Forbedre sidegengivelse ved at konfigurere outputcachelagring

Hvis dit websted har mange besøg, kan du konfigurere cachelagring af sideoutput for de sider, der besøges ofte. Det vil forbedre webstedets ydelse.

Bemærk:  Hvis du vil benytte sideoutputcachelagring, skal publiceringsfunktionen være aktiveret for dit websted.

Denne artikel indeholder

Om cachelagring af sideoutput

Oprette en ny cacheprofil

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache for en gruppe af websteder

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache på webstedsniveau

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache for sidelayout

Om cachelagring af sideoutput

Ved cachelagring af sideoutput gemmes gengivet output af alle kontrolelementer på en given side, og der gemmes også flere varianter af denne side, der endnu ikke er gengivet. Indstillinger for sideoutputcachen kan konfigureres på niveauet for gruppen af websteder, webstedsniveauet og for individuelle sidelayout. Sideoutputcachen er som standard slået fra.

Når en side er blevet gengivet til en bruger i en given brugerklasse, vil siden blive indlæst hurtigere, hver gang brugeren efterfølgende får vist siden i den samme klasse, da kontrolelementerne på .aspx-siden ikke behøver at køre igen for at generere HTML-koden. Den tid, som det tager at gengive siden, reduceres. Sideoutputcachen kan forbedre serverydelsen, da den reducerer serverobjektaktiviteterne og kald til databasen.

Du kan evt. overveje følgende liste med potentielle fordele og ulemper ved outputcachelagring, før du beslutter at bruge outputcachelagring til at forbedre ydelsen ved gengivelse af sider og sideelementer. Følgende liste dækker ikke alle områder, og der kan evt. være yderligere forhold, som bør overvejes.

Fordele ved outputcachelagring

Ulemper ved outputcachelagring

 • Hver tilsvarende klasse af indhold, f.eks. en side eller et element på en side, modtager hurtigere svar og derfor kortere ventetid efter den første gengivelse.

 • Hver server bruger mindre CPU-tid og strøm til at vise den samme side efter den første gengivelse.

 • Hver datakilde for den side, der er gengivet, kan skaleres til at servicere flere webklienter pga. den nedsatte trafikmængde, som muliggøres ved outputcachelagring.

 • For hver sideanmodning, som en outputcachelagret version af en side vises for, behøver serveren ikke at:

  • Foretage en tur til databasen og tilbage for at hente kildekoden for .aspx-siden og eventuelle .ascx-kontrolelementer på siden.

  • Genindlæse og gengive kontrolelementerne.

  • Sende en forespørgsel igen til de datakilder, som kontrolelementerne er afhængige af for data.

 • Outputcachelagring forbruger yderligere hukommelse. Hver version af en side forbruger hukommelse på webklienten.

 • Outputcachelagring kan påvirke konsekvensen, når funktionen bruges med to eller flere front end-webservere. Du kan konfigurere en cacheprofil, så den ikke kontrollerer for opdateringer for hver anmodning og f.eks. angive, at den skal ignorere ændringer af den version af websiden, som findes i outputcachen, indtil 60 sekunder efter, at den oprindelige side er opdateret. Hvis du har to front end-webservere i din topologi, og afhængigt af den server til justering af belastning, der benyttes til at distribuere brugerens anmodning, kan en læser af webstedets indhold opleve, at der vises forskelligt indhold, hvis siden gengives af én server og en efterfølgende anmodning sendes til en anden server inden for de 60 sekunder.

Toppen af siden

Oprette en ny cacheprofil

Cacheprofiler beskriver specifikke cacheindstillinger for hver type sideoutputcache. En cacheprofil definerer følgende typer funktionsmåder for en cache:

 • Den tid, som elementer skal gemmes i cachen

 • Politikken for justering efter sikkerhed

 • Udløb af indstillinger, f.eks. varighed og ændringer

 • Cachelagerets partition baseret på brugertilladelse, brugerrettigheder og andre brugerdefinerede variabler.

Da en cacheprofil kan defineres centralt for en gruppe af websteder, kan du opdatere en profil på ét sted, og ændringen implementeres øjeblikkeligt på tværs af gruppen af websteder. Du skal være administrator af gruppen af websteder for at kunne definere nye cacheprofiler.

Bemærk: Cacheprofiler bestemmer funktionsmåden for sideoutputcachen for en gruppe af websteder, et individuelt websted eller en masterside, som cacheprofilerne anvendes på.

 1. Gå til startsiden for webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. Klik på Cacheprofiler for gruppe af websteder under Administration af gruppe af websteder.

 4. Klik på Tilføj nyt element på siden Cacheprofiler.

 5. Skriv en titel til den nye cacheprofil i sektionen Titel.

 6. Skriv et navn på cacheprofilen i sektionen Vist navn.

  Det viste navn vises på listen over tilgængelige cacheprofiler for webstedsejere og sidelayoutejere.

 7. Skriv en beskrivelse af cacheprofilens formål i sektionen Vis beskrivelse.

 8. Markér afkrydsningsfeltet i sektionen Udfør ACL-kontrol for at sikre, at alle elementer i cachen justeres efter sikkerheden.

  Selvom du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at opnå større hastighed, bør du kun gøre dette for de websteder eller sidelayout, der ikke indeholder oplysninger, som skal justeres efter sikkerheden.

 9. Markér afkrydsningsfeltet i sektionen Aktiveret for at aktivere cachelagring.

 10. Skriv det antal sekunder, som den cachelagrede version vil være tilgængelig, i sektionen Varighed.

 11. Markér afkrydsningsfeltet i sektionen Undersøg for ændringer for at validere ved hver sideanmodning, at webstedet ikke er ændret, og for at angive, at cachen tømmes ved ændringer af webstedet.

  Du kan godt fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at forbedre ydelsen, men hvis du gør dette, kontrollerer systemet ikke, om webstedet er blevet opdateret, i det antal sekunder, der er angivet i sektionen Varighed. Dette kan medføre, at brugerne ikke får vist de mest aktuelle oplysninger.

 12. I sektionen Varier efter brugerdefineret parameter skal du skrive den brugerdefinerede parameter som angivet af HttpCachePolicy.SetVaryByCustomi ASP.NET 2.0.

  Bemærk:  Du kan finde flere oplysninger om parametrene her og på de efterfølgende trin under .NET Framework Class Library på MSDN.

 13. I sektionen Varier efter HTTP-header skal du skrive den brugerdefinerede parameter som angivet af HttpCachePolicy.VaryByHeaders i ASP .NET 2.0.

 14. I sektionen Varier efter parametre for forespørgselsstreng skal du skrive den brugerdefinerede parameter som angivet af HttpCachePolicy.VaryByParams i ASP .NET 2.0.

 15. Markér afkrydsningsfeltet i sektionen Varier efter brugerrettigheder for at sikre, at brugerne skal have identiske, gældende tilladelser for alle de objekter, der kan sikres, for at få vist den samme cachelagrede side som alle andre brugere.

 16. I sektionen Cachebarhed skal du markere cachetypen som angivet af HttpCacheability i ASP .NET 2.0.

 17. Markér afkrydsningsfeltet for de politikker, som du vil tillade, at administratorer og sidelayoutdesignere anvender på godkendte scenarier, i sektionen Sikker til godkendt brug.

 18. Markér afkrydsningsfeltet Tillad, at forfattere får vist cachelagret indhold for at omgå den sædvanlige måde, som personer med redigeringsrettigheder får deres sider cachelagret på.

  Aktivér denne funktionsmåde i de scenarier, hvor du ved, at siden vil blive publiceret, men ikke vil have indhold, der kan blive tjekket ud eller findes i kladdeform, f.eks. en webdel til indholdsforespørgsel.

 19. Klik på Gem.

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache for en gruppe af websteder

Du skal være administrator af gruppen af websteder, for at du kan konfigurere outputcacheindstillingerne for gruppen af websteder.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på Cache for grupper af websteders output i sektionen Administration af gruppe af websteder.

 3. Hvis du vil aktivere outputcachelagring i gruppen af websteder, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver outputcache.

  Der vises en liste over cacheindstillinger på siden.

 4. Markér den cacheprofil, der skal bruges for anonyme brugere, på listen Anonym cacheprofil i sektionen Cacheprofil for standardsideoutput, og markér derefter den cacheprofil, der skal bruges for godkendte brugere, på listen Godkendt cacheprofil.

  Dette optimerer brugen af cachen baseret på de godkendelsesmetoder, der er tilladt på webstedet. Cacheprofiler for sideoutput berører specifikt portaludgivelsessider.

 5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i sektionen Cachepolitik for sideoutput:

  • Markér afkrydsningsfeltet Udgivelseswebsteder kan bruge en anden cacheprofil for sideoutput for at angive en anden cacheprofil for udgivelseswebsteder.

  • Markér afkrydsningsfeltet Sidelayout kan bruge en anden cacheprofil for sideoutput for at angive en anden cacheprofil for sidelayout.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Aktiver oplysninger om fejlfindingscachepå sider i sektionen Oplysninger om fejlfindingscache for at vise flere cacheoplysninger på sider i gruppen af websteder.

  Dette omfatter den dato og det klokkeslæt, hvor siden sidst blev gengivet.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache på webstedsniveau

Brug de følgende trin til at konfigurere indstillingerne for sideoutputcache for et udgivelseswebsted. Du skal have tilladelsen Fuld kontrol til et websted for at konfigurere indstillinger for sideoutputcache for et websted.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på Cache for webstedets output under Webstedsadministration.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Anonym cacheprofil:

 4. Markér Nedarv profilen <profilnavn> for at nedarve den anonyme profil, som du konfigurerede på siden Outputcacheindstillinger for gruppe af websteder, for hele webstedet.

 5. Klik på Vælg en cacheprofil for sideoutputtet for at vælge en anden anonym cacheprofil for en side.

 6. Benyt en af de følgende fremgangsmåder under Godkendt cacheprofil:

 7. Markér Nedarv profilen <profilnavn> for at nedarve den godkendte profil, som du konfigurerede på siden Outputcacheindstillinger for gruppe af websteder, for hele webstedet.

 8. Markér Vælg en cacheprofil for sideoutputtet for at vælge en anden godkendt cacheprofil for en side.

 9. Markér afkrydsningsfeltet Anvend disse indstillinger på alle underordnede websteder for at anvende indstillingerne på underordnede websteder i gruppen af websteder.

 10. Klik på OK .

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for sideoutputcache for sidelayout

Brug de følgende trin til at konfigurere de godkendte og anonyme cacheprofiler, der skal anvendes på hvert sidelayout. Du skal mindst være designer for et websted for at konfigurere outputcachelagring for sidelayout.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på Mastersider og sidelayout under Gallerier.

 3. Peg på navnet på det sidelayout, som du vil anvende en cacheprofil på, på siden Oversigt over mastersider, klik på pilen, som vises, og klik derefter på Tjek ud.

 4. Peg på sidelayoutet igen, klik på pilen, som vises, og klik derefter på Rediger egenskaber.

 5. Benyt en eller begge af følgende fremgangsmåder:

 6. Markér den godkendte cacheprofil, som du vil anvende på sidelayoutet, i feltet Godkendt cacheprofil.

 7. Markér den anonyme cacheprofil, som du vil anvende på sidelayoutet, i feltet Anonym cacheprofil.

  Bemærk: På nogle websteder skal du muligvis vælge Sidelayout i sektionen Indholdstype, før du får vist indstillingerne for cacheprofilen.

 8. Klik på Gem.

 9. Peg på navnet på det sidelayout, som du vil tjekke ind, klik på pilen, som vises, og klik derefter på Tjek ind.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×