Foretage en typografiændring under en præsentation

Hvis du vil foretage en ændring, der påvirker flere dias, skal du ændre slidemaster. Du kan f.eks. insætte et logo som clipart, ændre typografi for skrifttyper eller punktopstillinger samt redigere pladsholdere formatering, størrelse og placering.

Hvis du vil ændre de dias, der anvender Titeldias som layout, skal du ændre titelmaster.

  1. Peg på Master i menuen Vis, og klik derefter på Diasmaster.

  2. Klik på den diasmaster eller titelmaster, du vil ændre, blandt miniaturerne i venstre side. Hvis du ikke kan se den ønskede titelmaster, skal du indsætte den.

    Sådan gør du

    1. Klik på den diasmaster, hvis titelmaster du vil indsætte.

    2. Klik på Indsæt ny titelmaster Button image på værktøjslinjen Mastervisning.

  3. Foretag den ønskede ændring på diasmasteren eller titelmasteren.

  4. Hvis du vil gå tilbage til normal visning, skal du klikke på Luk mastervisning på værktøjslinjen Diasmaster.

Bemærk: Hvis der er mere end én diasmaster i præsentationen, skal du foretage ændringen af hver master for at påvirke alle dias.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×