Flytte en WordArt, figur eller tekstboks

Tip:  Du kan se en video, der viser, hvordan du flytter eller placerer en WordArt.

Hvad vil du foretage dig?

Placere en WordArt, figur eller tekstboks

Flytte en WordArt, figur eller tekstboks frem eller tilbage

Placere en WordArt, figur eller tekstboks

 1. Klik på WordArt-elementet, figuren eller tekstfelt, du vil placere eller flytte.

  Hvis du klikker på en WordArt eller et andet objekt for at markere det, og der i stedet markeres et andet objekt, kan det være, fordi det andet objekt er på laget oven over den WordArt, du sigter efter. Se afsnittet om, hvordan du flytter WordArt og andre objekter fremad eller tilbage, hvis du vil ændre den rækkefølge, som objekterne er stakket i.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk objektet til den nye placering.

  • Hvis du vil begrænse et objekt, så det kun kan flyttes vandret eller lodret, skal du trykke på og holde Skift nede, mens du trækker objekter.

  • Hvis du vil flytte med små trin ad gangen, skal du trykke på og holde Ctrl nede, samtidig med at du trykker på en piletast.

   Bemærkninger: 

   • Hvis du forsøger at flytte en WordArt eller tekstboks med små trin ad gangen, skal du sørge for at markere selve objektet ved at klikke på dets kant og ikke på teksten inden i objektet. Når selve WordArt-elementet eller tekstboksen er markeret, omgives den af en fast kantstreg. Når teksten i WordArt-elementet eller tekstboksen er markeret, er kantstregen stiplet.

   • Afstanden af trinnet eller skubbet er på 1 pixel . Hvad 1 skærmpixel repræsenterer i forhold til dokumentområdet, afhænger zoomprocenten. Når dokumentet er zoomet ind til 400 %, er 1 skærmpixel en relativt lille skubbeafstand i dokumentet. Når dokumentet er zoomet ud til 25 %, er 1 skærmpixel en relativ stor skubbeafstand i dokumentet.

   • Når du trækker, tilpasser størrelsen på eller flytter en WordArt, en figur eller et andet objekt, justeres den i forhold til eller "fastgøres" til det nærmest skæringspunkt mellem linjerne i gitter, også selvom gitteret ikke er synligt eller fastgøres til andre figurer eller objekter. Hvis WordArt-elementet, figuren eller objektet ikke flyttes til den ønskede placering, kan du midlertidigt slå denne indstilling fra ved at trykke på og holde Alt-tasten nede, samtidig med at du trækker i WordArt-elementet eller et andet objekt. Se Aktivere og deaktivere indstillingerne Fastgør til gitter og Fastgør til objekt, hvis du vil slå fastgørelsesindstillingen fra.

Flytte en WordArt, figur eller tekstboks frem eller tilbage

Når du føjer WordArt-elementer, figurer, tekstbokse eller andre objekt til Office-dokumenterne, stakkes de automatisk i individuelle lag, når du tilføjer dem. Du kan se stakningsrækkefølgen, når objekterne overlapper hinanden – det øverste objekt dækker en del af objekterne neden under det.

Stablede objekter

Stakkede figurer med overlap

Hvis du har WordArt-elementer, figurer, tekstbokse eller andre objekter, der er gruppe eller stakket oven på hinanden, kan du flytte objekter eller grupper af objekter op eller ned inden for stakken ét lag ad gangen, eller du kan flytte dem til toppen eller bunden af en stak i én flytning.

 1. Klik på WordArt-elementet, figuren, tekstfelt eller et andet objekt, som du vil flytte op eller ned i stakken.

  Prøv at klikke på en del af WordArt-elementet eller et andet objekt, som ikke tildækkes af et andet objekt i stakken. Hvis du ikke kan markere det ønskede objekt, kan det være nødvendigt først at flytte andre objekter, der i øjeblikket er oven over det i stakken.

  Tip:  Hvis du har masser af WordArt-elementer, figurer, tekstbokse eller andre objekter, kan det være en god ide at bruge Valgrude, der findes i gruppen Arranger under fanen Tegnefunktioner – Format for at markere det ønskede objekt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Arranger under fanen Format under Tegnefunktioner:

  Billede af båndet

  Gruppen Arranger i Word. Bemærk, at i Excel og PowerPoint findes knapperne Placering og Tekstombrydning ikke i gruppen Arranger .

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Format, skal du sørge for, at du har markeret WordArt-elementet, figuren, tekstboksen eller et andet objekt. Det kan være nødvendigt at dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Format.

 3. Hvis du vil flytte et objekt tættere på oversiden af stakken, skal du klikke på pilen ud for Flyt fremad og derefter klikke på Flyt fremad.

 4. Hvis du vil placere et objekt øverst i stakken, skal du klikke på pilen ud for Flyt fremad og derefter på Placer forrest.

 5. Hvis du vil flytte et objekt et trin ned i stakken, skal du klikke på pilen ud for Flyt bagud og derefter klikke på Flyt bagud.

 6. Hvis du vil flytte et objekt til bunden af stakken, skal du klikke på pilen ud for Flyt bagud og derefter klikke på Placer bagest.

  Bemærkninger: I Word har du derudover mulighed for at flytte WordArt-elementet foran eller bag ved teksten. Når du har klikket på pilen ud for Flyt fremad, skal du klikke på Flyt foran tekst. Hvis du omvendt vil flytte WordArt-elementet eller et andet objekt bag om teksten, skal du klikke på pilen ud for Flyt bagud og derefter klikke på Flyt bag ved tekst.

  I Word kan du også ændre, hvordan et billede eller Clipart placeres med teksten i et dokument ved hjælp af knapperne Placering og Tekstombrydning. Se Ombryde tekst omkring et billede for at få flere oplysninger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×