Forbinde figurer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse eller værktøjet Forbindelse

Ved hjælp af Opret automatisk forbindelse kan du hurtigt føje forbundne figurer til dit diagram uden at skulle gå tilbage til vinduet Figurer for at hente de enkelte figurer. Hver figur, du markerer, tilføjes med samme afstand, jævnt justeret.

Når du holder markøren over pilen Opret automatisk forbindelse på en figur, vises der en miniværktøjslinje ved siden af markøren.

Visio værktøjslinje og pile til automatisk oprettelse af forbindelse

Værktøjslinjen indeholder de fire første elementer fra området Hurtige figurer i den aktive stencil (eller, hvis stencilen Hurtige figurer er aktiv, de fire første elementer fra den gruppe, der indeholder en markeret figur), bortset fra endimensionale figurer. Klik på en figur på miniværktøjslinjen for at tilføje den på siden.

Hvis de figurer, du vil forbinde, allerede findes på siden, kan du trække en forbindelse fra pilen Opret automatisk forbindelse på en figur til en anden figur.

Hvad vil du foretage dig?

Automatisk tilføje forbundne figurer på siden

Forbinde figurer, der allerede findes på siden

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra

Automatisk tilføje forbundne figurer på siden

 1. Træk en startfigur fra vinduet Figurer til siden, hvis der endnu ikke er nogen figurer på siden.

 2. Hold markøren over startfiguren, indtil den blå pil Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

 3. Hold markøren over pilen i den retning, du vil tilføje en figur.

  Der vises en miniværktøjslinje, som indeholder de første fire hurtige figurer, som findes i stencilen Hurtige figurer. Der vises en direkte eksempelvisning på siden af figuren, der er valgt i stencilen.

 4. Flyt markøren hen over de fire figurer på miniværktøjslinjen for at få en direkte eksempelvisning af hver figur på siden.

 5. Klik på den figur, du vil tilføje.

Hvis du vil have en anden figur, skal du flytte markøren væk fra pilen Opret automatisk forbindelse, så eksempelvisningerne forsvinder. Du kan derefter trække den ønskede figur fra vinduet Figurer.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Rediger de hurtige figurer til en stencil.

Åbn stencilen, og træk de hurtige figurer i den ønskede rækkefølge. Du kan trække figurerne ind og ud af området Hurtige figurer.

Rediger, hvilke figurer der skal vises på miniværktøjslinjen.

Vælg i stencilen Hurtige figurer en figur i gruppen af hurtige figurer, som du vil have vist på miniværktøjslinjen. Gruppen med de valgte figurer vises på værktøjslinjen.

Du kan også trække den stencil, der indeholder de figurer, der skal vises først, og slippe den lige under titellinjen Hurtige figurer. Du kan ændre rækkefølgen af andre stencils ved at trække dem højere op eller længere ned i vinduet Figurer. De vises i den samme rækkefølge i stencilen Hurtige figurer.

Toppen af siden

Forbinde figurer, der allerede findes på siden

Forbinde figurer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse

 1. Hold markøren over en figur, indtil den blå pil Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

 2. Klik og træk fra pilen Opret automatisk forbindelse til en anden figur, og slip slutpunktet for forbindelsen i midten af figuren for at oprette en dynamisk forbindelse eller på et bestemt forbindelsespunkt for at oprette en punktforbindelse.

  Der vises en direkte eksempelvisning af en figur, når du holder markøren over den blå pil, men du kan ignorere figuren. Den forsvinder, når markøren flyttes væk.

Forbinde figurer ved hjælp af værktøjet Forbindelse

 1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

 2. Klik på en figur, og træk en forbindelse til en anden figur.

Hvis du vil holde forbindelsen fastklæbet til et bestemt punkt på en figur, skal du trække fra et forbindelsespunkt på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsesslutpunkterne bliver røde, når figurerne er forbundet. Dette kaldes en punktforbindelse.

Hvis forbindelsen skal kunne flyttes omkring figuren, når figuren flyttes, skal du anbringe værktøjet Forbindelse midt på den første figur, indtil der vises en rød boks omkring figuren. Hold museknappen nede, og træk til midten af den anden figur. Når der vises en rød boks omkring den anden figur, skal du slippe museknappen. Dette kaldes en dynamisk forbindelse.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Skift forbindelsestypen til retvinklet, lige eller buet.

Højreklik på forbindelsen, og klik derefter på forbindelsestypen i genvejsmenuen.

Juster og fordel afstanden mellem figurerne, så forbindelserne ser pæne ud.

Markér alle de figurer, du vil justere, og klik derefter på Automatisk justering og afstand under fanen Startside. Du kan markere flere figurer ved at trykke på Ctrl-tasten, mens du klikker på dem alle sammen, eller du kan bruge en af markeringsindstillingerne.

Skift en forbindelse fra dynamisk forbindelse til punktforbindelse eller fra punktforbindelse til dynamisk forbindelse.

Markér forbindelsen, og træk forbindelsesslutpunktet væk fra figuren. Slip derefter forbindelsen på et bestemt punkt for at få en punktforbindelse eller midt på figuren for at få en dynamisk forbindelse.

Toppen af siden

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra

Du kan slå funktionen Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle Visio-tegninger eller kun i den aktive tegning.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra i det aktive diagram

 • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

Hvis afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse ikke er tilgængeligt, skal du kontrollere, om Opret automatisk forbindelse er blevet slået fra i alle diagrammer, ved at benytte nedenstående fremgangsmåde.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle diagrammer

 1. Klik på knappen Microsoft Backstage  .

 2. Klik på Indstillinger under Visio.

 3. Klik på kategorien Avanceret.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér Opret automatisk forbindelse under Redigeringsindstillinger for at slå Opret automatisk forbindelse til. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slå Opret automatisk forbindelse fra.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×