Foretage reverse engineering af en eksisterende database til en databasemodel

Med guiden Reverse Engineering i Microsoft Office Visio Professional kan du oprette en databasemodel ud fra en eksisterende database eller en Microsoft Office Excel-projektmappe. Databasemodeller giver en grafisk fremstilling af databasestrukturen, så du kan se, hvordan databaseelementer, f.eks. tabeller og visninger, relaterer til hinanden, uden at få vist de faktiske data. Dette kan strømline oprettelsen af databaser eller give dig et indblik i en eksisterende databases struktur.

Hvad vil du foretage dig?

Gennemse, hvad guiden Reverse Engineering uddrager

Forberede start af guiden

Foretage reverse engineering af en eksisterende database

Kan du ikke finde funktionerne til databasemodellering?

Det skyldes sandsynligvis, at din version af Visio ikke indeholder de funktioner, du vil bruge. Du kan se, hvilken version af Visio du har, ved at klikke på Om Microsoft Office Visio i menuen Hjælp. Versionsnavnet vises på øverste tekstlinje i dialogboksen.

 • Microsoft Office Visio Standard indeholder ikke skabelonen Databasemodeldiagram.

 • Microsoft Office Visio Professional understøtter reverse engineering-funktionerne til skabelonen Databasemodeldiagram (dvs. brug af en eksisterende database til oprettelse af en model i Visio), men understøtter ikke forward engineering (dvs. brug af en Visio-databasemodel til oprettelse af SQL-kode).

 • Du finder hele gruppen af funktioner til databasemodellering, herunder både reverse engineering og forward engineering, i Visio til Enterprise Architects. Visio til Enterprise Architects følger med MSDN Premium Subscription, der er tilgængelig i rollebaserede Visual Studio Professional- og Visual Studio Team System-versioner.

Gennemse, hvad guiden Reverse Engineering uddrager

Det afhænger af forskellige forudsætninger, hvilke oplysninger til skemadefinitionen som guiden kan uddrage, f.eks. egenskaberne for DBMS'en og ODBC-driveren. I guiden får du vist alle de elementer, der kan uddrages, og du kan vælge, hvilke elementer du ønsker. Du er f.eks. kun interesseret i 5 ud af 10 tabeller og 2 ud af 4 visninger.

Når du kører guiden, kan du vælge at lade guiden automatisk oprette tegningen, samt angive de elementer, der er foretaget reverse engineering af, i vinduet Tabeller og visninger. Hvis du vælger, at tegningen ikke skal oprettes automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet Tabeller og visninger til tegningen for at sammensætte databasemodellen.

I den udstrækning, de er tilgængelige fra destinations-DBMS'en, kan du uddrage følgende:

 • Tabeller

 • Visninger

 • Primære nøgler

 • Fremmede nøgler

 • Indekser

 • Udløsere (herunder kode)

 • Kontrolklausuler (herunder kode)

 • Lagrede procedurer (herunder kode)

Toppen af siden

Forberede start af guiden

Hvis du foretager reverse engineering af en projektmappe, skal du åbne projektmappen, før du starter guiden, og navngive den gruppe (eller det område af) celler, der indeholder kolonneoverskrifterne. Hvis du vil bruge mere end ét regneark, skal du blot navngive gruppen af kolonneceller i hvert regneark. Disse områder behandles som tabeller i guiden. Yderligere oplysninger om navngivning af celleområder finder du i emnet i Microsoft Office Excel Hjælp Definere navngivne cellereferencer eller -områder.

Du opnår de bedste resultater ved at installere standarddriveren på den måldatabase, du vil foretage reverse engineering af, inden du kører guiden Reverse Engineering. Dette trin sikrer, at guiden angiver de oprindelige datatyper korrekt, samt at den kode, der uddrages af guiden, vises korrekt i vinduet Programkode.

 1. Peg på Indstillinger i menuen Database, og klik derefter på Drivere.

 2. Vælg den DBMS-driver, der fulgte med Visio, under fanen Drivere. Hvis du f.eks. er i gang med at udforme en Access-database, skal du vælge Microsoft Access.

  Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, skal du vælge ODBC Generic Driver.

 3. Klik på Indstillinger.

 4. Marker afkrydsningsfeltet til den forhandlerleverede DBMA-driver under fanen ODBC-drivere. Hvis du f.eks. er i gang med at udforme en Access-database, skal du markere afkrydsningsfeltet Driver til Microsoft Access (*.mdb).

 5. Klik på OK i hver enkelt dialogboks.

Bemærk: En 32-bit forhandlerleveret ODBC-driver skal være fra en version af ODBC Data Access Pack, der er senere end version 2.0, og mindst ODBC Level 1-kompatibel. En forhandlerleveret OLE DB skal være kompatibel med specifikationerne for OLE DB version 1.0 eller nyere.

Toppen af siden

Foretage reverse engineering af en eksisterende database

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software og database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

 2. Klik på Reverse Engineering i menuen Database.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde i det første skærmbillede i Guiden Reverse Engineering:

  • Vælg Microsoft Office Visio-databasedriveren til databasestyringssystemet (DBMS). Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio-databasedriveren til en bestemt ODBC-datakilde, skal du klikke på Indstillinger for at gøre det nu.

   Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, skal du vælge ODBC Generic Driver.

  • Vælg datakilden til den database, du vil opdatere. Hvis du ikke allerede har oprettet en datakilde til den eksisterende database, skal du klikke på Ny.

   Når du opretter en ny kilde, føjes dens navn til listen Datakilder.

  • Klik på Næste, når du har angivet de ønskede indstillinger.

  • Følg vejledningen i de driverspecifikke dialogbokse. Skriv f.eks. et brugernavn og en adgangskode i dialogboksen Forbind datakilde, og klik derefter på OK. Hvis datakilden ikke er beskyttet med en adgangskode, skal du blot klikke på OK.

 4. Marker afkrydsningsfelterne for de oplysninger, du vil uddrage, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Nogle elementer kan vises nedtonet, eftersom ikke alle DBMS'er understøtter alle typer elementer, der kan uddrages af guiden.

 5. Marker afkrydsningsfelterne for de tabeller (og eventuelle visninger), du vil uddrage, eller klik på Marker alt for at uddrage dem alle, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark og ikke kan se noget på listen, skal du sandsynligvis navngive det celleområde, der indeholder kolonneoverskrifterne i regnearket.

 6. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Gemte procedurer i trin 5, skal du markere de procedurer, du vil uddrage, eller klikke på Marker alt for at uddrage dem alle og derefter klikke på Næste.

 7. Marker, om de enheder, der er foretaget reverse engineering for, skal føjes til den aktuelle side automatisk.

  Bemærk: Du kan vælge at lade guiden automatisk oprette tegningen, samt angive de elementer, der er foretaget reverse engineering af, i vinduet Tabeller og visninger. Hvis du vælger, at du tegningen ikke skal oprettes automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet Tabeller og visninger til tegningen for at sammensætte databasemodellen.

 8. Gennemse markeringerne for at kontrollere, at de ønskede oplysninger uddrages, og klik derefter på Udfør.

Bemærk: Hvis du bruger ODBC Generic Driver, får du muligvist vist en fejl om, at oplysningerne om reverse engineering er ufuldstændige. I de fleste tilfælde er dette ikke et problem – klik blot på OK, og fortsæt med guiden.

Guiden uddrager de markerede oplysninger og viser bemærkninger om uddragelsesprocessen i vinduet Output.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×