Forberede, udgive og vedligeholde Publisher-webstedet

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du har planlagt og oprettet en webpublikation i Microsoft Office Publisher 2007, kan du udgive den på internettet, en netværksserver eller en delt mappe på din egen computer. Uanset destination opretter Publisher filtrerede HTML-filer ud fra webpublikationen. Du kan åbne og læse disse HTML-filer i enhver webbrowser, f.eks. Windows Internet Explorer.

Webpublikation med navigationslinje, tekst og grafik

Indhold i denne artikel

Denne artikel indeholder fremgangsmåder til oprettelse og udgivelse af webpublikationer som HTML-filer og til opdatering af dit websted ved at redigere webpublikationen og udgive den igen.

Planlæg webstedet

Udgiv webstedet

Vedligehold webstedet

Planlæg webstedet

Dit websted er en forlængelse af dig selv, din forretning og din forretnings markedsføring. Før du opretter webstedet, skal du planlægge det. Du kan få hjælp til dette i artiklen Planlæg webstedet.

Hvilket værktøj er det bedste?

Når du planlægger webstedet og de oplysninger, det indeholder, skal du overveje, hvilket oprettelsesværktøj der er det rette til dine behov. Office Publisher 2007 er et fremragende oprettelsesværktøj, hvis du hurtigt vil oprette, udgive og administrere enkle, statiske websteder, der er på linje med dit virksomhedsbrand og kun kræver revision af tekst og grafik. Office Publisher 2007 er ikke det rette værktøj i følgende tilfælde:

 • Hvis dit websted kræver interaktivitet eller databasebaseret indhold, så de besøgende kan svare i en weblog (blog) eller købe varer via en indkøbskurv

 • Hvis dit websted kræver datavalidering, som f.eks. godkendelse af kreditkortnumre

 • Hvis du senere forventer at ændre i den rå HTML-kode via en HTML-editor, efter du har oprettet webstedet i Office Publisher 2007, som kombinerer HTML-, XML- og VML-kode til at oprette websteder

Microsoft Office Live kan være det rette værktøj for dig til grundlæggende webhosting og onlineoprettelse af websteder. Se flere oplysninger på webstedet Microsoft Office Live.

I forbindelse med interaktive websteder indeholder Microsoft Expression Web redskaber til produktion af standardbaserede websteder med mange data. Se flere oplysninger på webstedet Microsoft Expression Web.

Opret webstedet

Du kan oprette en ny webpublikation i Office Publisher 2007. Hvis du vil arbejde med et eksisterende websted, som du ikke har en webpublikation for, kan du kopiere og indsætte indhold fra udgivne websider i en ny webpublikation, hvilket genskaber webstedet som en webpublikation, eller du kan bruge et værktøj til redigering af HTML.

 1. Klik på Ny i menuen Filer.

 2. Klik på Websteder på listen Publikationstyper.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette et brugerdefineret websted, som er baseret på det mål, du har for webstedet, skal du sørge for at Brug den lette webguide i opgaveruden Indstillinger er markeret og derefter klikke på det design, du vil bruge.

  • Du kan oprette et websted fra bunden ved at klikke på Tomme størrelser under Websteder og derefter klikke på den størrelse, du vil bruge.

 4. Klik på Opret.

 5. Hvis du vælger at bruge Brug den lette webguide, skal du vælge de indstillinger, du ønsker, i dialogboksen Guiden Nemt websted og derefter klikke på OK.

 6. Føj indhold til publikationen, og foretag de ønskede ændringer.

  Tip: Undgå at placere objekter på webpublikationens mastersider. Objekter, der placeres på Office Publisher 2007-mastersider, vises ikke korrekt, når de vises i visse webbrowsere.

Kontrollér webpublikationen

Før du udgiver webstedet, bør du kontrollere, at webstedet fungerer som forventet, og at du har taget højde for alle eventuelle problemer.

Du kan søge efter problemer ved hjælp af Designkontrol og ved at få forhåndsvist webstedet.

Brug Designkontrol til at finde og løse problemer.

Designkontrol er et kraftfuldt værktøj til registrering af potentielle problemer. Mange af kontrollerne er for grundlæggende formateringsproblemer. Men visse kontroller er specifikke for problemer, der kan påvirke webpublikationer. Gør følgende for at køre Designkontrol:

 1. Klik på Designkontrol i menuen Funktioner.

 2. I opgaveruden Designkontrol skal du markere felterne Kør et generelt designtjek og Kør webstedstjek.

  Bemærk: Sørg for, at feltet Kør tjek ved udskrivning på trykkeri ikke er markeret.

 3. Klik på pilen ved siden af det element, du vil rette, under Vælg et element, som skal rettes i opgaveruden Designkontrol, og gør derefter ét af følgende:

  • Klik på Automatisk løsning, hvis problemet med elementet skal løses automatisk.

   Muligheden for automatisk løsning afhænger af problemet. I de fleste tilfælde kan problemet ikke løses automatisk.

  • Klik på Gå til dette element, hvis du vil gå til den side, hvor det markerede problem er.

   Du kan derefter rette fejlen ved at foretage de nødvendige ændringer.

  • Klik på Forklar, hvis du vil åbne et Hjælp-emne, der beskriver problemet mere detaljeret og giver forslag til, hvordan du løser det.

  • Klik på Foretag aldrig denne kontrol igen for at slå kontrollen fra.

   Hvis du klikker på denne indstilling, påvirker det alle forekomster af problemet.

Få forhåndsvist webstedet

 • Klik på Vis som webside i menuen Filer.

Du får forhåndsvist webstedet i standardbrowseren. Kontrollér forhåndsvisningen for følgende:

 • At webstedet åbnes, og at alle sider kan vises

 • At alle hyperlinks fungerer som forventet

 • At navigationskontrolelementer fungerer som forventet

 • At ingen elementer mangler

 • At eventuelle baggrundslyde afspilles som forventet.

Find et webhotel

Før du kan udgive webstedet på internettet, skal du abonnere på et webhotel, der leveres af en internetudbyder (ISP). Via et webhotel får du internetadgang, diskplads på en webserver og en URL (Uniform Resource Locator), så andre kan finde webstedet. Før du udgiver webstedet, skal du kontakte din internetudbyder eller systemadministrator og få de nødvendige oplysninger og webstedets URL eller adressen på FTP-webstedet, hvor du kan gemme filer.

Der findes sandsynligvis flere forskellige internetudbydere i dit område. Sørg for, at den internetudbyder, du abonnerer på, tilbyder den type support, du har brug for. Hvis du ikke har så meget erfaring med at udgive på internettet, bør du muligvis bruge en internetudbyder, der kan hjælpe dig med potentielle problemer.

Tilbage til toppen

Udgiv webstedet

Når du har kontrolleret og fået forhåndsvist webpublikationen og abonnerer på et webhotel, er du klar til at udgive dit websted.

Du kan udgive et websted på en Webserver, en netværksserver, en FTP-server eller i en mappe på din egen computer.

Udgivelse af webstedet på en placering på din computer kan opfylde en række formål:

 • Du kan bruge de udgivne filer til at teste dit websted, før du gør filerne tilgængelige på internettet.

 • Du kan bruge en FTP-klient til at udgive filerne på internettet ved at uploade dem fra filernes placering på din computer.

 • Du har en lokal kopi af HTML-filerne og webpublikationen.

Din internetudbyder kan give dig oplysninger, der hjælper dig med at beslutte, hvilken udgivelsesmetode der er bedst for dig.

Uanset om du udgiver på internettet eller på din computer, samler Office Publisher 2007 alle de relaterede filer, der er oprettet, i en enkelt mappe. De filer, som Office Publisher 2007 opretter, omfatter de øvrige HTML-sider, der udgør webstedet, GIF- og JPEG-grafik, du anvender på siderne, samt eventuelle filer til indlejrede lyde.

Du kan konfigurere Office Publisher 2007 til at organisere disse filer i den mappe, hvor du udgiver dit websted, på en af følgende to måder. Som standard opretter Office Publisher 2007 en enkelt startside og en undermappe, der indeholder alle de supplerende filer, som er nødvendige for webstedet. Alternativt kan du organisere startsiden med alle webstedets supplerende filer i en enkelt mappe.

Hvordan bestemmer jeg, hvor Office Publisher 2007 organiserer de udgivne filer for webstedet?

I menuen Funktioner skal du klikke på Indstillinger og på fanen Web og derefter gøre en af følgende ting:

 • For at adskille startsiden fra de supplerende filer skal du markere feltet Organiser supplerende filer i en mappe.

 • For at gruppere startsiden og alle supplerende filer i samme mappe skal du fjerne markeringen i feltet Organiser supplerende filer i en mappe.

Når du udgiver en publikation på internettet, opretter Office Publisher 2007 filtrerede HTML-filer, som overføres hurtigere til internettet end ufiltrerede HTML-filer. Da de filtrerede HTML-filer, som Office Publisher 2007 opretter, ikke indeholder Microsoft Office-specifik kode, kan du ikke åbne HTML-filerne i Office Publisher 2007 og redigere dem. Du skal foretage ændringer af webstedet i webpublikationen og derefter udgive webstedet på internettet igen.

Udgiv et websted på en placering på internettet eller på et netværk

Før du følger denne fremgangsmåde, skal du kontakte din internetudbyder eller systemadministrator for at få de nødvendige oplysninger til at udgive webstedet og webstedets URL, hvor du kan gemme filer.

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. I dialogboksen Udgiv på web skal du i feltet Filnavn skrive URL-adressen til web- eller netværksserveren, hvor du vil gemme webstedet. Du kan f.eks. skrive http://www.northwindtraders.com.

 3. Klik på Gem.

 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive brugernavn og adgangskode og derefter klikke på OK.

  Den mappe, der er knyttet til din URL-adresse, vises i dialogboksen Udgiv på web.

 5. Dobbeltklik på den mappe, hvor du vil gemme dit websted.

 6. I feltet Filnavn skal du vælge index som standardnavn for startsiden og derefter klikke på Gem.

  Standardnavnet er Index.htm. Hvis du vælger index som navnet på startsiden, bliver det lettere at få adgang til den, og det forhindrer brugere i at se en liste over de filer, webstedet består af.

 7. Klik på OK, når du bliver bedt om det.

Udgiv et websted ved hjælp af FTP

Før du følger denne procedure, skal du kontakte internetudbyderen eller systemadministratoren for at få de oplysninger, du skal bruge til at udgive på et FTP-websted. Du skal også oprette et FTP-websted i FTP-steder.

Sådan gør du

Før du kan føje et FTP-sted til listen i FTP-steder, skal du have adgang til internettet eller til et intranet.

I Windows Vista

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. I dialogboksen Udgiv på web skal du klikke på Funktioner og derefter på Tilslut netværksdrev.

 3. I dialogboksen Tilslut netværksdrev skal du gøre følgende:

  • På listen Drev skal du markere et drevbogstav. Du kan frit vælge et af de tilgængelige bogstaver.

  • For at tilknytte drevet, hver gang du logger på computeren, skal du markere feltet Oret forbindelse igen ved logon.

  • Klik på Opret forbindelse til et websted, du kan bruge til at gemme dine dokumenter og billeder.

 4. I guiden Tilføj netværksplacering skal du klikke på Næste, klikke på Vælg en brugerdefineret netværksplacering og derefter klikke på Næste.

 5. I adressefeltet Internet eller netværk skal du angive adressen på FTP-stedet (indtast f.eks. ftp://ftp.microsoft.com) og derefter klikke på Næste.

  Bemærk: Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et netværksdrev eller en netværksmappe, kan computeren være slukket, eller også har du muligvis ikke de nødvendige tilladelser. Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du kontakte din administrator eller internetudbyder.

 6. Hvis du ikke ønsker at logge på anonymt, skal du fjerne markeringen af feltet Log på anonymt, angive et brugernavn i feltet Brugernavn og derefter klikke på Næste.

 7. Indtast et navn på denne netværksplacering, og klik derefter på Næste.

 8. Klik på Afslut.

I Microsoft Windows XP

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. På listen Gem i skal du klikke på pilen og derefter på FTP-steder.

 3. Dobbeltklik på Tilføj/skift FTP-steder.

 4. Indtast navnet på FTP-stedet i feltet Navn på FTP-sted. Indtast f.eks. ftp.microsoft.com.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil logge på et FTP-sted, som tillader anonymt logon, skal du under Log på som klikke på Anonym.

  • Hvis du vil logge på et FTP-sted, som du har brugeradgang til, skal du under Log på som klikke på Bruger og derefter indtaste din adgangskode i feltet Adgangskode.

 6. Klik på Tilføj.

 7. Klik på OK.

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. Klik på FTP-steder på listen Gem i.

 3. Dobbeltklik på det ønskede sted på listen over FTP-steder, og dobbeltklik derefter på den mappe, hvor du vil udgive webstedet.

  Bemærk: Hvis internetudbyderen kræver, at du bruger et bestemt program til at overføre webstedet, eller hvis du udgiver webstedet på et firmaintranet, skal du muligvis gemme en version af webstedet i et bestemt HTML-filformat og følge en anden procedure til at udgive webstedet. Bed internetudbyderen eller systemadministratoren om oplysninger om, hvordan du gemmer og udgiver webstedet.

Udgiv et websted i en mappe på computeren

I Windows Vista

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. I adresselinjen skal du klikke på drevet eller mappen, hvor du vil udgive webstedet, f.eks. mappen Dokumenter.

  Hvis du vil føje dit websted til en ny mappe, skal du klikke på Ny mappe på værktøjslinjen for at oprette en ny mappe, indtaste et navn på mappen og derefter trykke på Enter.

 3. I feltet Filnavn skal du vælge index som standardnavn for startsiden og derefter klikke på Gem.

  Standardnavnet er Index.htm. Hvis du vælger index som navnet på startsiden, bliver det lettere at få adgang til den, og det forhindrer brugere i at se en liste over de filer, webstedet består af.

I Windows XP

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. På listen Gem i skal du klikke på drevet eller mappen, hvor du vil udgive webstedet, f.eks. mappen Dokumenter.

  Hvis du vil føje webstedet til en ny mappe, skal du højreklikke på det sted, hvor den nye mappe skal tilføjes, vælge Ny , klikke på Mappe for at oprette en ny mappe, indtaste et navn på den nye mappe i feltet Navn og derefter klikke på Åbn.

 3. I feltet Filnavn skal du vælge index som standardnavn for startsiden og derefter klikke på Gem.

  Standardnavnet er Index.htm. Hvis du vælger index som navnet på startsiden, bliver det lettere at få adgang til den, og det forhindrer brugere i at se en liste over de filer, webstedet består af.

Tilbage til toppen

Vedligehold webstedet

Når du har udgivet webstedet, kan du opdatere det efter behov, så det afspejler de nyeste oplysninger. Du kan dog ikke åbne de filtrerede HTML-filer i Publisher. Du skal åbne den oprindelige webpublikation, foretage ændringerne og derefter udgive webstedet på internettet igen.

Bemærk: Du bør ikke forsøge at opdatere de filtrerede HTML-file ved hjælp af en teksteditor, som f.eks. Microsoft Notesbog eller Microsoft WordPad. Selv om det er muligt at gøre dette, er Publisher-genererede HTML-filer ret komplekse, og du vil formentlig have svært ved at redigere dem manuelt. Du opnår det bedste resultat, hvis du altid opdaterer Publisher-webstedet ved hjælp af webpublikationen og derefter udgiver webstedet på internettet igen.

Udgiv kun det, der er ændret

I Office Publisher 2007 kan du hurtigt udgive opdateringer til et tidligere udgivet websted via trinvis udgivelse på internettet, hvilket kun udgiver de sider, du har opdateret. Hvis du har planer om at opdatere webstedet ofte, eller hvis webstedet er stort og komplekst, kan trinvis udgivelse på internettet øge hastigheden af webstedets opdatering.

Men hvis du foretager ændringer af webstedet direkte på en Webserver uden for Office Publisher 2007, kan aktivering af trinvis udgivelse på internettet forhindre dig i at udgive efterfølgende opdateringer på webstedet ved hjælp af kommandoen Udgiv på internettet. Hvis du planlægger at administrere webstedets filer direkte på webserveren (f.eks. via et separat FTP-program), skal du slå trinvis udgivelse på internettet fra.

Bemærk: Trinvis udgivelse på internettet er som standard slået til i Publisher.

Slå trinvis udgivelse på internettet til eller fra.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Web.

 2. Under Gemmer skal du foretage en af følgende handlinger:

  • Du kan slå trinvis udgivelse på internettet fra ved at fjerne markeringen i feltet Aktivér trinvis udgivelse på web.

  • Du kan slå trinvis udgivelse på internettet til ved at markere feltet Aktivér trinvis udgivelse på web.

Udgiv ændringer på webstedet

Det er en smule anderledes at udgive opdateringer til et websted end at udgive webstedet første gang. Når du har udgivet et websted på en placering på internettet eller på et netværk, vises der en genvej til webserveren eller netværksserveren i Netværkssteder.

I Windows Vista

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. Klik på Computer i navigationsruden i dialogboksen Udgiv på web.

 3. På fillisten skal du dobbeltklikke på genvejen til den mappe på webserveren eller netværksserveren, hvor du har udgivet webstedet.

 4. Dobbeltklik på den mappe, hvor du vil gemme filen.

 5. I feltet Filnavn skal du indtaste navnet på den fil, du opdaterer, og derefter klikke på Gem.

I Windows XP

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. Klik på Netværkssteder i dialogboksen Udgiv på web.

 3. Dobbeltklik på genvejen til mappen på webserveren eller netværksserveren, hvor du har udgivet webstedet.

 4. Dobbeltklik på den mappe, hvor du vil gemme filen.

 5. I feltet Filnavn skal du indtaste navnet på den fil, du opdaterer, og derefter klikke på Gem.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×