Flytte eller slette ældre elementer automatisk med Autoarkiver

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Postkassen Microsoft Outlook vokser, når du opretter og modtage elementer. Hvis du vil administrere plads i postkassen eller på mailserveren, du bruger, skal du muligvis et andet sted at gemme – arkiv – gamle emner, der er vigtige, men sjældent brugte. Autoarkiver håndterer denne lagerplads proces automatisk flytte elementer til en placering, arkiv skal en Outlook- Personal Folders file (.pst), men du kan tilpasse de fleste af standardindstillingerne til dit behov lagerplads.

Bemærk: Emnerne i din postkasse kan være underlagt virksomhedens opbevaringspolitikker eller datastyring for meddelelser. Disse politikker begrænser brugernes mulighed for at opbevare meddelelser og andre poster ud over en specifik periode, som virksomheden definerer. Når disse politikker finder anvendelse, tilsidesætter de indstillinger for Autoarkiver, og funktionen Autoarkiver fjernes fra Outlook-profiler, der er konfigureret til at bruge Microsoft Exchange.

Hvad vil du gøre?

Gennemse eller ændre standardindstillingerne for Autoarkiver

Ændre indstillinger for Autoarkiver for en individuel mappe

Gennemse eller ændre standardindstillingerne for Autoarkiver

Med Autoarkiver flyttes emner fra deres oprindelige placering i Outlook til en arkivfilmappe, når de udløber, dvs. når de passerer tidsgrænsen. Du kan også angive indstillinger for emner, der skal slettes, når de udløber.

Vigtigt: Mere om at gemme og slette emner

 • Emner gemmes på deres arkivplaceringer, medmindre du ændrer en eller flere indstillinger for Autoarkiver og vælger at få emnerne slettet, når de udløber. Emnerne slettes ikke fra deres arkivplaceringer. De kan kun slettes automatisk, før de flyttes til deres arkivplacering. Når først de er arkiveret, kan de kun slettes manuelt.

 • Vælges en indstilling, hvor emnerne slettes permanent, slettes de automatisk, når de udløber. De arkiveres ikke. Hvis du f.eks. klikker på Slet udløbne emner (kun e-mail-mapper), slettes alle meddelelser i alle e-mail-mapper, f.eks. Indbakke, Sendt post eller Kladder, når deres aldersgrænse er nået. Meddelelserne arkiveres ikke.

De forskellige typer af Outlook-emner, f.eks. meddelelser, aftaler og opgaver, har forskellige tidsgrænser. Disse standardtidsgrænser ændres ikke, medmindre du ændrer indstillingerne af dem manuelt.

Fortæl mig mere om, hvornår bestemte Outlook-elementer udløbe

Standardtidsgrænsen for, hvornår emner i Outlook-mapper udløber eller slettes, er følgende:

Mappe

Aldersgrænse

Indbakke og Kladder

6 måneder

Sendt post og Slettet post

2 måneder

Udbakke

3 måneder

Kalender

6 måneder

Opgaver

6 måneder

Bemærk!

6 måneder

Journal

6 måneder

Kontaktpersoner

Udløber ikke

Bemærk: De mapper, du opretter, som indeholder den samme type emner som Indbakke, Kalender, Opgaver, Noter eller Journal, har en tilsvarende standardtidsgrænse på 6 måneder.

Alderen på et emne afhænger af emnetypen.

Emnetype

Når nedtællingen til aldersgrænsen begynder

E-mail

Den dato eller det klokkeslæt, hvor du sidst enten modtog eller ændrede og gemte meddelelsen.

Møde, begivenhed eller aftale

Den dato, hvor du sidst ændrede og gemte elementet. Tilbagevendende elementer autoarkiveres ikke.

Opgave

Færdiggørelsesdatoen eller den dato og det klokkeslæt, hvor du sidst ændrede og gemte opgaven. Opgaver, der ikke er markeret som fuldført, autoarkiveres ikke. Opgaver, der er tildelt andre personer, arkiveres kun, hvis de er markeret som fuldført.

Noter

Den dato og det klokkeslæt, hvor du sidst ændrede og gemte noten.

Journaloptegnelse

Den dato, hvor journaloptegnelsen blev oprettet, eller hvor du sidst ændrede og gemte posten.

Kontaktperson

Kontaktpersoner arkiveres ikke som standard. Du kan dog arkivere dem manuelt.

Når du kører Outlook første gang, er Autoarkiver aktiveret som standard og kører hver 14. dag. Du kan ændre, hvor ofte Autoarkiver skal køre, angive, hvilken Outlook-datafil (.pst) der skal bruges til at gemme arkiverede emner, og vælge, hvornår emnerne i dine Outlook-mapper skal arkiveres.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og vælg derefter fanen Andet.

 2. Klik på Autoarkiver.

  Bemærk: Afhængigt af computerens indstillinger og tilføjelsesprogrammer vises forskellige faner i dialogboksen Indstillinger.

  AutoArchive in the Tools Options dialog box

 3. Marker afkrydsningsfeltet Autoarkiver for hver n dage, og angiv, hvor ofte Autoarkiver skal køre.

 4. Vælg de ønskede indstillinger.

  Klik her for at få mere for at vide om indstillinger for autoarkivering og indstillinger 1-9 i billedet nedenfor.

  1. Kør Autoarkiver for hver   Vælg, hvor ofte Autoarkiver skal køre. Hvis du arkiverer mange emner samtidig, kan det nedsætte computerens ydeevne. Det er derfor en god ide at vælge en periode, der forkorter autoarkiveringsprocessen. Overvej, hvor mange emner du typisk modtager inden for en given tid, og juster tidsrammen derefter. Spørg før autoarkivering    Vælg denne indstilling, hvis Outlook skal vise en påmindelse, før Autoarkiver behandler dine Outlook-emner. Når du ser meddelelsen, kan du klikke på Nej for at annullere den pågældende autoarkiveringssession.

  2. Slet udløbne emner (kun e-mail-mapper)   Denne indstilling er ikke valgt som standard. Du kan vælge at få e-mails slettet, når tidsgrænsen er nået. Standardperioden for emner i Kladder og Indbakke er seks måneder og tre måneder for Sendt post. Du kan dog ændre disse perioder med indstillingen Fjern emner, der er ældre end.

  3. Arkiver eller slet gamle emner   Du skal vælge denne indstilling, hvis Autoarkiver skal slette nogle af eller alle emner, når de udløber. Denne indstilling aktiverer andre indstillinger, som giver dig mulighed for at bestemme, hvilke emner der skal arkiveres, og hvilke emner der skal slettes, når tidsgrænsen nås. Vælg derefter yderligere indstillinger for at anvende både arkivering og sletning.

  Bemærk: I dialogboksen Autoarkiver refererer "mapper" til hovedfunktionsområderne i Outlook, f.eks. mappen Kalender og mappen Opgaver samt individuelle e-mail-mapper. Grunden til dette er, at kalender- og opgaveemner gemmes i hhv. mappen Kalender og mappen Opgaver.

  4. Vis arkivmappe i mappelisten Vælg have arkivmappen vises med dine andre arbejdsmapper i navigationsruden. Du kan åbne undermapperne og få vist dine arkiverede elementer i mappen primære arkiv. Når du får vist dine arkiverede elementer, kan du kontrollere, at de rigtige varer blev arkiveret, og du kan også trække en hvilken som helst elementer, du skal bruge tilbage til en arbejdsmappe.

  5. Fjern emner, der er ældre end    Vælg standardindstillingen for, hvornår emner skal arkiveres, angivet i dage, uger eller måneder. Du kan angive en periode fra én dag op til en periode på 60 måneder. "Fjern" vil sige at arkivere – gemme – emner. Det betyder ikke "slet", medmindre du har angivet denne indstilling for mapperne et andet sted.

  6. Flyt gamle emner til    Standardindstillingen for denne placering er anderledes for computere, der kører operativsystemet Microsoft Windows Vista eller Windows XP.

  Windows Vista: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst.

  Windows XP: C:\Documents and Settings\bruger\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst.

  Hvis du vil angive en anden destination til de arkiverede emner, kan du søge efter og angive en anden placering. Emnerne flyttes til denne placering, når tidsgrænsen er passeret.

  Bemærk: Emner, der er arkiveret på en brugerdefineret placering, slettes ikke, medmindre du åbner mapperne og sletter dem manuelt.

  7. Slet gamle emner permanent   Denne indstilling sletter straks udløbne emner i stedet for at flytte dem til standardplaceringen, en anden mappe, du har angivet, eller mappen Slettet post.

  8. Anvend disse indstillinger på alle mapper nu    Denne indstilling anvender indstillingerne for Autoarkiver, herunder dine ændringer, på alle dine mapper. Hvis du vil angive andre indstillinger for en eller flere mapper, skal du ikke vælge denne indstilling. I stedet skal du bruge de instruktioner, der vises under den knap, der forklarer, hvordan du skal angive indstillinger for individuelle mapper. Disse instruktioner findes også i følgende afsnit: "Ændre indstillinger for Autoarkiver for en individuel mappe". Ændringer, der foretages for specifikke mapper, gælder kun for de pågældende mapper.

  9. Oplysninger om opbevaringspolitik    Systemadministratoren i din organisation kan have oprettet opbevaringspolitikker, der bestemmer, hvornår og hvordan postemner skal autoarkiveres. Du kan få disse politikker vist her, men du kan ikke ændre dem uden de nødvendige tilladelser.

  Indstillinger for autoarkivering

 5. Klik på OK.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ændrer den arkivfil, der findes på listen under Flyt gamle emner til, bruges denne nye fil, hver gang Autoarkiver køres.

  • Angiv først standardmappeindstillingerne, og tilpas derefter de individuelle mappeindstillinger. Ellers kan du komme til at ændre standardindstillingerne utilsigtet.

Toppen af siden

Ændre indstillinger for Autoarkiver for en individuel mappe

 1. Højreklik på den mappe, du vil ændre, på mappelisten i Navigationsrude, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

 2. Klik på fanen Autoarkiver.

 3. Vælg de ønskede indstillinger.

  Bemærk: Flere oplysninger om indstillingerne finder du i trin 4 i ovenstående afsnit, "Gennemse eller ændre standardindstillingerne for Autoarkiver".

 4. Klik på OK.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×