Formater en dato, et klokkeslæt eller et tal

Bemærk: Nogle af de indstillinger, der er beskrevet i denne artikel, gælder kun, hvis du vælger Engelsk (USA) på listen Landestandard i dialogboksene Datoformat, Klokkeslætsformat eller Dato- og klokkeslætsformat.

I Microsoft Office InfoPath kan du tilføje dataformatering af tekstfelter, udtryksbokse og datovælgere i formularskabelonen for at angive, hvordan datoer, klokkeslæt og tal vises, når brugerne indtaster dem i formularer, som er baseret på formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

En oversigt over dataformatering

Kompatibilitetsovervejelser

Angiv et format for dato og klokkeslæt

Angiv antallet af decimaler

Rediger, hvordan negative tal vises

Tilføj eller fjern procentformatering af et tal

Tilføj eller fjern en tusindtalsseparator i et tal

Tilføj eller fjern et valutasymbol

En oversigt over dataformatering

Du kan bruge dataformatering til at angive, hvordan data vises, når brugerne indtaster data i kontrolelementerne Tekstfelt, Udtryksboks eller Datovælger. Du kan ikke bruge dataformatering med andre typer kontrolelementer. Ved at føje dataformatering til et kontrolelement, kan du f.eks. sikre dig, at:

 • Datoer, som brugerne indtaster i kontrolelementet Datovælger, har formatet dd-mm-åå, f.eks. 14-03-07.

 • Tidspunkter, som brugerne indtaster i kontrolelementet Tekstfelt, har formatet 00.00.00, f.eks. 09.46.55.

Når du anvender dataformatering på et kontrolelement, kan du vælge fra en liste med foruddefinerede formater, der er forskellige afhængigt af, om du arbejder med kontrolelementerne Tekstfelt, Udtryksboks eller Datovælger. Dataformatering understøttes kun for visse datatyper for disse kontrolelementer.

Hvis du f.eks. tilføjer kontrolelementet Tekstfelt i formularskabelonen, kan du vælge mellem flere forskellige datatyper for kontrolelementet, herunder tekst, hele tal, decimaltal, dato, klokkeslæt, og dato og klokkeslæt. Men hvis du vil angive dataformatering for det pågældende kontrolelement, kan du kun vælge mellem hele tal, decimaltal, dato, klokkeslæt, samt dato og klokkeslæt, da det er de eneste datatyper for et kontrolelementet Tekstfelt, der understøtter dataformatering.

Datatyper, tilknyttede dataformater og de kontrolelementer, der understøtter dem.

I følgende tabel vises datatyperne i InfoPath, der understøtter dataformatering, indstillingerne for disse datatyper, og de kontrolelementer, der understøtter dem.

Datatyper

Tilgængelige dataformater

Understøttes i disse kontrolelementer

Heltal

 • Ingen

 • Tal

 • Valuta

 • Tekstfelt

 • Udtryksboks

Decimaltal

 • Ingen

 • Tal

 • Procent

 • Valuta

 • Tekstfelt

 • Udtryksboks

Dato

 • Ingen

 • 3/14/2007 *

 • Onsdag d. 14. marts 2007 *

 • Marts 2007 *

 • Onsdag d. 14. marts 2007

 • Marts 14, 2007

 • Onsdag marts 14, 2007

 • 14. marts 2007

 • 14/3/2007

 • 14/3/07

 • 14/03/07

 • 14/03/2007

 • 07/03/14

 • 2007-03-14

 • 14-Mar-07

 • Marts 2007

 • Tekstfelt

 • Udtryksboks

 • Datovælger

Klokkeslæt

 • Ingen

 • 9.46.55 AM*

 • 9.46 AM*

 • 9.46.55 AM

 • 09.46.55 AM

 • 9.46.55

 • 09.46.55

 • 9.46 AM

 • 09.46 AM

 • 9.46

 • 09.46

 • Tekstfelt

 • Udtryksboks

 • Datovælger

Dato og klokkeslæt

Når du anvender datatypen Dato og klokkeslæt på et kontrolelement, kan du angive de samme dataformater, du ville angive for datoformatet og klokkeslætsformatet separat. Du kan f.eks, angive datoformatet som 14. marts 2007 og klokkeslætsformatet som 9.46.

 • Tekstfelt

 • Udtryksboks

 • Datovælger

Bemærkninger: 

 • Dataformater, der har en stjerne, opdateres, så de afspejler det aktuelle format, der er angivet af brugerens systemindstillinger.

 • Hvis du vælger en anden landestandard end engelsk (USA), vil nogle datoformater ikke være tilgængelige, når brugerne udfylder formularer ved hjælp af en webbrowser. Eksempelvis understøttes datoformatet 14-marts-01 ikke i landestandarden Fransk (Belgien).

Øverst på siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, vil visse dataformateringsindstillinger ikke være tilgængelige.

Øverst på siden

Angiv et format for dato eller klokkeslæt

Selvom du kan angive dataformatering for mange forskellige datatyper, kan du kun angive, hvordan datoer og klokkeslæt vises, for kontrolelementerne Datovælger, Tekstfelt eller Udtryksboks, der indeholder datatypen Dato, Klokkeslæt eller Dato og klokkeslæt.

Bemærk: Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge en bestemt kompatibilitetstilstand for at designe en browserkompatibel formularskabelon. Når en browserkompatibel formularskabelon er publiceret på en server, der kører InfoPath Forms Services, og derefter browseraktiveret, kan formularer baseret på formularskabelonen vises i en webbrowser. Browserkompatible formularskabeloner understøtter ikke visning af dato og klokkeslæt i samme kontrolelement. For at få vist datoen og klokkeslættet i to separate kontrolelementer henvises til proceduren "Vis dato og klokkeslæt i separate kontrolelementer" i slutningen af denne procedure.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet Datovælger, Tekstfelt eller Udtryksboks, hvor du ønsker at formatere data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer:

  • Hvis du arbejder med et kontrolelement til en tekstboks eller en datovælger, skal du klikke på fanen Data.

  • Hvis du arbejder med et kontrolelement til en udtryksboks, skal du klikke på fanen Generelt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For kontrolelementet Tekstfelt eller Datovælger skal du sikre dig, at den korrekte datatype vises på listen Datatype, og derefter klikke på Formater.

  • For kontrolelementet Udtryksboks skal du sikre dig, at listen Formater som viser den korrekte datatype og derefter klikke på Formater.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Datatypeformat:

  • Vælg det ønskede visningsformat på listen Vis datoen således for at formatere kontrolelementet, så det kun viser datoen.

  • Vælg det ønskede visningsformat på listen Vis tidspunktet således for at formatere kontrolelementet, så det kun viser tidspunktet.

  • For at formatere kontrolelementet til at vise både dato og klokkeslæt skal du vælge det ønskede visningsformat for datoen på listen Vis datoen således og derefter vælge det ønskede visningsformat for klokkeslættet på listen Vis klokkeslættet således.

   Bemærk: Visningsformater med en stjerne opdateres for at afspejle det aktuelle format, der er angivet i brugerens systemindstillinger.

 5. Hvis du vil ændre de lokale indstillinger for dato og klokkeslæt, skal du vælge det ønskede land eller område i listen Landestandard.

Browserkompatible formularskabeloner understøtter ikke visning af dato og klokkeslæt i samme kontrolelement. Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist datoen og klokkeslættet i separate kontrolelementer:

Få vist dato og klokkeslæt i separate kontrolelementer

Før du begynder, skal du sørge for, at formularskabelonen indeholder to kontrolelementer, og at begge kontrolelementer er bundet til samme felt i datakilden.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet Datovælger, Tekstfelt eller Udtryksboks, du vil bruge til visning af datoen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer:

  • Hvis du arbejder med et kontrolelement til en tekstboks eller en datovælger, skal du klikke på fanen Data.

  • Hvis du arbejder med et kontrolelement til en udtryksboks, skal du klikke på fanen Generelt.

 3. Sørg for, at listen Datatype viser datatypen Dato og klokkeslæt, og klik derefter på Formater.

 4. I listen Vis datoen således i dialogboksen Dato- og klokkeslætformat skal du klikke på det ønskede visningsformat.

 5. Klik på (Vis ikke klokkeslæt) i liste Vis klokkeslættet således.

 6. Klik på OK to gange.

 7. Dobbeltklik på det kontrolelement for en datovælger, tekstboks eller udtryksboks på formularskabelonen, du ønsker at bruge til at få vist klokkeslættet.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer:

  • Hvis du arbejder med et kontrolelement til en tekstboks eller en datovælger, skal du klikke på fanen Data.

  • Hvis du arbejder med et kontrolelement til en udtryksboks, skal du klikke på fanen Generelt.

 9. Sørg for, at listen Datatype viser datatypen Dato og klokkeslæt, og klik derefter på Formater.

 10. Klik på (Vis ikke dato) i listen Vis klokkeslæt således i dialogboksen dato- og klokkeslætformat.

 11. Klik på det ønskede visningsformat i listen Vis klokkeslættet således.

 12. Hvis du vil ændre de lokale indstillinger for dato og klokkeslæt, skal du vælge det ønskede land eller område i listen Landestandard.

  Bemærk: Hvis du vælger en anden landestandard end Engelsk (USA), vil visse datoformater ikke være tilgængelige, når brugerne udfylder formularer ved hjælp af en webbrowser. F.eks. understøttes datoformatet 14-mars-01 ikke i landestandarden Fransk (Belgien). Du kan sikre, at du ikke bruger et datoformat, som ikke understøttes, ved at køre kompatibilitetskontrollen, før du udgiver formularskabelonen.

Øverst på siden

Angiv antallet decimaler

Du kan kun angive antallet af decimaler, der vises for kontrolelementet Tekstfelt med datatypen Decimaltal eller kontrolelementet Udtryksboks, som er formateret som decimaltal. Ændring af antallet af decimaler påvirker kun den viste værdi og ikke den værdi, der er gemt i datakilden.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet Tekstfelt eller Udtryksboks, hvor du ønsker at formatere data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer:

  • Hvis du bruger kontrolelementet Tekstfelt, skal du klikke på feltet Data.

  • Hvis du arbejder med kontrolelementet Udtryksboks, skal du klikke på fanen Generelt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For et tekstfelt skal du kontrollere, at den korrekte datatype vises på listen Datatype og derefter klikke på Formatér.

  • Kontroller, at listen Formater som viser den korrekte datatype, for en udtryksboks, og klik derefter på Formater.

 4. På listen Decimaler skal du under Andre indstillinger gøre et af følgende:

  • Hvis du vil vise et fast antal decimaler, skal du vælge det ønskede antal decimaler.

  • For at vise antallet af decimaler, som brugeren indtaster i kontrolelementet, skal du klikke på Automatisk.

Øverst på siden

Rediger, hvordan negative tal vises

Du kan kun angive, hvordan negative tal vises, for kontrolelementet Tekstfelt med datatypen Decimaltal eller Heltal eller for kontrolelementet Udtryksboks, som er formateret til at vise Decimaltal eller Heltal.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet Tekstfelt eller Udtryksboks, hvor du ønsker at formatere data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer:

  • Hvis du bruger kontrolelementet Tekstfelt, skal du klikke på fanen Data.

  • Hvis du arbejder med et kontrolelement til en udtryksboks, skal du klikke på fanen Generelt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For et tekstfelt skal du kontrollere, at den korrekte datatype vises på listen Datatype og derefter klikke på Formatér.

  • Kontroller, at listen Formater som viser den korrekte datatype, for en udtryksboks, og klik derefter på Formater.

 4. På listen Vis negative tal således skal du under Andre indstillinger vælge det ønskede visningsformat.

Øverst på siden

Tilføj eller fjern procentformatering af et tal

Du kan formatere kontrolelementet Tekstfelt eller Udtryksboks, så de tal, som brugerne indtaster i feltet, vises som procenter. Denne formatering påvirker både, hvordan værdier vises i en formular, og hvordan værdier gemmes. Det betyder, at alle værdier, der indtastes i et kontrolelement med procentformatering, behandles som en procentværdi.

Bemærkninger: 

 • InfoPath føjer ikke procentsymboler til de tal, der er formateret som procenttal. Hvis du vil føje et procentsymbol til et kontrolelements etiket, skal du klikke på det sted, hvor procentsymbolet skal vises, og derefter skrive %.

 • Du kan kun tilføje procentformateringen til kontrolelementet Tekstfelt med datatypen Decimaltype eller kontrolelementet Udtryksboks, der er formateret som et decimaltal.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet Tekstfelt eller Udtryksboks, hvor du ønsker at formatere data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer:

  • Hvis du bruger kontrolelementet Tekstfelt, skal du klikke på feltet Data.

  • Hvis du arbejder med kontrolelementet Udtryksboks, skal du klikke på fanen Generelt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For et tekstfelt skal du kontrollere, at den korrekte datatype vises på listen Datatype og derefter klikke på Formatér.

  • Kontroller, at listen Formater som viser den korrekte datatype, for en udtryksboks, og klik derefter på Formater.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Decimalformat:

  • Hvis du vil formatere tallet som et procenttal, skal du klikke på Procent.

  • Klik på Tal for at fjerne procentformatering.

Øverst på siden

Tilføj eller fjern en tusindtalsseparator i et tal

Du kan kun føje en tusindtalsseparator til kontrolelementet Tekstfelt med datatypen Decimal eller Heltal eller kontrolelementet Udtryksboks formateret som Decimal eller Heltal. Afhængigt af den landestandard, du vælger, kan separatoren adskille flere eller færre end tre cifre. Hvis du tilføjer eller fjerner en tusindtalsseparator, påvirker det kun den viste værdi og ikke den værdi, der er gemt i datakilden.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet Tekstfelt eller Udtryksboks, hvor du ønsker at formatere data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer:

  • Hvis du bruger kontrolelementet Tekstfelt, skal du klikke på feltet Data.

  • Hvis du arbejder med kontrolelementet Udtryksboks, skal du klikke på fanen Generelt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For et tekstfelt skal du kontrollere, at den korrekte datatype vises på listen Datatype og derefter klikke på Formatér.

  • Kontroller, at listen Formater som viser den korrekte datatype, for en udtryksboks, og klik derefter på Formater.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Datatypeformat:

  • Hvis du vil tilføje en tusindtalsseparator, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug tusindtalsseparator under Andre indstillinger.

  • Hvis du vil fjerne en tusindtalsseparator, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug tusindtalsseparator under Andre indstillinger.

Øverst på siden

Tilføj eller fjern et valutasymbol

Du kan kun føje valutasymboler til kontrolelementet Tekstfelt med datatypen Decimaltal eller Heltal eller til kontrolelementet Udtryksboks, som er formateret til at vise Decimaltal eller Heltal. Hvis du tilføjer eller fjerner et valutasymbol, påvirker det kun den viste værdi og ikke den værdi, der er gemt i datakilden.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet Tekstfelt eller Udtryksboks, hvor du ønsker at formatere data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer:

  • Hvis du bruger kontrolelementet Tekstfelt, skal du klikke på feltet Data.

  • Hvis du arbejder med kontrolelementet Udtryksboks, skal du klikke på fanen Generelt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For et tekstfelt skal du kontrollere, at den korrekte datatype vises på listen Datatype og derefter klikke på Formatér.

  • Kontroller, at listen Formater som viser den korrekte datatype, for en udtryksboks, og klik derefter på Formater.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Datatypeformat:

  • Hvis du vil tilføje et valutasymbol, skal du klikke på Valuta, og derefter på listen Valuta vælge typen af valuta, som du vil have vist.

  • Du kan fjerne et valutasymbol ved at klikke på Tal.

Øverst på siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×