Forbinde data i webdele

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan anvende menuerne og knapperne i en SharePoint-webdel til at oprette dataforbindelser, uden at skrive nogen brugerdefineret kode. Ved at forbinde webdele kan du f.eks. præsentere skiftende visninger af data fra to webdele. Derudover kan du udføre relaterede beregninger mellem to webdele eller filtrere en webdel ved hjælp af værdier fra en anden webdel. Du kan bruge alle disse forbindelser på en enkelt side. Du kan også oprette forbindelser mellem webdele på forskellige sider på det samme websted på øverste niveau ved at bruge et webdesignprogram, der er kompatibelt med webstedet, f.eks. SharePoint Designer.

Denne artikel indeholder

Oversigt over forbindelser mellem webdele

Oprette forbindelser mellem webdele

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Fuldføre din webdelsforbindelse

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

Almindelige typer af forbindelser mellem webdele

Master og detaljer

Oversigt og detaljer

Overordnede og underordnede

Søgning og filtrering

Beregninger

Alternativ datavisninger

Udvidede data

Oversigt over webdelsforbindelser

Med brug af webdelsforbindelser kan du oprette eller forbedre dine websider. Du kan forbinde webdele, så når du udfører en handling i den ene webdel, ændres indholdet af den anden webdel.

Du kan f.eks. forbinde en webdel med en listevisning over medarbejdere med billedwebdelen ved at overføre data mellem de to webdele. Hver gang du markerer en række i webdelen med listevisningen over medarbejdere, der indeholder et billede af medarbejderen, kan du se billedet i billedwebdelen.

Grundlæggende webdelsforbindelse

En webdelsforbindelse overfører data fra en webdel til en anden webdel og synkroniserer funktionsmåden.

Den ene webdel leverer dataene.

Dataene kan være lister, rækker, celler eller parameterværdier.

Den anden webdel modtager dataene.

Du kan oprette en webdelsforbindelse fra den ønskede webdel ved at bruge menuen med forbindelsestypen til kommandoen Forbindelser i menuen Webdel.

Bemærk!: Du kan oprette forbindelser mellem webdele, der er på samme side kun. For at forbinde en webdel til data fra et andet websted eller datakilde, kan du tilføje en datavisning ved hjælp af et webprogram design som SharePoint Designer.

For eksempel en menukommando fra én webdel forbindelsestype viser muligvis Lever række til, og menukommandoen fra destinationen webdelen forbindelsestype viser muligvis Hent række fra. I følgende tabel beskrives almindelige kommandoer, som du kan se en forbindelser i menuen.

Kommando i menuen forbindelser

Beskrivelse

Send datarække til

Du kan forbinde webdelen Listevisning til en anden webdel ved at sende en udvalgt række med data til den anden webdel.

I standardvisningen, en Vælg element kolonnen føjes automatisk, når du forbinder webdelen Listevisning. Den indeholder indstillinger, der gør det muligt at angive den række, der skal overføres til den anden webdel. Du kan vælge kun én række ad gangen i standardvisning. Nogle kolonner, som den redigere kolonne, er ikke tilgængelig til brug i en webdelsforbindelse.

Du kan markere flere rækker i dataarkvisning, men kun én række overføres til den anden webdel. Hvis flere rækker er markeret, og den række, der indeholder den aktive celle, der overføres til den anden webdel, og alle andre rækker ignoreres. Du kan ikke indeholde data i den totalrække eller ny række til den anden webdel.

Med denne forbindelsestype kan flere webdele være forbundet til webdelen Listevisning.

Få parameterværdier fra

Denne indstilling anvender parametrene fra en kolonne i afsenderwebdelen på en kolonne i modtagerwebdelen.

Hent filterværdier fra

I standard‑ og dataarkvisning kan du forbinde webdelen Listevisning til en anden webdel, der kan levere følgende oplysninger til den:

 • Et eller flere kolonnenavne og værdipar med data, som filtrerer data i webdelen Listevisning

 • En kolonne med data til at sortere data efter i enten stigende eller faldende rækkefølge i webdelen Listevisning

Med denne forbindelsestype kan kun én anden webdel forbindes med webdelen Listevisning

Du kan også oprette forbindelser mellem webdele på to forskellige webdelssider ved hjælp af et webprogram design som SharePoint Designer.

Toppen af siden

Oprette webdelsforbindelser

Du bør fuldføre følgende tre trin, før du forsøger at oprette en forbindelse mellem webdele.

Trin 1: Bestemme, hvilke data, der skal findes på siden   
ofte, der er en eller flere lister på et websted, der indeholder de data, du vil. Lister præsentere dine data i et tabelformat. De gør det nemmere at redigere og opdatere data, ændre sorteringsrækkefølgen, filtrere fra listen og aggregere data. Du kan oprette en visning, der viser kun markere dataene i det ønskede format. Ved hjælp af visningsvælgeren i værktøjsruden, kan du ændre visningen af en webdel i listevisning, til at fungere sammen med de kolonner, du vil. For at oprette en visning, på listen, på båndet under Listeværktøjer, skal du klikke på listen, klik på Opret visning, vælg formatet visning, du vil og derefter vælge de data, du vil have vist.

Trin 2: Føje webdele i listevisning til siden   
du kan føje en liste til en side ved at tilføje den som en webdel til siden.

Trin 3: Forbind webdelene for at få de resultater, du vil   
kan du oprette forbindelser mellem webdele, der understøtter webdelsforbindelser kun. Webdele, der understøtter webdelsforbindelser omfatte webdel i listevisning, webdelen formular og webdelen billede.

Menuen Forbindelser i menuen Webdel indeholder kun den forbindelsestype, som du kan oprette, og i de tilgængelige menuer til webdelene vises kun kompatible webdele. Når du har udført trin 1 og 2, kan du oprette webdelsforbindelsen uden at skulle programmere.

Toppen af siden

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Med brug af menuer og dialogbokse kan du forbinde webdele, overføre data mellem dem og synkronisere deres funktionalitet.

 1. Gå til siden med de to webdele, du vil forbinde.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. En af de webdele, klik på menuen webdel. Derefter, peg på forbindelser, og peg på type forbindelse, du vil oprette eller ændre, som Lever række til eller Hent sortering/Filter fra. Klik på navnet på den webdel, du vil oprette eller ændre en forbindelse.

  Bemærk!: Menuen Webdel muligvis ikke aktiveret eller synlig på din side af forskellige årsager. Disse årsager omfatter en webdel af typen eller en zone, der ikke understøtter forbindelser, en kompatibel browser eller forbindelser, der er deaktiveret på din

  webstedet. Undermenuen med forbindelsestyper kan variere fra webdelsside til webdelsside og fra webdel til webdel. Det kan f.eks. skyldes forskelle i egenskabsindstillingerne for webdelssiden, webdelen eller webdelszonen, kompatibiliteten af webdele på siden, eller om webdelene har kompatible forbindelsestyper.

For nogle webdelsforbindelser kan det være, at du skal vælge flere oplysninger i dialogboksen Konfigurer forbindelse. Det kan f.eks. være, at du skal vælge den forbindelsestype, som du vil bruge, eller en kolonne, som du vil filtrere. Det kan også være, at der vises flere dialogbokse, der kun gælder for denne webdelsforbindelse, afhængigt af hvordan den ene eller begge webdele er oprettet.

Tip!: Tip du kan skjule en webdel. For eksempel du måske ønsker at bruge det til at overføre data til en anden webdel, men ønsker ikke at vise.

Bemærk!: Det er kun de webdele, der kan forbindes, som vises i den tilgængelige menu. Andre webdele på siden understøtter muligvis ikke forbindelser til den aktuelle webdel. Desuden kan der på webstedet være nogle grænser for bestemt forbindelser, som er overskredet.

Toppen af siden

Fuldføre webdelsforbindelsen

Første gang du opretter en forbindelse mellem webdele, vises dialogboksen Konfigurer forbindelse. Fra denne dialogboks kan du matche kolonner mellem den webdel, der modtager dataene, og den webdel, der leverer dataene.

Bemærk!: Du kan oprette en forbindelse, der er korrekt, men som ikke giver nogen mening. Den webdel, der leverer dataene, kan f.eks. have en kolonne med produkt-id, mens den webdel, der skal modtage dataene, har en kolonne med medarbejder-id. Selvom du muligvis kan matche disse forskellige id-værdier, giver resultaterne ingen mening.

På følgende liste finder du nogle almindelige eksempler på webdelsforbindelser:

Matche en række med data i en webdel til en celle eller et felt med data i en anden webdel   
den webdel, du opretter forbindelse fra er en kontakter webdel i listevisning. En af kolonnerne i listevisningen er en kolonne, der indeholder et hyperlink, kaldet foto, som indeholder en URL-adresse til et billede på kontakten. Du opretter forbindelse til webdelen billede, hvor der kan vises kun en URL-adresse, der indeholder et billede. Du skal vælge kolonnen foto fra webdelen kontakter til at oprette en korrekt forbindelse til webdelen billede.

Matche en række med data i en webdel på en kolonne med data i en anden webdel, så du kan filtrere den   
den webdel, du opretter forbindelse fra er en webdel i listevisning, der indeholder ordredata. En af kolonnerne i listevisningen er en kolonne, der indeholder en post ordre-id. Du opretter forbindelse til en anden webdel i listevisning, der indeholder flere kolonner, der indeholder ordreoplysninger. En af følgende er en tilsvarende kolonne med navnet ordre-id. Du opretter forbindelse mellem de to webdele, så når du vælger rækkefølgen i en webdel, vises de enkelte linjeelementer for rækkefølgen i den anden webdel. Du skal svare til ordre-id-kolonner i hver webdel.

Bemærk!: Kolonnenavnene behøver ikke være ens, men de underliggende data skal være ens eller have samme værdi.

Toppen af siden

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

 1. Åbn siden.

 2. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Rediger side.

 3. Vælg den ene af webdelene, som du vil afbryde forbindelsen til.

 4. Klik på menuen webdel, peg på forbindelser, og peg derefter på typen forbindelse, du vil fjerne, som Lever række til eller Hent sortering/Filter fra.

 5. Klik derefter på navnet på den webdel, du vil afbryde forbindelsen til.

  Bemærk!: Der vises en markering på forbindelsesundermenuen for hvert valg, der har en forbindelse aktiveret. Hvis du ikke ser en markering, er der ikke aktiveret en forbindelse.

 6. Klik på Fjern forbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse.

 7. Når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil fjerne forbindelsen mellem webdele, skal du klikke på OK.

Almindelige typer af webdelsforbindelser

Du kan kombinere og forbinde webdele på en side på mange måder, og du kan oprette flere webdelsforbindelser på siden. I følgende scenarier beskrives almindelige typer dataforbindelser mellem webdele.

Master og detaljer

Du har en masterliste med data, og du skal have vist detaljerede oplysninger om denne masterliste.

Eksempel på master og detaljer

 1. En grundlæggende medarbejderwebdel indeholder grundlæggende og ofte benyttede medarbejderdata, f.eks. id, navn og stilling.

 2. Hvis du vil slå medarbejderoplysninger op, skal du markere en række.

 3. Rækken overføres til den anden webdel.

 4. I den detaljerede medarbejderwebdel vises alle oplysninger om medarbejderen i en formular.

I en webdel med listevisning kan du også sortere og filtrere en stor liste for at finde medarbejderen, før du vælger rækken. Hvis de detaljerede data er omfattende, kan du få vist den detaljerede medarbejderwebdel på en anden side.

Toppen af siden

Oversigt og detaljer

Du har en oversigtsliste med data, og du skal have vist de detaljerede oplysninger, som oversigten er baseret på.

Eksempel på oversigt og detaljer

 1. En webdel med lønopgørelsen for år til dato indeholder oplysninger om din løn.

 2. Du vælger oversigten over antallet af feriedage og sygedage.

 3. Oversigten overføres til den anden webdel.

 4. I webdelen med de detaljerede oplysninger, der viser data pr. uge, kontrollerer du de data, der registreres.

Toppen af siden

Overordnede og underordnede

Du åbner en dataliste (overordnede), og for hver række er der en eller flere relaterede rækker (underordnede), du vil have vist på en anden liste.

Eksempel på overordnede og underordnede

 1. En webdel med ordrer indeholder en liste over de nyeste kundeordrer.

 2. Du klikker på den række, der indeholder den ordre, som du vil undersøge.

 3. Rækken overføres til den anden webdel.

 4. I webdelen med de detaljerede ordreoplysninger vises alle linjeelementerne til ordren.

Toppen af siden

Søge og filtrere

Du ønsker at indsætte data som f.eks. søge- eller filterkriterier i en webdel for at få vist resultaterne i en anden webdel.

Eksempel på søgning og filtrering

 1. I webdelen til bogsøgning angiver du bogoplysningerne, f.eks. titel, forfatter og emne, for at søge efter bogen eller sættet af bøger.

 2. Du klikker på SEND.

 3. Søgekriterierne overføres til den anden webdel.

 4. I webdelen til bogsøgning vises en eller flere bøger, der opfylder søgekriterierne.

Toppen af siden

Beregninger

Selvom du ofte kan beregne data internt i en webdel, kan du få brug for at kombinere to webdele for at gøre beregningerne mere fleksible.

Eksempel på beregninger

 1. Du indsætter tal for prioritetslån i en webdel til tal for prioritetslån.

 2. Du klikker på START.

 3. Tallene overføres til den anden webdel.

 4. Webdelen til beregning af prioritetslån beregner lånet og viser en betalingsplan for månedlige ydelser.

Toppen af siden

Alternative datavisninger

Forskellige visninger af data kan give større indsigt i konsekvenser, tendenser og relationer. Du kan overføre lister, rækker og celler (eller felter og parametre) fra en webdel og få dataene vist i en alternativ visning.

En alternativ visning af en liste

Du ønsker at se alle firmaets medarbejdere i et organisationsdiagram.

Alternativ visning af listedata

 1. I webdelen til medarbejdere vises medarbejder-id, medarbejdernavn, stillingsbetegnelse og lederens id for alle dem, der arbejder i firmaet.

 2. Da du bruger alle dataene, skal der ikke foretages nogen valg.

 3. Alle dataene overføres til en anden webdel.

 4. I webdelen til organisationsdiagrammet vises arbejdsrelationerne mellem medarbejderne, og det er muligt at vælge alternative visninger af hierarkiet.

  En alternativ visning af en række

Du vil se en række med demografiske data i et diagram, f.eks. et cirkeldiagram eller søjlediagram.

Alternativ visning af rækkedata

 1. I en webdel til befolkningsstatistikker vises demografiske data, f.eks. alder, indtægt og etnisk baggrund.

 2. Du markerer en række med demografiske data.

 3. Du overfører dataene til en anden webdel.

 4. I diagramwebdelen vises datarækken i et cirkeldiagram og alternativt i et søjlediagram.

  En alternativ visning af en celle

Du ønsker at følge med i, hvordan det går med en indsamling.

Alternativ visning af celledata

 1. I en webdel til fundraising angiver hvert medlem af gruppen det beløb, de har indsamlet.

 2. Den aktuelle total vises i et totalfelt.

 3. Totalfeltet overføres til den anden webdel.

 4. Du kontrollerer gruppens samlede indsats i webdelen til det velgørende formål.

Toppen af siden

Udvidede data

Du ønsker at udvide de grundlæggende data om folk og steder for at gøre dem mere interessante, indbydende og nyttige.

Eksempel på udvidede data

 1. I en webdel med kontaktpersoner vises de oplysninger, som du behøver for at holde styr på forretningsforbindelser, f.eks. navn, adresse og evt. foto.

 2. Du vælger en kontaktperson.

 3. En datarække overføres til den anden webdel.

 4. Du kan se et foto af kontaktpersonen i billedwebdelen og derefter finde firmaadressen i en kortwebdel.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×