Flytte et objekt

Du kan flytte et objekt, herunder et billede, et objekt i Designgalleri, en figur eller en tabel.

 1. Klik på objektet eller objektgruppen, du vil flytte.

 2. Gør ét af følgende:

  Trække objektet til en ny placering

  1. Hold musemarkøren over objektet, indtil markøren ændres til flyttemarkøren Flyttemarkør .

   Bemærk: Hvis du vil flytte en tekstboks, skal du placere musemarkøren over tekstboksens ramme.

  2. Træk objektet til den nye placering. Hvis du vil trække objektet i en lige linje, skal du holde SKIFT nede, mens du trækker objektet.

   Bemærk: Hvis en af Fastgør-kommandoerne er slået til, sker det, at objektet fastgøres til nærmeste hjælpelinjer, objekt eller linealmærke, når du slipper museknappen.

  Skubbe et objekt

  1. Tryk på en af piletasterne for at flytte objektet i pilens retning.

   Objektet flyttes en bestemt afstand, hver gang du trykker på en piletast. Standardskubbeafstanden er 0,13" (eller tilsvarende, hvis du bruger en anden måleenhed). Du kan dog ændre skubbeafstanden.

   Sådan gør du

   1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

   2. Klik på fanen Rediger i dialogboksen Indstillinger.

   3. Klik på afkrydsningsfeltet Piletaster skubber objekter med, og skriv den afstand, objekterne skal flyttes med, når du skubber dem.

  Placere et objekt præcist på siden

  1. Højreklik på objektet eller objektgruppen.

  2. Klik på Formater<object type> i genvejsmenuen.

  3. Klik på fanen Layout i dialogboksen Formater<objekttype>.

  4. Angiv de positive mål for den vandrette og lodrette placering af objektet eller objektgruppen under Placering på side.

  5. Klik på OK.

Tip!

Du kan se et objekts nøjagtige placering på statuslinjen nederst på skærmen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×