Foretage og modtage konferenceopkald via telefonen

Du kan starte et konferenceopkald via telefonen fra listen over kontaktpersoner i Office Communicator ved at vælge flere kontaktpersoner eller en gruppe. Du kan også starte en konference via en én-til-én-telefon- eller videosamtale mellem to personer ved simpelthen at invitere en anden person med i samtalen.

Hvad vil du foretage dig?

Foretage et konferenceopkald

Invitere andre til et konferenceopkald

Sende en onlinemeddelelse under et konferenceopkald

Føje video til et konferenceopkald

Deltage i et konferenceopkald

Afvise et konferenceopkald

Midlertidigt angive statussen til Vil ikke forstyrres fra en invitation til et konferenceopkald

Foretage et konferenceopkald

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen over kontaktpersoner i Communicator:

  • Marker flere kontaktpersoner ved at holde CTRL nede, mens du klikker på de kontaktpersoner, du vil invitere til konferencen, højreklik på den sidste af de markerede kontaktpersoner, og peg derefter på Start et konferenceopkald.

  • Højreklik på en kontaktpersongruppe, og peg derefter på Start et konferenceopkald.

 2. Klik på en af følgende indstillinger:

  • Start konference nu via.     Klik på Communicator for at starte konferencen fra USB-standardtelefonenheden eller computeren (hvis du har en hovedtelefon eller højttalere og mikrofon) og for at foretage et VoIP-opkald til de deltagere, der er inviteret til konferencen.

  • Start konference ved at ringe til mig på.     Klik på et telefonnummer for at få Communicator til at ringe nummeret op og tilslutte dig konferencen, når du tager telefonen. Communicator ringer også til de personer, der er inviteret til konferencen. Du kan også angive et nyt telefonnummer, som du kan deltage i konferencen fra.

I samtalevinduet i Office Communicator vises statussen Inviterer for hver kontaktperson, mens kontaktpersonen ringes op og inviteres til konferencen. Når kontaktpersonen accepterer opkaldet og deltager i konferencen, kan du se telefonindikatoren til højre for kontaktpersonens navn.

Toppen af siden

Invitere andre til et konferenceopkald

Under et konferenceopkald kan du nemt invitere andre deltagere til opkaldet. Du kan invitere en kontaktperson på listen over kontaktpersoner i Communicator, eller du kan ringe til et telefonnummer uden for organisationen.

Sådan inviteres andre til et konferenceopkald

 • Klik på knappen Inviter, og foretag et af følgende:

  • Hvis du vil invitere en eller flere eksisterende kontaktpersoner, skal du markere kontaktpersonerne på listen over kontaktpersoner i Communicator og derefter klikke på OK. Når du klikker på OK, ringer Office Communicator til kontaktpersonen.

  • Hvis du vil ringe til en person uden for organisationen, skal du skrive personens telefonnummer i boksen Søg og derefter trykke på ENTER. Når du angiver telefonnumre, skal du bruge det internationale nummerformat. Angiv landekoden efterfulgt af det lokale nummer. Telefonnumre skal kun indeholde cifrene 0123456789. Hvis du angiver parenteser og andre tegn i boksen Søg, fjernes de i Communicator. Du skal ikke medtage det internationale forvalgsnummer, f.eks. 011 (i USA) og 00 (i Europa og Sydamerika).

Toppen af siden

Sende en onlinemeddelelse under et konferenceopkald

Mens du er i et konferenceopkald, kan du sende en onlinemeddelelse til deltagerne i opkaldet eller til enkelte af deltagerne.

Sådan sendes en onlinemeddelelse under et konferenceopkald

 • Gør et af følgende:

  • Hvis du vil sende en onlinemeddelelse til en enkelt deltager i et opkald, skal du højreklikke på deltagerens navn på listen over deltagere, klikke på Send en onlinemeddelelse, skrive en meddelelse og trykke på ENTER.

  • Hvis du vil sende en onlinemeddelelse til alle deltagerne i et opkald, skal du klikke på knappen Vis området med onlinemeddelelser, skrive meddelelsen og trykke på ENTER.

Toppen af siden

Føje video til et konferenceopkald

Hvis du har tilsluttet et webcam til computeren, kan du føje video til konferenceopkaldet. Når du tilføjer video, vises beskeden Deltag i videokonferencen i samtalevinduet i Communicator. Når de klikker på beskeden, udvides vinduet Samtale, så de kan se video.

Sådan føjes video til et konferenceopkald

 • Klik på knappen Start videokonferenceopkald i samtalevinduet i Communicator.

Toppen af siden

Deltage i et konferenceopkald

Når du foretager et konferenceopkald, vises en besked med en invitation til at deltage i konferencen hos modtagerne.

Sådan deltages i et konferenceopkald

 • Klik i venstre rude i beskeden med invitationen til konferencen.

Du kan deltage i et konferenceopkald fra en anden telefon, f.eks. kan du deltage i konferencen fra din mobiltelefon i stedet for fra computeren eller din almindelige telefon.

Sådan deltages i et konferenceopkald fra en anden telefon

 • Klik på Deltag fra i beskeden med invitationen til konferenceopkaldet, og vælg derefter den telefon, du vil deltage i konferencen fra. Communicator ringer til telefonnummeret, og når du besvarer opkaldet, sætter Communicator dig i stand til at deltage i konferencen på det pågældende nummer.

Toppen af siden

Afvise et konferenceopkald

Når du afviser et konferenceopkald, kan den person, der startede konferenceopkaldet, se statussen i samtalevinduet i Communicator, hvor der står, at du ikke er tilgængelig.

Sådan afvises et konferenceopkald

 • Klik i venstre rude i beskeden med invitationen til konferencen.

Toppen af siden

Midlertidigt angive statussen til Vil ikke forstyrres fra en invitation til et konferenceopkald

Når du modtager en besked med en invitation til et konferenceopkald, kan du klikke på knappen Vil ikke forstyrres for midlertidigt at ændre statussen til Vil ikke forstyrres.

Sådan ændres statussen midlertidigt til Vil ikke forstyrres fra en besked med en invitation

 • Klik på knappen Vil ikke forstyrres i beskeden med invitationen til konferenceopkaldet, og klik derefter på Angiv status til Vil ikke forstyrres.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×