Forklaring af indstillinger i Autoarkiver

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med Autoarkiver får du hjælp til at håndtere pladsen i din postkasse eller på den e-mail-server, du benytter, fordi der automatisk flyttes emner til arkivet. Afhængigt af de valgte indstillinger udføres en af eller begge følgende handlinger i forbindelse med i Autoarkiver.

 • Outlook flytter emner til en arkivfil, dvs. fjerner dem fra det sted, de oprindeligt var placeret, normalt i en af dine arbejdsmapper.

  Hvor flytte Mine elementer i Outlook?

  Arkivfilen er en .pst-fil, dvs. en særlig type datafil. Første gang Autoarkiver kører, oprettes der automatisk en arkivfil med følgende placering:

  • Windows Vista     C:\Users\Brugernavn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\Dit brugernavn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Når Outlook arkiverer emnerne første gang, kan du få adgang til dem i filen direkte fra Arkivmapper i Outlook Mappeliste, som er placeret i Navigationsrude. Du kan også dine egne arkivfiler til de enkelte mapper.

  Bemærk!: Hvis du ikke får mappen Lokale indstillinger eller Lokal vist, kan det skyldes, at den er skjult.

  Hvordan får jeg vist skjulte mapper?

  • Windows Vista   

   1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

   2. Klik på Udseende og personlige indstillinger.

    Bemærk!: Hvis du bruger klassisk visning af Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på Mappeindstillinger og derefter gå til trin 4.

   3. Klik på Mappeindstillinger.

   4. Marker Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper under Filer og mapper under indstillingerne Avanceret på fanen Vis.

  • Windows XP    

   1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

   2. Klik på Mappeindstillinger.

    Dialogboksen Mappeindstillinger

   3. Klik på fanen Vis, og klik derefter på indstillingen Vis skjulte filer og mapper.

  Arkivfilen er en .pst-fil, dvs. en særlig type datafil. Første gang Autoarkiver kører, oprettes der automatisk en arkivfil med følgende placering:

  • Windows Vista     C:\Users\Brugernavn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\Dit brugernavn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

   Når Outlook arkiverer emnerne første gang, kan du få adgang til dem i filen direkte fra Arkivmapper i Outlook Mappeliste, som er placeret i Navigationsrude. Du kan også dine egne arkivfiler til de enkelte mapper.

   Bemærk!: Hvis du ikke får mappen Lokale indstillinger eller Lokal vist, kan det skyldes, at den er skjult.

   Hvordan får jeg vist skjulte mapper?

   • Windows Vista   

    1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

    2. Klik på Udseende og personlige indstillinger.

     Bemærk!: Hvis du bruger klassisk visning af Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på Mappeindstillinger og derefter gå til trin 4.

    3. Klik på Mappeindstillinger.

    4. Marker Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper under Filer og mapper under indstillingerne Avanceret på fanen Vis.

   • Windows XP    

    1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

    2. Klik på Mappeindstillinger.

     Dialogboksen Mappeindstillinger

    3. Klik på fanen Vis, og klik derefter på indstillingen Vis skjulte filer og mapper.

 • Bruger du Autoarkiver, slettes udløbne emner permanent. Udløbne emner er emner, der har nået tidsgrænsen.

  Fortæl mig mere om, hvornår bestemte Microsoft Outlook elementer udløbe

  Standardtidsgrænser for, hvornår emner i mapper udløber eller slettes

  Mappe

  Aldersgrænse

  Indbakke og Kladder

  6 måneder

  Sendt post og Slettet post

  2 måneder

  Udbakke

  3 måneder

  Kalender

  6 måneder

  Opgaver

  6 måneder

  Noter

  6 måneder

  Journal

  6 måneder

  Bemærk!: Mapper, du opretter, som indeholder samme type emner som Indbakke, Kalender, Opgaver, Noter eller Journal, har samme standardaldersgrænse på seks måneder, f.eks. en e-mail-mappe, du opretter til statusrapporter, som du modtager fra en kollega eller en mappe med kontaktpersoner, du opretter til personlige kontakter.

  Fastslå alderen på et emne

  Emnetype

  Når nedtællingen til aldersgrænsen begynder

  E-mails

  Den seneste enten dato/klokkeslæt for modtagelse eller sidste gang, du ændrede og gemte meddelelsen.

  Kalendermøde, begivenhed eller aftale

  Den seneste, enten datoen, hvor du sidste gang ændrede eller gemte emnet. Tilbagevendende emner autoarkiveres ikke.

  Opgaver

  Færdiggørelsesdatoen eller den dato og det klokkeslæt, hvor du sidst ændrede og gemte opgaven. Opgaver, der ikke er markeret som fuldført, autoarkiveres ikke. Opgaver, der er tildelt andre personer, arkiveres kun, hvis de er markeret som fuldført.

  Noter

  Den dato og det klokkeslæt, hvor du sidst ændrede og gemte noten.

  Journaloptegnelse

  Den dato, hvor journaloptegnelsen blev oprettet, eller hvor du sidst ændrede og gemte posten.

  Kontaktperson

  Kontaktpersoner arkiveres ikke som standard. Du kan dog arkivere dem manuelt.

Du kan tilpasse betingelserne for disse indstillinger til dit behov lagerplads. Du kan finde flere oplysninger, se beskrivelserne nedenfor eller til en mere detaljeret indblik i Autoarkiver Brug Autoarkiver til at sikkerhedskopiere eller slette elementer.

Indstillingerne for emner, der udløber, og sletning af emner kan være ret forvirrende.

Fortæl mig mere om udløber og deleing elementer.

 • Emnerne gemmes det sted, de arkiveres, medmindre du ændrer en eller flere indstillinger for Autoarkiver, så de slettes, når de udløber. Emnerne slettes ikke fra det sted, de arkiveres. De kan kun slettes automatisk, inden de flyttes til deres arkiveringssted. Når de er arkiveret, kan de kun slettes manuelt.

 • Vælges en indstilling, hvor emnerne slettes permanent, slettes de automatisk, når de udløber. De arkiveres ikke. Hvis du f.eks. klikker på Slet udløbne emner (kun e-mail-mapper), slettes alle meddelelser i alle e-mail-mapper, f.eks. Indbakke, Sendt post eller Kladder, når deres aldersgrænse er nået. Meddelelserne arkiveres ikke.

Indstillinger for Autoarkiver

Se beskrivelsen i det følgende vedrørende indstillinger, der kan vælges ved tilpasningen af Autoarkiver.

Indstillinger for autoarkivering

1. Autoarkiver for hver     Angiv, hvor tit du vil autoarkivere. Hvis der arkiveres mange emner samtidigt, kan det gå ud over computerens ydeevne. Det er derfor bedst at vælge en periode, som forkorter autoarkiveringsprocessen. Overvej, hvor mange emner du typisk modtager i et givent tidsrum, og juster tidsrammen derefter.

Spørg før autoarkivering    Vælg denne indstilling, hvis du ønsker, at Outlook skal vise en påmindelsesmeddelelse, inden Outlook-emnerne behandles i Autoarkiver. Når denne meddelelse vises, kan du klikke på Nej for at annullere autoarkiveringssessionen.

2. Slet udløbne emner (kun e-mail-mapper)    Denne indstilling er som standard ikke markeret. Du kan vælge at slette e-mails, når deres aldersgrænse er nået. Standardperioden for emner i Indbakke og Kladder er seks måneder og tre måneder for Sendt post, men du kan ændre disse perioder vha. indstillingen Fjern emner, der er ældre end.

Fortæl mig mere om, hvornår bestemte Microsoft Outlook elementer udløbe

Standardtidsgrænser for, hvornår emner i mapper udløber eller slettes

Mappe

Aldersgrænse

Indbakke og Kladder

6 måneder

Sendt post og Slettet post

2 måneder

Udbakke

3 måneder

Kalender

6 måneder

Opgaver

6 måneder

Noter

6 måneder

Journal

6 måneder

Bemærk!: Mapper, som du opretter, der indeholder den samme type emner som Indbakke, Kalender, Opgaver, Noter eller Journal, har den samme standardtidsgrænse på seks måneder.

Fastslå alderen på et emne

Emnetype

Når nedtællingen til aldersgrænsen begynder

E-mails

Den seneste enten dato/klokkeslæt for modtagelse eller sidste gang, du ændrede og gemte meddelelsen.

Kalendermøde, begivenhed eller aftale

Den seneste, enten datoen, hvor du sidste gang ændrede eller gemte emnet. Tilbagevendende emner autoarkiveres ikke.

Opgaver

Færdiggørelsesdatoen eller den dato og det klokkeslæt, hvor du sidst ændrede og gemte opgaven. Opgaver, der ikke er markeret som fuldført, autoarkiveres ikke. Opgaver, der er tildelt andre personer, arkiveres kun, hvis de er markeret som fuldført.

Noter

Den dato og det klokkeslæt, hvor du sidst ændrede og gemte noten.

Journaloptegnelse

Den dato, hvor journaloptegnelsen blev oprettet, eller hvor du sidst ændrede og gemte posten.

Kontaktperson

Kontaktpersoner arkiveres ikke som standard. Du kan dog arkivere dem manuelt.

3. Arkiver eller slet gamle emner    Vælg denne indstilling, hvis du ønsker dine Outlook-emner arkiveret og derefter slettet, når de når aldersgrænsen. Vælg yderligere indstillinger, der skal gælde for arkivering og sletning.

4. Vis arkivmappe i mappelisten Vælg have arkivmappen vises med dine andre arbejdsmapper i navigationsruden. Du kan åbne undermapperne og få vist dine arkiverede elementer i mappen primære arkiv. Når du får vist dine arkiverede elementer, kan du kontrollere, at de rigtige varer blev arkiveret, og du kan også trække en hvilken som helst elementer, du skal bruge tilbage til en arbejdsmappe.

5. Fjern emner, der er ældre end    Vælg standardkonfigureringen for, hvornår dine emner skal arkiveres, i dage, uger eller måneder. Du kan konfigurere en periode på fra en dag op til 60 måneder. "Fjern" betyder arkivere (eller lagre) emner. Det betyder ikke "slette", medmindre du har valgt denne indstilling for mapperne et andet sted.

6. Flyt gamle emner til    Standardindstillingen for denne placering er forskellig for computere, der kører operativsystemerne Windows Vista og Microsoft Windows XP. Hvis du vil vælge en anden destination til de arkiverede emner, kan du finde og vælge en anden placering. Emnerne flyttes til denne placering, når de når aldersgrænsen.

 • Windows Vista     C:\Users\Brugernavn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

 • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\Dit brugernavn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

Bemærk!: Emner, der arkiveres et brugerdefineret sted, slettes ikke, medmindre du åbner mapperne og sletter dem manuelt.

7. slette elementer permanent denne indstilling med det samme kan sletter de udløbne emner i stedet for at flytte dem til standardplaceringen, som en anden mappe, du har angivet eller mappen Slettet post.

8. Anvend disse indstillinger på alle mapper nu    Med denne indstilling anvendes indstillingerne for Autoarkiver, inklusive dine ændringer, til alle dine mapper. Hvis du vil vælge andre indstillinger til en eller flere mapper, må du ikke vælge denne indstilling. Følg i stedet vejledningen under knappen, der forklarer, hvordan der angives indstillinger til individuelle mapper. Ændringer, der foretages til specifikke mapper, gælder kun for disse mapper.

9. Oplysninger om opbevaringspolitik    Systemadministratoren i din organisation kan have oprettet opbevaringspolitikker, der bestemmer, hvornår og hvordan postemner skal autoarkiveres. Du kan få disse politikker vist her, men du kan ikke ændre dem uden de nødvendige tilladelser.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×