Forbedre data med datagrafik

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan få vist oplysninger om de data, der er indeholdt i en figur, ved hjælp af datagrafik. I Microsoft Visio 2010 kan du oprette din egen datagrafik, der omfatter tekst, datalinjer, ikoner eller unikke fyldfarver.

Bemærkninger!: 

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I denne artikel

Hvad er en datagrafik?

Oprette en datagrafik

Anvende en eksisterende datagrafik på en figur

Ændre en eksisterende datagrafik

Fjerne en datagrafik fra en figur

Hvad er en datagrafik?

En datagrafik er en visuel forbedring, som du kan anvende på figurer for at vise data, som figurerne indeholder. Datagrafik viser dine data som en kombination af tekstelementer og visuelle elementer, f. eks tal, flag og statuslinjer.

Antag f. eks., at du har en figur, der repræsenterer en proces, som indeholder data om omkostning, proces nummer, ejer, funktion, startdato, slutdato og status for processen:

En procesfigur uden datagrafik

1. en procesfigur uden datagrafik

2. opgaveruden figur data , der viser de data, der er indeholdt i proces figuren

Forestil dig nu, at du vil udtrykke dataene i figuren visuelt:

En procesfigur, hvor datagrafik er anvendt.

1. processens funktion ("test") vises som en unik fyldfarve.

2. processens omkostninger ("$50.000,00") vises som en datalinje.

3. status for processen ("ikke startet") vises som et spørgsmålstegn-ikon.

4. ejeren ("Gitte Harris") og slutdatoen ("9/30/2009") for processen vises som billedforklaringer.

Hvis du anvender en datagrafik på figuren, kan du nemt vise de data, der er indeholdt i figuren uden at skulle markere figuren og få vist opgaveruden Figurdata . Derudover kan du hurtigt få vist bestemte data, der er indeholdt i flere figurer på én gang, ved at observere figurernes datagrafik.

Når du har oprettet en datagrafik, kan du anvende den på andre figurer med de samme data. Når du ændrer datagrafik, anvendes ændringen som standard automatisk på alle de figurer, som datagrafikken anvendes på.

Du kan oprette lige så mange datagrafik, som du har brug for til dine figurer. For eksempel kan du oprette en for at få vist proces data og anvende dem på alle dine medarbejderfigurer. Du kan oprette en anden datagrafik for at vise udstyrs data og anvende dem på alle dine udstyrsfigurer.

Hvor kommer dataene fra?     De data, du kan vise ved hjælp af datagrafik, vises i figurens Figurdata. Du kan enten skrive data i opgaveruden Figurdata for hver enkelt figur, eller du kan bruge guiden Sammenkæd data med figurer. Hvis du importerer dine data ved hjælp af guiden Sammenkæd data med figurer, kan du vælge, hvordan du ønsker, at Visio skal vise dataene for dig. Du kan finde flere oplysninger om guiden under importere data til figurer i din tegning.

Bemærk!: Hvis du vil have vist opgaveruden Figurdata , skal du markere afkrydsningsfeltet Figurdata i gruppen Vis/Skjul under fanen data .

Toppen af siden

Oprette en datagrafik

Du kan føje fire typer elementer til datagrafik: tekst, datalinjer, ikoner og farvekodning. I de følgende afsnit beskrives det, hvordan du tilføjer hver enkelt elementtype.

Bemærk!: Disse fremgangsmåder fungerer bedst, hvis din figur allerede indeholder data. Du kan finde flere oplysninger om at anvende data på figurer i importere data til figurer i din tegning.

Føj en tekst grafik til en figur

Du kan vælge mellem forklarende tekst eller tekst overskrifter. Tekst forklaringer indeholder både navnet på kolonnen og dens værdi. Overskrifter viser kun dataværdien.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik til.

 2. Klik på datagrafiki gruppen Vis data under fanen data , og vælg derefter Opret ny data grafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på nyt elementi dialogboksen ny data grafik .

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Markér det datafelt, du vil repræsentere, på listen datafelt under Visi dialogboksen nyt element .

  Dialogboksen Nyt element, hvor Tekst er markeret

 5. Markér tekstpå listen viste som .

 6. Vælg typografien for den tekst grafik, du vil bruge, på listen typografi .

 7. Under positionskal du vælge placeringen af tekst grafik på en af følgende måder:

  • Hvis du vil bruge den standardplacering, der er angivet, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug standardplacering .

  • Hvis du vil angive en anden placering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering , klikke på vandret eller lodretog derefter vælge de ønskede placeringer.

 8. Under detaljerskal du vælge indstillinger for at vælge, hvordan du vil have forklaringen eller overskriften til at se ud.

 9. Klik på OK, når du er færdig med at oprette dit nye datagrafikelement.

 10. Hvis du vil føje flere elementer til datagrafik, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til datagrafik, skal du klikke på Anvendi dialogboksen Ny datagrafik og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Føje en datalinje til en figur

Datalinjer viser dine data dynamisk i miniature diagrammer og grafer, f. eks. statuslinjer, stjerne vurderinger, termometre og speedometre.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik til.

 2. Klik på datagrafiki gruppen Vis data under fanen data , og vælg derefter Opret ny data grafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på nyt elementi dialogboksen ny data grafik .

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Markér det datafelt, du vil repræsentere, på listen datafelt under Visi dialogboksen nyt element .

  Dialogboksen Nyt element, hvor Datalinje er markeret

 5. Vælg data linjepå listen viste som .

 6. På listen typografi skal du vælge typografi for datalinje, du vil bruge.

 7. Under positionskal du vælge placeringen af datalinjen på en af følgende måder:

  • Hvis du vil bruge den standardplacering, der er angivet, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug standardplacering .

  • Hvis du vil angive en anden placering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering , klikke på vandret eller lodretog derefter vælge de ønskede placeringer.

 8. Under detaljerskal du vælge indstillinger for at vælge, hvordan datalinjen skal se ud.

 9. Klik på OK, når du er færdig med at oprette dit nye datagrafikelement.

 10. Hvis du vil føje flere elementer til datagrafik, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til datagrafik, skal du klikke på Anvendi dialogboksen Ny datagrafik og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Føje et ikonsæt til en figur

Du kan vise dine data ved hjælp af ikoner, f. eks flag, trafik signaler og tendenspile. Du kan angive, hvilke ikoner der skal vises, baseret på bestemte værdier, datoer, udtryk eller endda andre datafelter i den samme figur.

Du kan for eksempel bruge flag til at angive, hvordan det aktuelle salg sammenlignes med de foregående år. Som vist i følgende eksempel kan du indstille flag værdierne, så et blåt flag betyder, at salg er betydeligt blevet betydeligt, og et gult flag betyder, at salg er blevet ændret moderat, og et rødt flag betyder, at salg blev sat ned for året.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik til.

 2. Klik på datagrafiki gruppen Vis data under fanen data , og vælg derefter Opret ny data grafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på nyt elementi dialogboksen ny data grafik .

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Markér det datafelt, du vil repræsentere, på listen datafelt under Visi dialogboksen nyt element .

  Dialogboksen Nyt element, hvor Datalinje er markeret

 5. Vælg ikonsætpå listen vises som .

 6. Vælg det ønskede ikonsæt på listen typografi .

 7. Under positionskal du vælge ikonet placering på en af følgende måder:

  • Hvis du vil bruge den standardplacering, der er angivet, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug standardplacering under position.

  • Hvis du vil angive en anden placering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering , klikke på vandret eller lodret og derefter vælge de ønskede placeringer.

 8. Under regler for visning af hvert ikonskal du vælge de værdier, hvert ikon skal repræsentere.

 9. Klik på OK, når du er færdig med at oprette dit nye datagrafikelement.

 10. Hvis du vil føje flere elementer til datagrafik, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til datagrafik, skal du klikke på Anvendi dialogboksen Ny datagrafik og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Anvende en fyldfarve efter dataværdi

Ved hjælp af indstillingen farve efter værdi kan du anvende fyldfarve til at angive entydige værdier eller værdiintervaller.

Bemærk!: Hvis du opretter mere end én farve efter Værdidata grafikelementer, og begge er sande for en enkelt figur, anvender Visio datagrafik udfyldningen på den figur, der vises først i dialogboksen Rediger datagrafik .

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik til.

 2. Klik på datagrafiki gruppen Vis data under fanen data , og vælg derefter Opret ny data grafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på nyt elementi dialogboksen ny data grafik .

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Markér det datafelt, du vil repræsentere med en data grafik, på listen datafelt under Visi dialogboksen nyt element .

  Dialogboksen Nyt element, hvor Farve efter værdi er valgt.

 5. På listen vist som skal du vælge farve efter værdi.

 6. På listen farvelægningsmetode skal du vælge, hvordan Visio skal anvende et fyld på figuren, der er baseret på datafeltet:

  • Hver farve repræsenterer en entydig værdi      Du kan anvende den samme farve på alle de figurer, der har samme værdi. Du kan for eksempel farvelægge alle figurerne for medarbejdere i den gule og alle figurer for medarbejdere i regnskabsafdelingen med rødt.

  • Hver farve repræsenterer et interval af værdier      Du kan bruge et farveområde, fra lys til slået fra, til at angive et interval af værdier. Du kan for eksempel bruge en række farver, der lyses fra rød til lyserød, så de svarer til områder med høj, mellem og lav stigning i salget.

 7. Under farvetildelinger skal du skrive de datafeltværdier, der skal anvendes for hver af fyld farverne, og vælge de fyld-og tekstfarver, der skal anvendes.

 8. Hvis du vil oprette flere mulige fyldfarver, skal du klikke på Indsæt.

 9. Klik på OK, når du er færdig med at oprette dit nye datagrafikelement.

 10. Hvis du vil føje flere elementer til datagrafik, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til datagrafik, skal du klikke på Anvendi dialogboksen Ny datagrafik og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Anvende en eksisterende datagrafik på en figur

Bemærk!: Den figur, du anvender den eksisterende datagrafik til, skal indeholde de datafelter, som datagrafikken refererer til.

 1. Markér den figur, du vil anvende datagrafik på.

 2. Klik på datagrafiki gruppen Vis data under fanen data , og vælg derefter den ønskede datagrafik under tilgængelig data grafik.

  Vælg Ingen datagrafik for at fjerne datagrafik fra figuren.

Bemærk!: Du kan placere markøren over et grafikelement for at få vist et eksempel på figuren med den anvendte datagrafik.

Toppen af siden

Ændre en eksisterende datagrafik

 1. Markér en figur, der indeholder den datagrafik, du vil redigere.

 2. Klik på datagrafiki gruppen Vis data under fanen data , og vælg Rediger data grafik.

  Dialogboksen Rediger datagrafik.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Rediger data grafik :

  1. Hvis du vil ændre det datafelt, som grafikelementet repræsenterer, skal du markere et andet datafelt for elementet i kolonnen datafelt .

  2. Hvis du vil ændre farve, indstillinger, skrifttype, format eller grafiktype, der vises, skal du markere det element, du vil ændre, i kolonnen vist som og derefter klikke på Rediger element. I dialogboksen Rediger element skal du vælge den type grafik, du vil bruge, på listen viste som under Vis.

  3. Hvis du vil ændre placeringen af Datagrafikelementet i relation til figuren, skal du markere det element, du vil ændre, i kolonnen vist som , og derefter klikke på Rediger element. Vælg den ønskede placering under placeringi dialogboksen Rediger element .

 4. Hvis du vil anvende ændringerne på alle de figurer, der har den samme datagrafik, skal du vælge indstillingen alle figurer med indstillingen datagrafik under Anvend ændringer på.

 5. Hvis du kun vil anvende ændringerne på de markerede figurer, skal du vælge indstillingen kun markerede figurer under Anvend ændringer på.

Toppen af siden

Fjerne en datagrafik fra en figur

 1. Markér den eller de figurer, du vil fjerne datagrafik fra.

 2. Klik på datagrafiki gruppen Vis data under fanen data , og vælg derefter ingen datagrafikunder ingen datagrafik .

  Vælg Ingen datagrafik for at fjerne datagrafik fra figuren.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×