Forbedre sidegengivelse ved at konfigurere outputcachelagring

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis dit websted har mange besøg, kan du konfigurere cachelagring af sideoutput for de sider, der besøges ofte. Det vil forbedre webstedets ydelse.

Bemærk!: Hvis du vil bruge siden output cachelagring, skal være aktiveret funktionen for webstedet.

Denne artikel indeholder

Om siden outputcachelagring

Oprette en ny cacheprofil

Konfigurere siden Indstillinger for sideoutputcache for en gruppe af websteder

Konfigurere siden Indstillinger for sideoutputcache på webstedsniveau

Konfigurere siden Indstillinger for sideoutputcache til sidelayout

Om cachelagring af sideoutput

Ved cachelagring af sideoutput gemmes gengivet output af alle kontrolelementer på en given side, og der gemmes også flere varianter af denne side, der endnu ikke er gengivet. Indstillinger for sideoutputcachen kan konfigureres på niveauet for gruppen af websteder, webstedsniveauet og for individuelle sidelayout. Sideoutputcachen er som standard slået fra.

Når en side er blevet gengivet til en bruger i en given brugerklasse, vil siden blive indlæst hurtigere, hver gang brugeren efterfølgende får vist siden i den samme klasse, da kontrolelementerne på .aspx-siden ikke behøver at køre igen for at generere HTML-koden. Den tid, som det tager at gengive siden, reduceres. Sideoutputcachen kan forbedre serverydelsen, da den reducerer serverobjektaktiviteterne og kald til databasen.

Du kan evt. overveje følgende liste med potentielle fordele og ulemper ved outputcachelagring, før du beslutter at bruge outputcachelagring til at forbedre ydelsen ved gengivelse af sider og sideelementer. Følgende liste dækker ikke alle områder, og der kan evt. være yderligere forhold, som bør overvejes.

Fordele ved outputcachelagring

Ulemper ved outputcachelagring

 • Hver tilsvarende klasse af indhold, f.eks. en side eller et element på en side, modtager hurtigere svar og derfor kortere ventetid efter den første gengivelse.

 • Hver server bruger mindre CPU-tid og strøm til at vise den samme side efter den første gengivelse.

 • Hver datakilde for den side, der er gengivet, kan skaleres til at servicere flere webklienter pga. den nedsatte trafikmængde, som muliggøres ved outputcachelagring.

 • For hver sideanmodning, som en outputcachelagret version af en side vises for, behøver serveren ikke at:

  • Foretage en tur til databasen og tilbage for at hente kildekoden for .aspx-siden og eventuelle .ascx-kontrolelementer på siden.

  • Genindlæse og gengive kontrolelementerne.

  • Sende en forespørgsel igen til de datakilder, som kontrolelementerne er afhængige af for data.

 • Outputcachelagring forbruger yderligere hukommelse. Hver version af en side forbruger hukommelse på webklienten.

 • Outputcachelagring kan påvirke konsekvensen, når funktionen bruges med to eller flere front end-webservere. Du kan konfigurere en cacheprofil, så den ikke kontrollerer for opdateringer for hver anmodning og f.eks. angive, at den skal ignorere ændringer af den version af websiden, som findes i outputcachen, indtil 60 sekunder efter, at den oprindelige side er opdateret. Hvis du har to front end-webservere i din topologi, og afhængigt af den server til justering af belastning, der benyttes til at distribuere brugerens anmodning, kan en læser af webstedets indhold opleve, at der vises forskelligt indhold, hvis siden gengives af én server og en efterfølgende anmodning sendes til en anden server inden for de 60 sekunder.

Toppen af siden

Oprette en ny cacheprofil

Cacheprofiler beskriver specifikke cacheindstillinger for hver type sideoutputcache. En cacheprofil definerer de følgende typer cacheopførsel:

 • Længden af den tid, i hvilken emner skal indeholdes i cachen

 • Sikkerhedstilpasningspolitikken

 • Udløbet af indstillinger som f.eks. varighed og ændringer

 • Cachelagerets partition baseret på brugertilladelse, brugerrettigheder og andre brugerdefinerede variabler.

Da en cacheprofil kan defineres centralt for en gruppe af websteder, kan du opdatere en profil på ét sted, og ændringen implementeres øjeblikkeligt på tværs af gruppen af websteder. Du skal være administrator af gruppen af websteder for at kunne definere nye cacheprofiler.

Bemærk!: Cacheprofiler bestemmer sideoutputcachens opførsel for en gruppe af websteder, et individuelt websted eller en masterside, som cacheprofilen anvendes på.

 1. Gå til startsiden for webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder.

 2. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

 3. Klik på Cacheprofiler for gruppe af websteder under Administration af gruppe af websteder.

 4. Klik på Tilføj nyt element på siden Cacheprofiler.

 5. Skriv en titel til den nye cacheprofil i sektionen Titel.

 6. Skriv et navn på cacheprofilen i sektionen Vist navn.

  Det viste navn vises på listen over tilgængelige cacheprofiler for webstedsejere og sidelayoutejere.

 7. Skriv en beskrivelse af cacheprofilens formål i sektionen Vis beskrivelse.

 8. Markér afkrydsningsfeltet i sektionen Udfør ACL-kontrol for at sikre, at alle elementer i cachen justeres efter sikkerheden.

  Selvom du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at opnå større hastighed, bør du kun gøre dette for de websteder eller sidelayout, der ikke indeholder oplysninger, som skal justeres efter sikkerheden.

 9. Marker afkrydsningsfeltet i afsnittet Aktiveret for at aktivere cachelagring.

 10. Skriv antallet af sekunder, i hvilke den cachelagrede version skal findes tilgængelig i afsnittet Varighed.

 11. Markér afkrydsningsfeltet i sektionen Undersøg for ændringer for at validere ved hver sideanmodning, at webstedet ikke er ændret, og for at angive, at cachen tømmes ved ændringer af webstedet.

  Du kan godt fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at forbedre ydelsen, men hvis du gør dette, kontrollerer systemet ikke, om webstedet er blevet opdateret, i det antal sekunder, der er angivet i sektionen Varighed. Dette kan medføre, at brugerne ikke får vist de mest aktuelle oplysninger.

 12. Skriv den brugerdefinerede parameter som angivet af HttpCachePolicy.SetVaryByCustom i ASP.NET 2.0 i sektionen varierer efter brugerdefineret Parameter.

  Bemærk!: Få mere at vide om parametrene her og i de følgende trin, du referere til .NET Framework klassebibliotek på MSDN.

 13. Skriv den brugerdefinerede parameter som angivet af HttpCachePolicy.VaryByHeaders i ASP .NET 2.0 i sektionen varierer efter HTTP-Header.

 14. Skriv Forespørgselsparameteren som angivet af HttpCachePolicy.VaryByParams i ASP .NET 2.0 i sektionen varierer efter parametre for forespørgselsstreng.

 15. Marker afkrydsningsfeltet i afsnittet Varier efter brugerrettigheder for at sikre, at brugere skal have identiske gældende tilladelser på alle objekter, der kan sikres, for at se den samme cachelagrede side som alle andre brugere.

 16. Vælg typen cache som angivet af HttpCacheability i ASP .NET 2.0 i sektionen Cacheability.

 17. Markér afkrydsningsfeltet for de politikker, som du vil tillade, at administratorer og sidelayoutdesignere anvender på godkendte scenarier, i sektionen Sikker til godkendt brug.

 18. Markér afkrydsningsfeltet Tillad, at forfattere får vist cachelagret indhold for at omgå den sædvanlige måde, som personer med redigeringsrettigheder får deres sider cachelagret på.

  Aktivér denne funktionsmåde i de scenarier, hvor du ved, at siden vil blive publiceret, men ikke vil have indhold, der kan blive tjekket ud eller findes i kladdeform, f.eks. en webdel til indholdsforespørgsel.

 19. Klik på Gem.

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache for en gruppe af websteder

Du skal være administrator af gruppen af websteder, for at du kan konfigurere outputcacheindstillingerne for gruppen af websteder.

 1. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Cache for grupper af websteders output i sektionen Administration af gruppe af websteder.

 3. Hvis du vil aktivere outputcachelagring i gruppen af websteder, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver outputcache.

  Der vises en liste over cacheindstillinger på siden.

 4. Markér den cacheprofil, der skal bruges for anonyme brugere, på listen Anonym cacheprofil i sektionen Cacheprofil for standardsideoutput, og markér derefter den cacheprofil, der skal bruges for godkendte brugere, på listen Godkendt cacheprofil.

  Dette optimerer brugen af cachen baseret på de godkendelsesmetoder, der er tilladt på webstedet. Cacheprofiler for sideoutput berører specifikt portaludgivelsessider.

 5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i afsnittet Cachepolitik for sideoutput:

  • Marker afkrydsningsfeltet Udgivelseswebsteder kan bruge en anden cacheprofil for sideoutput for at indstille en anden cacheprofil for udgivelseswebsteder.

  • Marker afkrydsningsfeltet Sidelayout kan bruge en anden cacheprofil for sideoutput for at indstille en anden cacheprofil for sidelayout.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Aktiver oplysninger om fejlfindingscachepå sider i sektionen Oplysninger om fejlfindingscache for at vise flere cacheoplysninger på sider i gruppen af websteder.

  Dette omfatter den dato og det klokkeslæt, hvor siden sidst blev gengivet.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache på webstedsniveau

Brug de følgende trin til at konfigurere indstillingerne for sideoutputcache for et udgivelseswebsted. Du skal have tilladelsen Fuld kontrol til et websted for at konfigurere indstillinger for sideoutputcache for et websted.

 1. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Cache for webstedets output under Webstedsadministration.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Anonym cacheprofil:

 4. For at nedarve hele webstedet anonymt profilen, du konfigurerede på siden Indstillinger for gruppe af websteder Sideoutputcache, skal du vælge Arv profil < Profilnavn >.

 5. Klik på Vælg en cacheprofil for sideoutputtet for at vælge en anden anonym cacheprofil for en side.

 6. Benyt en af de følgende fremgangsmåder under Godkendt cacheprofil:

 7. Markér Nedarv profilen <profilnavn> for at nedarve den godkendte profil, som du konfigurerede på siden Outputcacheindstillinger for gruppe af websteder, for hele webstedet.

 8. For at vælge en anden godkendt cache profil for en side, Vælg Vælg en side output cache-profil .

 9. At anvende indstillingen s for at underordnede websteder i gruppen af websteder, Vælg den Anvend disse indstillinger på alle underordnede websteder afkrydsningsfeltet.

 10. Klik på OK .

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache for sidelayout

Brug de følgende trin til at konfigurere de godkendte og anonyme cacheprofiler, der skal anvendes på hvert sidelayout. Du skal mindst være designer for et websted for at konfigurere outputcachelagring for sidelayout.

 1. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Mastersider og sidelayout under Gallerier.

 3. Peg på navnet på det sidelayout, som du vil anvende en cacheprofil på, på siden Oversigt over mastersider, klik på pilen, som vises, og klik derefter på Tjek ud.

 4. Peg på sidelayoutet igen, klik på pilen, som vises, og klik derefter på Rediger egenskaber.

 5. Benyt en eller begge af følgende fremgangsmåder:

 6. I den Godkendte cacheprofil skal du vælge den godkendte cacheprofil, du vil anvende til sidelayoutet.

 7. I den Anonyme cacheprofil skal du vælge den anonyme cacheprofil, du vil anvende til sidelayoutet.

  Bemærk!: Nogle websteder, du måske har du muligvis vælge Sidelayout fra sektionen Indholdstype, før du får vist profil cacheindstillinger.

 8. Klik på Gem.

 9. Peg på navnet på det sidelayout, som du vil tjekke ind, klik på pilen, som vises, og klik derefter på Tjek ind.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×