Flytte en database og kæde dens tabeller til et SharePoint-websted

Hvis du har data i en Microsoft Office Access 2007-database, kan du dele dem med andre i form af lister på et Windows SharePoint Services 3.0-websted, hvor teammedlemmer kan arbejde med dem. De kan dele og administrere indholdet ved hjælp af SharePoint-webstedets funktioner, mens de fortsat bruger formularer, rapporter og forespørgsler fra Access.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Sådan flyttes data

Bruge guiden Flyt til SharePoint-websted

Begrænsninger ved overflytning

Oversigt

Når du flytter en database fra Office Access 2007 til et SharePoint-websted, kan du oprette lister på SharePoint-webstedet, som forbliver kædet til tabeller i databasen. Med guiden Flyt til SharePoint-websted får du hjælp til at flytte dataene fra alle dine tabeller samtidigt og til at bevare deres relationer.

Når SharePoint-listerne er oprettet, kan brugerne arbejde med dem på SharePoint-webstedet eller i de tilknyttede tabeller i Access samtidigt med, at de bruger SharePoint-webstedets funktioner til at administrere dataene og holde sig ajour med ændringer. Du kan f.eks. flytte tabeller fra en lagerdatabase til et SharePoint-websted, og relationerne mellem udstyret og medarbejderne, som har ansvaret for udstyret, bevares som kæder mellem SharePoint-listerne.

Du kan administrere tilladelse til dataene på SharePoint-webstedet ved at tildele forskellige tilladelsesniveauer til forskellige grupper eller til bestemte personer. Du kan administrere versioner af dataene, så du kan se, hvem der har ændret dem, eller du kan gendanne tidligere data. Du kan også bruge papirkurven på SharePoint-webstedet til at gendanne elementer, der er blevet slettet ved et uheld. Brugerne kan holde sig ajour med ændringer til dataene ved hjælp af beskeder eller RSS-teknologi.

Hyperlinks til SharePoint-listerne er gemt i Access-databasen, og formularerne, forespørgslerne og rapporterne forbliver også i Access. Du kan indtaste dataene ved hjælp af en tabel eller en formular i Access eller ved at redigere listen på SharePoint-webstedet.

Hvis du vælger at gemme en kopi af databasen på SharePoint-webstedet og oprette genveje til Access-formularerne, -rapporterne og -forespørgslerne, kan du oprette specielle visninger for dine Access-lister. Formularerne, forespørgslerne og rapporterne er tilgængelige som visninger i menuen Vis Menuen Vis på den tilhørende SharePoint-liste.

Når du flytter dine data og opretter kædede lister, gør du det muligt for flere brugere at arbejde med databasen. Du kan også bruge et SharePoint-websteds versionsstyringsfunktioner til at ændre dataene. Brugere kan abonnere på beskeder om dataene, så de ved det, når der tilføjes nye elementer, eller når eksisterende elementer ændres. Hvis de har brug for at køre en Access-forespørgsel eller distribuere en formateret rapport, kan de klikke på menuen Vis for SharePoint-listen for at køre en Access-forespørgsel eller for at åbne og udskrive en Access-rapport.

Toppen af siden

Sådan flyttes data

Når det er muligt, bruges guiden Flyt til SharePoint-websted til at flytte data til lister, som er baseret på listeskabeloner på SharePoint-webstedet, f.eks. listen Kontaktpersoner. Hvis der ikke findes en listeskabelon, der passer til en tabel, bliver tabellen en brugerdefineret liste i dataarkvisning på SharePoint-webstedet.

Handlingen kan tage nogen tid, afhængigt af databasens størrelse, antallet af objekter og systemets ydeevne. Hvis du skifter mening under processen, kan du klikke på Stop for at annullere.

Guiden opretter en sikkerhedskopi af databasen på computeren. I Access opretter den kæder til listerne fra tabellerne, så det er nemt at finde dataene på SharePoint-webstedet, når du arbejder i Access. Relationerne mellem tabellerne vises, når det er muligt, som kæder mellem SharePoint-listerne.

Hvis der opstår problemer, rapporterer guiden Flyt til SharePoint-websted dem og gemmer dem i Access-databasen som en logtabel, som du kan bruge ved fejlfinding.

Toppen af siden

Bruge guiden Flyt til SharePoint-websted

 1. Klik på Flyt til SharePoint i gruppen SharePoint-lister på fanen Eksterne data.

  Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis din database er gemt i Office Access 2007-format.

 2. Benyt fremgangsmåden i guiden Flyt til SharePoint-websted, inklusive angivelse af placeringen af SharePoint-webstedet.

  Klik på Stop, hvis du vil annullere processen.

 3. På den sidste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Vis detaljer, hvis du vil se flere oplysninger om overflytningen.

  Denne side i guiden indeholder en beskrivelse af, hvilke tabeller, der er kædet til lister, og den indeholder oplysninger om en sikkerhedskopiplacering og URL-adressen på din database. Den indeholder også en advarsel, hvis der opstod problemer med overflytningen, og angiver placeringen af en logtabel, hvor du kan se flere oplysninger om problemerne.

 4. Klik på Udfør, når guidens handlinger er færdige.

  Hvis guiden viser en advarsel, skal du gennemgå logtabellen og foretage de nødvendige handlinger for at sikre, at dataene overflyttes uden problemer. Visse felter flyttes måske ikke eller konverteres til en anden datatype, som er kompatibel med en SharePoint-liste.

Bemærk: Hvis du vil se dine lister på SharePoint-webstedet, skal du klikke på Lister på Hurtig start eller klikke på Vis alt indhold på webstedet. Du skal eventuelt opdatere siden i webbrowseren. Hvis dine lister skal vises på Hurtig start på SharePoint-webstedet, eller hvis du vil ændre andre indstillinger, som f.eks. gøre det muligt at holde styr på versioner, kan du ændre listeindstillingerne på SharePoint-webstedet. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp på SharePoint-webstedet.

Toppen af siden

Begrænsninger ved overflytning

Når guiden Flyt til SharePoint-websted er færdig, vises der en meddelelse, hvis Access oplevede problemer med dataene. Access opretter en logtabel med navnet Problemer med Flyt til SharePoint-websted og føjer tabellen til databasen. Tabellen Problemer med Flyt til SharePoint-websted gemmes i databasen, men udgives ikke som en liste på SharePoint-webstedet.

I følgende tabel vises begrænsningerne med hensyn til, hvordan data overflyttes, som regel når Access og SharePoint ikke har samme funktion eller i visse tilfælde ikke deler en datatype. Hvis Access-tabellen f.eks. understøtter referentiel integritet, gennemtvinges den ikke på listen på SharePoint-webstedet. Oplysningerne i følgende tabel kan være til hjælp, når du skal beslutte, om du skal overflytte dine data, og den kan være nyttig, hvis du gennemgår problemer, der er rapporteret i tabellen Problemer med Flyt til SharePoint-websted.

Data- eller problemtype

Problem

Resultat

Datatypen COM-objekt

SharePoint-websteder understøtter ikke datatypen COM-objekt.

Feltet flyttes ikke.

Datatypen Binær

SharePoint-websteder understøtter ikke datatypen Binær.

Feltet flyttes ikke.

Dato

SharePoint-websteder understøtter ikke datoer, der ligger før 1900.

Data med datoer, der ligger før 1900, flyttes ikke.

Ny linje-tegn i tekstfelter

SharePoint-websteder understøtter ikke ny linje-tegn i felt med en enkelt tekstlinje.

Feltet konverteres til et felt med flere tekstlinjer eller et Notat-felt.

Datatypen Decimal

SharePoint-websteder understøtter ikke datatypen Decimal.

Feltet Antal eller feltet Dobbelt heltal bruges i stedet.

Datatypen Replikerings-id

SharePoint-websteder understøtter ikke datatypen Replikerings-id.

Datatypen Enkelt tekstlinje bruges i stedet, afhængigt af datatypen.

Referentiel integritet

SharePoint-websteder understøtter ikke referentiel integritet.

Referentiel integritet gennemtvinges ikke på den nye liste.

Standardværdier, som ikke understøttes på en SharePoint-liste

SharePoint-websteder accepterer standardværdier, som er statiske, f.eks. tekst eller et tal, og standarddatoer. Standardværdier fra Access, som er dynamiske, overflyttes ikke.

Visse standardværdiegenskaber flyttes ikke.

Datavalidering for et felt eller en tabel

Der flyttes ikke datavalideringsregler til SharePoint-websteder.

Datavalidering for et felt eller en tabel flyttes eller gennemtvinges ikke.

Entydige indeksfelter

SharePoint-websteder bruger ét entydigt indeksfelt til id-kolonne på en liste.

Andre entydige indeksfelter eller sæt af felter flyttes ikke.

Relationer med kaskadevise sletninger eller opdateringer

SharePoint-websteder understøtter ikke kaskadevise sletninger til relaterede poster.

Kaskadevise sletninger udføres ikke til relaterede poster, og kaskadevise opdateringer udføres ikke til relaterede felter.

Relationer, som gennemtvinger referentiel integritet

SharePoint-websteder understøtter ikke referentiel integritet.

Referentiel integritet gennemtvinges ikke i relationerne mellem data på listerne.

Felter, som optælles automatisk (ud over id-feltet)

SharePoint-websteder understøtter kun automatisk nummerering for det felt, der bruges til id-kolonnen på en liste.

Automatisk nummerering anvendes ikke på andre kolonner end id-kolonnen.

Relationer, hvori opslag ikke kan oprettes

Visse relationer understøttes ikke på SharePoint-websteder, f.eks. når den primære nøgle ikke er relateret til id-kolonnen eller ikke er et heltal.

Relationen flyttes ikke.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×