Foretage skiftet til OneNote 2010

Oversigt

OneNote 2010 Har du allerede erfaring med en tidligere version af Microsoft Office OneNote, og vil du blot hurtigt i gang med at lære ændringerne i 2010-versionen at kende? Så er dette kursus lige dig.

Når du har fuldført dette kursus, kan du:

 • Udføre rutinemæssige OneNote-opgaver i Microsoft OneNote 2010.

Dette kursus indeholder:

 • En lektion, du kan udføre i dit eget tempo.

 • En øvelse, hvor du kan afprøve funktionerne i praksis. Øvelsen kræver OneNote 2010.

 • En kort test i slutningen af lektionen. Testen bedømmes ikke.

 • Et oversigtskort, som du kan udskrive og beholde til senere brug.

Du skal være en erfaren bruger af enten OneNote 2003 eller OneNote 2007 eller begge programmer.

Kom hurtigt i gang med OneNote 2010

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tegning og værktøjslinjen Hurtig adgang

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Notesbøger og visningen Backstage

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Sider og sektioner

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Smartere søgning

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Indsætte og linke noter

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Øvelse

Øvelse i OneNote 2010

Overførselsstørrelse: 35 KB

Øvelse i OneNote 2010

Nu er det tid til, at du selv afprøver ting i en øvelsessession. I denne øvelse stifter du nærmere bekendtskab med de procedurer, der kan hjælpe dig med at komme hurtigt i gang med OneNote 2010.

Om øvelsessessionen

Luk OneNote, før du begynder denne øvelse.

Når du klikker på Øvelse i OneNote, åbnes OneNote igen, og dialogboksen Pak notesbog ud vises.

Lad alle indstillingerne i dialogboksen være, som de er, og klik på OK.

En øvelsesnotesbog overføres til computeren og åbnes i OneNote, og et separat vindue med øvelsesinstruktioner vises.

Bemærk!    OneNote 2010 skal være installeret på computeren.

Test dig selv

Gennemgå den følgende test, så du er sikker på, at du forstår materialet. Dine svar er fortrolige, og der gives ikke karakter for testresultatet.

Hvis du vil skifte frem og tilbage mellem at få vist hele båndet og kun nogle faner på båndet, skal du:

Klikke på en vilkårlig fane på båndet.

Nej, det er ikke rigtigt. Når du klikker på en fane, vises den pågældende fane, men båndet minimeres eller maksimeres slet ikke. Hvad kunne man ellers forestille sig?

Bruge kontrolelementerne på miniværktøjslinjen.

Der er ingen kontrolelementer til at minimere eller maksimere båndet på miniværktøjslinjen, selvom der er mange andre praktiske værktøjer her. Prøv igen.

Klikke på knappen til udvidelse af båndet i det øverste venstre hjørne i OneNote-vinduet.

Det er rigtigt. Når du klikker på denne knap, skifter du frem og tilbage mellem det maksimerede og det minimerede bånd.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gøre det, du skal til at foretage dig nu, skal du først:

Ringe til politiet.

Medmindre at problemet med din computer er, at den er blevet stjålet, er det nok aldrig en god ide at ringe til politiet. Tip! Der er en nem metode til at få flere oplysninger om stort set alt i OneNote-arbejdsområdet. Kan du huske, hvad det er?

Højreklikke på det, der volder dig problemer.

Det er korrekt. Du får ikke altid det svar, du har brug for, ved at højreklikke, men du får det oftere, end du regner med.

Søge på internettet efter hjælp.

Der er bestemt nogle gange, hvor det er en god ide at søge på internettet efter oplysninger, men det er ikke den første udvej, når du kun har brug for en smule hjælp til at komme videre. Tidligere i kurset var der forslag til nogle ting, du kan forsøge, når du har brug for hjælp.

Søge i OneNote Hjælp.

Ikke helt det svar, vi er på udkig efter. Hjælper det, hvis vi fortæller dig, at det korrekte svar også er den hurtigste valgmulighed på listen?

Hvis der er en indstilling på båndet, du vil have adgang til uden at få vist båndet, kan du føje kommandoen til:

Genvejsmenuen.

Genvejsmenuer kan ikke brugertilpasses. Prøv igen.

Backstage-visningen.

Nej, heller ikke. Og det er sikkert ikke hurtigere at gå til Backstage-visningen for at få adgang til indstillingen end at gå til båndet. Hvad kunne man ellers forestille sig?

Dialogboksen Indstillinger.

Du kan ikke føje indstillinger til dialogboksen Indstillinger. Prøv at tænke tilbage på videoerne og øvelsen. Hvor placerede vi de kommandoer, vi benyttede hyppigst?

Værktøjslinjen Hurtig adgang.

Præcis. Du kan føje de kommandoer, du bruger hyppigst, til værktøjslinjen Hurtig adgang. De er også stadigvæk, hvor de hele tiden har været, og du kan til enhver tid fjerne dem fra værktøjslinjen Hurtig adgang.

Hvis du vil indsætte tekst, så den ikke kan redigeres, hvilken indsætningsindstilling skal du så vælge?

Billede.

Det er rigtigt. Tekst, som du indsætter som et billede eller som en del af et billede, behandles som grafik og kan ikke redigeres som tekst.

Bevar kun tekst .

Den tekst, du indsætter vha. Bevar kun tekst, indeholder kun din standardformatering, men den kan stadigvæk redigeres. Hvad kunne man ellers forestille sig?

Flet formatering.

Når du indsætter tekst vha. Flet formatering, formateres teksten igen, så den passer til den omgivende tekst, men den tekst, der indsættes, kan stadigvæk redigeres. Prøv igen.

Bevar kildeformatering.

Hvis du bruger Bevar kildeformatering, ser den tekst, du indsætter, præcis ud som før, du kopierede den. Tip! Hvilket svar indeholder ikke noget om tekst?

Sådan lukkes den aktuelle notesbog:

Klik på Afslut på titellinjen i Backstage-visningen.

Nej, så fik vi dig alligevel. Hvis du klikker på Afslut dér, lukker du OneNote. Prøv igen.

Klik på navnet på notesbogen i normal visning på navigationslinjen, klik på navnet på notesbogen i genvejsmenuen, og klik derefter på Luk denne notesbog.

Rigtigt. Du kan også lukke en notesbog ved at klikke på knappen for den pågældende notesbog på fanen Oplysninger i Backstage-visningen og derefter klikke på Luk.

Feedback

Oversigtskort

Se også

Minimere eller maksimere båndet

I det øverste højre hjørne i OneNote-vinduet ved siden af knappen Hjælp skal du klikke på knappen til udvidelse af båndet. (Du kan også trykke på Ctrl+F1 for at minimere eller maksimere).

Knapflade

Brug af miniværktøjslinjen til at arbejde med tekst

Markér og højreklik på den tekst, du vil formatere – eller markér den med flag eller opret en opgave for den – og foretag derefter dine valg på miniværktøjslinjen.

Åbne eller lukke visningen Microsoft Office Backstage

Klik på fanen Filer i venstre side af båndet.

Fanen Filer

Klik på fanen Filer igen, eller klik på en af de andre faner på båndet for at gå tilbage til normal visning. (Du må ikke klikke på knappen Afslut, medmindre du vil lukke hele programmet).

Kopiere formatering ved at bruge Formatpensel

 1. Markér teksten med den formatering, du vil kopiere, og klik derefter på Formatpensel Button imageminiværktøjslinjen eller i gruppen Udklipsholder under fanen Startside på båndet.
  Bemærk, at musemarkøren ændres til en pensel.

 2. Træk for at markere den tekst, du vil anvende formateringen på.

Bemærk!    Hvis du vil anvende formateringen på mere end ét sted, skal du markere teksten med den formatering, du vil kopiere, og dobbeltklikke på Formatpensel Button image . Træk for at markere de steder, hvor du vil anvende formateringen, ét ad gangen. Når du er færdig med at formatere alle stederne, skal du trykke på Esc for at deaktivere Formatpensel.

Oprette en ny pen eller overstregningstusch

 1. I gruppen Værktøjer under fanen Tegning i nederste højre hjørne i galleriet med penne skal du klikke på knappen Flere.
  Knappen Flere i pennegalleriet

 2. Klik på Indstillinger for farve og tykkelse nederst i galleriet.

 3. Klik enten på Pen eller Overstregningstusch under Pen i dialogboksen Strøgtype og -tykkelse, og klik derefter på den ønskede tykkelse.

 4. Klik på en stregfarve for pennen eller overstregningstuschen, og klik derefter på OK.

Fjerne eller tilføje penne og overstregningstuscher på værktøjslinjen Hurtig adgang

 • Sådan tilføjes hele pennegalleriet   
  Højreklik på pennegalleriet under fanen Tegning, og klik derefter på Føj galleri til værktøjslinjen Hurtig adgang   .

 • Sådan tilføjer du en enkelt pen eller overstregningstusch   
  Klik på knappen Flere nederst til højre på værktøjslinjen Hurtig adgang.
  Knapflade
  Klik på en af de foretrukne penne eller overstregningstuscher i genvejsmenuen.
  Hvis du vil have et større udvalg af foretrukne penne og overstregningstuscher, som du kan tilføje, skal du klikke på knappen Flereværktøjslinjen Hurtig adgang igen. Klik på Flere kommandoer nederst i genvejsmenuen og tilføj derefter penne eller overstregningstuscher ved at bruge kontrolelementerne i dialogboksen Indstillinger for OneNote.

 • Sådan fjernes et værktøj eller en kommando fra værktøjslinjen Hurtig adgang   
  Højreklik på ikonet, og klik derefter på Fjern fra værktøjslinjen Hurtig adgang.

Flytte værktøjslinjen Hurtig adgang tættere på notesbogssiderne

Klik på knappen Mere i højre side af værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Vis under båndet i genvejsmenuen. (Hvis du vil flytte værktøjslinjen Hurtig adgang tilbage til den oprindelige placering, skal du klikke på knappen Mere igen og denne gang klikke på Vis over båndet).

Oprette en ny notesbog

 1. Klik på fanen Filer for at få adgang til Backstage-visningen, og klik derefter på fanen Ny til venstre.

 2. Angiv en placering og et navn for den nye notesbog, og klik derefter på den store knap Opret notesbog.
  Du kan også begynde denne proces ved at højreklikke på en vilkårlig notesbog på listen på navigationslinjen og derefter klikke på Ny notesbog.

Ændre egenskaber for notesbog (få vist navn, farve, placering og filformat)

Højreklik på notesbogen på listen i navigationslinjen, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen. Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Egenskaber for konto.

Lukke en notesbog

Højreklik på notesbogen på listen i navigationslinjen, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen. (Husk, at vi anbefaler, at du kun lukker en notesbog, hvis du ikke længere bruger den aktivt og ikke vil medtage den, når du foretager en søgning). Bemærk, at når du lukker en notesbog, slettes den ikke. Den fjernes blot fra navigationslinjen.

Tilføje sider

 • Klik på knappen Ny sideNederst på listen over sidefaner   
  .

 • Føje en anden placering til listen over sidefaner   
  Peg på sidefanerne, indtil ikonet Ny side med en pil vises til venstre.
  Icon image
  Peg på ikonet (uden at klikke på det), og flyt det derefter op og ned langs sidefanerne ved at flytte musemarkøren. Bemærk, at der er en tyk, sort linje ved den aktuelle placering. Klik på ikonet på den placering, hvor den nye side skal være.

 • Baseret på en skabelon   
  Lige oven over sidefanerne skal du klikke på trekanten til højre for knappen Ny side og derefter klikke på Sideskabeloner.
  Button image
  Klik på den sideskabelon, du vil benytte, i opgaveruden Skabeloner.

Hæve eller sænke en eller flere sider

 • Ved at trække   
  Træk sidens navn til højre på sidefanen (for at sænke siden) eller til venstre (for at hæve siden). Husk, at der er tre positioner: længst til venstre, i midten og længst til højre.

 • Ved at bruge en genvejsmenu   
  Højreklik på sidefanen, og klik derefter enten på Opret underside (for at sænke siden med én placering) eller Hæv underside (for at hæve siden med én placering).

Vælge, skjule og udvide sidegrupper

 • Vælge en udvidet gruppe   
  Klik på en vilkårlig side i en gruppe for at vælge den, og dobbeltklik derefter på den for at vælge hele gruppen.

 • Skjule en udvidet gruppe   
  Peg på sidefanen for den øverste side for at få vist knappen Udvid/skjul, og klik derefter på den.
  Sidegruppen med knappen Udvid/skjul
  Bemærk, at knappen Udvid/skjul nu vises under sidefanen Sidesektioner, uanset om siden vælges eller ej, og du kan se kanterne af andre sider, der stikker ud under sidefanen – påmindelser om, at der er tale om en skjult sidegruppe.

 • Udvide en skjult gruppe   
  Klik på knappen Udvid/skjul på den skjulte gruppe.

Flytte eller kopiere sider ved at trække

 • Til en placering i den samme sektion   
  Vælg sidefanerne for de sider, du vil flytte eller kopiere, træk listen med sidefaner op eller ned, indtil den tykke sorte indsætningslinje er placeret der, hvor siderne skal indsættes, og slip museknappen for at placere siderne.

 • Til en anden sektion i den aktuelle eller i en anden åben notesbog   
  Vælg sidefanerne for de sider, du vil flytte eller kopiere, og træk dem derefter til målsektionen på navigationslinjen. Sørg for, at den aktuelle sektion er fremhævet, før du slipper museknappen og placerer siderne.

Hvis du vil have kopier på begge placeringer, skal du huske at holde Ctrl-tasten nede, mens du trækker.

Det er mere sikkert at trække, hvis du skjuler sidegrupperne først.

Flytte eller kopiere sider vha. en dialogboks

Vælg sidefanerne for de sider, du vil flytte eller kopiere, højreklik på de valgte sider, og klik derefter på Flyt eller kopiér. Foretag dine valg i dialogboksen, og husk at bruge knappen Kopiér, hvis kopierne skal være placeret begge steder.

Flytte eller kopiere sektioner ved at trække

Træk sektionsfanen til den ønskede placering enten i rækken af sektionsfaner over notesbogssiden eller på listen over notesbøger på navigationslinjen. Sørg for, at den lille indsætningstrekant (i rækken af faner) eller den sorte indsætningslinje (på listen med notesbøger) er placeret korrekt, før du slipper museknappen og indsætter sektionen. Hvis du vil have kopier på begge placeringer, skal du huske at holde Ctrl-tasten nede, mens du trækker.
Icon image
Sektionsindsætningslinje i ruden Notesbøger

Sende notesbogssider som en vedhæftet fil i en e-mail-meddelelse

Vælg de sider, du vil sende, og klik derefter på knappen Del i gruppen E-mail under fanen Send side som e-mail.

Husk, at du kan finde flere indstillinger for deling under fanen Del i Backstage-visningen.

Få vist overløbslister for sektioner og notesbøger

 • Sektioner   
  Yderst til højre i rækken med sektionsfaner (lige oven over notesbogssiden) skal du klikke på den lille trekant på fanen med tre punktummer.
  Fanen med sektionsoverløb

 • Notesbøger   
  På den minimerede navigationslinje skal du klikke på den lille trekant på knappen nederst, den med tre punktummer.
  Fanen med notesbogsoverløb

Søge efter indhold i alle åbne notesbøger

 1. Tryk på Ctrl+E, og skriv søgeteksten.

 2. Flyt gennem resultaterne ved enten at bruge rulleknappen på musen eller piletasterne på tastaturet.
  Bemærk Seneste valg øverst på listen.
  Læg også mærke til, at du får vist et eksempel på siderne med forekomster af søgeteksten.

 3. Tryk på Enter for at vælge den side, der vises i øjeblikket.

Søge efter indhold på den aktuelle side

 1. Tryk på Ctrl+F, og skriv søgeteksten.

 2. Hvis du vil gå fra den ene fremhævede forekomst til den anden, skal du bruge de små pile ved siden af feltet Søg (lige oven over knappen Ny side).
  Knapflade

 3. Du annullerer søgningen ved at klikke på det lille x i slutningen af feltet Søg.
  Button image

Oprette et link til en anden placering

Markér den tekst eller et andet element, der aktiverer linket, når der klikkes på det, højreklik på markeringen, og klik derefter på Link. Foretag dine valg i dialogboksen Link. (Bemærk, at denne kommando hed Hyperlink i tidligere versioner).

Hvis du vil følge det link, du lige har oprettet, skal du holde Ctrl-tasten nede og derefter klikke på den sammenkædede tekst eller element.

Vælge den korrekte metode til indsætning af kopieret materiale

 • Bevar kildeformatering    Icon image
  Den tekst, der sættes ind, bevarer den oprindelige formatering.

 • Flet formatering    Ikonbillede
  Den tekst, der sættes ind, formateres på samme måde som den omgivende tekst på den placering, hvor teksten sættes ind.

 • Bevar kun tekst    Ikonbillede
  Det er kun tekst, der sættes ind, og ingen grafiske elementer. Hvis teksten sættes ind uden for den anden tekst, vises den tekst, der indsættes, i OneNote-standardformateringen.

 • Billede    Icon image
  Alt kopieret materiale sættes ind som et enkelt billede, og det er ikke muligt at redigere tekst, der vises på billedet.
  Bemærk!    Det kan muligvis lade sig gøre at udtrække teksten som en del af et billede i et format, der kan redigeres. Højreklik på billedet med teksten, og klik derefter på Kopiér tekst fra billede.

Versionskompatibilitet i OneNote 2010

 • Med OneNote 2007   
  I OneNote 2010 kan du åbne og redigere notesbøger i OneNote 2007-formatet.
  Hvis du vil dele en notesbog, der er blevet oprettet i OneNote 2010, med personer, der stadigvæk bruger OneNote 2007, skal du først konvertere notesbogen fra 2010-formatet til 2007-formatet. Højreklik på notesbogen på listen på navigationslinjen i OneNote 2010, klik på Egenskaber, og klik derefter på Konvertér til 2007 i dialogboksen Egenskaber for notesbog. (Bemærk, at visse nye 2010-funktioner ikke er tilgængelige i 2007-notesbøger).

 • Med OneNote 2003   
  I OneNote 2010 kan du åbne og læse notesbøger i 2003-formatet, men du kan ikke redigere dem, før de konverteres til enten OneNote 2010-formatet eller OneNote 2007-formatet. Hvis du vil konvertere en notesbog, skal du åbne den i OneNote 2010, højreklikke på den på listen over notesbøger på navigationslinjen, klikke på Egenskaber og derefter klikke på enten Konvertér til 2010 eller Konvertér til 2007 i dialogboksen Egenskaber for notesbog. (Bemærk, at visse nye 2010-funktioner ikke er tilgængelige i 2007-notesbøger).

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×