kant af figuren, skal du skrive et tal i boksen.

Indstillinger for side om side

Indstillingerne nedenfor bestemmer skaleringsfaktoren for strukturfyldet.

Forskudt X     Indtast et tal i feltet for at flytte al side om side-billedfyldet til venstre (negative tal) eller højre (positive tal).

Forskudt Y     Indtast et tal i feltet for at flytte al side om side-billedfyldet op (negative tal) eller ned (positive tal).

Skaleret X     Indtast et tal i feltet for at angive en procentdel for den vandrette skalering af det oprindelige billede.

Skaleret Y     Indtast et tal i feltet for at angive en procentdel for den lodrette skalering af det oprindelige billede.

Justering     Justeringen beskriver det ankerpunkt, hvor side om side-effekten begynder. Vælg en indstilling på listen for at angive placeringen af side om side-billed- eller -strukturfyldet.

Spejlingstype     Vælg en indstilling på listen for at angive, om det skiftende vandrette eller lodrette side om side-fyld viser et spejlbillede for hver anden forekomst.

Gennemsigtighed     Hvis du vil angive, i hvor høj grad der kan ses gennem billedet eller strukturen, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller skrive et tal i boksen ved siden af skyderen. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

Roter med figur     Hvis du vil rotere anvendelsen af billedet eller strukturen med rotationen af figuren, skal du markere dette afkrydsningsfelt.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×