Office
Log på

Forbered mappeattributter til synkronisering med Office 365 ved at bruge værktøjet IdFix

Dette emne indeholder detaljerede anvisninger for kørsel af værktøjet, almindelige fejl, du vil støde på, foreslåede løsninger, eksempler og bedste fremgangsmåder for, hvad du skal gøre, når der forekommer et stort antal fejl.

Ret fejl i dit katalog ved hjælp af IdFix GUI

Kør Office 365 IdFix-værktøjet for at søge efter problemer i dit katalog, og ret derefter fejl i den grafiske brugergrænseflade, som beskrevet i dette emne. Hvis værktøjet returnerer en tom tabel, blev der ikke fundet nogen fejl. Hvis der var flere problemer i dit katalog, kan det være overvældende, når værktøjet returnerer fejlene. I så fald kan det være lettest først at rette alle fejl af én type og derefter gå videre til den næste type.

 1. Tag et kig på de anbefalinger, der gives af IdFix, før du begynder at foretage ændringer.

  Kig på listen over fejl, som IdFix har returneret. Du kan sortere fejlene efter fejltype ved at klikke på FEJL øverst i den kolonne, som fejltyperne vises i. Hvis mere end én fejl er knyttet til en enkelt attribut, kombineres fejlene til én række. Hvor det er muligt, vises en anbefaling til en løsning i IdFix i kolonnen OPDATERING. Løsningen er baseret på en kontrol af andre attributter, der er knyttet til et objekt. Mens disse normalt er bedre end det, der allerede findes i kataloget, kan kun du beslutte, hvad der virkelig er tilfældet.

  Hvis der gives et forslag til en løsning i IdFix af en dubleringsfejl, er løsningen identificeret med ét af tre flag i starten af værdien i kolonnen OPDATERING, f.eks. [E]john.doe@contoso.com. Hvis du accepterer forslaget, når du anvender ændringen, vil flaget ikke blive indsat i kataloget. Kun den værdi, der følger det foreslåede flag, vil blive anvendt, f.eks. john.doe@contoso.com. Hvis du vil acceptere forslaget, skal du vælge den tilsvarende handling fra kolonnen HANDLING. Flagene angiver handlinger som følger:

  • [C]    Foreslået handling FULDFØRT. Det er ikke nødvendigt at redigere værdien.

  • [E]    Foreslået handling REDIGER. Værdien skal ændres for at undgå konflikt med en anden værdi i kataloget.

  • [R]    Foreslået handling FJERN. Værdien er en SMTP-proxy for et objekt, der ikke er aktiveret til mail, og kan sandsynligt fjernes sikkert.

 2. Når du har læst og forstået fejlene, skal du opdatere posten i kolonnen OPDATERING med dine ændringer og derefter i kolonnen HANDLING vælge, hvad du vil have, at IdFix skal gøre for at implementere ændringerne. To brugere kan f.eks. have en proxyAddress identificeret som en dublet. Kun én bruger kan bruge proxyAddress til maillevering. Det løses ved at markere kolonnen HANDLING som KOMPLET for brugeren med den korrekte værdi og markere kolonnen HANDLING som FJERN for den anden bruger. Dette fjerner attributten proxyAddress fra den bruger, for hvem denne proxyAddress ikke hører til, og det gør ingen forskel for den bruger, for hvem denne proxyAddress er korrekt.

 3. I følgende tabel beskrives de fejl, der detekteres af IdFix, der angives de mest almindeligt foreslåede løsninger fra værktøjet og i nogle tilfælde gives eksempler på, hvordan de løses.

  Almindelige fejl og rettelser, der detekteres af IdFix

  FEJL

  Beskrivelse af fejltype

  Foreslået løsning

  Eksempel

  tegn

  Ulovlige tegn Værdien indeholder et tegn, der er ugyldigt.

  Den foreslåede løsning for den fejl, der er vist i kolonnen OPDATERING, viser værdien uden det ugyldige tegn, der er blevet fjernet.

  Et efterfølgende mellemrum i enden af en gyldig mailadresse er et ulovligt tegn, f.eks.:

  "user@contoso.com "

  Et foranstående mellemrum i starten af en gyldig mailadresse er et ulovligt tegn, f.eks.:

  " user@contoso.com"

  Tegnet ú er et ulovligt tegn.

  dublet

  Dubleret post. Værdien har en dublet inden for forespørgselsomfanget. Alle dublerede værdier vises som fejl.

  Rediger eller fjern værdier for at eliminere dubletter. Værktøjet giver ikke en foreslået løsning til dubletter. I stedet skal du vælge, hvilken af de to eller dubletter, der er den rigtige, og slette den dublerede post eller de dublerede poster.

  format

  Formateringsfejl. Værdien overtræder formatkravene for brug af attributten.

  Den foreslåede opdatering viser værdien uden nogen ugyldige tegn, der alle er blevet fjernet. Hvis der ikke er nogen ugyldige tegn, vises opdateringen og værdien som ens. Du skal bestemme, hvad du virkelig ønsker i opdateringen. Værktøjet giver ikke en foreslået løsning til alle formateringsfejl.

  SMTP-adresser skal f.eks. overholde RFC 2822 og maiNickName kan ikke starte eller slutte med et punktum. Du finder flere oplysninger om formatkrav for kategoriattributter i "Katalogobjekt og forberedelse af attribut" i Forbered klargøring af brugere gennem katalogsynkronisering med Office 365.

  topleveldomain

  Domæne på øverste niveau. Dette gælder for værdier, der er underlagt RFC 2822-formatering. Hvis domænet på øverste niveau ikke kan routes via internettet, vil dette blive identificeret som en fejl. For eksempel kan en SMTP-adresse, der ender med .local, ikke routes via internettet og ville medføre denne fejl.

  Skift værdien til et domæne, der kan routes via internettet, f.eks. .com eller .net.

  Skift myaddress@fourthcoffee.local til fourthcoffee.com eller et andet domæne, der kan routes via internettet.

  Du finder anvisninger i Sådan forberedes et domæne, der ikke kan routes (f.eks. domænet .local), til katalogsynkronisering.

  domainpart

  Fejl i domænedel. Dette gælder for værdier, der er underlagt RFC 2822-formatering. Hvis domænedelen af værdien er ugyldig og ikke overholder RFC 2822, vil denne fejl blive genereret.

  Skift værdien til en værdi, der overholder RFC 2822. Sørg f.eks. for, at den ikke indeholder nogen mellemrum eller ulovlige tegn.

  Skift myaddress@fourth coffee.com til myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Fejl i lokal del. Dette gælder for værdier, der er underlagt RFC 2822-formatering. Hvis den lokale del af værdien er ugyldig og ikke overholder RFC 2822, vil denne fejl blive genereret.

  Skift værdien til en værdi, der overholder RFC 2822. Sørg f.eks. for, at den ikke indeholder nogen mellemrum eller ulovlige tegn.

  Skift my”work”address@fourthcoffee.com til myworkaddress@fourthcoffee.com.

  længde

  Fejl i længde. Værdien overtræder længdegrænsen for attributten. Dette forekommer for det meste, når katalogskemaet er blevet ændret.

  Den opdatering, der foreslås af IdFix, afkorter værdien til den acceptable længde.

  Vær opmærksom på, at dette kan give uønskede resultater. Du skal gennemse den foreslåede løsning og ændre den, hvis det er nødvendigt, før du klikker på Anvend.

  tom

  Fejl ved tom eller nul. Værdien overtræder nulbegrænsningen for attributter, der skal synkroniseres. Kun nogle få attributter må indeholde en værdi.

  Hvis det er muligt, udnytter den foreslåede opdatering andre attributværdier for at generere en mulig erstatning.

  mailmatch

  Dette gælder kun for Office 365 Dedikeret. Værdien svarer ikke til mailattributten.

  Den foreslåede opdatering vil være mailattributværdien med "SMTP:" foranstillet.

 4. Du løser en fejl ved at vælge en indstilling på rullelisten HANDLING.

  I følgende tabel beskrives de handlinger af typen HANDLING, som du kan udføre på attributter ved hjælp af værktøjet IdFix. Hvis du lader kolonnen HANDLING være tom, udføres ingen handling i IdFix-værktøjet for den specifikke fejl i kataloget.

  Handlinger, du kan udføre med IdFix

  HANDLING

  Handlingsbeskrivelse

  Eksempel

  FULDFØRT

  Den originale værdi er acceptabel og bør ikke ændres på trods af, at den blev identificeret som en fejl.

  To brugere har en proxyAddress identificeret som dublet. Kun én bruger kan bruge værdien til maillevering. Markér brugeren med den korrekte værdi som FULDFØRT.

  FJERN

  Attributværdien vil blive slettet fra kildeobjektet. Hvis det drejer sig om en attribut med flere værdier, f.eks. proxyAddresses, slettes kun den individuelle værdi, der vises.

  To brugere har en proxyAddress identificeret som dublet. Kun én bruger kan bruge værdien til maillevering. Markér brugeren med den dublerede værdi som FJERN.

  REDIGER

  Oplysningerne i kolonnen OPDATER vil blive brugt til at ændre attributværdien. Hvis IdFix har foreslået en gyldig værdi for OPDATERING, skal du i kolonnen HANDLING vælge REDIGER og gå til næste fejl. Hvis du ikke kan lide forslaget, skal du indtaste et nyt i kolonnen OPDATERING og derefter vælge REDIGER i kolonnen HANDLING.

  FORTRYD

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har udført genoprettelse fra en transaktionslog. Hvis du vælger FORTRYD, vil attributværdien blive stillet tilbage til den oprindelige værdi.

  MISLYKKET

  Denne værdi returneres kun, hvis en OPDATERING-værdi har en ukendt konflikt med AD DS-regler. I så fald kan du redigere værdien i kolonnen OPDATERING igen, hvis du ved, hvad fejlen er. Det kan være nødvendigt at analysere værdierne i objektet vha. ADSI-redigering. Du finder flere oplysninger i ADSI-redigering (adsiedit.msc).

 5. Når du har valgt en HANDLING for en fejl eller en batch af fejl, skal du klikke på Anvend. Når du klikker på Anvend, udfører værktøjet ændringerne i kataloget. Du kan levere løsninger til flere fejl, før du klikker på Anvend, hvorefter de alle ændres samtidigt i IdFix.

 6. Kør IdFix igen for at sikre, at de løsninger, du har udført, ikke har medført nye fejl. Du kan gentage disse trin så mange gange, du har brug for det. Det er en god ide at gennemføre processen et par gange, før du synkroniserer.

Skift det regelsæt, der bruges af IdFix

Som standard bruger IdFix regelsættet for flere brugere for at teste posterne i biblioteket. Det er det rigtige regelsæt for de fleste Office 365-kunder. Men hvis du er en dedikeret eller ITAR (internationale bestemmelser for transport af våben) Office 365-kunde, kan du konfigurere IdFix til at bruge det dedikerede regelsæt i stedet for. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type kunde du er, kan du roligt springe dette trin over. Du kan angive regelsættet til dedikeret ved at klikke på tandhjulsikonet i menulinjen og derefter klikke på Dedikeret.

Skift omfanget af den søgning, der bruges af IdFix

Som standard søger IdFix i hele kataloget. Hvis du ønsker det, kan du konfigurere værktøjet til i stedet at søge i et specificeret undertræ. Det gør du ved at klikke på filterikonet på menulinjen og angive et gyldigt undertræ.

Rul dine ændringer tilbage ved at bruge IdFix GUI

Hver gang du klikker på Anvend for at anvende ændringer, opretter IdFix-værktøjet en separat fil, der kaldes en transaktionslog, der opfører alle de ændringer, du netop foretog. Du kan bruge transaktionslogfilen til at rulle netop de ændringer, der findes i den nyeste logfil, tilbage, hvis du laver en fejl. Hvis du laver en fejl, mens du opdaterer, kan du fortryde de sidste anvendte ændringer ved at klikke på Fortryd. Når du klikker på Fortryd, bruger IdFix transaktionslogfilen til at rulle netop de ændringer, der findes i den nyeste logfil, tilbage. Du finder flere oplysninger om brugen af transaktionslogfilen i Reference: Office 365 IdFix-transaktionslogfil.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×