Forbinde figurer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse eller værktøjet Forbindelse

 1. Træk en startfigur fra vinduet Figurer til siden, hvis der endnu ikke er nogen figurer på siden.

 2. Hold markøren over startfiguren, indtil pilen Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

 3. Hold markøren over pilen i den retning, du vil tilføje en figur.

  Der vises en miniværktøjslinje, som indeholder de første fire hurtige figurer, som findes i stencilen Hurtige figurer. Der vises en direkte eksempelvisning på siden af figuren, der er valgt i stencilen.

 4. Flyt markøren hen over de fire figurer på miniværktøjslinjen for at få en direkte eksempelvisning af hver figur på siden.

 5. Klik på den figur, du vil tilføje.

Hvis du vil have en anden figur, skal du flytte markøren væk fra pilen Opret automatisk forbindelse, så eksempelvisningerne forsvinder. Du kan derefter trække den ønskede figur fra vinduet Figurer.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Rediger de hurtige figurer til en stencil.

Åbn stencilen, og træk de hurtige figurer i den ønskede rækkefølge. Du kan trække figurerne ind og ud af området Hurtige figurer.

Rediger, hvilke figurer der skal vises på miniværktøjslinjen.

Vælg i stencilen Hurtige figurer en figur i gruppen af hurtige figurer, som du vil have vist på miniværktøjslinjen. Gruppen med de valgte figurer vises på værktøjslinjen.

Du kan også trække den stencil, der indeholder de figurer, der skal vises først, og slippe den lige under titellinjen Hurtige figurer. Du kan ændre rækkefølgen af andre stencils ved at trække dem højere op eller længere ned i vinduet Figurer. De vises i den samme rækkefølge i stencilen Hurtige figurer.

Forbinde figurer, der allerede findes på siden

Forbinde figurer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse

 1. Hold markøren over en figur, indtil pilen Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

 2. Klik og træk fra pilen Opret automatisk forbindelse til en anden figur, og slip slutpunktet for forbindelsen i midten af figuren for at oprette en dynamisk forbindelse eller på et bestemt forbindelsespunkt for at oprette en punktforbindelse.

  Der vises en direkte eksempelvisning af en figur, når du holder markøren over den blå pil, men du kan ignorere figuren. Den forsvinder, når markøren flyttes væk.

Forbinde figurer ved hjælp af værktøjet Forbindelse

 1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

 2. Klik på en figur, og træk en forbindelse til en anden figur.

 3. Klik på Pegeværktøj i gruppen Funktioner under fanen Startside, når du er færdig.

Hvis du vil holde forbindelsen fastklæbet til et bestemt punkt på en figur, skal du trække fra et forbindelsespunkt på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsesslutpunkterne bliver røde, når figurerne er forbundet. Dette kaldes en punktforbindelse.

Hvis forbindelsen skal kunne flyttes omkring figuren, når figuren flyttes, skal du anbringe værktøjet Forbindelse midt på den første figur, indtil der vises en rød boks omkring figuren. Hold museknappen nede, og træk til midten af den anden figur. Når der vises en rød boks omkring den anden figur, skal du slippe museknappen. Dette kaldes en dynamisk forbindelse.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Skift forbindelsestypen til retvinklet, lige eller buet.

Højreklik på forbindelsen, og klik derefter på forbindelsestypen i genvejsmenuen.

Juster og fordel afstanden mellem figurerne, så forbindelserne ser pæne ud.

Markér alle de figurer, du vil justere, og klik derefter på Automatisk justering og afstand under fanen Startside. Du kan markere flere figurer ved at trykke på Ctrl-tasten, mens du klikker på dem alle sammen, eller du kan bruge en af Markér under fanen Startside.

Skift en forbindelse fra dynamisk forbindelse til punktforbindelse eller fra punktforbindelse til dynamisk forbindelse.

Markér forbindelsen, og træk forbindelsesslutpunktet væk fra figuren. Slip derefter forbindelsen på et bestemt punkt for at få en punktforbindelse eller midt på figuren for at få en dynamisk forbindelse.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra

Du kan slå funktionen Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle Visio-tegninger eller kun i den aktive tegning.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra i det aktive diagram

 • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

Hvis afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse ikke er tilgængeligt, skal du kontrollere, om Opret automatisk forbindelse er blevet slået fra i alle diagrammer, ved at benytte nedenstående fremgangsmåde.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle diagrammer

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger i margen.

 3. Klik på Avanceret i margen.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér Opret automatisk forbindelse under Redigeringsindstillinger for at slå Opret automatisk forbindelse til. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slå Opret automatisk forbindelse fra.

Gælder: Visio 2013, Visio 2016 PreviewVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog