Forbedre dataindtastning i Access ved hjælp af inputmasker

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan hjælpe brugere indtaste data korrekt i din Access-skrivebordsdatabase ved hjælp af inputmasker til felter, der indeholder data, der er altid formateret en bestemt måde. For eksempel kan du bruge en inputmaske for at sikre dig, at der kan indtastes korrekt formateret telefonnumre i telefonnummerfeltet tal.

En inputmaske påvirker kun om Access accepterer dataene – masken ændres ikke, hvordan dataene gemmes, der styres af feltets datatype og andre egenskaber. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan data er gemt i Access i artiklen Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

Vigtigt: I denne artikel gælder kun for Access-skrivebordsdatabaser. Access web-apps og webdatabaser understøtter ikke inputmasker. Du kan bruge input tip til vejledning til indtastning af data i en Access-WebApp. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af Access web apps, skal du se artiklen oprette en Access-app.

Denne artikel indeholder

Om inputmasker i Access

Tegn, der definerer inputmasker i Access-skrivebordsdatabaser

Hvornår skal undgå at bruge inputmasker i Access

Oprette en inputmaske i Access

Eksempler på inputmasker i Access-skrivebordsdatabaser

Om brug af inputmasker til mailadresser

Om inputmasker i Access

En inputmaske er en streng, som består af tegn, der angiver formatet af gyldige inputværdier. Du kan bruge inputmasker i tabelfelter, forespørgselsfelter og kontrolelementer i formularer og rapporter. Inputmasken gemmes som en objektegenskab.

Du kan bruge en inputmaske, når det er vigtigt, at der anvendes et ensartet format for inputværdierne. Du kan f.eks. bruge en inputmaske med et felt, der gemmer telefonnumre, så Access altid kræver, at der angives otte tal for danske telefonnumre. Hvis en person angiver telefonnummeret i et andet format, gemmes dataene ikke i Access.

De tre dele i en inputmaske

Inputmasker består af en obligatorisk del og to valgfrie dele, og hver del adskilles af semikolon. Formålet med hver enkelt del er følgende:

 • Den første del er obligatorisk. Den indeholder masketegnene eller -strengen (serie med tegn) sammen med pladsholdere og konstante data som parenteser, punktummer og bindestreger.

 • Den anden del er valgfri og refererer til de integrerede masketegnet og hvordan de er gemt i feltet. Hvis den anden del er angivet til 0, tegnene, der er gemt med dataene, og hvis det er angivet til 1, tegnene, der er kun vises og gemmes ikke. Hvis den anden del til 1 , kan du gemme databasen lagerplads.

 • Den tredje del af inputmasken er også valgfri og angiver et enkelt tegn eller et mellemrum, som bruges som en pladsholder. I Access bruges som standard understregningstegnet (_). Hvis du vil bruge et andet tegn, skal du angive det i maskens tredje sektion.

Dette er f.eks. en inputmaske for et telefonnummer i det amerikanske format: (999) 000-000;0;-:

 • Masken anvender to pladsholdere – 9 og 0. Tallet 9 angiver et valgfrit tegn (som gør det valgfrit at angive et områdenummer), og hvert 0 angiver et obligatorisk tegn.

 • Tallet 0 i den anden del af inputmasken angiver, at masketegnet gemmes sammen med dataene.

 • Den tredje del af inputmasken angiver, at der skal bruges en bindestreg (-) i stedet for understregningstegnet (_) som pladsholdertegnet.

Toppen af siden

Tegn, der definerer inputmasker i Access-skrivebordsdatabaser

I tabellen nedenfor finder du pladsholderne og de konstante tegn til en inputmaske. Du får også at vide, hvordan de styrer dataindtastning:

Tegn

Forklaring

0

Brugeren skal angive et tal (0 til 9).

9

Brugeren kan angive et tal (0 til 9).

#

Brugeren kan angive et tal, et mellemrum, plus- eller minustegnet. Hvis intet angives, indsættes der et tomt mellemrum i Access.

L

Brugeren skal angive et bogstav.

?

Brugeren kan angive et bogstav.

A

Brugeren skal angive et bogstav eller et tal.

a

Brugeren kan angive et bogstav eller et tal.

&

Brugeren skal angive enten et tegn eller et mellemrum.

C

Brugeren kan angive tegn eller mellemrum.

. , : ; - /

Decimal- og tusindtalspladsholdertegn, dato- og klokkeslætsseparatorer. Det tegn, du vælger, afhænger af de internationale indstillinger i Microsoft Windows.

>

Konverterer alle efterfølgende tegn til store bogstaver.

<

Konverterer alle efterfølgende tegn til små bogstaver.

!

Får inputmasken til at blive udfyldt fra venstre til højre i stedet for fra højre til venstre.

\

De tegn, der kommer lige efter, vises direkte.

""

Tegn i dobbelte anførselstegn vises direkte.

Toppen af siden

Hvornår skal undgå at bruge inputmasker i Access

Selvom inputmasker er praktiske, kan de ikke bruges i alle situationer. Du skal undlade at bruge en inputmaske, hvis følgende gælder:

 • Det kan ske, at brugere har brug for at angive data, der ikke stemmer overens med masken. En inputmaske tillader ikke undtagelser.

 • Du planlægger at bruge kontrolelementet Datovælger sammen med et Dato/klokkeslæt-felt. Inputmasker er ikke kompatible med kontrolelementet Datovælger.

Toppen af siden

Oprette en inputmaske i Access

Du kan enten tilføje inputmasker ved hjælp af guiden Inputmaske eller angive masker manuelt ved at skrive brugerdefinerede masker for indstillingen for feltegenskaber inputmaske.

Tilføje inputmasker ved hjælp af guiden Inputmaske

I dette afsnit beskrives, hvordan du kan føje en foruddefineret inputmaske til et tabelfelt, en forespørgsel eller et formular- eller rapportkontrolelement ved hjælp af guiden Inputmaske.

Føje en inputmaske til et tabelfelt

Føje en inputmaske til en forespørgsel

Føje en inputmaske til et kontrolelement til formular eller rapport

Oprette brugerdefinerede inputmasker

Tilpasse inputmasker fra guiden Inputmaske

Tilpasse inputmasker fra indstillingen for feltegenskaber

Føje en inputmaske til et tabelfelt

Du kan anvende inputmasker sammen med felter af datatypen Tekst, Dato og klokkeslæt, Tal (undtagen Replikerings-id) og Valuta.

Bemærk: Hvis du bruger en inputmaske i et felt af typen Dato og klokkeslæt, vil kontrolelementet Datovælger ikke længere være tilgængeligt for feltet.

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, hvor du vil tilføje inputmasken.

 3. Klik på egenskabsfeltet Inputmaske under fanen Generelt under Feltegenskaber.

 4. Klik på den opbygge knappen Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske.

 5. Vælg den type af maske, du vil tilføje, på listen Inputmaske.

  Guiden Inputmaske i Access-skrivebordsdatabase

 6. Klik på Prøv den, og angiv data for at teste, hvordan masken vises.

 7. Hvis du vil bevare masken uden ændringer, skal du klikke på Næste.

 8. Vælg en indstilling for, hvordan dataene skal gemmes.

 9. Klik på Udfør, og gem ændringerne.

Starten af afsnittet

Føje en inputmaske til en forespørgsel

 1. Højreklik i navigationsruden på den forespørgsel, du vil ændre, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Placer markøren i kolonnen til det felt, du vil ændre, i forespørgselsgitteret.

  Du kan placere markøren i en hvilken som helst række i feltet.

 3. Tryk på F4 for at åbne feltets egenskabsark.

 4. Klik på egenskabsfeltet Inputmaske under fanen Generelt under Feltegenskaber.

 5. Klik på Opret knappen Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske, og følg derefter vejledningen i guiden.

Starten af afsnittet

Føje en inputmaske til et formular- eller rapportkontrolelement

 1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

 3. Klik på egenskabsfeltet Inputmaske under fanen Alle.

 4. Klik på Opret knappen Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske, og følg derefter vejledningen i guiden.

Starten af afsnittet

Oprette brugerdefinerede inputmasker

Selvom guiden Inputmaske indeholder inputmasker, der dækker de mest almindelige formateringsbehov, kan det ske, at du nogle gange vil tilpasse inputmasker, så de bedre dækker dine behov. Inputmasker kan tilpasses enten ved at ændre de foruddefinerede masker fra guiden Inputmaske eller ved manuelt at ændre egenskaben Inputmaske for et felt, hvor masken skal anvendes.

Tilpasse inputmasker fra guiden Inputmaske

 1. Åbn objektet i designvisning, og klik på det felt, hvor du vil tilføje den brugerdefinerede inputmaske.

 2. Klik på den opbygge knappen Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske.

 3. Klik på Rediger liste.

  Dialogboksen Tilpas guiden Inputmaske vises.

 4. Angiv en ny beskrivelse i tekstboksen Beskrivelse med tegn og pladsholdere fra tabellen.

 5. Klik på pil ned i Masketype, og vælg en passende masketype.

 6. Klik på Luk. Den nye inputmaske vises på listen.

Tilpasse inputmasker fra indstillingen for feltegenskaber

 1. Højreklik på objektet i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, hvor du vil oprette den brugerdefinerede inputmaske.

 3. Klik på feltet Inputmaske i området Feltegenskaber, og skriv derefter den brugerdefinerede maske.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme ændringerne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du definerer inputmasker, ved at klikke på egenskabsfeltet Inputmaske og derefter trykke på F1. Du skal angive inputmaskedefinitionen manuelt for felter af typen Tal og Valuta.

Toppen af siden

Eksempler på inputmasker i Access-skrivebordsdatabaser

Eksemplerne i tabellen nedenfor illustrerer nogle af de måder, du kan bruge inputmasker på.

Denne inputmaske

Giver denne type værdi

Bemærkninger

(000) 000-0000

(206) 555-0199

I dette tilfælde skal du angive et områdenummer, fordi den pågældende sektion i masken (000, omsluttet af parenteser) bruger pladsholderen 0.

(999) 000-0000!

(206) 555-0199
( ) 555-0199

I dette tilfælde er indtastning af en områdekode valgfri, fordi den pågældende sektion bruger pladsholderen 9. Udråbstegnet (!) får masken til at blive fyldt fra venstre til højre.

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

Giver dig mulighed for at udskifte de sidste fire cifre i et amerikansk telefonnummer med bogstaver. Bemærk brugen af pladsholderen 0, som betyder, at områdekoden er obligatorisk.

#999

-20
2000

Et vilkårligt positivt eller negativt tal, højst fire tegn og ingen tusindtalsseparator eller decimaler.

>L????L?000L0

GREENGR339M3
MAY R 452B7

En kombination af obligatoriske (L) og valgfri (?) bogstaver og obligatoriske tal (0). Større end-tegnet tvinger brugerne til at indtaste alle bogstaver som store bogstaver. Du skal angive datatypen for tabelfeltet til Tekst eller Notat for at kunne bruge en inputmaske af denne type.

00000-9999

98115-
98115-3007

Et obligatorisk postnummer på fem tal og et valgfrit felt på fire tal.

>L<??????????????

Maria
Pierre

Et fornavn eller efternavn, hvor det første bogstav automatisk skrives som stort bogstav.

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

Et bognummer med fast tekst (ISBN), et obligatorisk tal som første og sidste tegn og en vilkårlig kombination af bogstaver og tegn mellem disse.

>LL00000-0000

DB51392-0493

En kombination af obligatoriske bogstaver og tal, alle som store bogstaver. Du kan f.eks. bruge denne type inputmaske som en hjælp til brugerne til at indtaste bestillingsnumre eller andre former for lagernumre korrekt.

Toppen af siden

Om brug af inputmasker til mailadresser

Da antallet af tegn i mailadresser varierer meget, er inputmasker ikke et godt værktøj til at sikre, at mailadresser angives korrekt. Vi anbefaler i stedet, at du bruger egenskaberne Valideringsregel og Valideringsmeddelelse.

Valideringsreglen vist i følgende tabel sikrer, at e-mail-adressen er angivet med en eller flere tegn, og klik derefter en "@"-tegnet, og klik derefter et eller flere tegn, og derefter en periode, og derefter et eller flere tegn. For eksempel tom@example.com ville være tilladt, men tom@example,com eller tom@example vil ikke. Hvis du angiver en mailadresse, der ikke overholder valideringsreglen, Access accepterer ikke input og viser meddelelsen i egenskaben Valideringsmeddelelse. Hvis der ikke angives tekst i egenskabsfeltet Valideringsmeddelelse, vises en generel meddelelse.

Egenskab

Indstilling

Valideringsregel

Is Null Or ((Like "*?@?*.?*") And (Not Like "*[ ,;]*"))

Valideringsmeddelelse (valgfri)

Angiv mailadressen med et @-tegn og det fulde domænenavn (eksempelvis "frank@contoso.com").

Du kan finde flere oplysninger om brug af valideringsregler samt en trinvis vejledning i artiklen begrænse datainput ved hjælp af en valideringsregel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×