Forbinde data i webdele

Du kan anvende menuerne og knapperne i en SharePoint-webdel til at oprette dataforbindelser, uden at skrive nogen brugerdefineret kode. Ved at forbinde webdele kan du f.eks. præsentere skiftende visninger af data fra to webdele. Derudover kan du udføre relaterede beregninger mellem to webdele eller filtrere en webdel ved hjælp af værdier fra en anden webdel. Du kan bruge alle disse forbindelser på en enkelt side. Du kan også oprette forbindelser mellem webdele på forskellige sider på det samme websted på øverste niveau ved at bruge et webdesignprogram, der er kompatibelt med webstedet, f.eks. SharePoint Designer.

Denne artikel indeholder

Oversigt over webdelsforbindelser

Oprette webdelsforbindelser

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Fuldføre webdelsforbindelsen

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

Almindelige typer af webdelsforbindelser

Master og detaljer

Oversigt og detaljer

Overordnede og underordnede

Søge og filtrere

Beregninger

Alternative datavisninger

Udvidede data

Oversigt over webdelsforbindelser

Med brug af webdelsforbindelser kan du oprette eller forbedre dine websider. Du kan forbinde webdele, så når du udfører en handling i den ene webdel, ændres indholdet af den anden webdel.

Du kan f.eks. forbinde en webdel med en listevisning over medarbejdere med billedwebdelen ved at overføre data mellem de to webdele. Hver gang du markerer en række i webdelen med listevisningen over medarbejdere, der indeholder et billede af medarbejderen, kan du se billedet i billedwebdelen.

Grundlæggende webdelsforbindelse

En webdelsforbindelse overfører data fra en webdel til en anden webdel og synkroniserer funktionsmåden.

Den ene webdel leverer dataene.

Dataene kan være lister, rækker, celler eller parameterværdier.

Den anden webdel modtager dataene.

Du kan oprette en webdelsforbindelse fra den ønskede webdel ved at bruge menuen med forbindelsestypen til kommandoen Forbindelser i menuen Webdel.

Bemærk:  Du kan kun oprette forbindelse mellem de webdele, der findes på den samme side. Hvis du vil forbinde en webdel med data fra et andet websted eller en anden datakilde, tilføjer du en datavisning ved hjælp af et webdesignprogram, f.eks. SharePoint Designer.

En kommando i en menu fra en webdelsforbindelsestype kan f.eks. indeholde Lever række til, mens kommandoen i en menu fra den webdelsforbindelsestype, der er destinationen, kan indeholde Hent række fra. I følgende tabel beskrives de kommandoer, der kan blive vist i menuen Forbindelser.

Kommando i menuen Forbindelser

Beskrivelse

Send datarække til

Du kan forbinde webdelen Listevisning til en anden webdel ved at sende en udvalgt række med data til den anden webdel.

Kolonnen Vælg element tilføjes automatisk i standardvisningen, når du forbinder webdelen Listevisning. Den indeholder indstillinger, der gør det muligt for dig at angive, hvilken række der skal overføres til den anden webdel. Du kan kun vælge én række ad gangen i standardvisning. Nogle kolonner, f.eks. kolonnen Rediger, er ikke tilgængelig til brug i en webdelsforbindelse.

Du kan markere flere rækker i dataarkvisningen, men kun én række overføres til den anden webdel. Hvis du markerer flere rækker, overføres rækken med den aktive celle til den anden webdel, og alle andre rækker ignoreres. Du kan ikke overføre data fra Rækken Total eller Ny række til den anden webdel.

Med denne forbindelsestype kan flere webdele være forbundet til webdelen Listevisning.

Hent parameterværdier fra

Denne indstilling anvender parametrene fra en kolonne i afsenderwebdelen på en kolonne i modtagerwebdelen.

Hent filterværdier fra

I standard‑ og dataarkvisning kan du forbinde webdelen Listevisning til en anden webdel, der kan levere følgende oplysninger til den:

 • Et eller flere kolonnenavne og værdipar med data, som filtrerer data i webdelen Listevisning

 • En kolonne med data til at sortere data efter i enten stigende eller faldende rækkefølge i webdelen Listevisning

Med denne forbindelsestype kan kun én anden webdel forbindes med webdelen Listevisning

Du kan også oprette forbindelser mellem webdele på to forskellige webdelssider ved at bruge et webdesignprogram, f.eks. SharePoint Designer .

Toppen af siden

Oprette webdelsforbindelser

Du bør fuldføre følgende tre trin, før du forsøger at oprette en forbindelse mellem webdele.

Trin 1: Fastlæg, hvilke data der skal være tilgængelige på siden   
Der er ofte en eller flere lister på et websted, der leverer de data, du vil se. På lister vises data i tabelformat. De gør det nemmere at redigere og opdatere data, ændre sorteringsrækkefølgen, filtrere listen og samle data. Du kan oprette en visning, som kun viser de udvalgte data i det format, du har brug for. Du kan bruge visningsvælgeren i værktøjsruden til at skifte visningen i en webdel af typen Listevisning, så du kun arbejder med de kolonner, du skal bruge. Hvis du vil oprette en visning, skal du klikke på Liste under Listeværktøjer på båndet. Klik derefter på Opret visning, vælg visningsformat på listen, og vælg derefter de data, du vil vise.

Trin 2: Tilføj webdele af typen Listevisning til siden   
Du kan tilføje en liste på en side ved at tilføje den som en webdel på siden.

Trin 3: Forbind webdelene for at opnå de ønskede resultater   
Du kan kun oprette forbindelser mellem de webdele, der understøtter webdelsforbindelser. De webdele, der understøtter webdelsforbindelser, omfatter webdelene Listevisning, Formular og Billede.

Menuen Forbindelser i menuen Webdel indeholder kun den forbindelsestype, som du kan oprette, og i de tilgængelige menuer til webdelene vises kun kompatible webdele. Når du har udført trin 1 og 2, kan du oprette webdelsforbindelsen uden at skulle programmere.

Toppen af siden

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Ved hjælp af menuer og dialogbokse kan du forbinde webdele, overføre data mellem dem og synkronisere deres funktionsmåde.

 1. Gå til siden med de to webdele, du vil forbinde.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Klik på menuen Webdel fra den ene eller anden webdel. Peg derefter på Forbindelser, og peg på den type forbindelse, som du vil oprette eller ændre, f.eks. Levér række til eller Hent sortering/filter fra. Klik på navnet på den webdel, som du vil oprette eller ændre en forbindelse for.

  Bemærk:  Det kan være, at menuen Webdel ikke er aktiveret eller synlig på din side. Det kan bl.a. skyldes, at webdelen eller zonen ikke understøtter forbindelser, at du bruger en inkompatibel browser, eller at forbindelser er deaktiveret på

  webstedet. Undermenuen med forbindelsestyper kan variere fra webdelsside til webdelsside og fra webdel til webdel. Det kan f.eks. skyldes forskelle i egenskabsindstillingerne for webdelssiden, webdelen eller webdelszonen, kompatibiliteten af webdele på siden, eller om webdelene har kompatible forbindelsestyper.

For nogle webdelsforbindelser kan det være, at du skal vælge flere oplysninger i dialogboksen Konfigurer forbindelse. Det kan f.eks. være, at du skal vælge den forbindelsestype, som du vil bruge, eller en kolonne, som du vil filtrere. Det kan også være, at der vises flere dialogbokse, der kun gælder for denne webdelsforbindelse, afhængigt af hvordan den ene eller begge webdele er oprettet.

Tip:  Tip Du kan skjule en webdel. Det kan f.eks. være, at du vil bruge den til at levere data til en anden webdel, men ikke vil vise den.

Bemærk:  Det er kun de webdele, der kan forbindes, som vises i den tilgængelige menu. Andre webdele på siden understøtter muligvis ikke forbindelser til den aktuelle webdel. Desuden kan der på webstedet være nogle grænser for bestemt forbindelser, som er overskredet.

Toppen af siden

Fuldføre webdelsforbindelsen

Første gang du opretter en forbindelse mellem webdele, vises dialogboksen Konfigurer forbindelse. Fra denne dialogboks kan du matche kolonner mellem den webdel, der modtager dataene, og den webdel, der leverer dataene.

Bemærk:  Du kan oprette en forbindelse, der er korrekt, men som ikke giver nogen mening. Den webdel, der leverer dataene, kan f.eks. have en kolonne med produkt-id, mens den webdel, der skal modtage dataene, har en kolonne med medarbejder-id. Selvom du muligvis kan matche disse forskellige id-værdier, giver resultaterne ingen mening.

På følgende liste finder du nogle almindelige eksempler på webdelsforbindelser:

Matchning af en række med data i den ene webdel med en celle eller et felt med data i den anden webdel   
Den webdel, som du opretter forbindelse fra, er en listevisning over kontaktpersoner. En af kolonnerne i listevisningen er en kolonne, der indeholder linket Foto, som indeholder en URL-adresse til et billede af kontaktpersonen. Du opretter en forbindelse til webdelen Billede, der kun kan vise en URL-adresse til et billede. Du skal vælge kolonnen Foto i webdelen Kontaktpersoner for at oprette en korrekt forbindelse til webdelen Billede.

Matchning af en række med data i den ene webdel med en kolonne med data i en anden webdel, så du kan filtrere den   
Den webdel, som du opretter forbindelse fra, er en listevisning, der indeholder ordredata. En af kolonnerne i listevisningen indeholder linjeelementet Ordre-id. Du opretter en forbindelse til en anden webdel med listevisning, der indeholder mange kolonner med ordreoplysninger. Den ene af disse er en tilsvarende kolonne med navnet Ordre-id. Hvis du vil forbinde de to webdele, så hvert linjeelement for en ordre i den ene webdel vises, når du vælger ordren i den anden webdel, skal du matche kolonnerne Ordre-id i de to webdele.

Bemærk: Kolonnenavnene behøver ikke være ens, men de underliggende data skal være ens eller have samme værdi.

Toppen af siden

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

 1. Åbn siden.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Vælg den ene af webdelene, som du vil afbryde forbindelsen til.

 4. Klik på menuen Webdel, peg på Forbindelser, og peg derefter på den forbindelsestype, du vi fjerne, f.eks. Levér række til eller Hent sortering/filter fra.

 5. Klik derefter på navnet på den webdel, du vil afbryde forbindelsen til.

  Bemærk:  Der vises en markering i undermenuen med forbindelser, hvis en forbindelse er aktiveret. Hvis du ikke ser en markering, er der ikke aktiveret en forbindelse.

 6. Klik på Fjern forbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse.

 7. Når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil fjerne forbindelsen mellem webdelene, skal du klikke på OK.

Almindelige typer af webdelsforbindelser

Du kan kombinere og forbinde webdele på en side på mange måder, og du kan oprette flere webdelsforbindelser på siden. I følgende scenarier beskrives almindelige typer dataforbindelser mellem webdele.

Master og detaljer

Du har en masterliste med data, og du skal have vist detaljerede oplysninger om denne masterliste.

Eksempel på master og detaljer

 1. En grundlæggende medarbejderwebdel indeholder grundlæggende og ofte benyttede medarbejderdata, f.eks. id, navn og stilling.

 2. Hvis du vil slå medarbejderoplysninger op, skal du markere en række.

 3. Rækken overføres til den anden webdel.

 4. I den detaljerede medarbejderwebdel vises alle oplysninger om medarbejderen i en formular.

I en webdel med listevisning kan du også sortere og filtrere en stor liste for at finde medarbejderen, før du vælger rækken. Hvis de detaljerede data er omfattende, kan du få vist den detaljerede medarbejderwebdel på en anden side.

Toppen af siden

Oversigt og detaljer

Du har en oversigtsliste med data, og du skal have vist de detaljerede oplysninger, som oversigten er baseret på.

Eksempel på oversigt og detaljer

 1. En webdel med lønopgørelsen for år til dato indeholder oplysninger om din løn.

 2. Du vælger oversigten over antallet af feriedage og sygedage.

 3. Oversigten overføres til den anden webdel.

 4. I webdelen med de detaljerede oplysninger, der viser data pr. uge, kontrollerer du de data, der registreres.

Toppen af siden

Overordnede og underordnede

Du får vist en liste med data (overordnede), og for hver række er der en eller flere relaterede rækker (underordnede), som du vil have vist på en anden liste.

Eksempel på overordnede og underordnede

 1. En webdel med ordrer indeholder en liste over de nyeste kundeordrer.

 2. Du klikker på den række, der indeholder den ordre, som du vil undersøge.

 3. Rækken overføres til den anden webdel.

 4. I webdelen med de detaljerede ordreoplysninger vises alle linjeelementerne til ordren.

Toppen af siden

Søge og filtrere

Du vil indsætte data som f.eks. søge‑ eller filterkriterier i én webdel for at få vist resultaterne i en anden webdel.

Eksempel på søgning og filtrering

 1. I webdelen til bogsøgning angiver du bogoplysningerne, f.eks. titel, forfatter og emne, for at søge efter bogen eller sættet af bøger.

 2. Du klikker på SEND.

 3. Søgekriterierne overføres til den anden webdel.

 4. I webdelen til bogsøgning vises en eller flere bøger, der opfylder søgekriterierne.

Toppen af siden

Beregninger

Selvom du ofte kan beregne data internt i en webdel, kan du få brug for at kombinere to webdele for at gøre beregningerne mere fleksible.

Eksempel på beregninger

 1. Du indsætter tal for prioritetslån i en webdel til tal for prioritetslån.

 2. Du klikker på START.

 3. Tallene overføres til den anden webdel.

 4. Webdelen til beregning af prioritetslån beregner lånet og viser en betalingsplan for månedlige ydelser.

Toppen af siden

Alternative datavisninger

Forskellige visninger af data kan give større indsigt i konsekvenser, tendenser og relationer. Du kan overføre lister, rækker og celler (eller felter og parametre) fra en webdel og få dataene vist i en alternativ visning.

Alternativ visning af en liste

Du vil vise alle firmaets medarbejdere i et organisationsdiagram.

Alternativ visning af listedata

 1. I webdelen til medarbejdere vises medarbejder-id, medarbejdernavn, stillingsbetegnelse og lederens id for alle dem, der arbejder i firmaet.

 2. Da du bruger alle dataene, skal der ikke foretages nogen valg.

 3. Alle dataene overføres til en anden webdel.

 4. I webdelen til organisationsdiagrammet vises arbejdsrelationerne mellem medarbejderne, og det er muligt at vælge alternative visninger af hierarkiet.

  Alternativ visning af en række

Du vil se en række med demografiske data i et diagram, f.eks. et cirkeldiagram eller søjlediagram.

Alternativ visning af rækkedata

 1. I en webdel til befolkningsstatistikker vises demografiske data, f.eks. alder, indtægt og etnisk baggrund.

 2. Du markerer en række med demografiske data.

 3. Du overfører dataene til en anden webdel.

 4. I diagramwebdelen vises datarækken i et cirkeldiagram og alternativt i et søjlediagram.

  Alternativ visning af en celle

Du vil følge med i, hvordan det går med en fundraising.

Alternativ visning af celledata

 1. I en webdel til fundraising angiver hvert medlem af gruppen det beløb, de har indsamlet.

 2. Den aktuelle total vises i et totalfelt.

 3. Totalfeltet overføres til den anden webdel.

 4. Du kontrollerer gruppens samlede indsats i webdelen til det velgørende formål.

Toppen af siden

Udvidede data

Du vil gerne udvide de grundlæggende data om folk og steder for at gøre dem mere interessante, indbydende og nyttige.

Eksempel på udvidede data

 1. I en webdel med kontaktpersoner vises de oplysninger, som du behøver for at holde styr på forretningsforbindelser, f.eks. navn, adresse og evt. foto.

 2. Du vælger en kontaktperson.

 3. En datarække overføres til den anden webdel.

 4. Du kan se et foto af kontaktpersonen i billedwebdelen og derefter finde firmaadressen i en kortwebdel.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×