Office
Log på

Forbinde data i webdele

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

For mange produkter og teknologier er arbejdet med at forbinde datasæt fra forskellige datakilder en udfordring og kræver programmeringsfærdigheder. Du kan imidlertid anvende menuerne og knapperne i en Webdel til at oprette dataforbindelser, uden at skrive nogen brugerdefineret kode. Ved at forbinde webdele kan du f.eks. præsentere data fra to webdele i skiftende visninger, udføre relaterede beregninger mellem to webdele og filtrere en webdel ved hjælp af værdier fra en anden webdel  – alt sammen på en enkelt Webdelsside.

Denne artikel indeholder

Oversigt over forbindelser mellem webdele

Oprette forbindelser mellem webdele

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Fuldføre en webdelsforbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

Almindelige typer af forbindelser mellem webdele

Oversigt over webdelsforbindelser

Med brug af webdelsforbindelser kan du oprette eller forbedre dine webdelssider. Du kan forbinde webdele, så når du udfører en handling i den ene webdel, ændres indholdet af den anden webdel.

Du kan f.eks. forbinde en webdelsvisning af en medarbejderliste med billedwebdelen ved at overføre data mellem de to webdele. Hver gang du markerer en række, der indeholder et billede af medarbejderen, i webdelsvisningen af medarbejderlisten, kan du se billedet i billedwebdelen.

Grundlæggende webdelsforbindelse

1. En webdelsforbindelse overfører data fra en webdel til en anden webdel og synkroniserer deres funktionalitet.

2.  Den ene webdel leverer dataene.

3. Dataene kan være lister, rækker, celler eller parameterværdier.

4. Den anden webdel modtager dataene.

Du kan oprette webdelsforbindelsen fra den ønskede webdel ved at bruge undermenuen med forbindelsestypen til kommandoen Forbindelser i menuen Webdel. Hvis den ene webdels forbindelsestype i undermenuen er indstillet til Lever række til, er den anden webdels forbindelsestype i undermenuen indstillet til Hent data fra.

Du kan ikke blot oprette webdelsforbindelser på den samme webdelsside, men du kan også oprette forbindelser mellem webdele på to forskellige webdelssider på det samme websted på det øverste niveau ved at bruge et webdesignprogram, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, som f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Toppen af siden

Oprette webdelsforbindelser

Oprettelse af en webdelsside med webdelsforbindelser kræver tre trin:

Trin 1: Fastlæg, hvilke data der skal være tilgængelige på webdelssiden

Der findes ofte en eller flere webdele i listevisning med de ønskede data. På lister vises data i tabelformat, så du let kan redigere og opdatere data, ændre sorteringsrækkefølgen, filtrere listen og beregne data. Du kan bruge visningsvælgeren i værktøjsruden til at skifte visning af webdele i listevisning, så du kun arbejder med de kolonner, du skal bruge.

Trin 2: Tilføj webdelene på webdelssiden

De fleste lister er tilgængelige som webdele i listevisning i webdelsgalleriet på dit websted. Andre webdele er ofte tilgængelige i andre webdelsgallerier, som du har adgang til. Du kan få brug for at importere en webdel fra et andet websted, som har en interessant eller nyttig udgave af en webdel. Du kan også søge efter webdele på eksterne websteder, og derefter anmode om, at de bliver installeret på dit websted af din webstedsadmninistrator. Du kan f.eks. finde webdele i mappen Webkomponent i Microsoft Office SharePoint Server 2007 , eller på et websted fra en anden softwareleverandør. Med tiden vil dine webdelsgallerier blive større og tilpasset efter dine og din organisations behov.

Trin 3: Forbind webdelene for at få det ønskede resultat

Du kan kun oprette forbindelse mellem webdele, der understøtter webdelsforbindelser. Webdele, der understøtter webdelsforbindelser, omfatter webdelen Listevisning, webdelen Formular og webdelen Billede. Undermenuen Forbindelser i menuen Webdel indeholder kun den forbindelsestype, som du kan oprette, og i de tilgængelige undermenuer med webdele vises kun kompatible webdele. Når du først har udført trin 1 og 2, er det let at tage beslutninger, som ikke kræver kendskab til arbejde med script eller kode, når du opretter webdelsforbindelsen.

Bemærk!: Du kan kun oprette forbindelse mellem webdele, der findes på den samme webdelsside. Hvis du vil forbinde en webdel med data fra et andet websted eller en anden datakilde, tilføjer du en datavisning ved at bruge et webdesignprogram, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, som f.eks. Office SharePoint Designer 2007.

Toppen af siden

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Med brug af menuer og dialogbokse kan du forbinde webdele, overføre data mellem dem og synkronisere deres funktionalitet.

 1. Åbn webdelssiden.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Fastlæg, hvilke to webdele du vil forbinde. Du kan oprette eller ændre den samme forbindelse med start fra den ene eller anden webdel.

 4. Fra en af de webdele, skal du klikke på webdelen menuen Webdelsmenu , peg på forbindelser, peg på typen forbindelse, du vil oprette eller ændre, som Lever række til eller Hent sortering/Filter fra, og klik derefter på navnet på den Webdel, du vil oprette eller ændre en forbindelse.

  Nøgle til kommandoerne i undermenuen Forbindelser

  Kommandoen i den forbindelser undermenuen

  Beskrivelse

  Lever række til

  Du kan forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel ved at sende en udvalgt række med data til den anden webdel. Afhængigt af hvordan den anden webdel er oprettet og henter dataene, kan rækken med data blive vist, eller den kan blive brugt som et filter eller en parameterværdi.

  Kolonnen Vælg element med alternativknapper tilføjes automatisk i standardvisningen, når du forbinder webdelen Listevisning, og det gør det muligt for dig at angive, hvilken række der skal overføres til den anden webdel. Du kan kun vælge én række ad gangen i standardvisningen. Nogle kolonner, f.eks. kolonnen Rediger, er ikke tilgængelige til brug i en webdelsforbindelse.

  Du kan markere flere rækker i dataarkvisningen, men kun én række overføres til den anden webdel. Hvis du markerer flere rækker, overføres rækken med den aktive celle til den anden webdel, og alle andre rækker ignoreres. Du kan ikke overføre data fra Rækken Total eller Ny række til den anden webdel.

  Med denne forbindelsestype kan flere webdele være forbundet med webdelen Listevisning.

  Levér data til

  Du kan forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel, som fungerer med listedata. I det tilfælde er webdelen Listevisning datakilden for den anden webdel.

  I standard- og dataarkvisning er det kun dataene i visningen, der overføres til den anden webdel.

  Med denne forbindelsestype kan flere webdele være forbundet med webdelen Listevisning.

  Hent sortering/filter fra

  I standard‑ og dataarkvisning kan du forbinde webdelen Listevisning til en anden webdel, der kan levere følgende oplysninger til den:

  1. en eller flere kolonnenavne og værdipar med data, som filtrerer data i webdelen Listevisning.

  2. en kolonne med data til at sortere data i enten stigende eller faldende rækkefølge i webdelen Listevisning.

  Med denne forbindelsestype kan kun én anden webdel forbindes med webdelen Listevisning.

  Menuen Webdel er måske ikke aktiveret eller synlig på din webdelsside af flere årsager, bl.a. at webdelen eller zonen ikke understøtter forbindelser, du bruger en browser, der ikke er kompatibel med Windows SharePoint Services eller forbindelser er deaktiveret på dit websted.

 5. For nogle webdelsforbindelser skal du måske vælge flere oplysninger i dialogboksen Konfigurer forbindelse. Du kan f.eks. behøve at vælge den forbindelsestype, som du vil bruge, eller en kolonne, som du vil filtrere. Endvidere vises, afhængig af hvordan den ene eller begge webdele er oprettet, måske andre dialogbokse, der kun gælder for denne webdelsforbindelse. Du kan evt. finde flere oplysninger i hjælpen til den brugerdefinerede webdel.

  Tip!: Du kan skjule en webdel, hvis du ønsker at bruge den til at levere data til en anden webdel via en webdelsforbindelse men ikke ønsker at få vist webdelen.

  Bemærkninger!: 

  • Undermenuen med forbindelsestyper kan variere fra webdelsside til webdelsside og fra webdel til webdel af forskellige grunde, f.eks. forskelle i egenskabsindstillingerne for webdelssiden, webdelen eller webdelszonen, typen eller kompatibiliteten af webdele på siden, og om webdelene har kompatible forbindelsestyper.

  • Det er kun webdele, der kan forbindes, som vises i den tilgængelige undermenu. Nogle webdele på webdelssiden er måske ikke designet til forbindelser, nogle webdele understøtter måske ikke forbindelser til den aktuelle webdel, eller visse forbindelsesgrænser kan aktuelt være overskredet.

Toppen af siden

Fuldføre en webdelsforbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse

Du skal bruge dialogboksen Konfigurer forbindelse til at matche kolonner mellem den webdel, der skal modtage dataene, og den webdel, der skal levere dataene.

Bemærk!: Du kan oprette en forbindelse, der er korrekt, men ikke giver nogen mening. Den webdel, der leverer dataene, kan have en kolonne med produkt-id, mens den webdel, der skal modtage dataene, har en kolonne med medarbejder-id. Selvom du kan matche disse kolonner, giver resultaterne ingen mening.

På listen Kolonne skal du vælge en kolonne fra den webdel, der skal modtage data, den webdel, der skal levere data, eller gøre begge dele.

Følgende er typiske eksempler:

 • Matche en række med data i en webdel til en celle eller et felt med data i en anden webdel   

  Den webdel, som du opretter forbindelse fra, er en listevisning af kontaktpersoner. En af kolonnerne i listevisningen er en kolonne, der indeholder hyperlinket Foto, som indeholder en URL-adresse til et billede af kontaktpersonen. Du opretter en forbindelse til webdelen Billede, der kun kan vise en URL-adresse, der indeholder et billede. Du skal vælge kolonnen Foto i webdelen Kontaktpersoner for at oprette en korrekt forbindelse til webdelen Billede.

 • Matche en række med data i en webdel på en kolonne med data i en anden webdel, så du kan filtrere den   

  Den webdel, som du opretter forbindelse fra, er en listevisning, der indeholder ordredata. En af kolonnerne i listevisningen indeholder posten Ordre-id. Du opretter en forbindelse til en anden webdel med listevisning, der har mange kolonner med ordreoplysninger, hvoraf den ene er en tilsvarende kolonne med navnet Ordre-id. Du kan forbinde de to webdele, så valg af ordren i den ene webdel viser posten til ordren i den anden webdel, ved at matche kolonnerne Ordre-id i de to webdele.

  Bemærk!: Kolonnenavnene behøver ikke være ens, men de underliggende data skal være ens eller have samme værdi.

Toppen af siden

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

 1. Åbn webdelssiden.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. En af de webdele, hvorfra du vil fjerne forbindelsen, skal du klikke på webdelen menuen Webdelsmenu , peg på forbindelser, peg på typen forbindelse, du vil fjerne – For eksempel Lever række til eller Hent sortering/Filter Fra – og klik derefter på navnet på den webdel, hvorfra du vil fjerne en forbindelse.

  Bemærk!: Der vises en markering på forbindelsesundermenuen for hvert valg, der har en forbindelse aktiveret. Hvis du ikke ser en markering, er der ikke aktiveret en forbindelse.

 4. Klik på Fjern forbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse.

 5. Når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil fjerne forbindelsen mellem webdele, skal du klikke på OK.

Toppen af siden

Almindelige typer af webdelsforbindelser

Du kan kombinere og forbinde webdele på en webdelsside på mange måder. Du kan oprette flere af disse webdelsforbindelser på din webdelsside. I følgende scenarier beskrives almindelige typer dataforbindelser mellem webdele.

Master og detaljer

Du har en masterliste med data, og du skal have vist detaljerede oplysninger om denne masterliste.

Eksempel på master og detaljer

1.  En grundlæggende medarbejderwebdel indeholder grundlæggende og ofte benyttede medarbejderdata, f.eks. id, navn og stilling.

2.  Hvis du vil se medarbejderoplysninger, skal du markere en række.

3.  Rækken overføres til den anden webdel.

4.  I den detaljerede medarbejderwebdel vises alle oplysninger om medarbejderen i en formularvisning.

I en webdel med listevisning kan du også sortere og filtrere en stor liste for at finde medarbejderen, før du vælger rækken. Hvis de detaljerede data er omfattende, kan du få vist den detaljerede medarbejderwebdel på en anden webdelsside.

Oversigt og detaljer

Du har en oversigtsliste med data, og du skal have vist de detaljerede oplysninger, som oversigten er baseret på.

Eksempel på oversigt og detaljer

1.  En webdel med aktuel lønopgørelse indeholder oplysninger om din løn.

2.  Du vælger oversigten over antallet af feriedage og sygedage.

3.  Oversigten overføres til den anden webdel.

4.  I webdelen med de detaljerede oplysninger vises en ugeoversigt, som du bruger til at kontrollere de ønskede uger for at genopfriske hukommelsen eller tjekke nøjagtigheden af oplysningerne.

Overordnede og underordnede

Du åbner en dataliste (overordnede), og for hver række er der en eller flere relaterede rækker (underordnede), du vil have vist på en anden liste.

Eksempel på overordnede og underordnede

1.  En webdel med ordrer indeholder en liste over de seneste kundeordrer.

2.  Du klikker på rækken, der indeholder den ordre, som du vil undersøge.

3.  Rækken overføres til den anden webdel.

4.  I webdelen med de detaljerede ordreoplysninger vises alle posterne til denne ordre.

Søgning og filtrering

Du ønsker at indsætte data som f.eks. søge- eller filterkriterier i en webdel for at få vist resultaterne i en anden webdel.

Eksempel på søgning og filtrering

1.  I webdelen til bogsøgning angiver du bogoplysningerne som f.eks. titel, forfatter og emne for at søge efter en eller flere bøger.

2.  Du klikker på SEND.

3.  Søgekriterierne overføres til den anden webdel.

4.  I webdelen til bogsøgning vises en eller flere bøger, der opfylder søgekriterierne.

Beregninger

Selvom du ofte kan beregne data internt i en webdel, kan du få brug for at kombinere to webdele for at gøre beregningerne mere fleksible.

Eksempel på beregninger

1.  Du indsætter tal for kreditlån i en webdel til tal for kreditlån.

2.  Du klikker på START.

3.  Tallene overføres til den anden webdel.

4.  Webdelen til låneberegninger beregner lånet og viser en betalingsplan for månedlige ydelser.

Alternative datavisninger

Forskellige visninger af data kan give større indsigt i konsekvenser, tendenser og relationer. Du kan overføre lister, rækker og celler (eller felter og parametre) fra en webdel til en alternativ visning.

Alternativ visning af en liste

Du ønsker at se alle firmaets medarbejdere i et organisationsdiagram.

Alternativ visning af listedata

1.  I webdelen til medarbejdere vises medarbejder-id, medarbejdernavn, stillingsbetegnelse og den overordnedes id for alle, der arbejder i dit firma.

2.  Da du bruger alle dataene, skal der ikke foretages nogen valg.

3.  Alle dataene overføres til en anden webdel.

4.  I webdelen til organisationsdiagrammet vises arbejdsrelationerne mellem medarbejderne, og det er muligt at vælge alternative visninger af hierarkiet.

Alternativ visning af en række

Du vil se en række med demografiske data i et diagram, f.eks. et cirkeldiagram eller søjlediagram.

Alternativ visning af rækkedata

1.  I en webdel til befolkningsstatistikker vises demografiske data som f.eks. alder, indtægt og etnisk baggrund.

2.  Du markerer en række med demografiske data.

3.  Du overfører dataene til en anden webdel.

4.  I diagramwebdelen vises datarækken i et cirkeldiagram og et alternativt søjlediagram.

Alternativ visning af en celle

Du ønsker at følge med i, hvordan det går med en indsamling.

Alternativ visning af celledata

1.  I en webdel til indsamling indsætter hvert medlem af gruppen det beløb, de har indsamlet.

2.  Den aktuelle total vises i et totalfelt.

3.  Totalfeltet overføres til den anden webdel.

4.  Du aflæser gruppens samlede indsats i webdelen til det velgørende formål.

Udvidede data

Du ønsker at udvide de grundlæggende data om folk og steder for at gøre dem mere interessante, indbydende og nyttige.

Eksempel på udvidede data

1.  I en webdel med kontaktpersoner vises oplysninger, som du behøver for at holde styr på forretningsforbindelserne, som f.eks. navn, adresse og evt. foto.

2.  Du vælger en kontaktperson.

3.  En datarække overføres til den anden webdel.

4.  Du kan se et fotografi af kontaktpersonen i billedwebdelen og derefter finde firmaadressen i en kortwebdel.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×