Office
Log på

Forbedre data med datagrafik

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan formidle oplysninger på en effektiv og præcis måde ved at indsætte datagrafik i dine diagrammer. Microsoft Office Visio Professional 2007 indeholder forskellige eksempler på datagrafik, du kan vælge eller redigere. Du kan også selv oprette datagrafik.

Denne artikel indeholder

Hvad er en datagrafik?

Vise data i dine figurer

Ændre en datagrafik

Oprette en ny datagrafik

Forbedre datagrafik

Hvad er datagrafik?

Datagrafik er en serie forbedringer, som du kan anvende på figurer for at vise de data, figurerne indeholder. I datagrafik vises data som en kombination af tekstelementer og visuelle elementer, f.eks. flag og statusindikatorer.

Du har f.eks. en figur, som indeholder oplysninger om salg, og du vil vise disse oplysninger på følgende måde:

 • Region som tekst, hvor kun værdien (Vest) vises i stedet for etiketten (Salgsområde)

 • Salg som tekst, hvor både etiket og værdi vises

 • Salg igen, men denne gang som en statusindikator, der sammenligner det aktuelle salg med det budgetterede salg for året

 • Sammenligning med sidste år, hvor både etiket og værdi vises

 • Også sammenligning med sidste år, men denne gang som et ikon med et flag, der angiver den aktuelle status

Disse oplysninger formidles tydeligt ved hjælp af følgende datagrafik.

Figur med salgsdata

Når du har oprettet en datagrafik, kan du:

 • Anvende den på andre figurer med samme data.

 • Redigere datagrafikken, så alle de figurer, som den anvendes på, automatisk ændres.

Hvis du har anvendt en datagrafik på flere figurer og derefter redigerer den, anvendes ændringerne på alle de figurer, du har anvendt datagrafikken på.

Du kan oprette så mange datagrafikker, du har brug for til dine figurer. Du kan f.eks. oprette en datagrafik, der viser medarbejderdata, og anvende den på alle dine medarbejderfigurer. Derefter kan du oprette en anden datagrafik, som viser udstyrsdata, og anvende den på alle dine udstyrsfigurer.

Hvor kommer dataene fra?

De data, kan du vise ved hjælp af datagrafik vises i dialogboksen Figurdata for hver figur. (I tidligere versioner af Microsoft Office Visio disse data blev vist på listen over brugerdefinerede egenskaber for hver figur.) Enten kan du skrive data i dialogboksen Figurdata for hver figur individuelt, eller du kan bruge i guiden Sammenkæd Data med figurer. Hvis du importerer dine data ved hjælp af guiden Sammenkæd Data med figurer, kan du vælge, hvordan du vil Visio til at vise dataene for dig. Se importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint-websteder og andre eksterne kilder, du kan finde flere oplysninger om guiden.

Toppen af siden

Vise data i figurer

 1. Højreklik på figuren, peg på Data, og klik derefter på Rediger datagrafik.

 2. Vælg de elementer, der skal anvendes i en datagrafik i dialogboksen Rediger datagrafik. Du kan finde oplysninger om de forskellige forbedringer, som du kan vælge mellem, herunder tekst, datalinjer, ikoner og farvekodning i Forbedre datagrafik .

Toppen af siden

Redigere datagrafik

Hvis de eksisterende datagrafikker ikke opfylder dine behov, kan du tilpasse dem i stedet for at oprette nye. Ændringerne anvendes på de figurer, datagrafikken er anvendt på.

 1. Højreklik på en figur med den datagrafik, du vil redigere, peg på Data, og klik derefter på Rediger datagrafik.

 2. Brug dialogboksene Editcallout type og Rediger datagrafik til at tilpasse datagrafikken. Du kan finde oplysninger om de forbedringer, kan du vælge mellem i Forbedre datagrafik .

Når du har klikket på OK i dialogboksen Rediger datagrafik, anvendes ændringerne på alle de figurer, datagrafikken er anvendt på, og selve datagrafikken.

Toppen af siden

Oprette ny datagrafik

 1. Klik på Data, og klik derefter på Vis data på figurer.

 2. Klik på Datagrafik under Opret ny datagrafik i vinduet Ny datagrafik.

 3. Brug dialogboksene Newcallout type og Ny datagrafik til at tilpasse datagrafikken. Du kan finde oplysninger om de forskellige forbedringer, som du kan vælge mellem i Forbedre datagrafik .

Toppen af siden

Forbedre datagrafik

Du kan tilføje fire typer elementer for at forbedre en datagrafik: Tekst, datalinjer, ikoner og farvekodning. I følgende afsnit beskrives det, hvordan du tilføjer hver elementtype.

Føje tekst til en datagrafik

Føje en datalinje til datagrafik

Føje ikonsæt til datagrafik

Tilføje farve efter værdi

Føje tekst til datagrafik

Du kan vælge mellem en række typografier for tekstfelter. Nogle typografier er billedforklaringstekster, som indeholder både navnet på kolonnen og den tilhørende værdi. De andre typografier er overskrifter, som kun viser dataværdien.

Følgende figur illustrerer overskrifter, billedforklaringstekster og værdier.

Dele af tekstelement i datagrafik.

1. Overskrifter viser kun værdier.

2. sammenlignet med sidste år er etiketten for billedforklaringen.

3. + 13% er værdien for denne billedforklaring.

 1. Klik på Vis data på figurer i menuen Data.

 2. Højreklik på den datagrafik, du vil føje tekst til, i opgaveruden Datagrafik, og klik derefter på Rediger.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Rediger datagrafik, og klik derefter på Tekst.

 4. Klik på Datafelt i dialogboksen Ny tekst, og vælg et element på listen.

 5. Klik på Billedforklaring, og vælg en typografi for ikonsættet på listen.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at vælge placering af billedforklaring:

  • Marker afkrydsningsfeltet Brug standardplacering under Placering af billedforklaring.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering, klik på tekstboksene Vandret og Lodret, og vælg den ønskede placering på listerne.

 7. Marker de ønskede indstillinger under Detaljer for at vælge, hvordan billedforklaringen eller overskriften skal se ud.

Føje datalinje til datagrafik

Datalinjer viser data dynamisk i miniaturediagrammer og -grafer, f.eks. statusindikatorer, stjerneklassifikationer, termometre og speedometre.

 1. Klik på Vis data på figurer i menuen Data.

 2. Højreklik på den datagrafik, du vil føje en datalinje til, i opgaveruden Datagrafik, og klik derefter på Rediger.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Rediger datagrafik, og klik derefter på Datalinje.

 4. Klik på Datafelt i dialogboksen Ny datalinje, og vælg et element på listen.

 5. Klik på Billedforklaring, og vælg en typografi for ikonsættet på listen.

 6. Hvis du vil vælge, hvor billedforklaringen skal placeres, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker afkrydsningsfeltet Brug standardplacering under Placering af billedforklaring.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering, klik på tekstboksene Vandret og Lodret, og vælg den ønskede placering på listerne.

 7. Marker de ønskede indstillinger under Detaljer for at vælge, hvordan datalinjen skal se ud.

Føje ikonsæt til datagrafik

Du kan få vist dine data ved hjælp af ikonsæt som f.eks. flag, trafiklys og tendenspile. Du kan f.eks. bruge flag til at angive status for det nuværende salg sammenlignet med sidste år. Som vist i følgende eksempel kan du indstille flagværdierne, så et blåt flag viser, at salget er steget betydeligt, et gult flag viser, at salget er steget moderat, og et rødt flag viser, at salget faldt i løbet af året.

Figurer viser forskellige sæt data

 1. Klik på Vis data på figurer i menuen Data.

 2. Højreklik på den datagrafik, du vil føje et ikon til, og klik derefter på Rediger.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Rediger datagrafik, og klik derefter på Ikonsæt.

 4. Klik på Datafelt i dialogboksen Nyt ikonsæt, og vælg et element på listen.

 5. Klik på Billedforklaring, og vælg en typografi for ikonsættet på listen.

 6. Hvis du vil vælge, hvor billedforklaringen skal placeres, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker afkrydsningsfeltet Brug standardplacering under Placering af billedforklaring.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering, klik på tekstboksene Vandret og Lodret, og vælg den ønskede placering på listerne.

 7. Vælg de værdier, som hvert ikon skal repræsentere, under Regler for visning af de forskellige ikoner. I eksemplet ovenfor ville dialogboksen Rediger ikonsæt se sådan ud:

Dialogboksen Rediger ikonsæt med regler anvendt for flagikoner

Tilføje farve efter værdi

Med indstillingen Farve efter værdi kan du bruge farver til at angive entydige værdier eller intervaller af værdier.

Hver farve repræsenterer en entydig værdi      Du kan anvende samme farve på alle figurer, der har samme værdi. Du kan f.eks. anvende farven gul på alle figurer for medarbejdere i salgsafdelingen og farven rød på alle figurer for medarbejdere i regnskabsafdelingen.

Farverne på medarbejderfigurerne viser afdelingen

Hver farve repræsenterer et interval af værdier      Du kan bruge et farveinterval fra lys til dæmpet til at angive et interval af værdier. Du kan f.eks. bruge farveintervallet mellem rød og pink til at repræsentere områder med høj, mellem og lav stigning i salget.

Salgsfigurer med farver, der viser den relative indtjening

 1. Klik på Vis data på figurer i menuen Data.

 2. Højreklik på den datagrafik, du vil føje en farvekode til, i opgaveruden Datagrafik, og klik derefter på Rediger.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Rediger datagrafik, og klik derefter på Farve efter værdi.

 4. Vælg et element på listen Datafelt under Vis i dialogboksen Ny farve efter værdi.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Farvelægningsmetode:

  • Vælg Hver farve repræsenterer en entydig værdi, hvis du vil anvende samme farve på alle figurer, der har samme værdi.

   På listen Farvetildelinger vises alle de tilgængelige værdier, og en fyldfarve og en tekstfarve er knyttet til hver værdi. Hvis du vil vælge en anden fyldfarve eller tekstfarve, skal du klikke på pilen Fyldfarve eller Tekstfarve.

  • Vælg Hver farve repræsenterer et interval af værdier, hvis du vil bruge et farveinterval fra lys til dæmpet til at angive et interval af værdier.

   På listen Farvetildelinger vises en liste over de mulige værdiintervaller, og en fyldfarve og en tekstfarve er knyttet til hvert interval. Skriv forskellige værdier i boksene Værdi 1 og Værdi 2, hvis du vil oprette brugerdefinerede intervaller. Hvis du vil vælge andre fyld- og tekstfarver for hver værdi, kan du klikke på pilen Fyldfarve eller Tekstfarve. Hvis du vil beholde effekten fra lys til afdæmpet i farvesættene, bør du dog kun vælge en anden farve til det første element på listen Farvetildelinger.

 6. Klik på OK i dialogboksen Ny farve efter værdi og derefter i dialogboksen Rediger datagrafik for at anvende indstillingerne på figurer i din tegning.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×