Forbinde data i webdele

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I mange produkter og teknologier tilslutning af datasæt fra forskellige datakilder er udfordring og kræver programming kompetence. Du kan dog bruge knapperne i en Webdel og menuer til at oprette dataforbindelser uden at skrive brugerdefineret kode. For eksempel ved at forbinde webdele, du kan præsentere data fra to webdele i alternative visninger, udføre relaterede beregninger mellem to webdele og filtrere en webdel ved hjælp af værdier fra en anden webdel – alt i én Webdelsside.

I denne artikel

Oversigt over forbindelser mellem webdele

Oprette forbindelser mellem webdele

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Fuldføre en webdelsforbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

Almindelige typer af forbindelser mellem webdele

Oversigt over forbindelser mellem webdele

Ved hjælp af forbindelser mellem webdele, kan du oprette eller forbedre webdelssider. Du kan forbinde webdele, så når du udfører en handling i en webdel, skifter det indholdet af en anden webdel.

For eksempel du kan oprette forbindelse en medarbejdere webdel i listevisning til webdelen Billede ved at overføre data mellem de to webdele. Hver gang du vælger en række i den medarbejdere webdel i listevisning, der indeholder en kolonne med et billede af den pågældende medarbejder, kan du se billedet vises i webdelen billede.

Grundlæggende webdelsforbindelse

1. en webdelsforbindelse er en måde at overføre data fra en webdel til en anden webdel og synkronisere deres funktionsmåde.

2. én webdel indeholder dataene.

3. data kan være lister, rækker, celler eller parameterværdier.

4. den anden webdel modtager dataene.

Du kan oprette webdelsforbindelsen fra enten webdel ved hjælp af undermenuen Forbindelsestype fra kommandoen forbindelser på menuen webdel. Eksempelvis hvis én webdelens forbindelse type undermenuen kommandoen siger Lever række til står andre webdelens forbindelse type undermenuen kommandoen Hent række fra.

Ikke kun kan du oprette forbindelser mellem webdele på den samme webdelsside, men du kan også oprette forbindelser mellem webdele på to forskellige webdelssider i den samme websted på øverste niveau ved hjælp af et webprogram design, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Tjenester, som Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Oprette forbindelser mellem webdele

Oprette en webdelsside med webdelsforbindelser er en proces i tre trin.

Trin 1: Beslutte, hvilke data der skal være tilgængelige på webdelssiden

Der findes en eller flere webdele i listevisning, der indeholder de data, du vil ofte. Lister præsentere dine data i et tabelformat og gør det nemt at redigere og opdatere data, ændre sorteringsrækkefølgen, filtrere fra listen og aggregere data. Ved hjælp af visningsvælgeren i værktøjsruden, kan du ændre visningen af en webdel i listevisning, til at fungere sammen med de kolonner, du skal bruge.

Trin 2: Føje webdelene til webdelssiden

De fleste lister er tilgængelige som webdele i listevisning i galleri med webdele dit websted. Andre webdele er normalt tilgængelige i andre gallerier med webdele, som du har adgang til. Nogle gange kan du muligvis importere en webdel fra et andet websted, der indeholder en interessant eller nyttig forekomst af en webdel. Du kan også søge efter webdele på eksterne websteder og derefter anmode om, at de installeres på dit websted af webstedsadministratoren. For eksempel kan du finde webdele i Microsoft Office SharePoint Server 2007 komponent webmappe eller på et websted fra en anden producent. Over tid, vil din gallerier med webdele vokser og tilpasse til dine behov og behovene i organisationen.

Trin 3: Forbind webdelene for at få de ønskede resultater

Du kan oprette forbindelser mellem webdele, der understøtter webdelsforbindelser kun. Webdele, der understøtter webdelsforbindelser omfatte webdel i listevisning, webdelen formular og webdelen billede. Undermenuen forbindelser på menuen Webdel viser kun typen forbindelse, du kan oprette, og undermenuen tilgængelige webdele viser kun kompatible webdele. Når du har fuldført trin 1 og 2, beslutningstagning er let og ingen kendskab til script eller kode er nødvendig for at gøre webdelsforbindelsen.

Bemærk!: Du kan oprette forbindelser mellem webdele, der er på den samme webdelsside kun. For at forbinde en webdel til data fra et andet websted eller datakilde, kan du tilføje en datavisning ved hjælp af et webprogram design, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, som Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Ved hjælp af menuer og dialogbokse, kan du forbinde webdele, overføre data mellem dem og synkronisere deres funktionsmåde.

 1. Åbn webdelssiden.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Beslutte, hvilke to webdele, du vil oprette forbindelse. Du kan oprette eller ændre den samme forbindelse ved at starte fra enten webdel.

 4. Fra en af de webdele, skal du klikke på webdelen menuen Webdelsmenu , peg på forbindelser, peg på typen forbindelse, du vil oprette eller ændre, som Lever række til eller Hent sortering/Filter fra, og klik derefter på navnet på den Webdel, du vil oprette eller ændre en forbindelse.

  Nøgle til kommandoerne i undermenuen Forbindelser

  Kommandoen i den forbindelser undermenuen

  Beskrivelse

  Lever række til

  Du kan forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel ved at sende en udvalgt række med data til den anden webdel. Afhængigt af hvordan den anden webdel er oprettet og henter dataene, kan rækken med data blive vist, eller den kan blive brugt som et filter eller en parameterværdi.

  Kolonnen Vælg element med alternativknapper tilføjes automatisk i standardvisningen, når du forbinder webdelen Listevisning, og det gør det muligt for dig at angive, hvilken række der skal overføres til den anden webdel. Du kan kun vælge én række ad gangen i standardvisningen. Nogle kolonner, f.eks. kolonnen Rediger, er ikke tilgængelige til brug i en webdelsforbindelse.

  Du kan markere flere rækker i dataarkvisningen, men kun én række overføres til den anden webdel. Hvis du markerer flere rækker, overføres rækken med den aktive celle til den anden webdel, og alle andre rækker ignoreres. Du kan ikke overføre data fra Rækken Total eller Ny række til den anden webdel.

  Med denne forbindelsestype kan flere webdele være forbundet med webdelen Listevisning.

  Levér data til

  Du kan forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel, som fungerer med listedata. I det tilfælde er webdelen Listevisning datakilden for den anden webdel.

  I standard- og dataarkvisning er det kun dataene i visningen, der overføres til den anden webdel.

  Med denne forbindelsestype kan flere webdele være forbundet med webdelen Listevisning.

  Hent sortering/filter fra

  I standard- og dataarkvisning kan du forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel, der kan overføre følgende oplysninger til den:

  1. en eller flere kolonnenavne og værdipar med data, som filtrerer data i webdelen Listevisning.

  2. en kolonne med data til at sortere data i enten stigende eller faldende rækkefølge i webdelen Listevisning.

  Med denne forbindelsestype kan kun én anden webdel forbindes med webdelen Listevisning.

  Menuen Webdel muligvis ikke aktiveret eller synlig på webdelssiden af forskellige årsager, herunder, webdelen eller zonen understøtter ikke forbindelser, du bruger en browser, der ikke er kompatibel med Windows SharePoint Services eller forbindelser er deaktiveret på dit websted.

 5. For nogle forbindelser mellem webdele skal du vælge flere oplysninger i dialogboksen Konfigurer forbindelse. For eksempel du muligvis vælge den forbindelsestype, du vil bruge eller en kolonne, du vil filtrere. Afhængigt af hvordan ét eller begge af webdelene blev oprettet, kan du også se yderligere dialogbokse, der er entydige for webdelsforbindelsen. Du kan finde flere oplysninger, se oplysninger om hjælp eventuelle for webdelen brugerdefinerede.

  Tip!: Du kan skjule en webdel, hvis du vil bruge den til at overføre data til en anden webdel via en webdelsforbindelse, men ikke vil vise webdelen.

  Bemærkninger!: 

  • Undermenuen Forbindelsestype kan variere fra webdelsside til webdelsside og fra webdel til webdel flere årsager, herunder forskellene mellem egenskabsindstillingerne for zonen webdelsside, webdel eller webdelen, type eller kompatibiliteten af webdele på siden , og om de ekstra webdele har kompatible forbindelsestype.

  • Kun webdele, der kan forbindes vises i undermenuen tilgængelige webdele. Nogle webdele på webdelssiden er muligvis ikke designet til at oprette forbindelser, nogle webdele understøtter muligvis ikke forbindelse til den aktuelle webdel, eller visse forbindelsesgrænser kan aktuelt være overskredet.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Fuldføre en webdelsforbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse

Du bruger dialogboksen Konfigurer forbindelse til at matche kolonner mellem den webdel, der henter dataene og den webdel, der indeholder dataene.

Bemærk!: Du kan oprette en forbindelse, der er korrekt, men ikke giver mening. For eksempel den webdel, der indeholder dataene, der muligvis en produkt-ID-kolonne, og den webdel, der henter dataene kan have en medarbejder-ID-kolonne. Selvom du kan matche disse kolonner, bliver resultaterne ikke giver mening.

Vælg en kolonne i boksen kolonne fra den webdel, der henter dataene, den webdel, der indeholder dataene eller begge dele.

Følgende er almindelige eksempler:

 • Matche en række med data i en webdel til en celle eller et felt med data i en anden webdel   

  Den webdel, du opretter forbindelse fra er en kontakter webdel i listevisning. En af kolonnerne i listevisningen er en kolonne, der indeholder et hyperlink, kaldet foto, som indeholder en URL-adresse til et billede på kontakten. Du opretter en forbindelse til webdelen billede, hvor der kan vises kun en URL-adresse, der indeholder et billede. Skal du vælge kolonnen foto fra webdelen kontakter til at oprette en korrekt forbindelse til webdelen billede.

 • Matche en række med data i en webdel på en kolonne med data i en anden webdel, så du kan filtrere den   

  Den webdel, du opretter forbindelse fra er en webdel i listevisning, der indeholder ordredata. En af kolonnerne i listevisningen er en kolonne, der indeholder en post ordre-id. Du opretter en forbindelse til en anden webdel i listevisning, der indeholder flere kolonner, der indeholder ordreoplysninger, hvoraf den ene er en tilsvarende kolonne med navnet ordre-id. Du opretter forbindelse mellem de to webdele, så når du vælger rækkefølgen i en webdel, vises de enkelte linjeelementer for rækkefølgen i den anden webdel, skal du matche ordre-id -kolonner i hver webdel.

  Bemærk!: Kolonnenavnene behøver ikke at være den samme, men de underliggende data skal matche eller har samme værdi.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

 1. Åbn webdelssiden.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. En af de webdele, hvorfra du vil fjerne forbindelsen, skal du klikke på webdelen menuen Webdelsmenu , peg på forbindelser, peg på typen forbindelse, du vil fjerne – For eksempel Lever række til eller Hent sortering/Filter Fra – og klik derefter på navnet på den webdel, hvorfra du vil fjerne en forbindelse.

  Bemærk!: Der vises en markering i undermenuen forbindelser for hver værdi, der har en forbindelse, der er aktiveret. Hvis du ikke kan se en markering, aktiveres ingen forbindelse.

 4. Klik på Fjern forbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse.

 5. Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil fjerne forbindelsen mellem webdele.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Almindelige typer af forbindelser mellem webdele

Der findes mange måder til at kombinere og forbinde webdele på en webdelsside. Du kan oprette flere af disse forbindelser mellem webdele på webdelssiden. I følgende scenarier beskrives almindelige typer af dataforbindelser mellem webdele.

Master og detaljer

Du har en overordnet liste over data, og du har brug at få vist detaljerede oplysninger om denne overordnede liste.

Eksempel på master og detaljer

1. en medarbejder grundlæggende webdel indeholder grundlæggende, almindeligt brugte medarbejderdata, som-ID, navn og stilling.

2. Hvis du vil slå op medarbejderoplysninger, skal vælge du en række.

3. rækken, der sendes til den anden webdel.

4. i webdelen medarbejder detaljer vises alle medarbejderoplysninger i formularvisning.

I en webdel i listevisning, kan du også sortere og filtrere en stor liste for at finde medarbejderen, før du markere rækken. Hvis de detaljerede data er omfattende, kan du også få vist webdelen medarbejder oplysninger på en anden webdelsside.

Oversigt og detaljer

Du har en oversigt over data, og du vil have vist de detaljerede oplysninger, der giver opsummeringsdataene.

Eksempel på oversigt og detaljer

1. en webdel til år-til-dato løn følgebrev indeholder oplysninger om din løn.

2. du vælge oversigtsoplysninger om din akkumulerede ferie og sygefravær dage.

3. oversigtsoplysningerne der sendes til den anden webdel.

4. i betale følgebrev detaljer webdelen, der viser ugentlige data, kan du kontrollere de uger, når du har indspillet disse dage for at opdatere din hukommelse eller bekræfte nøjagtigheden.

Overordnede og underordnede

Du får vist en liste med data (overordnet), og for hver række er der en eller flere relaterede rækker (børn), du vil have vist i en anden liste.

Eksempel på overordnede og underordnede

1. en webdel med ordrer indeholder en liste over de seneste kundeordrer.

2. du klikke på den række, der indeholder den rækkefølge, du vil undersøge.

3. rækken, der sendes til den anden webdel.

4. i webdelen rækkefølge detaljer vises alle de pågældende ordres linjeelementer.

Søgning og filtrering

Du vil indtaste data, som søge eller filtrere kriterier i en webdel til at få vist resultaterne i en anden webdel.

Eksempel på søgning og filtrering

1. i webdelen adressekartotek søgning kan du angive oplysningerne adressekartotek som titel, forfatter og emne, kan du prøve at finde den adressekartotek eller en gruppe af bøger.

2. du klikker på Send.

3. søgekriterier sendes til den anden webdel.

4. adressekartotek webdelen Listevisning viser en eller flere profiler, der opfylder dine søgekriterier.

Beregninger

Selvom du kan ofte beregne data i en webdel, nogle gange kan du muligvis vil kombinere to webdele for at gøre beregningerne mere fleksible.

Eksempel på beregninger

1. Du kan angive realkreditlån tal i webdelen realkreditlån tal.

2. du klikke på Udfør.

3. realkreditlån tallene sendes til den anden webdel.

4. realkreditlån Lommeregner webdelen beregner lånet og viser de månedlige afdrag.

Alternative datavisninger

Få vist dine data i flere forskellige måder kan hjælpe dig med at forstå konsekvenserne, tendenser og relationer. Du kan overføre lister, rækker og celler (eller felter og parametre) fra én webdel og få vist dataene i en anden visning.

Alternativ visning af en liste

Du vil have vist alle virksomhedens medarbejdere i et organisationsdiagram.

Alternativ visning af listedata

1. medarbejdere-webdelen viser medarbejder-ID, Medarbejdernavn, stilling og leder-ID for alle, der arbejder for din virksomhed.

2. fordi du bruger alle dataene, er en markering er påkrævet.

3. alle dataene, der sendes til en anden webdel.

4. i webdelen til organisationsdiagrammet viser arbejdsrelationerne mellem medarbejdere og kan vise alternative visninger af dette hierarki.

Alternativ visning af en række

Du vil have vist en række med demografiske data i et diagram som et cirkeldiagram eller et søjlediagram.

Alternativ visning af rækkedata

1. en Population statistik webdel viser demografiske data som alder, indtægter og arv.

2. du markerer en række med demografiske data.

3. du overfører data til en anden webdel.

4. i webdelen diagrammer viser rækken af data i et cirkeldiagram og alternativt et søjlediagram.

Alternativ visning af en celle

Du vil følge det overordnede forløb med en indsamling.

Alternativ visning af celledata

1. hvert medlem af en gruppe angiver mængden penge, han eller hun opløftet i en webdel.

2. den aktuelle total vises i et total felt.

3. det samlede felt, der sendes til den anden webdel.

4. du kontrollere din gruppe overordnede status i webdelen velgørenhed mål.

Udvidede data

Du vil udvide grundlæggende oplysninger om personer og steder for at gøre det mere interessant, flotte og nyttige.

Eksempel på udvidede data

1. en webdel med kontaktpersoner viser oplysninger, du har brug at holde styr på forretningsforbindelser, såsom navn, adresse og måske et billede.

2. du vælge en kontakt.

3. en række med data, der sendes til den anden webdel.

4. du ser et foto af kontakten vises i webdelen Billede og derefter finde kontaktens adresse (arbejde) i webdelen kort.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×