Forbinde en webdel til filtrering med en webdel til listevisning

Du kan konfigurere en webdel til filtrering, så den overfører en værdi til en webdel til listevisning og derefter ændre visningen af dataene på listen baseret på værdien. Hvis du f.eks. vælger på en liste med produktordrer i en webdel af typen Foretrukket filter, kan en tilstødende webdel til listevisning vise de produkter, der hører til ordren.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om at knytte en webdel til filtrering til en webdel til listevisning

Knytte en webdel af typen Tekstfilter til en webdel til listevisning

Knytte en webdel af typen Datofilter til en webdel til listevisning

Knytte en webdel af typen Foretrukket filter til en webdel til listevisning

Knytte en webdel til filtrering på den aktuelle bruger til en webdel til listevisning

Knytte en webdel af typen SharePoint-listefilter til en webdel til listevisning

Få mere at vide om at knytte en webdel til filtrering til en webdel til listevisning

I dette afsnit gennemgås de måder, du kan filtrere en webdel til listevisning på, og de bedste fremgangsmåder i forbindelse med design og redigering af en webdelsside, der indeholder sammenkædninger af webdele til filtrering og webdelen til listevisning.

Sådan fungerer webdele til filtrering

Generelt fungerer sammenkædning af en webdel til filtrering og en webdel til listevisning på følgende måde:

Oversigt over tilknytning af en filtreringswebdel

1. Knyt en webdel til filtrering til en webdel til listevisning for at få vist et delsæt af data.

2. Webdelen til filtrering leverer en værdi.

3. Filtreringsværdien overføres til en kolonne i webdelen til listevisning ved hjælp af en webdelsforbindelse.

4. I webdelen til datavisning vises kun de kolonner, der stemmer overens med filtreringsværdien.

Metoder til at filtrere en webdel til listevisning

Du kan forbinde en webdel til filtrering til en webdel til listevisning, så en bruger kan filtrere elementerne baseret på en værdi i en kolonne på følgende måder:

 • Tekstfilter    En tekstværdi kan være en hvilken som helst streng, inklusive bogstaver, tegn og tal.

 • Datofilter    En datoværdi med dag, måned og år. En bruger kan også angive den nøjagtige dato ved at klikke på en datovælgerknap.

 • Valgfilter    En foruddefineret liste med værdier og valgfrie beskrivelser, f.eks. produktkoder eller statuskoder.

 • Aktuel bruger    Navnet på den aktuelle bruger eller andre oplysninger, der er baseret på profilen for den aktuelle bruger, f.eks. brugernavn, afdeling eller fødselsdato. Denne webdel er en kontekstwebdel, hvilket betyder, at den ikke er synlig for en bruger på siden, og at resultaterne vises automatisk uden brugerinput.

 • SharePoint-liste    En liste over entydige værdier og valgfrie beskrivelser, f.eks. produkt‑ eller statuskoder, der genereres fra en kolonne på en SharePoint-liste. Denne webdel har næsten den samme funktionsmåde som webdelen Foretrukket filter, og den er nyttig, når du har en værdiliste, der kan ændre sig over tid, og du gerne vil have en nemmere måde at vedligeholde listen på uden at skulle ændre egenskaberne for webdelen.

  Bemærkninger: 

  • I dialogboksen Tilføj webdele eller et galleri med webdele vises udtrykket "Webdel i listevisning" ikke. I stedet vises SharePoint-lister og -biblioteker, som du kan føje til en webdelsside som en webdel i listevisning.

  • Du kan kun forbinde en webdel til filtrering med en webdel til listevisning i en standardlistevisning – ikke i dataarkvisning.

  • Du kan kun overføre én værdi ad gangen til en webdel til listevisning. Du kan kun konfigurere én forbindelse ad gangen mellem en webdel til filtrering og en webdel til listevisning. Du kan dog føje flere forekomster af den samme webdel til listevisning til en webdelsside og derefter konfigurere en ny forbindelse til hver af webdelene i listevisning. Hvis du vil konfigurere to eller flere forbindelser på én gang for en webdel, bør du overveje at bruge webdelen Datavisning. Du kan finde link til flere oplysninger i sektionen Se også.

Bedste fremgangsmåder i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af webdelssider

Nedenfor finder du nogle bedste fremgangsmåder, som du kan følge, når du udvikler og vedligeholder webdelssider:

 • Vælg omhyggeligt din skabelon til webdelsside    Du kan flytte rundt på webdele på en webdelsside for at placere dem i den ønskede rækkefølge og i den webdelszone, du vil. Før du opretter en webdelsside, skal du dog nøje overveje, hvilken skabelon du vælger, så du kan placere webdelene til filtrering og listevisning på den måde, du vil. Når du bruger en webbrowser, kan du ikke skifte til en anden skabelon, når først du har oprettet webdelssiden. Hvis du har et program til webdesign, f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du ændre strukturen på websiden yderligere.

 • Fjern forbindelse til deaktiverede egenskaber for webdel    I sideredigeringstilstand kan du se, hvilke webdele til filtrering der i øjeblikket er sammenkædet, og hvordan de er sammenkædet, ved hjælp af en meddelelse, der vises under webdelen til filtrering.

  I nogle tilfælde skal du muligvis fjerne forbindelsen for at ændre en deaktiveret egenskab for en webdel til filtrering. Hvis dette er tilfældet får du vist følgende meddelelse i værktøjsruden:

  "Du skal fjerne forbindelsen mellem webdelene for at foretage ændringer af deaktiverede egenskaber".

 • Fjern ubrugte webdele fra webdelssiden    Hvis du ved et uheld lukker en webdel i stedet for at slette den, forbliver webdelen på siden som en skjult webdel. Hvis du vil finde skjulte webdele, skal du finde websiden i det dokumentbibliotek, den er gemt i, pege på filnavnet på webdelen, klikke på den pil, der vises, klikke på Rediger egenskaber og derefter klikke på linket Åbn webdelssiden i vedligeholdelsesvisning. Du kan finde flere oplysninger om vedligeholdelse af webdele i Tilpas webdele.

Toppen af siden

Knytte en webdel af typen Tekstfilter til en webdel til listevisning

Bemærk: I følgende procedure antages det, at du opretter en webdelsside på et teamwebsted. Kommandoer og instruktioner kan variere på andre websteder.

Forberede webdelssiden:    

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en webdelsside, skal du klikke på Opret på menuen Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Webdelsside.

   Få mere at vide under Introduktion til tilpasning af sider ved hjælp af webdele.

  • Hvis du vil redigere webdelssiden, skal du klikke på Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Rediger side.

   Webdelssiden vises i redigeringstilstand.

 2. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

  Dialogboksen Tilføj webdele åbnes.

 3. Føj webdelen Tekstfilter og webdelen i listevisning til webdelssiden.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du føjer en webdel til en side i Tilføje eller fjerne en webdel.

  Tilpasse webdelen Tekstfilter:    

 4. Klik på linket Åbn værktøjsruden i webdelens Tekstfilter.

  Webdelen Tekstfilter skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 5. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Skriv et navn, der identificerer webdelen, i boksen Filternavn.

   Du kan også bruge navnet som en etiket eller en kort instruktion til brugeren. Du kan f.eks. bruge Filtrer rapporter efter som en etiket til at fortælle brugerne, at de kan filtrere visningen af en liste over rapporter.

  2. Alternativt kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder i sektionen Avancerede filterindstillinger:

   • Du kan begrænse antallet af tegn ved at angive antallet i tekstfeltet Maks. antal tegn. Den maksimale længde på en tekstværdi er 255 tegn.

   • Hvis du vil angive en startværdi i tekstfeltet til webdelen Tekstfilter, skal du angive en standardværdi i feltet Standardværdi. Standardværdien bruges derefter til at få vist listen med startværdier i webdelen til listevisning, når webdelssiden vises første gang.

   • Hvis du vil vise en meddelelse, der minder brugeren om at foretage et valg for at filtrere dataene, skal du markere afkrydsningsfeltet Kræv, at brugeren vælger en værdi.

   • Angiv et tal i tekstfeltet Kontrolbredde i pixel for at angive bredden af tekstfeltet i antal pixel. Du kan også undlade at angive en værdi eller angive "0" for at tilpasse størrelsen på tekstfeltet automatisk. Fordi den værdi, som brugeren angiver, vises i dette tekstfelt, skal du gøre det bredt nok til den størst mulige værdi.

  3. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

   Tilpasse webdelen til listevisning:    

 1. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu for webdelen i listevisning, og peg derefter på Rediger delt webdel.

  Webdelen i listevisning skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 2. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Du kan ændre standardvisningen ved at vælge en anden visning i listefeltet Valgt visning. Du kan f.eks. filtrere, sortere eller gruppere data på en ny måde eller vise andre kolonner.

   Du kan også klikke på Rediger den aktuelle visning for at redigere den aktuelle listevisning.

   Bemærk: Hver gang, du vælger eller redigerer en listevisning, oprettes der en kopi af listedesignet ud fra det oprindelige listedesign for webstedet, og kopien gemmes sammen med webdelen i listevisning. Listedataene forbliver dog de samme.

   Vær forsigtig, når du skifter til en anden visning for den aktuelle visning. Du kan slette de ændringer, du har foretaget i den aktuelle visning, og du kan risikere at deaktivere de webdelsforbindelser, der afhænger af kolonnerne i den aktuelle visning. Du bliver bedt om bekræftelse, hvis du skifter visning.

  2. Hvis du vil ændre værktøjslinjen, skal du vælge Komplet værktøjslinje, Værktøjslinjen Oversigt eller Ingen værktøjslinje på listen under Værktøjslinjetype.

 3. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme dine ændringer.

  Forbinde begge webdele og kontrollere resultatet:    

 4. Klik på menuen Webdel Webdelsmenu for webdelen Tekstfilter, peg på Forbindelser, peg på Send filterværdier til, og klik derefter på den webdel til listevisning, du vil oprette forbindelse til.

 5. Vælg den kolonne i dialogboksen Konfigurer forbindelse, du vil filtrere i webdelen til listevisning, og klik derefter på Udfør.

 6. Hvis du vil afslutte redigeringstilstanden og få vist siden, skal du klikke på Afslut redigeringstilstand øverst på webdelssiden under menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 7. Hvis du dynamisk vil ændre de resultater, der vises i webdelen til listevisning, skal du skrive noget tekst i tekstfeltet til webdelen Tekstfilter. Sørg for, at teksten stemmer nøjagtigt overens med en værdi i den kolonne webdelen i listevisning, du angav i den forbindelse, du oprettede på trin 10. Når du har angivet tekst, skal du trykke på Enter for at se resultaterne.

  Bemærk: Du kan ikke bruge jokertegn i webdelen Tekstfilter. Hvis en bruger angiver et jokertegn, f.eks. en stjerne (*) eller et procenttegn (%), fortolkes tegnet som et konstanttegn.

  Brugeren skal rydde tekstfeltet og derefter trykke på ENTER for at få vist alle værdierne i webdelen i listevisning.

Toppen af siden

Knytte en webdel af typen Datofilter til en webdel til listevisning

Bemærk: I følgende procedure antages det, at du opretter en webdelsside på et teamwebsted. Kommandoer og instruktioner kan variere på andre websteder.

Forberede webdelssiden:    

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en webdelsside, skal du klikke på Opret på menuen Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Webdelsside.

   Få mere at vide under Introduktion til tilpasning af sider ved hjælp af webdele.

  • Hvis du vil redigere webdelssiden, skal du klikke på Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Rediger side.

   Webdelssiden vises i redigeringstilstand.

 2. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

  Dialogboksen Tilføj webdele åbnes.

 3. Føj webdelen Datofilter og webdelen i listevisning til webdelssiden.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du føjer en webdel til en side i Tilføje eller fjerne en webdel.

  Tilpasse webdelen Datofilter:    

 4. Klik på linket Åbn værktøjsruden i webdelens Datofilter.

  Webdelen Datofilter skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 5. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Skriv et navn, der identificerer webdelen, i boksen Filternavn.

   Du kan også bruge navnet som en etiket eller kort instruktion til brugeren. Du kan f.eks. bruge Filtrer rapporter efter: som en etiket til at fortælle brugerne, at de kan filtrere visningen af en liste over rapporter.

  2. Hvis du vil angive en startværdi i tekstfeltet Webdelen Datofilter, skal du vælge Standardværdi og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • Vælg Specifik dato, og angiv derefter en specifik dato.

   • Vælg Forskydning fra i dag, og angiv derefter antallet af dage i tekstfeltet Dage. Maksimumsværdien er 999.

    Standardværdien bruges derefter til at få vist listen med startværdier i webdelen til listevisning, når webdelssiden vises første gang.

  3. Alternativt kan du vælge at vise en meddelelse, der minder brugeren om, at der skal foretages et valg for at filtrere dataene. Markér afkrydsningsfeltet Kræv, at brugeren vælger en værdi i sektionen Avancerede filterindstillinger.

  4. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

   Tilpasse webdelen til listevisning:    

 1. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu for webdelen i listevisning, og peg derefter på Rediger delt webdel.

  Webdelen i listevisning skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 2. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Du kan ændre standardlisten ved at vælge en anden visning i listefeltet Valgt visning. Du kan f.eks. filtrere, sortere eller gruppere data på en ny måde eller vise andre kolonner.

   Du kan også klikke på Rediger den aktuelle visning for at redigere den aktuelle visning.

   Bemærk: Hver gang, du vælger eller redigerer en listevisning, oprettes der en kopi af listedesignet ud fra det oprindelige listedesign for webstedet, og kopien gemmes sammen med webdelen i listevisning. Listedataene forbliver dog de samme.

   Vær forsigtig, når du skifter til en anden visning for den aktuelle visning. Du kan slette de ændringer, du har foretaget i den aktuelle visning, og du kan risikere at deaktivere de webdelsforbindelser, der afhænger af kolonnerne i den aktuelle visning. Du bliver bedt om bekræftelse, hvis du skifter visning.

  2. Hvis du vil ændre værktøjslinjen, skal du vælge Komplet værktøjslinje, Værktøjslinjen Oversigt eller Ingen værktøjslinje på listen under Værktøjslinjetype.

 3. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

  Forbinde begge webdele og kontrollere resultatet:    

 4. Klik på menuen Webdel Webdelsmenu for webdelen Datofilter, peg på Forbindelser, peg på Send filterværdier til, og klik derefter på den webdel til listevisning, du vil oprette forbindelse til.

 5. Vælg den kolonne i dialogboksen Konfigurer forbindelse, du vil filtrere i webdelen til listevisning, og klik derefter på Udfør.

 6. Hvis du vil afslutte redigeringstilstanden og få vist siden, skal du klikke på Afslut redigeringstilstand øverst på webdelssiden under menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 7. Hvis du vil ændre de resultater, der vises i webdelen til listevisning, dynamisk, skal du angive en dato eller klikke på knappen Datovælger og derefter trykke på Enter. Den værdi, du angiver, skal stemme nøjagtigt overens med en værdi i den kolonne i webdelen til listevisning, du angav i den forbindelse, du oprettede trin 10.

  Bemærk: En bruger skal angive datoen i det korte datoformat for de aktuelle internationale indstillinger, der bruges på SharePoint-webstedet. Det korte datoformat kan variere, afhængigt af computeren eller de internationale indstillinger på den server, hvor webstedet er placeret. Datoformatet for engelsk (USA) er f.eks. mm/dd/åååå, og for fransk (fransk) er det dd/mm/åååå. Brugeren kan også bruge datovælgeren for at sikre, at det er det korrekte datoformat, der bliver anvendt.

  Brugeren skal rydde datoen fra tekstfeltet og derefter trykke på ENTER for at få vist alle værdierne i webdelen i listevisning.

Toppen af siden

Knytte en webdel af typen Foretrukket filter til en webdel til listevisning

Bemærk: I følgende procedure antages det, at du opretter en webdelsside på et teamwebsted. Kommandoer og instruktioner kan variere på andre websteder.

Forberede webdelssiden:    

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en webdelsside, skal du klikke på Opret på menuen Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Webdelsside.

   Få mere at vide under Introduktion til tilpasning af sider ved hjælp af webdele.

  • Hvis du vil redigere webdelssiden, skal du klikke på Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Rediger side.

   Webdelssiden vises i redigeringstilstand.

 2. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

  Dialogboksen Tilføj webdele åbnes.

 3. Føj webdelen Valgfilter og webdelen i listevisning til webdelssiden.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du føjer en webdel til en side i Tilføje eller fjerne en webdel.

  Tilpasse webdelen Valgfilter:    

 4. Klik på linket Åbn værktøjsruden i webdelens Valgfilter.

  Webdelen Valgfilter skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde:

  1. Skriv et navn, der identificerer webdelen, i boksen Filternavn.

   Du kan også bruge navnet som en etiket eller kort instruktion til brugeren. Du kan f.eks. bruge Filtrer rapporter efter: som en etiket til at fortælle brugerne, at de kan filtrere visningen af en liste over rapporter.

  2. Angiv en liste over de værdier og eventuelt beskrivelser, som en bruger skal kunne vælge i dialogboksen Vælg filterværdi(er), når en bruger klikker på Ikonet Anvendt filter knappen Filtrer. Hvis du f.eks. har en liste over kunder med kolonnen Status, kan du angive Standard, Foretrukken og Elite som listen over værdier ved at angive hver værdi på en separat linje. Disse værdier bruges derefter til at matche de værdier, der vises i kolonnen Status i webdelen til listevisning, når en bruger angiver en værdi og trykker på Enter.

   For hver værdi på hver linje kan du også tilføje en alternativ beskrivelse, der vises i dialogboksen Vælg filterværdi(er) i stedet for værdier, når brugeren filtrerer dataene. Eksempel:

   Standard; En almindelig kunde med en gennemsnitlig kreditværdighed
   Foretrukken; En almindelig kunde med en høj kreditværdighed
   Elite; En store kunde med en høj kreditværdighed

   Bemærk:  Listen over valg skal indeholde mindst ét valg, og de skal være entydige. Hverken værdi eller beskrivelse må være længere end 255 tegn. Det maksimale antal valg er 1.000.

  3. Alternativt kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder i sektionen Avancerede filterindstillinger:

   • Skriv et tal i tekstfeltet Kontrolbredde i pixel for at angive bredden af valgtekstfeltet i antal pixel. Du kan også undlade at angive en værdi eller angive "0" for at tilpasse størrelsen på tekstfeltet automatisk. Fordi den værdi, som brugeren angiver, vises i dette tekstfelt, skal du gøre det bredt nok til den størst mulige værdi.

   • Hvis du vil vise en meddelelse, der minder brugeren om at foretage et valg for at filtrere dataene, skal du markere afkrydsningsfeltet Kræv, at brugeren vælger en værdi.

   • Hvis du vil angive en startværdi i tekstfeltet for webdelen Valgfilter, skal du angive en standardværdi i feltet Standardværdi. Denne værdi stemmer sædvanligvis overens med en af værdierne i den kolonne, der blev angivet på trin 2 eller 5. Standardværdien bruges derefter til at få vist listen med startværdier i webdelen til listevisning, når webdelssiden vises første gang.

   • Hvis du vil gøre det muligt for brugerne at filtrere efter en NULL-værdi, skal du vælge "(Tom)" værdi. Brugerne vil f.eks. muligvis gerne se alle de kunder, der ikke har en status.

   • Hvis du vil gøre det muligt for brugerne at fjerne et filter, så de kan se alle værdierne i webdelen til datavisning, skal du vælge Tillad flere valg. I dette tilfælde vises der afkrydsningsfelter i stedet for alternativknapper i dialogboksen Vælg filterværdi(er).

    Bemærk:  Du kan ikke bruge denne funktion til at få vist de filtrerede resultater af to eller flere sektioner, da webdelen til listevisning ikke understøtter flere sektioner. Hvis en bruger vælger flere sektioner, er det kun den første sektion, der bruges.

  4. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

   Tilpasse webdelen til listevisning:    

 1. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu for webdelen i listevisning, og peg derefter på Rediger delt webdel.

  Webdelen i listevisning skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 2. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Du kan ændre standardlisten ved at vælge en anden visning i listefeltet Valgt visning. Du kan f.eks. filtrere, sortere eller gruppere data på en ny måde eller vise andre kolonner.

   Du kan også klikke på Rediger den aktuelle visning for at redigere den aktuelle visning.

   Bemærk: Hver gang, du vælger eller redigerer en listevisning, oprettes der en kopi af listedesignet ud fra det oprindelige listedesign for webstedet, og kopien gemmes sammen med webdelen i listevisning. Listedataene forbliver dog de samme.

   Vær forsigtig, når du skifter til en anden visning for den aktuelle visning. Du kan slette de ændringer, du har foretaget i den aktuelle visning, og du kan risikere at deaktivere de webdelsforbindelser, der afhænger af kolonnerne i den aktuelle visning. Du bliver bedt om bekræftelse, hvis du skifter visning.

  2. Hvis du vil ændre værktøjslinjen, skal du vælge Komplet værktøjslinje, Værktøjslinjen Oversigt eller Ingen værktøjslinje på listen under Værktøjslinjetype.

 3. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

  Forbinde begge webdele og kontrollere resultatet:    

 4. Klik på menuen Webdel Webdelsmenu for webdelen Valgfilter, peg på Forbindelser, peg på Send filterværdier til, og klik derefter på den webdel til listevisning, du vil oprette forbindelse til.

 5. Vælg den kolonne i dialogboksen Konfigurer forbindelse, du vil filtrere i webdelen til listevisning, og klik derefter på Udfør.

 6. Hvis du vil afslutte redigeringstilstanden og få vist siden, skal du klikke på Afslut redigeringstilstand øverst på webdelssiden under menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 7. Hvis du dynamisk vil ændre resultaterne i webdelen i listevisning, skal du klikke på knappen Filter Ikonet Anvendt filter i webdelen Foretrukket filter, klikke på en værdi og derefter klikke på OK.

  Hvis du har markeret egenskaben Tillad flere markeringer for at få vist alle værdierne i webdelen i listevisning, skal brugeren rydde alle afkrydsningsfelterne i dialogboksen Vælg filterværdi(er) og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Knytte en webdel til filtrering på den aktuelle bruger til en webdel til listevisning

Bemærk: I følgende procedure antages det, at du opretter en webdelsside på et teamwebsted. Kommandoer og instruktioner kan variere på andre websteder.

Forberede webdelssiden:    

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en webdelsside, skal du klikke på Opret på menuen Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Webdelsside.

   Få mere at vide under Introduktion til tilpasning af sider ved hjælp af webdele.

  • Hvis du vil redigere webdelssiden, skal du klikke på Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Rediger side.

   Webdelssiden vises i redigeringstilstand.

 2. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

  Dialogboksen Tilføj webdele åbnes.

 3. Føj webdelen Aktuel brugerfilter og webdelen i listevisning til webdelssiden.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du føjer en webdel til en side i Tilføje eller fjerne en webdel.

  Tilpasse webdelen Aktuel brugerfilter:    

 4. Klik på linket Åbn værktøjsruden i webdelens Aktuel brugerfilter.

  Webdelen Aktuel brugerfilter skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 5. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Skriv et navn, der identificerer webdelen, i boksen Filternavn.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Vælg den værdi, der skal vises:

   • Hvis du vil filtrere efter brugernavnet, skal du vælge Aktuelt brugernavn.

   • Hvis du vil filtrere efter en anden værdi i den aktuelle brugers SharePoint-profil, skal du vælge SharePoint-profilværdi for den aktuelle bruger og derefter vælge et element på listen.

    Listen er udfyldt med listen over alle de SharePoint-profilegenskaber, der har politikken Alle i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger.

    En nem måde at få vist en liste over brugerprofilerne på webstedet er at få vist fanen Min profil på Mit websted og derefter redigere oplysningerne.

  3. Alternativt kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder i sektionen Avancerede filterindstillinger:

   • Hvis du vil gøre det muligt for brugerne at filtrere efter en nullværdi, skal du vælge Send tom, hvis der ikke er nogen værdier. Det kan f.eks. være, at du gerne vil se, om en profilværdi for brugeren ikke er angivet i kolonnen.

   • Benyt en af følgende fremgangsmåder under Når der håndteres flere værdier, hvis du vil fastslå, hvordan flere værdier skal håndteres:

    • Hvis du kun vil overføre én værdi ved hjælp af webdelsforbindelsen, skal du vælge Send kun den første værdi.

    • Hvis du vil overføre to eller flere værdier ved hjælp af webdelsforbindelsen, skal du vælge Send alle værdier.

    • Hvis du vil overføre to eller flere adskilte værdier ved hjælp af webdelsforbindelsen, skal du vælge Kombiner dem til en enkelt værdi, og adskil dem med og derefter angive et eller flere tegn i tekstfeltet.

   • Hvis du vil føje et præfiks til en værdi til webdelens egenskabsværdi for at sikre, at værdien kan matches til kolonnen på SharePoint-listen, skal du skrive teksten i tekstfeltet Tekst, der skal indsættes før værdier.

   • Hvis du vil føje en værdi til slutningen af webdelens egenskabsværdi for at sikre, at værdien kan matches til kolonnen på SharePoint-listen, skal du skrive teksten i tekstfeltet Tekst, der skal indsættes efter værdier.

  4. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

   Tilpasse webdelen til listevisning:    

 1. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu for webdelen i listevisning, og peg derefter på Rediger delt webdel.

  Webdelen i listevisning skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 2. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Du kan ændre standardlisten ved at vælge en anden visning i listefeltet Valgt visning. Du kan f.eks. filtrere, sortere eller gruppere data på en ny måde eller vise andre kolonner.

   Du kan også klikke på Rediger den aktuelle visning for at redigere den aktuelle visning.

   Bemærk: Hver gang, du vælger eller redigerer en listevisning, oprettes der en kopi af listedesignet ud fra det oprindelige listedesign for webstedet, og kopien gemmes sammen med webdelen i listevisning. Listedataene forbliver dog de samme.

   Vær forsigtig, når du skifter til en anden visning for den aktuelle visning. Du kan slette de ændringer, du har foretaget i den aktuelle visning, og du kan risikere at deaktivere de webdelsforbindelser, der afhænger af kolonnerne i den aktuelle visning. Du bliver bedt om bekræftelse, hvis du skifter visning.

  2. Hvis du vil ændre værktøjslinjen, skal du vælge Komplet værktøjslinje, Værktøjslinjen Oversigt eller Ingen værktøjslinje på listen under Værktøjslinjetype.

 3. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

  Forbinde begge webdele og kontrollere resultatet:    

 4. Klik på menuen Webdel Webdelsmenu for webdelen Aktuel brugerfilter, peg på Forbindelser, peg på Send filterværdier til, og klik derefter på den webdel til listevisning, du vil oprette forbindelse til.

 5. Vælg den kolonne i dialogboksen Konfigurer forbindelse, du vil filtrere i webdelen til listevisning, og klik derefter på Udfør.

 6. Hvis du vil afslutte redigeringstilstanden og få vist siden, skal du klikke på Afslut redigeringstilstand øverst på webdelssiden under menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 7. Hvis du vil ændre resultaterne dynamisk i webdelen i listevisning, skal du vise webdelssiden. Da webdelen Aktuel brugerfilter er en kontekstwebdel, vises resultaterne automatisk uden brugerens input.

Toppen af siden

Knytte en webdel af typen SharePoint-listefilter til en webdel til listevisning

Bemærk: I følgende procedure antages det, at du opretter en webdelsside på et teamwebsted. Kommandoer og instruktioner kan variere på andre websteder.

Forberede webdelssiden:    

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en webdelsside, skal du klikke på Opret på menuen Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Webdelsside.

   Få mere at vide under Introduktion til tilpasning af sider ved hjælp af webdele.

  • Hvis du vil redigere webdelssiden, skal du klikke på Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Rediger side.

   Webdelssiden vises i redigeringstilstand.

 2. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, hvor du vil tilføje webdelen.

  Dialogboksen Tilføj webdele åbnes.

 3. Føj webdelen SharePoint-listefilter og webdelen i listevisning til webdelssiden.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du føjer en webdel til en side i Tilføje eller fjerne en webdel.

  Tilpas webdelen SharePoint-listefilter:    

 4. Klik på linket Åbn værktøjsruden i webdelens SharePoint-listefilter.

  Webdelen SharePoint-listefilter skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 5. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Skriv et navn, der identificerer webdelen, i boksen Filternavn.

   Du kan også bruge navnet som en etiket eller kort instruktion til brugeren. Du kan f.eks. bruge Filtrer rapporter efter: som en etiket til at fortælle brugerne, at de kan filtrere visningen af en liste over rapporter.

  2. Hvis du vil angive en SharePoint-liste, skal du angive URL-adressen til en liste i feltet Liste eller klikke på Gennemse ud for feltet og søge efter den liste, du vil bruge.

  3. Alternativt kan du vælge et element på listen Visning for at vælge en anden listevisning. Du kan f.eks. filtrere, sortere eller gruppere data på en ny måde eller vise andre kolonner.

  4. Markér en kolonne på listen Værdifelt. I værdikolonnen vises alle de understøttede kolonner på listen. Nogle kolonner understøttes ikke, f.eks. Titel, Beregnet og Flere tekstlinjer.

   Vigtigt:  Når du knytter webdelen SharePoint-listefilter til webdelen til datavisning i trin 10, skal du sørge for, at du vælger en kolonne, der har matchende værdier med egenskaben Værdifelt.

   Bemærk: En webdel til filtrering af SharePoint-lister har en grænse på 100 elementer.

  5. Alternativt kan du vælge en kolonne på listen Beskrivelsesfelt. Kolonnen med beskrivelsen bruges til at få vist en alternativ værdi i dialogboksen Vælg filterværdi(er), som viser, hvornår en bruger klikker på Ikonet Anvendt filter knappen Filtrer. Hvis du f.eks. har en kolonne med månedsnumre, som bruger tallene 1 til og med 12 som månedsværdier, kan du bruge kolonnen Månedsnavn som beskrivelseskolonnen, så januar vises i stedet for 1, februar i stedet for 2 osv.

  6. Alternativt kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder i sektionen Avancerede filterindstillinger:

   • Skriv et tal i tekstfeltet Kontrolbredde i pixel for at angive bredden af tekstfeltet i antal pixel. Du kan også undlade at angive en værdi eller angive "0" for at tilpasse størrelsen på tekstfeltet i webdelen til SharePoint-listefilter automatisk. Fordi den værdi, som brugeren angiver, vises i dette tekstfelt, skal du gøre det bredt nok til den størst mulige værdi.

   • Hvis du vil vise en meddelelse, der minder brugeren om at foretage et valg for at filtrere dataene, skal du markere afkrydsningsfeltet Kræv, at brugeren vælger en værdi.

   • Hvis du vil angive en startværdi i tekstfeltet skal du angive en standardværdi i feltet Standardværdi. Denne værdi stemmer sædvanligvis overens med en af værdierne i den kolonne, der blev angivet på trin 4 eller 5. Standardværdien bruges derefter til at få vist listen med startværdier i webdelen til listevisning, når webdelssiden vises første gang.

   • Hvis du vil gøre det muligt for brugerne at filtrere efter en NULL-værdi, skal du vælge værdien "(Tom)". Det kan f.eks. være, at brugerne vil se alle de værdier i en kolonne, der ikke har en værdi.

   • Hvis du vil gøre det muligt for brugerne at fjerne et filter, så de kan se alle værdierne i webdelen til listevisning, skal du vælge Tillad flere valg.

    I dialogboksen Vælg filterværdi(er) vises der afkrydsningsfelter i stedet for alternativknapper.

    Bemærk: En bruger kan ikke bruge denne funktion til at få vist de filtrerede resultater af to eller flere valg, da webdelen til listevisning ikke understøtter flere valg. Hvis en bruger vælger flere valg, er det kun det første valg, der bruges.

  7. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

   Tilpasse webdelen til listevisning:    

 6. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu for webdelen i listevisning, og peg derefter på Rediger delt webdel.

  Webdelen i listevisning skifter til redigeringstilstand, og webdelens værktøjsrude vises.

 1. Rediger de brugerdefinerede egenskaber for webdelen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Du kan ændre standardlisten ved at vælge en anden visning i listefeltet Valgt visning. Du kan f.eks. filtrere, sortere eller gruppere data på en ny måde eller vise andre kolonner.

   Du kan også klikke på Rediger den aktuelle visning for at redigere den aktuelle visning.

   Bemærk: Hver gang, du vælger eller redigerer en listevisning, oprettes der en kopi af listedesignet ud fra det oprindelige listedesign for webstedet, og kopien gemmes sammen med webdelen i listevisning. Listedataene forbliver dog de samme.

   Vær forsigtig, når du skifter til en anden visning for den aktuelle visning. Du kan slette de ændringer, du har foretaget i den aktuelle visning, og du kan risikere at deaktivere de webdelsforbindelser, der afhænger af kolonnerne i den aktuelle visning. Du bliver bedt om bekræftelse, hvis du skifter visning.

  2. Hvis du vil ændre værktøjslinjen, skal du vælge Komplet værktøjslinje, Værktøjslinjen Oversigt eller Ingen værktøjslinje på listen under Værktøjslinjetype.

 2. Klik på OK nederst i webdelens værktøjsrude for at gemme ændringerne.

  Forbinde begge webdele og kontrollere resultatet:    

 3. Klik på menuen Webdel Webdelsmenu for webdelen SharePoint-listefilter, peg på Forbindelser, peg på Send filterværdier til, og klik derefter på den webdel til listevisning, du vil oprette forbindelse til.

 4. Vælg den kolonne i dialogboksen Konfigurer forbindelse, du vil filtrere i webdelen til listevisning fra listefeltet, og klik derefter på Udfør.

 5. Hvis du vil afslutte redigeringstilstanden og få vist siden, skal du klikke på Afslut redigeringstilstand øverst på webdelssiden under menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 6. Hvis du dynamisk vil ændre resultaterne i webdelen i listevisning, skal du klikke på knappen Filter Ikonet Anvendt filter i webdelen SharePoint-listefilter, klikke på en værdi og derefter klikke på OK.

  Hvis du har markeret egenskaben Tillad flere markeringer for at få vist alle værdierne i webdelen i listevisning, skal brugeren rydde alle afkrydsningsfelterne og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×